12.01.2009 Meclis Gündemi

13 Ocak 2009 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 12 OCAK 2009 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı salonunda toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.

MECLİS GÜNDEMİ
 1. Geçen Toplantıya Ait 19 Aralık  2008 Tarihli Tutanak Özeti,
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve  26 Sayılı Atakum Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1924 Sayılı; İlkadım Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına  Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 9 Sayılı; Gazi Belediye Sınırlarında Kavşak Düzenlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1945 Sayılı; Çatalçam Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1917 Sayılı; Tekkeköy Belediye Sınırlarında Boru Hattı Tesisine İlişkin  Nazım İmar Planı Görüşü.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1919 Sayılı; Tekkeköy Belediye Sınırlarında İskele Ve Dolgu Alanına Yönelik Nazım İmar Planı Görüşü
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1955 Sayılı; Kutlukent Belediye Sınırlarında Deniz Boru Hattı Ve Gemi Bağlantı Şamandıra Sistemine Yönelik Nazım İmar Planı Görüşü.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1973 Sayılı; Yeşilkent Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 13 Sayılı; Gazi Belediye Başkanlığının Park, Konut Alanı Ve Yol Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 14 Sayılı; Gazi Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Yurt Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 17 Sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığının Bina Kütlelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 16 Sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığının Ayrık Nizam 5 Kat Yapılaşma Hakkının Blok Nizam 5 Kat Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 12 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Mezarlık Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarını Da İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 10 Sayılı; Canik Belediye Sınırlarında Konut Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 11 Sayılı; Canik Belediye Başkanlığının Cami, Konut, Yol Durumlarının Orman Sınırını Da İçerecek Şekilde Düzeltilmesini İçeren Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 21 Sayılı; Kutlukent Belediye Sınırlarında H: 12 Mt. Konut Yapılaşma Hakkının H: 15.50 Mt. Yapılaşma Hakkına Sahip Ticaret Alanına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı  Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 22 Sayılı; Kutlukent Belediye Başkanlığının Akaryakıt İstasyonu Kullanımına Lpg Kullanımının Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 23 Sayılı; Tekkeköy Belediye Başkanlığının 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 2 Sayılı; Atakent Belediye Sınırlarında Trafik Yolunun Kapatılarak Konut Alanına Dahil Edilmesi Karşılığında Konut Alanının Park Alanına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1 Sayılı; Atakent Belediye Sınırlarında Revizyon İmar Planında Geçmiş Dönemlere Ait Plan Değişiklikleri  Ve Orman Sınırları Dikkate Alınarak Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 18 Sayılı; Kurupelit Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 19 Sayılı; Kurupelit Belediye Başkanlığının İmar Uygulaması İle Soruna Çözüm Bulunabileceği Gerekçesi İle Uygulama İmar Planı Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 20 Sayılı; Kurupelit Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Raylı Sistem Güzergahı Yönünde Büyütülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 1946 Sayılı; Çatalçam Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 3 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Ayrık Ve Blok Nizam Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 4 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Ayrık Nizam 3 Kat Konut Ve Ticaret Alanlarının Belirlenmesi Yanında Park Alanın Da Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 5 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının E: 1.25 Yapılaşma Hakkının Ve  Konut Adalarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 6 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Ticaret Alanının Yurt Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 7 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Ptt Tesisleri Kullanımının Belediye Hizmet Alanı Yönünde Büyütülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 8 Sayılı; Atakum Belediye Başkanlığının Trafik Yoluna Trafo İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 16/12/2008 Tarih Ve 188 Sayılı; 2 Adet Cenaze Hizmet Aracı Alınması Teklifi.
 33. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/12/2008 Tarih Ve 1728 Sayılı; 2009 Yılı Geçici İşçi Vizesinin Onaylanması Teklifi.
 34. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/12/2008 Tarih Ve 1737 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 35. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 05/01/2009 Tarih Ve 10 Sayılı; Zabıta Ve İtfaiye Personelinin Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 36. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/12/2008 Tarih Ve 2264 Sayılı; Gazi Belediyesine Ait Muhtelif Hisse Ve Taşınmazların Satışına Muvafakat Verilmesi Teklifi.
 37. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/12/2008 Tarih Ve 2318 Sayılı; Kurupelit Belediyesine Ait Taşınmazlara Muvafakat Verilmesi Teklifi.
 38. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/12/2008 Tarih Ve 1941 Sayılı; Gazi Belediye Başkanlığının Kılıçdede Mahallesi, 3039 Ada, 9 Nolu Parselde Yer Alan 2 Adet İşyeri İle 2 Adet Meskenin Satışına Muvafakat Verilmesi Teklifi.
 39. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01/12/2008 Tarih Ve 3126 Sayılı; Aykome Tarafından Uygulanacak Olan Zemin Tahrip Bedeli  Birim Fiyatlarının Tespiti Teklifi.
 40. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24/12/2008 Tarih Ve 2633 Sayılı; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi Gereği Kurulacak Olan Denetim Komisyonunun Kaç Üyeden Teşekkül Edeceği Ve Denetim Komisyonu Üyelerinin Gizli Oyla Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım