11.05.2009 Meclis Gündemi

12 Mayıs 2009 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 MAYIS 2009 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

MECLİS GÜNDEMİ
 1. Geçen Toplantıya Ait 17 Nisan 2009 Tarihli Tutanak Özeti
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  1827 Sayılı; Atakum Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanı Kullanımının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  809 Sayılı; Canik Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Resmi Alan Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  850 Sayılı; İlkadım Belediye Sınırlarında Katlı Kavşak Düzenlenmesi Ve Yol Genişletilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  860 Sayılı; İlkadım Belediye Sınırlarında Mevcut Yola Göre Ada Kenarlarının Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  859 Sayılı; Atakum (Kurupelit) Belediye Sınırlarında Raylı Sistem Güzergahının İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  848 Sayılı; Tekkeköy (Kutlukent) Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasındaki Soruna Çözüm Getirmek İçin Ada Kenarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  851 Sayılı; İlkadım Belediye Sınırlarında 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  849 Sayılı; İlkadım (Gazi) Belediye Başkanlığının Park Ve Trafo Alanlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  843 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Kadastro Sınırına Uygun Olarak Yol Açılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  847 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Parselden Otoparka Giriş Sağlanması İçin Yolun Genişletilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  846 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Mevcut Kadastro Yolunun Açılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  844 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Kadastro Yolunun Açılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  845 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Binalara Giriş Sağlanması İçin Mevcut Yolun Açılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  670 Sayılı; Tekkeköy (Kutlukent) Belediye Başkanlığının Konut Kullanımının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  787 Sayılı; Tekkeköy (Aşağıçinik) Belediye Başkanlığının Park, Yol Ve Resmi Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve  841 Sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında Ruhsatsız Ve İmara Aykırı Yapılaşmış Binalarla İlgili Teklifi.
 18. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 Tarih Ve 732 Sayılı; 2008 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.
 19. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30/04/2009 Tarih Ve 904 Sayılı; Büyükşehir Belediyesine Ait Hayal Büfe Ve Çay Bahçesi, Ihlamur Büfe Ve Çay Bahçesi İle, Eski Kurupelit Hizmet Binasının Alt Katında Yer Alan Büfe Ve Çay Bahçesi Ve Müştemilatlarının Sezonluk Olarak Samsun Anakent İmar İnşaat Şirketine İşletme Hakkının Devri Teklifi.
 20. Zabıta Dairesi Başkanlığının 28/04/2009 Tarih Ve 936 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Durak Taksi Yönetmeliği Teklifi.
 21. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28/04/2009 Tarih Ve 666 Sayılı; Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı Ve Raylı Sistem Şube Müdürü Akın Üner’in Almanya’da Yapılacak Olan Türkiye Belediyeler Birliğinin Toplantısına Katılmak Üzere Görevli-İzinli Sayılmaları İle İlgili Teklifi..
 22. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29/04/2009  Tarih Ve 619   Sayılı  Büyükşehir Belediyesi  Daire Başkanlığı Ve Üst Ünvanlara Atanan Personelin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 23. İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 27/04/2009 Tarih Ve 282 Sayılı; Samsun Gıda Organize Sanayi Müteşebbis Heyetine 3 Asil, 3 Yedek Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım