08-09-10.10.2013 Komisyon Kararları

11 Ekim 2013 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 08-09-10.10.2013 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI

 1. (K.NO:336) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2683-2694 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a paftası, uygulama imar planı F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.05a.4c ve  F36c.05a.4d paftalarının bulunduğu alanda kadastroya uygun olarak düzeltme yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 gün ve 16/321 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Gençlik  Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 29.08.2013 gün ve 44618067 sayılı yazısı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 26.09.2013 gün ve 10449 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazların kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:337) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2726 Sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.03a, F36b.23c ve F36b.23d paftalarının bulunduğu alanda mülkiyetle ilgili sorunların çözümlenmesi için arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi yanında arazi yapısı ve teknik koşullar dikkate alınarak kent parkı kullanımının plansız alan kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:338) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2680 sayılı; Atakum ve İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Çatalçam, nazım imar planı F36a.09d paftası 998 nolu parselin mezarlık vasfı taşıması nedeniyle mezarlığın plana işlenerek adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 25.09.2013 gün ve M.55.6.ATB.0.13/2356 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.         Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:339) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2727sayılı; Atakum ve İlkadım İlçeleri Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a, F36b.16b, F36b.16c ve F36b.21b paftalarının bulunduğu alanda yol genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:340) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2728 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.17c.4b paftası, 1238 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 14/238 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; turizm tesis alanı kullanımının resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Aynı içerikte olan İlkadım Belediye Meclisinin 04.10.2013 tarih ve 20/109 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 07.10.2013 tarih ve 313/11587 sayılı yazısı ile Belediyemize iletildiğinden, söz konusu  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun İlkadım Belediye Meclisinden geldiği şekli ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:341) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2623 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar, uygulama imar planı F36b.16c.2c ve F36b.16c.2d  paftaları, 8010 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, çekme mesafeleri 15m olan konut alanı kullanımının “parsel sınırlarından 5m. çekilerek tabi zemin altında kalmak şartıyla kapalı otopark yapılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin  plan değişikliğini otopark yönetmeliğine aykırı olması gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2013 gün ve 16/72 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu Meclis Kararının, 08.10.2013 tarihli dilekçe ile plan değişiklik talebinden vazgeçildiği belirtildiğinden evrakın Belediyesine iadesini  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:342) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve  2626 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2b  paftasında, 332 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2013 gün ve 16/68 sayılı kararıyla; cami alanı kullanımının çekme mesafelerinin  yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:343) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2625sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İncesu, uygulama imar planı F36a.14b.4d  paftasında, 9155 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2013 gün ve 16/70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/191 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Pazar yeri kullanımının Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:344) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2624 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1c  paftasında, 3624 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2013 gün ve 16/71 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/200 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ve “otopark alanı gereksinimi kendi parseli içerisinde karşılanmadan ruhsat alınamaz” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Belediyemizce düzenleme çalışmaları devam eden Adnan Menderes Bulvarı sahil yoluna ilişkin proje tamamlandıktan sonra işlev değişikliğinin  değerlendirilmesi uygun olacağından, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:345) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2619 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b  paftası, 3499 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  nolu parsellerin bulunduğu alanda, K yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının bitişik nizam 3 kat TAKS: 0.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 18/95 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:346) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2618 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1b ve F36b.22d.2a  paftaları, 3681 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 nolu parseller ile 3680 ada 10 parsel, 3695 ada 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanına çevrilen parsellerin bedelsiz terkin karşılığında konut yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 18/94 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu Meclis Kararının eki plan değişikliğinin nazım imar planına uygunluğu dikkate alınarak aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:347) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2621sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3a  paftası, 675 ada 17 nolu  parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 gün ve 12/217 sayılı kararı ile  değiştirilerek kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile kabul eden  İlkadım Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 18/97 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/217 sayılı kararı ile inşaat alanı haklarının aşılmaması ve otopark gereksiniminin kendi parseli içerisinde karşılanacağı kabul edildiğinden, bu kararın parselin bulunduğu alandaki bina ve trafik yoğunluğu açısından gerekli olduğundan, İlkadım Belediyesi 05.09.2013 tarih ve 18/97 sayılı kararının yukarıda belirtilen Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karar geçerli olacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 13. (K.NO:348) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2617 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20c.4c ve F36a.25b.1b paftaları, 11705 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2013 gün ve 18/93 sayılı kararıyla; sanayi alanı kullanımının Resmi Kurum (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) alanı kullanımına dönüştürülerek E:1.50 yapılaşma koşulu belirlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 14. (K.NO:349) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2620 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftası, 4662 ada 13 nolu parsel ile 7436 ada 1, 2, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2013 gün ve 18/96 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/162 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine aykırı olarak; konut alanı kullanımının cami alanı kullanımına dönüştürülmesini sadece 13 parselin cami alanına dönüştürülmesi şeklinde değiştirerek oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 15. (K.NO:350) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2616 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2c paftası, 2342 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2013 gün ve 18/92 sayılı kararıyla; park alanının köşesindeki trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 16. (K.NO:351) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2615 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4a paftası, 7593 ada 1 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.09.2013 gün ve 18/91 sayılı kararıyla; arazi eğiminin fazla olması nedeniyle planda merdivenli yol işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 17. (K.NO:352) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 1938 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftası, 3258 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.07.2013 gün ve 16/72 sayılı kararıyla; ilköğretim alanı kullanımının 12m ve 15m olan yaklaşma mesafelerinin havai hattın yeraltına alınmasından dolayı 5’er metreye indirilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.07.2013 gün ve 94651478/301.05.03/227  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 18. (K.NO:353) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2547 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c ve F36b.23d.3b  paftaları, 11633 ada 1 nolu parsel ve 10475 ada 9nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 15/58 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/204 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımının yurt kullanımına dahil edilmesi  karşılığında konut alanı kullanımından park alanı ayrılmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.09.2013 gün ve 11547413-301.01-5093 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, TAKS:0.30 A-4 kat yapılaşma koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 19. (K.NO:354) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2549 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Adatepe Köyü, uygulama imar planı F36c.02d.2c paftası, 155 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 15/59 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/192 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dini tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı Canik Belediye Başkanlığının 05.09.2013 gün ve 11547413-301.01-5093 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, mevcut yola bağlantı sağlayacak 7 mt.lik yolun oluşturulması şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 20. (K.NO:355) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2548 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03a.1d paftası, 6685 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 15/60 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/158 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.09.2013 gün ve 11547413-301.01-5093 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 21. (K.NO:356) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 20.09.2013 tarih ve 97 sayılı; Samsun ili Terme ilçesi Ambartepe Belediyesi Encümeni 11.09.2013 tarih ve 36-1 kararları ile Büyükşehir Belediyemizin uygun bulacağı 1 adet cenaze yıkama aracı protokol yapılarak bedeli mukabilinde tahsis edilmesini talep etmektedir. Ambartepe Belediyesine belediyemiz demirbaşına kayıtlı 55 VJ 347 plakalı cenaze yıkama aracının ekteki protokolde belirtilen şartlarla Ambartepe Belediyesine tahsisine ve protokolü imzalamaya Mezarlıklar Şube Müdürü Bayram YÜCEL ‘e yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 22. (K.NO:357) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 30.09.2013 tarih ve 2213 sayılı; Kredisi Avrupa Yatırım Bankası (AYB)  tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.  (Bundan sonra “İLBANK” olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen “Kentsel Altyapı Projeleri” kapsamında, İLBANK’ın AYB’den temin ettiği ve Belediyemize 6360 sayılı Kanun’un 1. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Büyükşehir Belediyeleri il sınırlarını kapsayacağından şehrimizin doğu, batı ve güneyinde olmak üzere 3 adet Katı Atık Düzenli Depolama Sahası veya Transfer İstasyonu kurulması Projesi için kullandıracağı maksimum 10 milyon Euro  kredi talebimize yönelik taahhütnameyi imzalamaya, Belediyemiz 3 adet Katı Atık Düzenli Depolama Sahası veya Transfer İstasyonu kurulması projesine ait fizibilite raporunun İLBANK’a hazırlatılmasına, proje fizibilite raporu hazırlatılma bedelinin; AYB’ nin Avrupa Birliği Komisyonundan sağlayacağı “Belediye Finans Aracı” hibesinden karşılanmasına, mücbir sebepler dışında belediyemizce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda İLBANK’a yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, söz konusu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya,
 23. Yukarıda tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre İLBANK’dan kredi kullanma talebimize yönelik Taahhütname ile projeye ait fizibilite raporunun hazırlatılması işi için İLBANK’a borçlanılması hususunda her türlü işlemi yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın  yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 24. (K.NO:358) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25.09.2013 tarih ve 744 sayılı; Büyükşehir Belediye’miz tarafından denetimi yapılan ve özel şahıslar tarafından işletilen toplu ulaşım hizmeti halen 106 otobüs ile yürütülmektedir.
 25. Bu otobüslerin özelleştirildiği yıllarda şehrimizin sınırları doğuda Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğü, batıda ise Atakent (TV istasyonu kavşağı ) olup 19 Mayıs Üniversitesi’ne kadar uzanmakta ve şehir nüfusu da 360.000 kişiydi.
 26. 5747 sayılı yasanın çıkması ile birlikte şehrimizin sınırları önemli ölçüde artmış ve nüfusu 570.000 sayısına ulaşmıştır. Bu nedenle 106 otobüs ile toplu taşımada her noktaya ulaşılması mümkün olmamakta ve ilave otobüslere ihtiyaç bulunmaktadır.
 27. Yukarıda belirtilen nedenlerle mevcut 106 otobüse ilave olarak kapasitesi Başkanlık Makamı’nca  kurulacak komisyon marifetiyle belirlenmek üzere 25 Adet Rotasyonlu hat kullanım ihalesinin yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununa göre süre konusunda İçişleri Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Meclise konunun tekrar sunulması için evrakın Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 28. (K.NO:359) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25.09.2013 tarih ve 280 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Akaryakıt İstasyonundan yakıt alması mümkün bulunmayan araç ve iş makinalarının yakıt ikmalinde kullanılmak üzere 1 adet azami 8 ton taşıma kapasiteli  şasi kamyona ihtiyacımız bulunmaktadır.
 29. Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır.
 30. Bu hükme göre ; 1 adet  kamyon  satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 31. (K.NO:360) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.09.2013 tarih ve 2453 sayılı; Samsun İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa ve Üniversite ile ortaklaşa yürütülen aynı zamanda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) güdümlü proje desteği olan “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi” projesi konusunda harcama yapabilmek için meclisimizce 14 Haziran 2011 tarihinde 202 sayılı karar alınarak uygulama yapılmış ve proje gerçekleştirilmiştir.
 32. Gelinen bu aşamada söz konusu tesisin işletilmesi için ortaklar adına Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na yetki verilmesi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fuar ve Kongre Merkezini 2886 sayılı ihale yasası kapsamında, ihale ile profesyonel bir fuar işletmecisine kiraya vermesi, masraflar düşüldükten sonra elde edilen geliri, hisseleri oranında ortaklara dağıtması için Ticaret ve Sanayi Odasının yetkilendirilmesi, alınan bu kararalar çerçevesinde yapılacak protokolere Büyükşehir Belediyesi adına imza atmaya Genel Sekreter Kenan ŞARA’nın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu
 33. (K.NO:361) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.09.2013 tarih ve 5960 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 10.07.2013 tarih, 2013-923 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, tapuda 9745 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 19 Mayıs Bulvarı alt geçit dükkanlarından herhangi birini Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak kullanılmak üzere kiralanmasını talep etmektedir.
 34. Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı, güvenli, ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan %99.9 oranında Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olduğu Samulaş A.Ş.’ye 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne     istinaden;
 35. İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, tapuda 9745 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 19 Mayıs Bulvarı alt geçit dükkanlarından 4 nolu dükkanın, Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere; 5 yıl süre ve aylık KDV HARİÇ: 150,00.-TL bedelle SAMULAŞ A.Ş.’ye 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi uyarınca; üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile işletmesinin devredilmesini  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 36. (K.NO:362) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18.09.2013 tarih ve 1699 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane mevkii, Batıpark rekreasyon alanı içinde yer alan  Amazon Çay  Bahçesinin 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesi uayarınca 3 yıl müddetle sezonluk olarak 6.,7.,8. ve 9. aylarda 4 eşit taksitle ödenmek üzere KDV hariç 3.000,00-TL kira bedeli ile Samsun Anakent İmar İnşaat  Ticaret Limited Şirketi’ne kiraya verilmesi Encümenin 23.07.2010 tarih, 2010-345 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
 37. Söz konusu tesisin; nezih ve güvenilir bir şekilde işlettirilmesi ve halkımızın en iyi şekilde mevcut tesisimizden yaralanması düşüncesiyle,
 38. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden;
 39. 10 yıl müddetle, sezonluk KDV HARİÇ 3.485,00.-TL bedelle işletme hakkının Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şirketi’ne devredilmesi ve yıllık kira artışlarının, artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranından aşağı olmamak kaydı ile Encümen tarafından belirlenecek oran kadar artırılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 40. (K.NO:363) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.09.2013 tarih ve 1886 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Atatürk Kültür Merkezi yanında yer alan 15.02.2008 tarih, 4-1-97 sayılı meclis kararı ile aylık  KDV  hariç 750,00-TL kira bedeli ile 5 yıllığına Samsun Anakent İmar İnş. Tic.Ltd. Şti.’nin kirasına verilen otoparkın kira sözleşmesinin geçerlilik süresi 31.12.2013 tarihinde sona ermektedir.
 41. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi yanında yer alan  3.765.00 m2’lik 156 araç kapasiteli otoparkın;              5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden;    10 yıl müddetle Aylık KDV HARİÇ 1.515,00.-TL bedelle işletme hakkının Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şirketi’nin devredilmesi ve yıllık kira artışlarının, artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranından aşağı olmamak kaydı ile Encümen tarafından, artışın kiracıya tebliğ edilmemesi durumunda da ÜFE oranı kadar artışın yapılması uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 42. (K.NO:364) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2150 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Ahulu Mahallesi, nazım imar planı F36a.24b paftası 825 nolu parselin bulunduğu alanda “Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Afet Lojistik Deposu ve Bölge Afet Yönetim Merkezi” olarak kullanılmak amacıyla depolama alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 24.06.2013 gün ve 36173590-310.01.02-1791 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 43. (K.NO:365) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.10.2013 tarih ve 1547 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi sınırları içerinde kalan; F36b21b3a, F36b21b3c, F36b22a4a, F36b22a4d paftalarına giren alan Bakanlar Kurulu’nun 06/12/2010 tarih 1164 sayılı kararı ile Samsun Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmiştir.  “Samsun Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” ile kaçak ve çarpık olarak yapılaşmış bu alanın, nazım plana uygun olarak rehabilitasyonunun sağlanması, sürdürülebilir çevre ve özellikle kentsel mekânların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İdaremiz ve TOKİ Başkanlığı arasında 12.02.2010 tarihinde ön protokol, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih 465 sayılı kararıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilerek 04.01.2013 tarihinde asıl protokol imzalanmıştır.
 44. Proje maliyetlerinin artması fizibilitede farklılıkların oluşmasına sebep olmuş, projenin gerçekleştirilmesi için yeni bir ek protokolün yapılması TOKİ tarafından gündeme getirilmiştir.  Söz konusu proje kapsamında TOKİ tarafından hazırlanan yazı ilişiğinde sunulan ek protokolün kabulü ile imzalanması için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım