08 Mayıs 2017 Meclis Gündemi

4 Mayıs 2017 Perşembe | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 MAYIS 2017 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 MAYIS 2017 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.


Duyurulur. 04.05.2017

 

 1. 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 Tarih Ve 1234 Sayılı; 2017 Yılı Ücret Tarifesi Teklifi.
 2. 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.04.2017 Tarih Ve 1563 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı.
 3. 3. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04.04.2017 Tarih Ve 2010 Sayılı; Kardeş Şehir İlişkisi Kurulan Bitlis Şehrinde Belirlenecek Cadde Ve Sokaklarda Harita Ölçüm İşleri, Etüt Proje Hizmetleri, Yol Altyapı, Üstyapı Ve Bina Cephelerinin İyileştirme İşleri Projelerinin Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılması Ve Yaptırılması Teklifi.
 4. 4. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2017 Tarih Ve 2274 Sayılı; Atakum İlçesi Çamlıyazı Mahallesi İle Sarıtaş Mahallesi Arasındaki Bağlantı Yolunda Trafik Yüküne Uygun Olarak Yol Üstyapı Kaplamasının Yapılmasına İlişkin Akçansa Hazır Beton, Damsan Madencilik, Aybet Beton Firmaları İle Pr0tokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt’ Un Yetkili Kılınması Teklifi.
 5. 5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.04.2017 Tarih Ve 2532 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarındaki Örnek, İlkadım Ve 19 Mayıs Sanayi Sitelerindeki Yolların Yağmursuyu Kanal İmalatlarının Saski Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılması, Beton Yol Yapılacak Kesimlere İse İhale Sonlarında Yapım Bedelinin 1/3 Oranında Büyükşehir Belediyesi Tarafından Maddi Katkı Sağlanmasına İlişkin Hazırlanan Protokolü Belediyemiz Adına İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt’un Yetkili Kılınması Teklifi.
 6. 6. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 Tarih Ve 2604 Sayılı; Baruthane, Kalkancı, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri İle Ankara Yolu Ve Hava Alanı Güzergahındaki  Bina Cephe Sıva Ve Boya İşleri İle Çevre Tanzim Çalışmalarının Yaptırılması Ve Masrafların Hangi Oranda Karşılanacağının Belirlenmesi Teklifi.
 7. 7. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.04.2017 Tarih Ve 484 Sayılı; Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı Samsun Şubesine 10 Yıllığına Tahsis Edilen, İlimiz İlkadım İlçesi Kadıköy Koruluğu İçerisinde Yer Alan 360,00 M2 Ve 258,00 M2 Alanlı Prefabrik Okul Binaları Ve Önünde Yeralan 1598,00 M2 Yüz Ölçümlü Açık Alanın Tahisis Süresi Sona Erdiğinden Tahsis Süresinin 10 Yıl Daha Uzatılması Ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’ In Yetkili Kılınması Teklifi.
 8. 8. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.04.2017 Tarih Ve 498 Sayılı; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  10 Yıl Süre İle Tahsis Edilen, İlimiz İlkadım İlçesi , 19 Mayıs Mahallesi 1038 Ada, 11 Nolu Parselde Kayıtlı Anneler Parkı İçerisinde Yer Alan  Anneler Evinin Tahsis Süresi Sona Erdiğinden, Tahsis Süresinin 10 Yıl Daha Uzatılması Ve Düzenlenecek Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’ In Yetkili Kılınması Teklifi.
 9. 9. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 Tarih Ve 714 Sayılı; İlimiz Terme İlçesi, Evci Mahallesi, Atatürk (Miliç) Caddesi No:290/1 Adresinde Bulunan Miliç Sahil Tesisleri İçindeki Sosyal Tesis, Büfe, Otopark, Çay Bahçesi Ve Müştemilatılarının İşletme Hakkının Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine Verilmesi Teklifi.
 10. 10. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 Tarih Ve 499 Sayılı; İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Tepecik Mahallesi, Sarıgazel Tabiat Parkı  Çay Bahçesi  Ve Müştemilatının İşletme Hakkının Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Anonim Şirketine Verilmesi Teklifi.
 11. 11. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.05.2017 Tarih Ve 737 Sayılı; İlimiz Ayvacık İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Doğal Yaşam Parkı İçinde Bulunan Çay Bahçesi Ve Müştemilatlarının İşletme Hakkının Samsun Kültür Turizm A.Ş. Şirketine Verilmesi Teklifi.
 12. 12. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.05.2017 Tarih Ve 738 Sayılı; İlimiz Ayvacık İlçesi, Göl Bandı Kaymakamlık Arkası Mevkiinde Bulunan Çay Bahçesi Ve Müştemilatlarının İşletme Hakkının Samsun Kültür Turizm A.Ş. Şirketine Verilmesi Teklifi.
 13. 13. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 26.04.2017 Tarih Ve 237 Sayılı; İlimizde Açılması Planlanan Samsun Metal, Metroloji Ve Kalibrasyon Laboratuvarı’ Nın İşletilmesi İçin Kurulucak Olan 500.000,00 Tl Sermayeli Şirkete Samsun Büyükşehir Belediye’ Sinin % 20 Lik Pay İle (100.000,00 Tl) Ortak Olunması Teklifi.
 14. 14. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 Tarih Ve 238 Sayılı; 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı Kapsamında        “Buzağı Can Sütü Projesi” Sunulması Ve Projenin Başarılı Olması Durumunda Temsile, İlzama Ve Proje Belgelerini İmzalamaya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir’ İn Yetkili Kılınması Teklifi.
 15. 15. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 Tarih Ve 239 Sayılı; Merkezi Finans Ve İhale Birimi Tarafından Yürütülmekte Olan Türkiye’ De İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı Kapsamında Sunulan Samsunun İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesinin Hibe Almaya Hak Kazanması Durumunda Kurumumumuzca Uygulanması Ve Proje Kapsamında Kurumumuzu Temsil Ve İlzama, Sözleşme Yapmaya Ve Gerekli Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı Ramazan Aydın’ In Yetkili Kılınması Teklifi.
 16. 16. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 246 Sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Ve Bafra Ticaret Borsası Arasında Bafra Mezbahasına Yapılacak Yatırımlar Ve İşletilmesine İlişkin Hazırlanan Ekli Protokolün Onaylanması Ve Belediyemiz Adına Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı’nın Yetkili Kılınması Teklifi.
 17. 17. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 26.04.2017 Tarih Ve 416 Sayılı; Belediyemize Ait 1 Adet Man Marka 55 Ah 693 Plakalı Körüklü Otobüsün 3 Yıl Müddetle Samsun Kızılay Kan Merkezine Tahsisinin Yapılması Ve Tahsis Şartlarının Belirlenmesi İçin Büyükşehir Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi.
 18. 18. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21.04.2017 Tarih Ve 376 Sayılı;  Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Değişikliği Teklifi.
 19. 19. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 Tarih Ve 84 Sayılı; Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü Demirbaşında Kayıtlı Cenaze Taşıtlarının İlçe Belediyelerinin Cenaze Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Verilmesi Ve Protokolü İmzalamak İçin Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 20. 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1934 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 2007 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Otogar Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1936 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret, Yol Ve Büfe Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1937 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda  Park Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1939 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1940 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 26. 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1941 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 27. 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1942 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1944 Sayılı; Yakakent İlçe Belediye Sınırlarında Arıtma Tesisi Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1946 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Tescilli Binaların Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1947 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kültürel Tesis Park, Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1948 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Cezaevi Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1949 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Üniversite Ve Yurt Alanı Kullanımlarının Eğitim Tesisi Ve İbadet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1951 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1953 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Tesisi Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazın Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1958 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1953 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Ve Üniversite Alanı Kullanımlarının Eğitim Tesisi Ve Cami Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1955 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1956 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Düğün Salonu Olarak Kullanılmak Üzere Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1957 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Revizyon İmar Planı Hazırlanmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1958 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Müftülük Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1960 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1961 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1962 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 44. 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1964 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Kamberli Mahallesi Köyyerleşik Alan Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı
 45. 45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1965 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Terzili Mahallesi Köyyerleşik Alan Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı
 46. 46. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1966 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Türkköy Mahallesi Köyyerleşik Alan Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı
 47. 47. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 Tarih Ve 1967 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Alaçam Mahallesi Köyyerleşik Alan Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı
 48. 48. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.04.2017 Tarih Ve 1857 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım