10/07/2017 Meclis Gündemi

4 Temmuz 2017 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 Temmuz 2017 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.

 

Duyurulur.                                                                                                                                                                                       03.07.2017

 1. 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.06.2017 Tarih Ve 2386 Sayılı; Kavak Atiksu Aritma Tesisi İnşaati Işi Için İller Bankasi A.Ş.’Den Kullanacaği 5.800.049.00 Tl (Beşmilyonsekizyüzbinkirkdokuzlira) Kredi İçin Samsun Büyükşehir Belediyesi Olarak Saski Genel Müdürlüğüne Krediye Garanti Verilmesi Teklifi.
 2. 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.06.2017 Tarih Ve 2387 Sayılı; Ladik Atiksu Aritma Tesisi İnşaati Işi Için İller Bankasi A.Ş.’Den Kullanacaği 5.433.743,00 Tl (Beşmilyondörtyüzotuzüçbinyediyüzkirküçlira) Kredi İçin Samsun Büyükşehir Belediyesi Olarak Saski Genel Müdürlüğüne Krediye Garanti Verilmesi Teklifi.
 3. 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.06.2017 Tarih Ve 2388 Sayılı; Salıpazarı Atiksu Aritma Tesisi İnşaati Işi Için İller Bankasi A.Ş.’Den Kullanacaği 5.688.271,00tl (Beşmilyonaltiyüzseksensekizbinikiyüzyetmiş Birlira) Kredi İçin Samsun Büyükşehir Belediyesi Olarak Saski Genel Müdürlüğüne Krediye Garanti Verilmesi Teklifi.
 4. 4. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanliğinin 28.06.2017 Tarih Ve 140 Sayili; Organ Bağışında Bulunan Vatandaşlarımızın Vefat Etmiş Olması Durumunda, Müracaatları Halinde Derecik Mezarlığında Ücret Alınmadan Mezar Yeri  Tahsis Edilmesi Teklifi.
 5. 5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.06.2017 Tarih Ve 1110 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Terme İlçelerinde Bulunan 3 Adet Taşınmazın Satışı Teklifi.
 6. 6. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.06.2017 Tarih Ve 1156 Sayılı; Belediyemiz Görev Alanındaki Taşınmazlarda Bulunan Belediyemiz Hisselerini, Taşınmazın Diğer Hissedarına/Hissedarlarına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi Uyarınca, Komisyon Marifetiyle Tespit Edilen Bedel Üzerinden Satmak Ya Da Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalamak Suretiyle Satmak Üzere Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili “İlke Kararı” Alınması Teklifi.
 7. 7. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.06.2017 Tarih Ve 1158 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Yapılacak Olan Mezbahanenin İşletme Hakkının 10 Yıl Süre İle İhaleye Çıkarılması Teklifi.
 8. 8. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.06.2017 Tarih Ve 1166 Sayılı; İlimiz Vezirköprü İlçesi Sarıdibek Mahallesi, Soruk Mevkii Tapunun 146 Ada 9 Parsel Numarasında Kayıtlı 5000,00 M² Yüzölçümlü Samsun Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Taşınmazın 6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. Maddesi Kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Satılması Teklifi.
 9. 9. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.2017 Tarih Ve 1168 Sayılı; İlkadım İlçe Sınırlarında Bulunan 19 Mayıs Kadın Konukevinin İşletilmesine Yönelik Protokolün, Yeniden Düzenlenecek Protokolde Belirtilen Hususlar Dahilinde, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Tahsis Edilmesi Ve Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Adına İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 10. 10. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 15.06.2017 Tarih Ve 15 Sayılı; Vezirköprü İlçesi Şahinkaya Kanyonu Üzerinde; Türkmen Köyü İle Kuruçay Mahallesi Arasında İtfaiye, Ambulans, Emniyet Ve Jandarma Vb. Acil Durum Araçları İle Yük/Yolcu Taşımacılığının Sağlanması Amacıyla, Feribot Alınması Ve Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi Alınabilmesi Teklifi.
 11. 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3366 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3367 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Kamu Yararı Kararı Alınması Teklifi.
 13. 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3368 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 14. 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3369 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mevcut Yapılaşma Koşulları Dikkate Alınarak Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3370 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3371 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 17. 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3372 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Plan Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 18. 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3373 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Revizyon İmar Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 19. 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3374 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Arazinin Fiziki Durumu Dikkate Alınarak Plan Notu Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 20. 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3375 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Güneş Enerjisi Santrali Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 21. 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3376 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Sınırlarında Rüzgar Enerjisi Santrali Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 22. 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3377 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 23. 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3378 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Güneş Enerjisi Santrali Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 24. 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3379 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Konut Alanı Kullanımının  Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3380 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3381 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3382 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3383 Sayılı; Havza İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret-Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3384 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3385 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3386 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Doğalgaz Bölge Regülatör Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3387 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Doğalgaz Bölge Regülatör Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3388 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Doğalgaz Bölge Regülatör Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3389 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Doğalgaz Bölge Regülatör Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3390 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 36. 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3391 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Merdivenli Yol Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3392 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 38. 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3393 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının İlave Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği Teklifi.
 39. 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3394 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum Ve Sosyal Tesis Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3395 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Ve Konut Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3396 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesini Amacıyla Park Ve Otopark Kullanımı Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3397 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanım Kararlarının Yedine Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3398 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Keresteci Mahallesi Köyyerleşik Alan Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı.
 44. 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2017 Tarih Ve 3399 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Meşelitürkmenler Mahallesi Köyyerleşik Alan Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı.
 45. 45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.06.2017 Tarih Ve 3329 Sayılı; Terme İlçesi Muratlı Mahallesinin İdari Yönden Çarşamba İlçesine Bağlanmasına İlişkin Görüş Verilmesi Teklifi.
 46. 46. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.06.2017 Tarih Ve 3328 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 47. 47. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.06.2017 Tarih Ve 483 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2017 Ayında İzin Kullanması Teklifi.
 48. 48. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.06.2017 Tarih Ve 169 Sayılı; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Utşb)’Nin Kurulmasına Esas Teşkil Edecek Olan Tüzüğün Büyükşehir Belediye Meclisinde Kabulü İle 2 Asil 1 Yedek Meclis Üyesinin Belirlenmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım