07.09.2009 Meclis Gündemi

8 Eylül 2009 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 07 EYLÜL 2009 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

MECLİS GÜNDEMİ
 1. Geçen Toplantıya Ait 10 Temmuz 2009 Tarihli Tutanak Özeti.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1526  Sayılı; 5. 5 Yıllık İmar Programı Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1524  Sayılı; Canik  İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanına İlişkin Kabul Edilen Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1468 (1395)   Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Sağlık Tesisi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1469  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanının Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1460   Sayılı;Canik İlçe Belediye Sınırlarında Park, Okul, Ticaret, Konut Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1540  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Sağlık Tesisi Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1062  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Kullanımının Katlı Otopark Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1499  Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1489  Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut Kullanımının Akaryakıt Ve Lpg Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1495  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1527  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Tescilli Binanın Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1522  Sayılı; Atakum İlçe Belediyesi Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Konut, Park, Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1531  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Sınırlarında Sanayi Bölgesi Kullanımının Kent Parkı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1422  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Sınırlarında Orman,   Sanayi Ve Ticaret Odası Tesisi Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1530  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut, Ticaret, Okul Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1459  Sayılı; Canik İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Telekomünikasyon Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1523  Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanı Kullanımının Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1474  Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Planlar Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesi İçin Yol Bağlantısının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1472  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1465  Sayılı; Atakum İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut Kullanımının Ticaret Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1470  Sayılı; Atakum İlçe Belediyesi Sınırlarında Raylı Sistem Depolama İşlik Alanından Otopark Kullanımının Ayrılması Değişikliği Yanında Ticaret Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1521  Sayılı; Atakum İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1464  Sayılı; Canik  Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1130   Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Askeri Alan Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1030   Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında T Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanı Kullanımının Kaldırılarak H:15.50 Metre Yüksekliğinde Kütle İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1473  Sayılı; Tekkeköy Belediye Başkanlığının Boru Hattının Planı İşlenmesine İlişkin Görüşü İçeren Kararı.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1471  Sayılı; Tekkeköy Belediye Başkanlığının Kavşağa Bağlanan Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1529  Sayılı; Tekkeköy Belediye Başkanlığının Park Ve Trafik Yolunun Mevcut Güzergaha Göre Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve  1528      Sayılı; Tekkeköy Belediye Başkanlığının Büfe Ve Küçük Sanayi Sitesi Kullanımının Kaldırılarak Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu Kullanımına Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1135  Sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Park Kullanımına Ayrılarak Yapılaşma Haklarının Yeniden  Düzenlenmesine İlişkin  Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1519   Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Sdeğişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1461  Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı Kullanımlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilerek Park Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1463  Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Konut Kullanımının Yurt Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1515  Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Adaların Birleştirilmesi Suretiyle Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1520  Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Trafik Yolunun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1517  Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararına Göre İlköğretim Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1518  Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Akaryakıt Ve Lpg Kullanımına Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Da Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 Tarih Ve 1516  Sayılı;  Atakum Belediye Başkanlığının Yol Ve Konut Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25.08.2009 Tarih Ve 1508 Sayılı; 1 Adet Veteriner Hekim Çalıştırılması Ve Ücretinin Tespiti Teklifi.
 41. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 10.08.2009 Tarih Ve 1118 Sayılı; İhale Geçerlilik Sürelerinin Belirlenmesi Teklifi.
 42. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 07.08.2009 Tarih Ve 1116 Sayılı Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 43. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.08.2009 Tarih Ve 627 Sayılı; Sokak İsimleri Değişikliği Teklifi.
 44. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 31/08/2009 Tarih Ve 1217 Sayılı; 20-23 Temmuz 2009 Tarihleri Arası, İspanya’nın Barselona, İtalya’nın Floransa-Roma Kentinde, Hafif Raylı Sistem İle İlgili İncelemelerde Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmazın Katılımı İle İlgili Görevlendirmenin, Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 45. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 13.08.2009 Tarih Ve 398 Sayılı Özel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmeliği Gereği 1 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere  3 Komisyon Üyesi Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım