30.09.2013 Olağanüstü Meclis Toplantısı

1 Ekim 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 30.09.2013 tarihli Komisyon Raporu aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI

  1. (K.NO:335) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.09.2013 tarih ve 2674 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22c, F36b22d ve F36b23c paftaları ve uygulama imar planı F36b.22c.2d, F36b.22c.2c, F36b.23d.1d, F36b.23d.1c, F36b.23d.1a, F36b.23d.1b, F36b.23d.2a,  F36b.23d.2b, F36b.23c.1a ve F36b.23c.1d paftalarının bulunduğu alanda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 25.09.2013 gün ve 57401605-604/154138 sayılı yazıları doğrultusunda Samsun Şehir Geçişi projesinin planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım