12-13-14.02.2013 Komisyon Kararları

15 Şubat 2013 Cuma | Kurumsal / Meclis Komisyon Kararları | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 12-13-14/02/2013 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.

KOMİSYON RAPORLARI
 1. (K.NO:41) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 227 sayılı; Kamu Alanları ile ilgili sorunlara çözüm getirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği değişikliği ile aynı konuyla ilgili nazım imar planına plan notu eklenmesi şeklinde nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Belediye Tasarrufundaki Yerler Üzerinde İnşaatı içeren 11.maddesinin 1.paragrafından sonra gelmek üzere; “imar uygulaması tamamlanmış ve özel mülkiyetin tasarrufundaki, park, çocuk bahçesi, spor alanı gibi kulanım alanlarında sökülüp takılabilir malzemeden olmak, E:0.03’ü, h:3.50 m’yi ve toplamda 100m²’yi aşmamak koşuluyla belediyesince mahsur görülmeyen ve o yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile, özel çay bahçesi, Pazar yerlerinde ise aynı koşullarda özel satış üniteleri yapılabilir. Ayrıca bu alanlarda Özel yer altı otoparkı da düzenlenebilir.” İbaresinin eklenmesi aynı zamanda nazım imar planına plan notu olarak işlenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:42) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 2762 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36c.03a paftası, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187 ve 1188 nolu parsellerin bulunduğu alanda orman kadastrosu sınırları dikkate alınarak yol, park, orman, emniyet hizmet alanı ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 16.11.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.310.01.02-2856 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, orman sınırlarının plana işlenmesi ancak arazi yapısı dikkate alındığında sağlıklı yapılaşma mümkün olmayacağından diğer kısımların revize edildikten sonra değerlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:43) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 92-99 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c04a, F36c04b, F36c04c ve F36c04d paftalarında, ulaşım bağlantılarının dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 22/433 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna vatandaşlar tarafından 11.01.2013 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazların imar uygulaması ile çözümlenmesi gerektiğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:44) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 93 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftası, konut alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 gün ve 22/447 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 11.01.2013 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın uygulama imar planı ve imar uygulaması ile çözümlenebileceği anlaşıldığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:45) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 242 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c04a, F36c04b, F36c04c ve F36c04d paftaları, elektrik iletim hattının plana işlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 gün ve 2/16 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  vatandaşlar tarafından 30.01.2013 günlü ve 969-970 kayıt nolu, 01.02.2013 günlü ve 999 kayıt nolu dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Aynı zamanda 07/02/2013 tarihli ve 1167-1168 nolu, 08/02/2013 tarihli ve 1209-1210-1204-1205-1202-1203-1201-1200-1193 nolu, 11/02/2013 tarih ve 1232-1231-1229-1230-1227-1228-1225-1226-1233-1224-1234 nolu ve 11/02/2013 tarih ve 1262 nolu (257 adet dilekçe)  dilekçeler, 11/02/2013 tarih ve 1321-1333-1331-1340-1339-1341-1330-1329-1332-1334-1336-1338-1337-1342-1344-1343-1345-1328-1335-1313-1311-1312-1309-1310-1308-1305-1306-1316-1317-1315-1327-1325-1314 nolu, 12/02/2013 tarih ve 1323-1322-1320-1351-1349-1352-1354-1355-1363-1356-1364-1374-1319-1324 nolu, 08/02/2013 tarih ve 1348-1347-1350-1353-1295-1296-1307-1318 sayılı, 12/02/2013 tarih ve 1301 sayılı, 10/02/2013 tarih ve 1435-1442-1434-1433-1443-1444-1440-1441-1438-1437-1436-1439 sayılı, 11/02/2013 tarih ve 1408 sayılı, 13/02/2013 tarih ve 1409-1396 sayılı, 12/02/2013 tarih ve 1394-1393-1440-1397 sayılı, 13/02/2013 tarih ve 1432-1395-1458 sayılı, 13/02/2013 tarih ve 1404 sayılı Asarağaç Mahallesi Muhtarı, Kirazlık Mahallesi Muhtarı, Şabanoğlu Mahallesi Muhtarı, Asarağaç Mahallesi Dernek Başkanı, İstiklal Mahallesi Muhtarı, Kutlukent Mahallesi Muhtarı, Altınkaya Mahallesi Muhtarı, Kerimbey Mahallesi Muhtarı ve Çıkarman Mahallesi Muhtarlıklarınca imzalı dilekçe ekinde 80 sayfa imzalı   dilekçelerde de mülkiyet hakkının kısıtlanması ve mağdur edilmesi nedeni ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazların nazım imar planı değişikliği kararı ile vatandaşların mağdur edilmemesi hüküm altına alındığından ve teknik yönden daha uygun çözümün bulunamaması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:46) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 228 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftasının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının arazi yapısı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:47) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 144 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftasının bulunduğu alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 15.01.2013 tarih ve 57402334/176 sayılı yazısıyla Rekreasyon Amaçlı İlave Dolgu Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş istenilmektedir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, deniz ve sahilin kara ilişkisi sonucunda sahilde oluşturulacak tahribatlar için gerekli tedbirlerin alınarak ilgili diğer idarelerin kararlarına göre uygulamaya geçilmesi koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:48) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 3229 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasında 8278 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda sayısallaştırma sırasında sehven plana işlenmeyen konut kullanımının yeniden plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:49) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 176 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15d paftası, 5286 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi’nin 10.01.2013 gün ve 16 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:50) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 177 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftası, 2890 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.01.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:51) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 3072 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, 131 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda dini ve kültürel tesis alanı kullanımının konut alanı kullanımına, otoparkın ise yeşil alana dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 12.12.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:52) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 1328 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftasında 1624 ada 19 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 26.06.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, uygulama imar planı aşamasında deniz tarafından en az 10 mt. çekme mesafesinin ayrılması ve parsel içerisinde yer altı otoparkının yapılması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 13. (K.NO:53) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 216 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15d, F36a.20a ve F36a.19b paftalarının bulunduğu alanda, topoğrafik yapıya uygun olarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.01.2013 günlü yazı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma ile ilgili sorunlara çözüm getirecek nitelikte olmaması nedeni ile reddi, aynı bölge için daha önce Atakum Belediye Meclisinin 07/03/2012 tarih ve 6/36 sayılı kararı ile uygun görülüp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2012 tarih ve 10/191 sayılı kararıyla kabul edilerek getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 14. (K.NO:54) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 2780 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Yeşilyurt Mahallesi, nazım imar planı F36a.09d paftasında 2016 ada 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18 nolu parseller, 2017 ada 4 nolu parsel ve 2019 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının sanayi depolama alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında otopark alanının da belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 21.11.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.         Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 15. (K.NO:55) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 243 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.2d paftasının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih ve 22/435 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; turizm,ticaret ve kültür merkezi kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli  uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 16. (K.NO:56) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 152 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ataköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.3a ve F36b.21c.3b paftaları, 10170 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; lise alanı kullanımının 15mlik yoldan 50m, diğer yollardan 10m olan yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5m ye indirilmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/5 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapılaşma aşamasında okul alanı içerisinde yer alan derenin dikkate alınması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 17. (K.NO:57) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 153 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1a ve F36b.21c.2b paftaları, 10277, 10278 ve 861 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 2/7 sayılı kararıyla; park, ilköğretim, lise  ve konut alanı ile yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/5   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 18. (K.NO:58) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 154 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1c, F36b.22c.1d ve F36b.22d.3b paftaları, 3911 ada 10 nolu parsel, 3906 ada 5 nolu parsel ve 2868 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 tarih ve 20/419 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık ocağı kullanımının kaldırılarak, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/5 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 19. (K.NO:59) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 155 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.3b paftası, 3900 ada  1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2013 gün ve 2/9 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılması yanında “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/5   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafo binasının yoldan 5 m çekilecek şekilde yapılması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 20. (K.NO:60) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 3131 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.20b.1d paftası, 4174, 4175 ve 4178 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/139 sayılı kararıyla;  orman, konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 21. (K.NO:61) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 136 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, , uygulama imar planı F36b.16b.4b paftası,  2695 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2013 gün ve 2/11 sayılı kararıyla;  otopark ile ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu ticaret ve konut alanı  kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-301.05-11/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ve ayrık nizam dört kat yapılaşma koşulunun plan onama sınırı içerisine eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 22. (K.NO:62) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 140 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.1d paftası,  1685 ada, 1, 2 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2013 gün ve 2/13 sayılı kararıyla;  sayısallaştırma sırasındaki sehven unutulan plana göre konut dışı kentsel çalışma alanı, akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımının  yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-301.05-11/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 23. (K.NO:63) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 141 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan, uygulama imar planı F36a.04a.4a ve F36a.04a.4b paftaları, 165 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.01.2013 gün ve 2/14 sayılı kararıyla;  h:15.50m yapılaşma koşullu belediye hizmet alanı kullanımının, h:18.50 yapılaşma koşullu belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “belediye hizmet alanında öğrenci yurdu ve sosyal tesisler yapılabilir.” plan notunun eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-301.05-11/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, mevcut yapılaşma haklarının aşılmaması koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 24. (K.NO:64) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 226 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakent Belediye Meclisinin 07.03.2008 gün ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli revizyon imar planına yapılan itirazı oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 08.01.2013 gün ve 2/16 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-301.05-11/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 25. (K.NO:65) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 73 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Gazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2b paftası, 11039 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 07.01.2013 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; Anadolu Lisesi Alanında bulunan trafo alanının kaldırılarak, Divanyolu Sokak ve Kutluk Sokak köşesinde trafo alanının belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.01.2013 gün ve 11547413-301.05-0006 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kaldırılan trafonun bulunduğu alan, Gecekondu Önleme Bölgesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca imar planları onaylanan alan içerisinde kaldığından, planlama yetkisinin Belediyelerde olmaması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 26. (K.NO:66) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 2972 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a  paftası 4780 ada 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 nolu parseller, 4788 ada 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 nolu parseller, 11644 ada 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 11645 ada 7 ve 8 nolu parseller, 11646 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.12.2012 gün ve 21/71 sayılı kararıyla; yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.12.2012 gün ve M.55.3.CAN.0.10.01-301.05-309 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, E:1.85 yapılaşma hakkının imar planı yapılaşma koşullarına göre E:1.50 olarak düzeltilmesi, yolda kalan binaların bedelsiz yıkılması ancak imar durumu verilirken plan değişikliği öncesindeki mevcut inşaat alanının kapalı çıkmaları da içerecek şekilde hesaplanarak inşaat alanının belirleneceği koşuluyla değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 27. (K.NO:67) Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 17/01/2013 tarih ve 28 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü gereğince; Çevre koruma Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet Yol Süpürme Aracı satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 28. (K.NO:68) Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 17/01/2013 tarih ve 29 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü gereğince; Başkanlık Makamı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet elektrikle çalışan otomobil satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 29. (K.NO:69) Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 17/01/2013 tarih ve 31 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Çevre koruma Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV hariç 600.000,00 TL. yaklaşık bedelli, 3 adet Yol Süpürme Aracı’nı 36 ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması koşulu ile kredi kullanarak satın almayı düşünmekteyiz. Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI A.Ş’nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir. İhtiyacımız bulunan 3 adet Yol Süpürme Aracı’nın satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV hariç.  600.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 30. (K.NO:70) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 15/01/2013 tarih ve 19 sayılı;  Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü gereğince; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere Soğutma tertibatlı 2 adet  kapalı cenaze nakil aracı satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 31. (K.NO:71) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 17/01/2013 tarih ve 8067 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 23.10.2012 tarih, 2012-1373 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, tapuda 9745 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 19 Mayıs Bulvarı alt geçit dükkanlarından herhangi birini Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak kullanılmak üzere kiralanmasını talep etmektedir. Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı, güvenli, ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan %99.9 oranında Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olduğu Samulaş A.Ş.’ye 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki   “ Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ”hükmüne istinaden,  İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, tapuda 9745 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 19 Mayıs Bulvarı alt geçit dükkanlarından 3 nolu dükkanın, Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak kullanılmak üzere; aylık 150 ¨ bedelle ve 5 yıl süre ile, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile SAMULAŞ A.Ş.’ye işletmesinin devredilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 32. (K.NO:72) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 17/01/2013 tarih ve 414 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Spor Alanı içerisinde yer alan halı saha 5 yıl süre ile aylık 50,00-TL bedelle Baruthane Spor Kulübü Derneği’ne tahsisi; amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2008 tarih, 01-140 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Baruthane Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali ÖZTÜRK 15.01.2013 tarihli dilekçesi ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2008 tarih, 01-1-40 sayılı kararı ile Baruthane Spor Kulübü Derneği’ne 50,00-TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen spor tesisinin kira geçerlilik süresinin 31.01.2013’de sona erdiğini ve taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.
 33. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “ Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.”denilmektedir.
 34. Bu nedenle, Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Spor Alanı içerisinde yer alan 03.02.2012-03.01.2013 dönemi ait kirası Encümenin 23.12.2011 tarih, 2011-600 sayılı kararı ile 88,00-TL olarak belirlenen ve kira sözleşmesinin geçerlilik süresi 31.01.2013 tarihinde sona eren halı sahanın; 5216 Sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca Baruthane Spor Kulübü Derneği’ne aylık 100 ¨ bedelle ve   5 yıl süre ile kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 35. (K.NO:73) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 23/01/2013 tarih ve 103 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Canik İlçesi, Emine Kefeli parkı içerisinde yer alan halı sahanın 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Pınarspor Kulübü’ne tahsisi; amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007 tarih, 24-1-491  sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
 36. Pınarspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa YÜKSEL 17.01.2013 tarihli dilekçesi ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2007  tarih, 24-1-491 sayılı kararı ile kulüplerine bedelsiz olarak  tahsis edilen halı sahanın tahsis süresi sona erdiğinden yeniden tahsisini talep etmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “ Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.” denilmektedir. Bu nedenle, Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Canik İlçesi, Emine Kefeli parkı içerisinde yer alan tahsis süresi sona eren halı sahanın; 5216 Sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca Pınarspor Kulübü’ne aylık 100 ¨ bedelle ve 5 yıl süre ile kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 37. (K.NO:74) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 28/01/2013 tarih ve 8583 sayılı; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü 21.01.2013 tarih, B.02.1.VGM.1.18.01-752.01/03/145 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 168 ada, 31 nolu parselde kayıtlı eski eser tescilli, Medrese vasfındaki, mülkiyeti Hazinedar Zade Süleyman Paşa Vakfına ait olan taşınmazın çevresini açmak ve eski eseri ortaya çıkarmak için Medreseye bitişik konumdaki şahıslara ait olan taşınmazların kamulaştırılmasının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2013 tarih, 27 sayılı kararı ile uygun görüldüğünü ve medrese binasına bitişik konumda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 168 ada, 27 nolu parselin kadim vakıf olduğunu, zaman içerisinde ihtiyaç nedeniyle tuvalet yapıldığını ve söz konusu taşınmazın herhangi bir ticari amaç güdülmeksizin medresenin etrafının açılması ve 168 ada, 31 nolu parsel ile birleştirilerek aslına dönüştürülmesi için; mülkiyetinin bedelsiz olarak kurumlarına devrini istemektedir.
 38. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h maddesinde " Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırlan içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” 75/d maddesinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir.  Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.  Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz." 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek." Denilmektedir. Bu nedenle; mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 168 ada, 27 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın herhangi bir ticari amaç güdülmeksizin kullanılmak üzere; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Samsun Bölge Müdürlüğü’ne 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca devrini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 39. (K.NO:75) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 30/01/2013 tarih ve 147 sayılı; Belediyemize, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesi ile ‘’Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilmek, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapabilmek yetkileri verilmiştir. İlimizde faaliyet göstermekte olan kereste ve mobilya imalathane işletmelerin mevcut mekanları ihtiyaçlarını karşılamamakta, şehrimizin sanayi siteleri içerisinde dağınık durumdaki kereste ve mobilya imalatçılarını bir arada toplayarak, seri ve entegre üretim yapabilecekleri kalıcı ve kendilerini geliştirebilecekleri ‘Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi’ni oluşturmak gerekmektedir. Bu kapsamda, İlimiz İlkadım İlçesi, Toybelen mevkiinde, imar planında F36a.20c.3d, F36.a20c.3c - F36a.25b.2a paftalarının bulunduğu alan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2012 tarih, 138 sayılı kararı ile ‘ keresteciler sitesi ’ olarak ayrılmış ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a maddesi uyarınca, ‘’Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi’’ oluşturabilmek için yapılması gerekecek kamulaştırmaların da Belediyemizin 2012 – 2013 stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarına alınması Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2012 tarih, 162 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve bu karar kapsamında söz konusu bölgede kamulaştırma çalışmalarına başlanmış olup, halen devam edilmektedir.
 40. Yukarıda belirtili açıklama ve çalışmaların doğrultusunda, aşağıdaki tabloda belirtili mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait parsel ve hisselerimizin 2886 Sayılı DİK hükümleri uyarınca yapılacak ihale ile satışı ve halen kamulaştırma çalışmaları devam eden, imar planında ‘keresteciler sitesi’ kullanımına ayrılmış bulunan alandaki diğer parsellerin de kamulaştırması tamamlandığında, kamulaştırma maliyetinden aşağı olmamak hususunun ihale şartnamesinde belirtilmek şartı ile kamulaştırılan parsellerin ihale sonucu satın alan ALICI’ya devredilmesi konularında Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 41. TOPLAM : 52.933.84 m² (K.NO:76) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 31/01/2013 tarih ve 151 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin yetki ve tasarrufunda bulunan, İlimiz İlkadım ilçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Dolgu Sahası içerisinde, eski balıkçı barınaklarının bulunduğu mevkideki 190.00 m² yüzölçümlü taşınmaz, ‘ büfe ve çay ocağı ’ olarak kullanılmak üzere Samsun Anakent İmar İnş. Tic.Ltd. Şti.’nin işletmesine verilmiş olup, kiracı dosyasında yapılan incelemede sözleşmesinin geçerlilik süresinin nihayetlenmiş olduğu anlaşılmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesindeki ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyet ve tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye ve bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.’ Hükmüne istinaden,   Söz konusu şirkete Büyükşehir Belediyemizin %99,85 oranında ortak olduğuna dair bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuş olup, Batıpark Dolgu Sahası içerisinde, eski balıkçı barınaklarının bulunduğu mevkideki 190.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, ‘ büfe ve çay ocağı ’ olarak kullanılmak üzere aylık 110 ¨ bedelle ve 5 yıl müddetle Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve yıllık artışlarının, artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranından aşağı olmamak kaydı ile Encümen tarafından belirlenmesi ve artışın kendilerine tebliğ edilmemesi durumunda da ÜFE oranı kadar artışın yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 42. (K.NO:77) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 01/02/2013 tarih ve 911 sayılı; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosu 16.01.2013 tarih, B.M.2013/44 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, Karadeniz Caddesi, tapuda Adalet Mahallesi, 1221 ada, 28, 29, 30 ve 31 nolu parseller üzerinde yer alan kurumlarına ait Adliye Lojmanlarının, Samsun’da görev yapan hakim ve Cumhuriyet Savcısı’nın lojman ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğu ve mevcut talebe yetersiz kaldığını ve bu nedenle mülkiyeti Belediyemiz ait, daha önce Huzurevi olarak kullanılan İlimiz İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselin diğer parsellerle birleştirilmesine muvafakat verilmesini ve taşınmazı kurumlarınca adliye lojmanı olarak kullanılmayı talep etmektedir. Söz konusu talebin; Hazineye ait gayrimenkullerle takas yapılması kaydıyla Belediyemizce uygun olabileceği ve Samsun Defterdarlığı’nın talebi ile gerekli işlemlere başlanılabileceği 22.01.2013 tarih, 756.99.92.440 sayılı yazımızla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosu’na bildirilmiştir.
 43. Samsun Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 31.01.2013 tarih, 81249893/55010104820 sayılı yazısı ile; mülkiyeti Hazineye ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 28,29,30,31 nolu parsellerle mülkiyeti Belediyemize ait aynı ada içerisinde yer alan 27 nolu parselin birleştirilmesine Belediyemizce muvafakat verilmesi halinde; mülkiyeti hazineye ait İlimiz Atakum İlçesi, 2819 nolu 674.13 m2’lik taşınmazın takasının yapılabileceğini belirtmiştir.
 44. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h maddesi " Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek."
 45. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi " Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”denilmektedir. Söz konusu mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı 1.442,96 m2yüzölçümlü üzerinde bodrum+zemin+4 katlı eski huzur evi binasının yer aldığı 16 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazın Adalet Bakanlığınca kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca takasının yapılması için;  Encümene yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 46. (K.NO:78) Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 25/01/2013 tarih ve 1 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Engelsiz Kent İçin Mekan Tasarımları Projesi (EKİM Projesi)” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya münferiden Fen İşleri Daire Başkan V. Mustafa YURT ve Ar-Ge Şube Md. V. Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 47. (K.NO:79) Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 25/01/2013 tarih ve 2 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Samsun’un Yaşayan Eğitim Kampüsü Projesi (SAYEK Projesi)” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya münferiden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi ÇAMAŞ ve Ar-Ge Şube Md. V. Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 48. (K.NO:80) Zabıta Daire Başkanlığının 23/01/2013 tarih ve 213 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü gereğince; Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere 4 adet motosiklet satın alınmasına izin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 49. (K.NO:81) Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 31/01/2013 tarih ve 244 sayılı; KONU: Yol yapım malzemesi alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması.
 50. Yol yapım malzemesi alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 8.000.000- (sekiz milyon) TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası’na ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası’na terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası’na rehin vermeye, İller Bankası’nın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 51. (K.NO:82) Fen İşleri Daire Başkanlığının 31/01/2013 tarih ve 165 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 gün ve 197 sayılı kararının 2. Maddesinde “….imar planında yer alan parkların parselin uzun kenarı14.50 metre ve üzerindeki yollara bakıyorsa sorumluluğun (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb.) Büyükşehir Belediyesine, diğerlerinin ise İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna verilmesi ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasında protokol düzenlenerek yol ve parkların sorumluluklarını birbirlerine devredebilmeleri”   oybirliği ile kabul edilmiştir.
 52. Yukarıda belirtilen karara uyarınca Tekkeköy Belediye sınırları içerisinde yer alan ve protokol ekindeki listede ada, parsel, pafta alan ve adres tanımları yapılan 17 adet park alanının Samsun Büyükşehir Belediyesinde bulunan sorumluluğunun (yapım, bakım, onarım, temizlik, peyzaj vb.) Tekkeköy İlçe Belediyesine devredilmesine ilişkin Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 03.01.2013 gün ve M.55.6.TEK.B/2-39 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.    Sözkonusu yetkinin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 53. (K.NO:83) Fen İşleri Daire Başkanlığının 31/01/2013 tarih ve 169 sayılı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında desteklenecek olan Samsun Lojistik Köyü Projesi kapsamında oluşturulacak işbirliği çerçevesinde; Samsun Lojistik Köyü Projesi başvuru sahibi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının düzenlenecek bir işbirliği protokolünde doğal ortak olarak alınması, diğer ortaklar olarak; Samsun Büyükşehir Belediyesinin %20, Samsun İl Özel İdaresinin %20, Tekkeköy Belediyesinin %10, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının %35, Samsun Ticaret Borsasının %15’lik ortaklık paylarıyla  protokolün oluşturulmasına, bu bağlamda projenin uygulama alanı olarak seçilen Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik Mahallesinde bulunan 2009 no.lu parsel  (492.936,00 m²) mera vasıflı taşınmazın tahsisinden doğacak 20 yıllık 554.553,00 TL ot parasının Samsun İl Özel İdaresi tarafından ödenecek tutarın işbirliği protokolünün imzalanması sonrası kurumumuz ortaklık payına düşen kısmının Samsun İl Özel İdaresine ödenmesine, projenin hazırlık ve uygulama süreçlerinde doğabilecek giderlerin yine ortaklık payları nispetinde ödenmesine, kurumlarla işbirliği protokolünün hazırlanması ve onaylanmasına, projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kurumumuzu temsilen Genel Sekreter Kenan ŞARA’nın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 54. (K.NO:84) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 2996 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftasında, fiili duruma uygun olarak cami alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 06.12.2012 gün ve  B.02.1.DİB.4.55.42.01/215-760 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 55. (K.NO:85) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 2036 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıışık Köyü, nazım imar planı F36a.24b paftasında 11679 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda mevcut akaryakıt ve LPG istasyonunun yol geçiş izin belgesi alabilmesi için yol akslarında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 56. (K.NO:86) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 06/02/2013 tarih ve 6400 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 18.09.2012 tarih, 2012-1260 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi, F36b.22b.1c pafta, 47 ada 7 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Atatürk Parkı içerisindeki büfe ve çay bahçesinin belirli bir bedelle şirketlerine kiralanmasını talep etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki   “ Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne istinaden,  Tapuda İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, F36b.22b.1c pafta, 47 ada 7 no’lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Atatürk Parkı içerisindeki büfe ve çay bahçesinin bir bütün olarak, 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi uyarınca; tüm masrafları (elektrik, su, doğalgaz ve her türlü vergi, temizleme, ısıtma, aydınlatma, taşınmazın elektrik, su iştirak bedelleri ile abone giderleri vergi ve resimleri, stopaj ilan ücretleri ve KDV’si vb. gibi …) ile temizlik, bakım ve onarımının da adı geçen şirket tarafından karşılanması kaydı ile aylık 1000 ¨ bedelle ve 5 yıllığına işletme hakkının Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ ne devredilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 57. (K.NO:87) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 04/02/2013 tarih ve 277 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında F36b4 paftasında, Ataköy Mahallesinde eğitim alanı belirlenmesine ilişkin 1/50 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 58. (K.NO:88) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 0702/2013 tarih ve 200 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 07.02.2013 tarih, 254 sayılı yazısında, İlimiz İlkadım İlçesi, Karadeniz Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve ‘Kent Müzesi’ olarak Büyükşehir Belediyemizce tadil ve tefriş edilen taşınmazdaki, ekli krokide belirtili büfe ve çay bahçesinin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca; Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir’ hükmüne istinaden işletme hakkının verilmesini talep etmektedir. İlimiz İlkadım İlçesi, Karadeniz Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve ‘Kent Müzesi’ olarak Büyükşehir Belediyemizce tadil ve tefriş edilen taşınmazda yer alan, ekli krokide belirtili çay bahçesi ve müştemilatlarının, Belediyemizin %99,9 oranında ortak olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ ne, aylık 250 ¨ bedelle ve 5 yıl müddetle işletme hakkının verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 59. (K.NO:89) Fen İşleri Daire Başkanlığının 11/02/2013 tarih ve 217 sayılı; 6 Aralık 2012 tarih, 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanan ”On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 6360 Kanunun geçici madde 1’in 18. Fıkrasında;   “Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir” denilmektedir. 6360 sayılı Kanunun yayımlanmasından itibaren İl Özel İdaresi, Belediyeler, Belde ve Köy tüzel kişiliklerinden Yol, Park vb. hizmetlere yönelik talepler idaremize gelmeye devam etmektedir. İl Özel İdaresi, Belediyeler, Belde ve Köy tüzel kişiliklerinin talepleri üzerine; 6360 sayılı Kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yol, Park  ve yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmetlerin Büyükşehir Belediyemizce karşılanabilmesi için aynı Kanunun 1inci maddesinin 18inci Fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 60. (K.NO:90)İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09/01/2013 tarih ve 2813 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a ve F36b.16b paftaları, 143 ada 2 ve 3 nolu parseller 11549 ada 10 parselin bulunduğu alanda park alanı kullanımın bir kısmının spor alanı kullanımına eklenmesi yanında kentsel iş merkezi ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 16.11.2012 gün ve 2671 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, Şubat 2013 meclis toplantı gündeminin 1.maddesinde bu konu ile ilgili Yönetmelik değişikliği ve Nazım İmar planına plan notu eklenmesine ilişkin karar  alındığından evrakın dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım