09-10-11.09.2014 Komisyon Kararları

12 Eylül 2014 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 09-10-11.09.2014 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI
 1. (K.NO:243) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2984 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21d paftası, uygulama imar planı F36b.21d.2a, F36b.21c.1d ve F36b.21c.4a paftası, 11781 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,15) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.        Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:244) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2986 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Mahallesi, nazım imar planı F36b.08a paftası, 121 ada 136 nolu parselin bulunduğu alanda, turistik tesis, akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu kullanımının bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:4940-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 26.08.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:245) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2911 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası, 7214 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 173 nolu adanın bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.08.2014 gün ve 2044 sayılı kararı doğrultusunda, ticaret alanı kullanımlarının meydan kullanımına eklenmesine ilişkin (PİN:1077-38) 1/5000 ölçekli ve (PİN:1055-26) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:246) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2912 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi Kararı doğrultusunda yol ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, bölgeye ait Revizyon İmar Planı kapsamında değerlendirme yapılmak üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:247) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2914 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23d paftası 1284 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesis kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.    Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafik güvenliğinin sağlanmasının kavşak dikkate alındığında mümkün olmaması, önerilen plan değişikliğinde güvenliğe ilişkin öneriler yer almadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:248) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2916 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, turizm tesis alanı ve ticaret alanı kullanımlarının korunacak ağaçlık alan ve rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:249) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2917 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Badırlı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.3a paftası, 10144 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda ilköğretim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5’er metreye düşürülmesine ilişkin (PİN:1055-16) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 07.08.2014 gün ve 60979370-991 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:250) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2918 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4c paftasının, bulunduğu alanda orman alanı kullanımından 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü oluşturulmasına ilişkin (PİN:1076-3) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-22) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-19) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 07.08.2014 gün ve 60979370-990 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:251) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2919 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası, 7214 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 173 nolu adanın bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımlarının meydan kullanımına eklenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.07.2014 tarih ve 14/197 sayılı kararı ile kabul edilen (PİN:1077,8) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055,8) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 25.07.2014 günlü, 06.08.2014 günlü, 07.08.2014 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.  İmar planı değişikliğine yapılan itirazların, İmar Planı değişikliği  meydan bütünlüğünü sağlamak ve tescilli eserlerin algılanabilirliğini ortaya çıkarmak amacı ile yapıldığından, Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği kapsamındaki itirazların ise Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği henüz askıya çıkmadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:252) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2920 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36b4, nazım imar planı F36b.16d pafta, uygulama imar planı F36b.16d.1b paftasının, 789 nolu parselin bulunduğu alanda Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü kullanımındaki alanın bir kısmının ağaçlandırılacak alan kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  (PİN:1076-4) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-20) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Atakum Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’nün 22.07.2014 gün ve 32441223-310.01.04.01-73 sayılı yazsı ile Belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:253) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2927 sayılı; İlkadım, Canik, Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2014 gün ve 411 sayılı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 14.07.2014 gün ve 2410 sayılı, 09.06.2014 gün ve 1873 sayılı yazıları doğrultusunda, raylı sistem güzergahı ile ilgili durak yerlerinin belirlenmesi yanında imar kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-24) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-17, PİN:905-7, PİN:4848-2) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:254) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2929 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında,  çevre düzeni planı F37a4, F37d1 paftaları, nazım imar planı F37d.01b, F37a.21c, F37a.22d paftaları, uygulama imar planı F37d.01b.1c, F37d.01b.2d, F37d.01b.2a, F37a.21c.3d, F37a.21c.3c, F37a.22d.4d paftalarının, bulunduğu alanda havaalanı yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1076-5) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-25) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 13. (K.NO:255) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2930 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4b paftasında, 9449 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 22.08.2014 gün ve 44618067 sayılı yazısı doğrultusunda spor alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-18) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 14. (K.NO:256) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 2932 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Sarayköy Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d, F37c.10a paftaları ve uygulama imar planı F37c.05d.4c, F37c.05d.3d, F37c.10a.2a ve F37c.10a.1b paftalarında, 101 ada 1, 7 ve 8 nolu parseller, 102 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, eğitim tesisleri alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımlarının ve yol aksının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-2) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-675 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun,  15 mt.lik yolun 20 mt.ye çıkartılmasının iptal edilerek tekrar 15 mt. Olarak düzenlenecek şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 15. (K.NO:257) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2933 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Evci Mahallesi, nazım imar planı F38d.11b,  paftası ve uygulama imar planı F38d.11b.2d paftalarında,  1334, 1335, 1336, 1338, 1341, 1342, 1344 ve 1345 nolu parsellerin bulunduğu alanda, pazar yeri kullanımının spor alanı kullanımı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-676 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 16. (K.NO:258) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2934 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar planı F37c.05c,  paftası ve uygulama imar planı F37c.05c.4b paftalarında,  552 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, konut ve yol kullanımlarının eğitim tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2014 gün ve 37035960-673 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.        Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım  Komisyonları raporu.
 17. (K.NO:259) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2937 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Mahallesi, nazım imar planı F36a.25c paftası ve uygulama imar planı F36a.25c.1c, F36a.25c.2d, F36a.25c.3a ve F36a.25c.4b paftalarında Geri Gönderme Merkezi belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-26) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-27) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için  Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 04.06.2014 gün ve 5534 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 18. (K.NO:260) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2938 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Mevlana ve Yeni Mahallesi, nazım imar planı F36a.20b ve F36b.16c paftaları, 3782 ada 3 nolu parsel, 10989 ada 2 nolu parsel ve 276 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda karakol alanlarının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2014 tarih ve 12/155 sayılı kararı ile kabul 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 16.07.2014 gün ve 6478 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın Belediye Hizmet Alanı kullanımlarının park kullanımına çevrilmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 19. (K.NO:261) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2940 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d paftası, uygulama imar planı F36b.22d.3d paftasının bulunduğu alanda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2014 gün ve 2177 sayılı yazısı doğrultusunda, dere yatağı dikkate alınarak imar adalarının yeniden düzenlemesine ilişkin (PİN:1077-27) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 20. (K.NO:262) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2941 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05b ve F37d.01a paftaları, uygulama imar planı F36c.05b.3d, F36c.05b.3b, F36c.05b.3c, F37d.01a.4a ve F37d.01a.4d paftaları, 1615 ve 3777 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05.08.2014 gün ve 822 sayılı yazısı doğrultusunda, resmi kurum alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-28) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:905-8) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli  ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 21. (K.NO:263) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2942 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Göl Mahallesi, nazım imar planı 50L paftası, 134 ada 333 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:2937-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın 01.08.2014 gün ve 36687901-754.99-2805 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 22. (K.NO:264) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2944 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d paftası, 712 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının bir kısmının hastane alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077,29) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 29.08.2014 gün ve 30673830/1399/4420 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 23. (K.NO:265) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2945 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Gürgendağı Köyü, nazım imar planı F36d.04a paftası, 279 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımının ticaret alanına çevrilmesi yanında kadastro ve dere güzergahı dikkate alınarak park ve yol kullanımları ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077,30) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.08.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 24. (K.NO:266) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2948 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıçay Mahallesi, nazım imar planı 18K paftası, 1018 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sanayi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.08.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma koşullarına aykırı olması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 25. (K.NO:267) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2949 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b ve F36d.25b.2d paftasının bulunduğu alanda, eğitim tesisi alanının genişletilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4929-1) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği için Asarcık Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2014 gün ve 2014/F/260 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikleri ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 26. (K.NO:268) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2950 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, nazım imar planı F36c.02b ve F36c.02b.2a paftası, 593, 594, 595, 596, 597 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.05.2007 gün ve 1261 sayılı yazısı doğrultusunda, alanın 1.Derece Arkeolojik sit alanı sınırına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-39) 1/5000 ve ( PİN:4848-4) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı için Canik Belediye Başkanlığı’nın 17.06.2014 gün ve 22510021-622-34589 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 27. (K.NO:269) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2951 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 4720 nolu ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-32) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 16.07.2014 gün ve 22510021-622-38385 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 28. (K.NO:270) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2952 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası, 11251, 11895, 9797 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-33) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.06.2014 gün ve 32441223-310.01.04.01-19 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 29. (K.NO:271) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2953 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Yukarı Engiz Mahallesi, nazım imar planı F36a.02a paftası, 268 ve 269 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Hizmet Alanı, sağlık tesisi ve park alanı kullanımlarının kaldırılarak taşınmazın niteliğine uygun olarak mezarlık alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2014 gün ve 22427811-310.01/42 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 30. (K.NO:272) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2955 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.3d paftası, 1090 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, Gençlik Hizmetleri ve Spor Samsun İl Müdürlüğü’nün 06.08.2014 gün ve 8067 sayılı yazısı doğrultusunda belediye hizmet alanı kullanımının sosyal altyapı alanı (gençlik merkezi) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-34) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-19) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 19.08.2014 gün ve 36173590-310.05.01-2458 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 31. (K.NO:273) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2956 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4b paftası, 595 ada 33 nolu parselin bulunduğu alanda, Gençlik Hizmetleri ve Spor Samsun İl Müdürlüğü’nün 06.08.2014 gün ve 8067 sayılı yazısı doğrultusunda belediye hizmet alanı kullanımının sosyal altyapı alanı (gençlik merkezi) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-35) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-20) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 19.08.2014 gün ve 36173590-310.05.01-2457 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 32. (K.NO:274) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2957 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Fevzi Çakmak Mahallesi, uygulama imar planı 19L-IV paftası, 121 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 1/53 (PİN:912-4) sayılı kararıyla;  park alanı kullanımından doğalgaz bölge regülatörü yeri alanı ayrılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 25.06.2014 gün ve 87527914-301.05/1487 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 33. (K.NO:275) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2959 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, İshaklı Mahallesi, uygulama imar planı 20L-III ve 20M-I paftaları, 91 ada 11 ve 82 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 1/54 (PİN:912-2) sayılı kararıyla; mülkiyet sınırı dikkate alınarak yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 25.06.2014 gün ve 87527914-301.05/1487 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 34. (K.NO:276) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2960 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kızılırmak Mahallesi, uygulama imar planı 20K-II paftası, 231 ve 208 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 1/55 (PİN:912-1) sayılı kararıyla; mülkiyet sınırları ve yapı adaları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 25.06.2014 gün ve 87527914-301.05/1487 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 35. (K.NO:277) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2961 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Kemalpaşa Mahallesi, uygulama imar planı 21L-III paftası, 624 ve 626 nolu adaların bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 04.06.2014 gün ve 1/56 (PİN:912-3) sayılı kararıyla; mülkiyet sınırları dikkate alınarak yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında konut alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 25.06.2014 gün ve 87527914-301.05/1487 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 36. (K.NO:278) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2962 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4a paftası, 1412 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.07.2014 gün ve 14/44 (PİN:3983) sayılı kararıyla; 5m yapı yaklaşma mesafesinin, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi ve diğer imar adalarıyla uyumlu olması amacıyla Seren Sokak cephesinden kaldırılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.07.2014 gün ve 11547413-301.01-37164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 37. (K.NO:279) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2965 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Taşkelik Mevkii, uygulama imar planı F36a.03d.3c ve F36a.08a.2b paftaları, 594, 595, 596, 597, 598, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 ve 1426 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ondokuzmayıs Belediye Meclisinin 08.08.2014 gün ve 4 (PİN:1080-2) sayılı kararıyla;  ağaçlandırılacak alan, konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığının 11.08.2014 gün ve 49935936-301.05.03/478 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, Büyükşehir Belediyesinin uygulama imar planlarını nazım imar planına uygunluk açısından denetlediği de dikkate alındığında plan değişikliğine konu alanda nazım imar planının olmaması ve yolun sürekliliğinde kayma olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 38. (K.NO:280) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2966 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimahalle, uygulama imar planı F36a.20b.2a paftası, 310 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.07.2014 gün ve 14/55 (PİN:580-12) sayılı kararıyla; park kullanımında olan alana “Cağaloğlu Bulvarı yol kotu altında kalmak koşulu ile, 310 ada alanını tamamı (Bulvar cephesi 5 metrelik kısmı hariç) kapalı otopark olarak düzenlenebilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.07.2014 gün ve 84211085-517.03-119 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 39. (K.NO:281) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2967 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Belediye Meclisinin 07.07.2014 gün ve 14/56 (PİN:580-13)  sayılı kararıyla; “Atakum plan sahası içinde kat adedi verilerek TAKS oranı belirtilmemiş ayrık ve blok nizama tabi adalarda teşekkül alanları hariç en fazla 0.40 olarak uygulanır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.07.2014 gün ve 84211085-517.03-119 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde plan notuna ilişkin yeterli hüküm olduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 40. (K.NO:282) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2969 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, Mevlana ve Küçükkolpınar Mahalleleri, uygulama imar planı F36a.20a.3a, F36b.16c.1d ve F36b.16c.2d paftaları, 1262, 1263 nolu parseller ile 11526 ada 1 parsel, 12043 ada 2 nolu parsel ve 8539 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.07.2014 gün ve 14/57 (PİN:580-14) sayılı kararıyla; trafo alanlarının yer değiştirilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.07.2014 gün ve 84211085-517.03-119 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 41. (K.NO:283) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2970 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20a.4b paftası, 1439 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 16/64 (PİN:580-15) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 14/167 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; orman alanı dışına çıkartılan parselin konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.08.2014 gün ve 84211085-517.03-144 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 42. (K.NO:284) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2971 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.3a paftası, 5308 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 16/65 (PİN:580-16) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 14/168 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının özel eğitim tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.08.2014 gün ve 84211085-517.03-144 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 43. (K.NO:285) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2972 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar Mahallesi, uygulama imar planı F36a.09c.4c paftası, 42 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 16/66 (PİN:580-17) sayılı kararıyla; Atakum İlçe Müftülüğü’nün 26.06.2014 gün ve 458 sayılı yazısı doğrultusunda dini tesis alanı kullanımının sınırlarının ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.08.2014 gün ve 84211085-517.03-144 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 44. (K.NO:286) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2973 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Orhangazi Mahallesi, uygulama imar planı G37a.03b.1d, paftası, 121 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Ayvacık Belediye Meclisinin 04.07.2014 gün ve 7/27 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/157 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, yeşil alan ve resmi kurum kullanımlarının belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ayvacık Belediye Başkanlığının 09.07.2014 gün ve 25807368-301-01.01.524 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 45. (K.NO:287) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2974 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Eyüp Sultan Mahallesi, uygulama imar planı F37d.23c.4c, paftası, 159 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Ayvacık Belediye Meclisinin  04.07.2014 gün ve 7/28 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/156 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımından yeşil alan ve gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere kültürel tesis alanı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ayvacık Belediye Başkanlığının 09.07.2014 gün ve 25807368-301-01.01.524 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 46. (K.NO:288) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2975 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.1b paftasının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 16/108 (PİN:905-6) sayılı kararıyla; otopark alanı kullanımının bir kısmının trafo alanı olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.08.2014 gün ve 63531273-050.99/4199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 47. (K.NO:289) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2976 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04b.3a ve F36c.04b.3b paftası, 378 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 16/106 (PİN:905-5) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 12/165 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; spor alanı kullanımının  bir kısmının kaçak akaryakıt depolama  alanı olarak belirlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.08.2014 gün ve  63531273-050.99/4199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 48. (K.NO:290) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2977 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.10c, F36c.15b, F37d.06d, F37d.06c, F37d.11a paftalarının bulunduğu alanda, mevcut planların sayısallaştırılmasına ilişkin (PİN:1077-36) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanması yanında, Yeni Büyüklü ve Büyüklü Mahallesi, uygulama imar planı F36c.10c.4b, F36c.10c.4c, F36c.10c.3a, F36c.10c.3b, F36c.10c.3c, F36c.10c.3d, F36c.15b.1b, F36c.15b.2a, F36c.15b.2b, F36c.15b.2c, F36c.15b.2d, F36c.15b.4a, F36c.15b.4b, F36c.15b.3a,  F36c.15b.3b, F36c.15b.3c, F37d.06d.4a, F37d.06d.4b, F37d.06d.4c,  F37d.06d.4d, F37d.06d.3a,  F37d.06d.3b, F37d.06d.3d, F37d.06d.3c, F37d.06c.4d, F37d.11a.1a, F37d.11a.1b, F37d.11a.2a, F37d.11a.2b, F37d.11b.1a, F37d.11a.1d, F37d.11a.1c, F37d.11a.2d, F37d.11a.4a, F37d.11a.4d, F37d.11a.3a, F37d.11a.3b paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 16/109 (PİN:4203-1) sayılı kararıyla; mevcut planların sayısallaştırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.08.2014 gün ve 63531273-050.99/4199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 49. (K.NO:291) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2978 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 16/107 sayılı kararıyla; 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının planlanmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.08.2014 gün ve 63531273-050.99/4199 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 50. (K.NO:292) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 2979 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E34C.15A, E34C.15B, E35D.11A, E35D.11B, E35D.11C,  E35D.11B, E35D.11C, E35D.12A,  E35D.12D paftaları, uygulama imar planı E34C.15A.2B, E34C.15B.1A, E34C.15B.1B, E34C.15B.1D, E34C.15B.1C, E34C.15B.2D, E34C.15B.2C, E34C.15B.3B, E35D.11A.1D, E35D.11A.1C, E35D.11A.4A, E35D.11A.4B, E35D.11A.3A, E35D.11A.3B, E35D.11A.3C, E35D.11B.4A, E35D.11B.4D, E35D.11B.4B, E35D.11B.4C, E35D.11C.1B,E35D.11B.3A, E35D.11B.3D, E35D.11C.2A, E35D.11B.3B, E35D.11B.3C, E35D.11C.2B, E35D.11C.2C, E35D.12A.4A, E35D.12A.4D, E35D.12D.1A, E35D.12D.1D, E35D.12A.4B, E35D.12A.4C, E35D.12D.1B, E35D.12A.3A, E35D.12A.3D, E35D.12D.2A paftalarının bulunduğu alanda, sayısal plan üretilmesine ilişkin (PİN:4941-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:3730) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 51. (K.NO:293) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 2905 sayılı; İlgi :İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih 8478 sayılı yazısı 5393 sayılı belediye kanunun birleşme ve katılma ile ilgili   8. Maddesinde “Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz.Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz
 52. gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir.  Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır. Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır.” denilmektedir.  Bu nedenle; ilgi yazıda belirtilen, Havza İlçesi Karga ve Kemaliye Mahalllerinin idari yönden buradan ayrılarak amasya İli Suluova İlçesine bağlanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu.
 53. (K.NO:294) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.08..2014 tarih ve 2865 sayılı; İlgi : (a) Tekkeköy Belediyesinin 22.07.2014 tarih 3939 sayılı yazısı (b) Tekkeköy Belediyesinin 22.07.2014 tarih 3946 sayılı yazısı   (c) Tekkeköy Belediyesinin 22.07.2014 tarih 3947 sayılı yazısı (d) Tekkeköy Belediyesinin 22.07.2014 tarih 3941 sayılı yazısı  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; 1-)  İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 1596. Sokak(T.N:24.01), 1597(T.N:24.02) ve 1598(T.N:22.01)  olarak isimlendirilmesi,  2-)  İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollların mevcut imar planına göre 1599. Sokak(T.N:59.01), 1600. Sokak(T.N:59.02), 1601. Sokak(T.N:59.03)  ve 1602. Sokak(T.N:59.04)  olarak isimlendirilmesi,     3-)  İlgi (c) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollların mevcut imar planına göre 1603. Sokak(T.N:23.01), 1604. Sokak(T.N:23.02), 1605. Sokak(T.N:58), 1606. Sokak (T.N:23.04), 1607. Sokak (T.N:58.01), 1608. Sokak (T.N:23.05), 1609. Sokak (T.N:23.06) ve 1610. Sokak (T.N:23.07)   olarak isimlendirilmesi,  4-)  İlgi (d) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollların mevcut imar planına göre 1611. Sokak(T.N:52.01 ve 1602. Sokak(T.N:52.02)  olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 54. (K.NO:295) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.09.2014 tarih ve 3004 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; 1-)   Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Esenevler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Mevlana Mahallesi ve Mimarsinan Mahallesinde bulunan Cağaloğlu Caddesinin adının, Cumhuriyet Mahallesinde Abdullah GÜL BULVARI (T.N:112), Esenevler Mahallesinde Abdullah GÜL BULVARI (T.N:51), İstiklal Mahallesinde Abdullah GÜL BULVARI (T.N:2), Mevlana Mahallesinde Abdullah GÜL BULVARI (T.N:1), Mimarsinan Mahallesinde Abdullah GÜL BULVARI (T.N:104) olarak değiştirilmesi,  2-)   Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesinde bulunan Barış Bulvarının adının Balaç Mahallesinde Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI (T.N:53), Beypınar Mahallesinde Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI (T.N:9), Cumhuriyet Mahallesinde Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI (T.N:64), İstiklal Mahallesinde Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI (T.N:64) ve Mevlana Mahallesinde Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI (T.N:113) ve İlkadım İlçesi Derecik Mahallesinde Recep Tayyip ERDOĞAN BULVARI (T.N:92) olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 55. (K.NO:296) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 11.08.2014 tarih ve 2185sayılı; 6360 sayılı Kanun gereği Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırları olması ve ayrıca İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliğinin sona ermesinden dolayı her türlü personel gideri, araç- gereç alım bakım onarım, borçlanma ve yatırım giderlerinin Büyükşehir Belediyesine devir olması sebebiyle 2014 Mali Yılı Bütçemizde revizyon işlemin yapılarak ödenek ihtiyaçlarının karşılanması hususu ortaya çıkmıştır.  Bu nedenle; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinin ödeneği yetmeyeceği anlaşılan ekonomik tertiplerine;
 56. 55.(K.NO:297) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.08.2014 tarih ve 593 sayılı: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan ekli ücret tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 57. 56. (K.NO:298) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.08.2014 tarih ve 592 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96/A maddesine göre hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ekli Vergi, Harçlar Tarifesindeki değişikliklerini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 58. 57. (K.NO:299) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.08.2014 tarih ve 1451 sayılı; Belediyemiz, kanunlarla kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/o maddesi ile Belediyemize  ‘’  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek ‘’ görevleri verilmiştir. Belediyemiz, kültür ve tarihimizi aydınlatacak eski eserlerin  yaşatılarak korunmasını amaçlı olarak bugüne  kadar yaptığı çalışmalarla, kültürel mirasın korunmasında büyük çabalar göstermiştir.   Saathane Meydanı ve çevresinin, tarihsel kültürel ve ticari niteliği, kent yaşamındaki güncel konumu ve bu anlamda hem simgesel hem de işlevsel bir öneme sahip olması dolayısıyla, buranın kamusal bir alan olması için, Belediyemiz,  T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün karşılıklı anlayış ve işbirliği ile ‘’Saathane Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi‘’ çalışmalarını sürdürmektedir.
 59. Söz konusu proje kapsamında, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri gösterilen bölgedeki tarihi yapılardan olan Medrese Binası,  Kargir Hamam ve müştemilatı ile Taşhan’ın,  ilelebet yaşatılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amaçlı olarak, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlük Makamı’nın 11.07.2014 tarih ve 32808994.160.07.03.[55]- 13860-13869-13871 sayılı olurları ile taşınmazların restorasyon ve onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi ve bu konudaki gerekli işlemlerin yürütülmesi için de Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne yetki verilmiştir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 16. maddesi ile 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 4. ,  5.  ve 27.  maddeleri uyarınca düzenlenecek protokol ile 20 yıl süre ile restorasyon veya onarım karşılığı Belediyemize kiraya verilmesi konusunu ve bu konuda düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 60. 58. (K.NO:300) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.08.2014 tarih ve 1452 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi,Ulugazi Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli bulunan 561 ada 119 no’lu parselde kayıtlı 426.939,05 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 561 ada 3 no’lu parselde kayıtlı 3.362,27 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanın (eski Samsun havaalanı), 88.092,44 m² kısmı rekreasyon alanı, 157.954,41 m² kısmı resmi kurum alanı olmak üzere toplam 246.046,85 m² yüzölçümlü  kısmının, şehir trafiğini rahatlatmak amacı ile resmi kurum alanı ve rekreasyon alanı  olarak plan değişikliği yapılarak; Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Kaymakamlığı, İlkadım Belediyesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve diğer resmi kurumların bu bölgeye taşınması planlanmaktadır.   Diğer yandan, İlimizde 1938 yılında yapılmış subay gazinosunun oldukça eskimiş olması, sürekli bakım onarım yapılması, ihtiyaca cevap verememesinden dolayı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun zamandan beri modern bir orduevi (Samsun Merkez Komutanlığı ek binası) yapılması arayışları sürdürülmektedir. Konu halen gündemde olup, zaman zaman Belediyemiz ile de alternatif çalışmalara ve yazışmalara konu olmaktadır.  Bu amaçla, aşağıda ayrıntıları belirtilen hususları içeren bir protokol düzenlenmesi düşünülmektedir. 1)- Milli Savunma Bakanlığı, taraflarına tahsisli olan, tapuda Ulugazi Mahallesi 561 ada 119 no’lu parselde kayıtlı 426.939,05 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 561 ada 3 no’lu parselde kayıtlı 3.362,27 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanın toplam 246.046,85 m² yüzölçümlü   kısmının tahsisinden Belediyemiz lehine vazgeçecek, söz konusu alan plan değişikliği yapılarak, ‘’Resmi Kurum Alanı ‘’  kullanımına ayrılacaktır. 2)- Belediyemiz, İlimiz, İlkadım İlçesi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan, tapuda Kale Mahallesi 7703 ada 3 no’lu parselde kayıtlı 340,25 m² yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binaları     kamulaştırarak, bu parselin bitişiğinde ve üzerinde mevcut subay gazinosu bulunan 761,50 m2 yüzölçümlü 7703 ada 2 no’lu  parsel ile birleştirerek, 1.101,75 m²  yüzölçümlü yeni bir parsel oluşturacaktır. Söz konusu bu parselin tapuda Maliye Hazinesi adına tescili yapılarak, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edilecektir. 3)- Yeni parsel üzerindeki, subay gazinosu, müştemilatları ve kamulaştırılan iki adet bina Belediyemiz tarafından yıkılarak, Milli Savunma Bakanlığı K.K.K Sahra ve Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı ile yapılacak protokol ve ekindeki projelere göre,  tüm maliyetleri Belediyemiz tarafından karşılanmak üzere  modern bir orduevi binası inşa edilecektir. 4)- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014 yılı mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim fiyat maliyetleri hakkında tebliği, V. sınıf C grubu yapılar  ( 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri ve bu gruptakilere benzer yapılar ) sınıfına giren, daha sonra yapılacak protokol ve ekindeki projelere göre kesinlik kazanacak olan ve yaklaşık olarak toplam 6000 m² inşaat alanına sahip olabilecek, orduevi binasının her türlü üst donanım dahil yaklaşık toplam maliyetinin  9.600.000 TL olacağı varsayılmaktadır.  5)- Subay gazinosu yanındaki parsel ve üzerindeki binaların kamulaştırılması, parsellerin birleştirilmesi, binaların yıkılması, yeni orduevi binasının yapılması maliyetinin bedeli karşılığında,  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 561 ada 119 no’lu parsel ve 561 ada 3 no’lu parselleri kapsayan ekteki haritada gösterilen toplam 246.046,85 m² yüzölçümlü arazinin, söz konusu bu maliyete karşılık gelen miktarı kadar arazinin mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilecek; mülkiyet devri yapılan kısımdan geri kalan kısım ise Samsun Valiliği, İlkadım Kaymakamlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve diğer resmi kurumların bu bölgeye taşınması için  ilgili kurumlara tahsis edilecektir. 6)- Taraflar arasında mutabakat sağlanıp, projenin uygulamaya geçilmesi aşamasında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından lisanslanmış bir gayrimenkul değerleme şirketinden alınacak, değerleme raporuna göre işlem yapılacaktır. 7)- Yürürlükteki mevcut 1/1000 ölçekli imar planında UOA (uygun olmayan alan-heyelanlı alan) olarak belirlenen, ancak  yukarıda belirtilen hususlarda mutabakata varılması halinde rekreasyon alanı olarak 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılacak 88.092,44 m²   yüzölçümlü alan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen ‘’ İmar planlarında; meydan, yol, park, yeşil saha, rekreasyon alanı, otopark gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir’’ hükmü uyarınca bedelsiz terkin edilecektir.           Yukarıdaki açıklamalar ışığında, düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 61. 59. (K.NO:301) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14.08.2014 tarih ve 2455 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la,  mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, otuz adet büyükşehir belediyesinin  sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır.  Söz konusu Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, valilik makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile, İl Özel İdaresine ait bazı taşınmaz malların Belediyemize devri yapılmıştır.Bu kapsamda, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanun gereği söz konusu komisyonun 30.06.2014 tarih ve 04-1-1A sayılı kararı ile; ekteki haritada gösterilen  İlimiz, Atakum İlçesi’nde Samsun İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan, sahil yoluna cepheli  halı saha, çok amaçlı kapalı spor salonu ve müştemilatlarının da  Belediyemize tahsisi  yapılmıştır.  Söz konusu spor kompleksi 1/1000 uygulama imar planında kıyıda kalmakta olup; halen “1453 İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü “ tarafından kullanılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Samsun İl Temsilciliği’nin 11.08.2014/55 tarih ve sayılı yazısında, adı geçen “ 1453 İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübünün Futbol Federasyonu’na 011723 kulüp kodu ile kayıtlı olduğu Samsun Amatör Liginde yer aldığı ve 2014/2015 futbol sezonunda da U-13 liginde mücadele edeceği “ belirtilmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/m maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) ……… Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik  yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.”    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddesi ise benzer ifadeler ile  (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)  “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmündedir.  Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Tapuda Atakum İlçesi F36b.17a.4c ve F36b.17a.3d  pafta, 2974 no’lu parselde kayıtlı taşınmazın bitişiğinde, sahil yoluna cepheli üzerinde 40 m x 60 m ölçülerinde halı saha, çok amaçlı kapalı spor salonu ve müştemilatlarının (1 adet idari oda,1 adet toplantı salonu,3 adet soyunma odası,1 adet malzeme odası,1 adet mutfak,1 adet kafeterya ve terası)  bulunduğu spor kompleksinin bir bütün olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/m ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b maddeleri uyarınca kulübün aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemek, tüm giderleri kendilerine ait olmak kayıt ve şartı ile aylık KDV hariç 200,00 ¨ bedelle ve 5 yıl süre ile 1453 İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü’ne  tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 62. 60. (K.NO:302) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.08.2014 tarih ve 1596 sayılı; Samsun, Terme İlçesi, Evci Mahallesi, Miliç mevkiinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahilde, ekteki uygulama imar planının 19MIIIA- 19MIIIC-19MIIID  paftalarında işaretli alan, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi’nin  ortak  çalışması olan “Miliç Plaj Projesi” kapsamında sahil şeridi, rekreasyon ve düzenlemeye tabi tutulup; turizm açısından cazibe merkezi haline getirilerek  halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır.  Proje kapsamında; halk plajı,mesire yerleri, spor alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, ahşap kamelyalar, sağlık ünitesi, dinlenme alanları, kafeteryalar,duş alanları, WC’ler, büfeler, bisiklet yolu, gezinti yolları, otoparklar ve aydınlatma sistemi ile peyzaj ve rekreasyon alanları bulunmaktadır. Projenin bitirilip hayata geçirilmesi ile bölge,  halkımız başta olmak üzere yerli ve yabancı turistler için gezinti, tatil ve cazibe merkezi olacaktır.   3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahilin toplumun yararlanmasına açık şekilde, kamu yararına kullanımlarını sağlamak, doğal özelliklerini gözeterek korumak üzere “Miliç Plaj Projesi”  kapsamında, kıyı ve sahil şeridi üzerinde kalan alanların Belediyemiz ve Terme Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü arasında yapılacak  ‘’ Karadeniz’e Kıyısı Olan İllerde Uygulanacak Protokol  ‘’ kapsamında düzenlenecek bir protokolle 10 yıl süre ile Belediyemize tahsis edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.                Bu nedenle, söz konusu protokolün yapılması ve bu protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 63. 61. (K.NO:303) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 1597 sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi; aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların işletme hakkının belirli bir bedelle şirketlerine verilmesini talep etmektedir.    Büyükşehir Belediyemizin %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret  Limited Şirketi’nin  %100 oranında pay sahibi olduğu  Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne,  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,  Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların işletme hakkının, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne,  5216 Sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca; üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla 5 yıl müddetle ve karşılarında gösterilen bedellerle işletmesinin devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu. 62.  (K.NO:304) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.08.2014 tarih ve 1868 sayılı; 2008 Yılında Katı Atık Düzenli Depolama alanı içerisinde faaliyete geçirdiğimiz Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi artan ihtiyaçlar ve makine ömürleri açısından, kapasite artışı ve modernizasyon ihtiyacına hasıl olmuştur.  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların 22/07/2005 ve 25883 sayılı tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında insan ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, tıbbi atık sterilizasyon Tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı ve modernizasyonu konusunda 2886 sayılı devlet ihale kanunu yetkileri çerçevesinde açık teklif artırma usulüne göre 10 yıllığına ihale yapılabilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.      63. (K.NO:305) Arge Şube Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 127 sayılı; 12.11.2012 Tarih ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Çeşitli Hükümler Madde 3 2 nolu bendinde Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir” hükmüne ve yine aynı kanunun 3. Maddesince Valilik Makamınca oluşturulan Samsun İli Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 27.03.2014 tarih ve 1-8 -3 nolu Samsun İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projelerin Samsun Büyükşehir Belediyesine devri kararı açıklamasına istinaden Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile ortaklaşa yürütülen Yoksullara Mikrofinans Verilmesi Projesi’nin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla ekli protokolün görüşülmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu. 64. (K.NO:306) İtfaiye Dairesi Başkanlığının 27.08.2014 tarih ve 605 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz ile Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği ile yapılan ekli ‘‘ Protokol ’’ün kabulü ile, Protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 64. 65. (K.NO:307) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 371 sayılı; 1)- Samsun Büyükşehir Belediyesince Alaçam İlçesine, (50 adet) – Asarcık İlçesine, (50 adet) – Ayvacık İlçesine, (40 adet) – Bafra İlçesine, (100 adet) - Çarşamba İlçesine, (200 adet) – Havza İlçesine, (50 adet) – Kavak İlçesine, (10 adet) Ladik İlçesine, (20 adet) – Salıpazarı İlçesine, (100 adet) – Terme İlçesine, (50 adet) – Vezirköprü İlçesine, (400 adet) - Yakakent İlçesine, (10 Adet) C plakanın verilmesine, 2)-İlçelerde yapılacak duyuru ile müracaatların tespit edilerek ihdas edilen C plaka sayısı müracaat edenlerin ihtiyacı kadar ise müracaat sahiplerine verilmesi, 3)-Tahsis edilen C plaka sayısı talepten az ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince ihale edilmesini  uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu.
 65. 66. (K.NO:308) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.08.2014 tarih ve 453 sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 1 sayılı 2014 Mali Yılı Bütçesinde, Ek Bütçe yapılmasına ilişkin Meclis Kararını uygun gören, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 66. 67. (K.NO:309) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.09.2014 tarih ve 3039 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  çevre düzeni planı F36a3 paftası, nazım imar planı F36a.20d paftası, uygulama imar planı F36a.20d.3a, F36a.20d.3b, F36a.20d.3c ve F36a.20d.3d paftalarının bulunduğu alanda tır parkı ve kamyon garajı kullanımının büyükşehir belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  (PİN:1076-6) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-40) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-28) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım