08.07.2015 Meclis Gündemi

7 Temmuz 2015 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 08 Temmuz 2015 Çarşamba Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

 1. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.05.2015 Tarih Ve 2718 Sayılı; Aykome Yönetmeliğinin 15.40. Maddesinde Değişiklik Yapılması Teklifi.
 2. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 3244 Sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Sorumluluğundaki Yollar Ve Parklar İle İlgili Teklifi.
 3. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.06.2015 Tarih, 1267 Sayılı İlimiz İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesinde Mülkiyeti Hazineye Ait Ve Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Bulunan 561 Ada, 119 Nolu Parselde Kayıtlı 426.393.05 M². Yüzölçümlü Taşınmaz İle 561 Ada, 3 Nolu Parselde Kayıtlı 3.367 M². Yüzölçümlü Taşınmazın Bulunduğu Alanın 88.092.44 M². Kısmı Rekreasyon Alanı, 157.941.41 M². Kısmı Resmi Kurum Alanı Olmak Üzere Toplam 246.046.85 M². Yüzölçümlü Kısmın Harca Değer Emlak Rayiç Değeri Üzerinden Belediyemizce Satın Alınması  Teklifi.
 4. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.06.2015 Tarih Ve 1288 Sayılı Atakum İlçesi, Kamalı Mahallesi, 914, 2790, 2798 Ve 2799 Nolu Parselde Kayıtlı Taşınmazların Harca Esas Değer Üzerinden Satın Alınması Teklifi.
 5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.06.2015 Tarih Ve 1298 Sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi Sahil Yolu Üzeri Sevgi Parkı İçerisinde Bulunan Sevgi Gölü Çay Bahçesi Ve Müştemilatının Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine İşletme Hakkının Verilmesi Teklifi,
 6. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.06.2015 Tarih Ve 1312 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Tekkeköy Mağaralarının 25 Yıl Süre İle Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Teklifi.
 7. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.06.2015 Tarih Ve 1328 Sayılı; Belediyemize Ait İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı Çay Bahçesi Ve Müştemilatının İşletme Hakkının Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine Verilmesi Teklifi.
 8. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 1332 Sayılı; 12.07.2015 Tarihinde Süresi Dolacak Olan Canik Kaymakamlığına Tahsisli Konutların Tahsis Sürelerinin Uzatılması Teklifi.
 9. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.06.2015 Tarih Ve 1561 Sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığına Ait Ücret Tarifesi Teklifi.
 10. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2360 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Hazineye Ait Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli 561 Ada 119 Nolu Parsel, 561 Ada 3 Nolu Parselde Kayıtlı Taşınmazların Satınalınmasında, Belediyemizin Alt Yapı Ve Üst Yapı Projelerinde Kullanılmak Üzere  100.000.000,00 ¨  Kredi Kullanılması Teklifi.
 11. Arge Şube Müdürlüğünün 26.06.2015 Tarih Ve 109 Sayılı; Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Küme Destek Programı Kapsamında Medical Kümeleme Projesinde Yetkilendirme Teklifi,
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2787 Sayılı; Canik İlçe Belediyesi Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2788 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Afet Lojistik Deposu Ve Bölge Afet Yönetim Merkezi Kullanımının Bir Kısmının Pazar Yeri Kullanımına Bir Kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2789 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2790 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Ağaçlandırılacak Alan Kullanımının Konut Ve Park Alanı Kullanımına, Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazın Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi,
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2850 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2851 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Revizyon Nazım Ve Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi  Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2852 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve TCDD Alanı Kullanımının Sosyal Tesis Alanı Ve TCDD Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2791 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Park, Spor Alanı Ve Sağlık Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi,
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2792 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol Genişletmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar planı Değişikliği Teklifi,
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2793 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Yapı Yaklaşma Mesafesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi,
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2794 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park, Okul, Yol, Otopark, Sel Kapanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi,
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2795 Sayılı; Atakum İlçe Belediyesi Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Park Ve Teknik Alt Yapı Alanı Kullanımlarının Atık Su Arıtma Tesis Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2796 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Karayolları Kamulaştırma Planına Uygun Olarak Samsun- Çorum Yol Güzergahının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2797 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Devlet Hastanesi Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2798 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Kılıçdede Kavşağı, Piazza Kavşağı, Nuri Cerit Kavşağının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2799 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Tescilli Binaların Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2800 Sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Sınırlarında Konut, Park, Otopark Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2801 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Deniz Dibi Boru Hattına İlişkin Görüş Sorulması Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2803 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Sınırlarında Dolgu Planı Hazırlanmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2804 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımının H:6.50m Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Deşikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2805 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Jeolojik Açıdan Yerleşime Uygun Olmayan Alan Olan Kısmının Etüdler Neticesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımı Kararının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2806 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Blok Nizam 5 Katlı Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımının Blok Nizam 7 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Teklifini Red Eden Kararı.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2807 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Ayrık İkiz Nizam 4 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımındaki Alanın Toplam İnşaat Alanı Değişmeden, Blok Nizam 4 Kat E:1.70 Taks:0.40 Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2808 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Ayrık İkiz Nizam 4 Kat Ve Ayrık İkiz Nizam 5 Kat Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımlarının Birleştirilerek Alanın Toplam İnşaat Alanı Değişmeden, Taks:2.04, Taks:0.40 Y En Çok:12.50m Yapılaşma Koşullu, S:2.04 Ve S:0.40 Yapılaşma Koşullu Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2809 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Balıklar Mahallesine Ait Köy Yerleşik Alanı Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2810 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Dededağı Mahallesine Ait Köy Yerleşik Alanı Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2811 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Gökçeağaç Mahallesine Ait Köy Yerleşik Alanı Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2812 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Bakırpınar Mahallesine Ait Köy Yerleşik Alanı Sınırı Tespitine İlişkin Meclis Kararı.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2813 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri İle İlgili Yetki İstenmesine İlişkin Teklifi.
 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2814 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Konut Ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2815 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının E:0.50 Y En Çok:6.50m Yapılaşma Koşullu Akaryakıt İstasyonu Kullanımı Ve Ağaçlandırılacak Alan Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2816 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının E:0.50 Y En Çok:6.50m Yapılaşma Koşullu Akaryakıt İstasyonu Kullanımı Ve Ağaçlandırılacak Alan Kullanımı Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2015 Tarih Ve 2817 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımından Doğalgaz Bölge Regülatörü Alanı Ayrılması Ve Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.06.2015 Tarih Ve 2699 Sayılı Sokak İsmi Değişikliği Teklifi,
 46. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.06.2015 Tarih Ve 776 Sayılı; Daire Başkanlıklarına Ait Atama Kararlarının Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım