10 Nisan 2017 Meclis Gündemi

5 Nisan 2017 Çarşamba | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 NİSAN 2017 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 Nisan 2017 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.

Duyurulur.                                                                                                                           04.04.2017

 1. 1. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
 2. 2. Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu.
 3. 3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi..
 4. 4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği;
  a)Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonun Kurulacağı,
  b) Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı,
  c)Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağının Belirlenmesi Ve Komisyon Üyeleri Seçimi  Teklifi.
 5. 5. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurularak Bir Yıl Müddetle Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 5 Üye Seçimi
 6. 6. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 20.03.2017 Tarih Ve 78 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmeliği Gereği Kurulan Komisyonda 1 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere İşaretli Oylama İle 3 Üye Seçimi Teklifi.
 7. 7. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.03.2017 Tarih Ve 54 Sayılı; Asri Mezarlıkta (A) Ve Kıranköy Mezarlığında (A-B) İle Gösterilen Alanların  Samsun Valiliği’ne Şehitlik Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Tahsis Edilmesi Ve Teslim İşlemleri İçin Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak’ın Görevlendirilmesi Teklifi.
 8. 8. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.03.2017 Tarih Ve 312 Sayılı; Vezirköprü İlçesinde Katı Atık Aktarma Tesisi Kurulması Teklifi.
 9. 9. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.02.2017 Tarih Ve 1225 Sayılı; Samsun Merkezden Kavak İlçesi Ve Havza İlçesine Kadar Uzanan 98 km.lik “Kurtuluş Yolu” Projesi Teklifi.

10. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21.03.2017 Tarih Ve 1807 Sayılı; Belediyemize Geçen Köy Tüzel Kişiliklerine Ait Özel Ormanların, Orman Teşkilatıyla Yapılan Sözleşme Ve Senetlerinin Yenilenmesi Gerektiğinden Orman İşletme Müdürlüğüyle Yapılacak Olan Sözleşme, Senet Vb. İşlemlerin Yapılması İçin Şube Müdürü D.Ahmet Hekimoğlu’na Belediyemiz Adına İmza Yetkisi Verilmesi Teklifi.

11. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.03.2017 Tarih Ve 1346 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İle Ayvacık Belediyesi Arasında Yapılacak Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt’ A Yetki Verilmesi Teklifi.

12. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.03.2017 Tarih Ve 483 Sayılı; İlkadım İlçesi Anakent İş Merkezi İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Ortak Hizmet Projesi Protokolünde Belirtilen Hususlar Dahilinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneğine  Tahsisi Teklifi.

13. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.03.2017 Tarih Ve 144 Sayılı; Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesine 1.905.000 TL Mali Katkı Yapılması Ve Sunulan Projede Kurumumuzu Temsilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Çam’ın Yetkili Kılınması Teklifi.

14. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.03.2017 Tarih Ve 146 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesince Alınan 13 Kasım 2012 Tarih Ve 398 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Teklifi.

15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1493 Sayılı; 19 Mayıs 2019 Cumhuriyetimizin 100.Yıl Etkinlikleri İçin Komite Oluşturulması Teklifi.

16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1451 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1491 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Revizyon İmar Planı Yapılması Teklifi.

18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1450 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.

19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1496 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1492 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Sınırlarında Sokak Sağlıklaştırma Projesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1462 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Plan Yapımı İçin Yetki İstenmesi Teklifi.

22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1463 Sayılı; Ayvacık İlçe Belediye Sınırlarında Plan Yapımı İçin Yetki İstenmesi Teklifi.

23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1460 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.

24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1461 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1430 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kanal Güzergahı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1431 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1432 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.

28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1433 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.

29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1434 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.

30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1435 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1436 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.

32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1437 Sayılı; Bafra  İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1438 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1440 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1439 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Güneş Enerjisi Üretim Santrali Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1441 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapılmasına İlişkin Teklif.

37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1442 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapılmasına İlişkin Teklif.

38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1443 Sayılı; Salıpazarı  İlçe Belediye Sınırlarında Karayollarının Talebi Doğrultusunda Kullanımların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1444 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Güneş Enerjisi Üretim Santrali Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1445 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1446 Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.

42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1447 Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Sosyal Tesis Alanı (Yaşlı Bakım Evi) Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1448 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.

44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1449 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Sosyal Tesis Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.

45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1452 Sayılı; Bafra  İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Kamu Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

46. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1453 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Konut, Park Ve Eğitim Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

47. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1454 Sayılı; İlkadım  İlçe Belediye Başkanlığının Plan Değişikliğini Reddeden Meclis Kararı.

48. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1455 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

49. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1456 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

50. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1457 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Küçük Sanayi Alanı Kullanımındaki Trafo Alanının Taşınmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

51. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1458 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Milli Eğitim Hizmet Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

52. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.04.2017 Tarih Ve 1459 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Başkanlığının Rüzgar Enerji Santrali Alanı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım