09/10/2017 Meclis Gündemi

4 Ekim 2017 Çarşamba | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 EKİM 2017 PAZARTESİ Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 Ekim 2017 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.

 

Duyurulur.                                                                                                                                                                                       04.10.2017

 1. 1. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesine 20.000.000,00 Tl     Ek Bütçe Yapılması Teklifi.
 2. 2. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı Bütçesine 15.000.000,00 Tl Ek Bütçe Yapılması Teklifi.
 3. 3. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.09.2017 Tarih Ve 1919 Sayılı; İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 205 Ada, 2, 8, 10, 11, 12 Ve 14 No.Lu Parsellerin Altına İnşa Edilen Mülkiyeti Belediyemize Ait İki Katlı Yeraltı Otoparkının İşletme Hakkının Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Devredilmesi Teklifi.
 4. 4. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.09.2017 Tarih Ve 1955 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait 9 Adet Taşınmazın Satışı Teklifi.
 5. 5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2017 Tarih Ve 1970 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Uğur Mumcu Parkı Yanında Bulunan Asma Katlı Depolu Dükkan İle Kale Mahallesinde Bulunan Wc (Tuvalet)Nin Satışı Teklifi.
 6. 6. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.10.2017 Tarih Ve 2015 Sayılı; İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1059 Ada, 16 Parselde Kayıtlı Binanın; Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Olması, Dış Cephesindeki Sıva Kopmaları Nedeniyle Çevresindeki Can Ve Mal Güvenliğini Tehdit Etmesi, Binanın Bulunduğu Arsanın Maliye Hazinesine Ait Olması Nedeniyle Belediyemizin Bina Üzerinde Dilediği Gibi Hüküm Ve Tasarrufta Bulunamaması, Ayrıca Mevcut Haliyle Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılamaması Nedeniyle Tahsisinin Kaldırılması Teklifi.
 7. 7. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.09.2017 Tarih Ve 545 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Haziran 2017 Tarih Ve 234 Sayılı Kararıyla Çarşamba Osb Müteşebbis Heyetinde Görev Yapmak Üzere Seçilen 4 Asil Ve 4 Yedek Üyenin Sürelerinin 4 Yıla Çıkarılması İle Üye Başına Yüz Bin Türk Lirası Ödemenin Yapılması Teklifi.
 8. 8. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.09.2017 Tarih Ve 546 Sayılı; Kızılırmak Deltası Sulak Alan Ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı İle İşbirliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaların Çerçevesini Ve Tarafların Yükümlülüklerinin Belirlenmesi Amacıyla; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma Ve Geliştirme Birliği Arasında İmzalanacak Ekli Protokolün Görüşülerek Karara Bağlanabilmesi Ve Protokolü İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 9. 9. Fen İşleri Daire Başkanlığının 26.09.2017 Tarih Ve 5540 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İle Alaçam İlçe Belediyesi Arasında 2000 Ton Asfalt Yama Malzemesi Temini İçin Protokol İmzalanması Teklifi.
 10. 10. Fen İşleri Daire Başkanlığının 26.09.2017 Tarih Ve 5875 Sayılı; Samsun İli Salıpazarı İlçesi Gökçeli Mahallesi 161 Ada 1 Parsel Üzerinde Zemin +4 Kattan Oluşan Ve Zemin Hariç Diğer 4 Katının Mülkiyeti Saski Genel Müdürlüğüne Ait Mevcut Hizmet Binasının 1. Katının Saski Genel Müdürlüğünce 2,3 Ve 4. Katlarının İse Hizmet Süresi Boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesince Kullanımına İlişkin; Samsun Büyükşehir Belediyesi Ve Saski Genel Müdürlüğü Arasında Protokol Düzenlenmesi Teklifi.
 11. 11. Fen İşleri Daire Başkanlığının 28.09.2017 Tarih Ve 6030 Sayılı; Samsun İli Atakum İlçesi Alanlı Mahallesinde 24 Derslikli Okul Binası” Yapılması Ve Samsun İlim Yayma Ve Eğitim Vakfı Tarafından Kullanılmasına İlişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi İle Samsun İlim Yayma Ve Eğitim Vakfı (Siyev) Arasında Protokol Düzenlenmesi Teklifi.
 12. 12. Fen İşleri Daire Başkanlığının 28.09.2017 Tarih Ve 6032 Sayılı; Samsun İli Terme İlçesi Fenk Mahallesi 102 Ada 15 Parselin Tamamının Terme Belediyesi Adına Geçirilmesinin Sağlanması Ve Sonucunda Taşınmaz Üzerinde Bulunan Terme Hizmet Binası Olarak Kullanılan Mevcut Binaların Yıkılarak İmar Planına Uygun Kullanım Haline Getirilmesi İle Terme Belediyesinin Mülkiyetinde Bulunan Terme İlçesi Fen Mahallesi 144 Ada 1 Nolu Parselde Kayıtlı 3413,00 M² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerine, Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılacak Yeni Hizmet Binasının Paylaşım Ve Ortak Kullanımına İlişkin Protokol Düzenlenmesi Teklifi.
 13. 13. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.10.2017 Tarih Ve 3473 Sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.’Nin Kredi Talebi Teklifi.
 14. 14. Trafik İşleri Daire Başkanlığının 02.10.2017 Tarih Ve 3 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi  Trafik İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Teklifi.
 15. 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4856 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında, Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4857 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediyeleri Sınırlarında Taşıt Yolu Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4858 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4859 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4860 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4861 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Okul (Ortaöğretim) Kullanım Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4862 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Belirlenmesine İlişkin  Teklifi.
 22. 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4886 Sayılı; ; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Belirlenmesine İlişkin Teklifi.
 23. 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4863 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4864 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 25. 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4865 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu, Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4866 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret (Katlı Otopark) Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4867 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Özel Bağlık Tesisi Kullanım Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4868 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Mevcut Akaryakıt İstasyonu Ve Dinlenme Tesisi Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4869 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Güneş Enerjisi Üretim Santrali Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 30. 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4870 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığının Güneş Enerjisi Üretim Santrali Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 31. 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4871 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Özel Eğitim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi İle Birlikte Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4872 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum, Trafo Merkezi Ve Park Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4873 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park, Cami Ve Yol Kullanımı Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4874 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park Ve Taşıt Yolu Kullanım Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 Tarih Ve 4875 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Güneş Enerjisi Üretim Santrali Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 36. 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2017 Tarih Ve 4809 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği.
 37. 37. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.09.2017 Tarih Ve 695 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 38. 38. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.09.2017 Tarih Ve 694 Sayılı; İsmail Yaman’ın İstifası Nedeni İle Boşalan Encümen Üyeliğine Gizli Oy İle Ve Çevre Ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine İşaretli Oy İle Üye Seçimi Teklifi.

 

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım