11.05.2015 Meclis Gündemi

10 Mayıs 2015 Pazar | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.


 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21.04.2014 Tarih Ve 1349 Sayılı; 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Teklifi.
 2. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 18.03.2015 Tarih Ve 143 Sayılı; Mülkiyeti Salıpazarı Belediyesine Ait 4 Adet Taşınmazın Mezarlık Olarak Kullanılmak Şartı İle Bedelsiz Olarak Büyükşehir Belediyemize Devri Teklifi.
 3. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih Ve 1334 Sayılı; Yönetmelik Değişikliği Teklifi.
 4. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.04.2015 Tarih Ve 653 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Zemin Kat 65 M² Taşınmazın Satışı Teklifi.
 5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 Tarih Ve 617 Sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait İlkadım İlçesi Fuar Mahallesi 9454 Ada, 2 Parselde Kayıtlı Arsa Nitelikli Taşınmazın 304,00 M²’Lik Kısmı İle İlgili Tahsisin Kaldırılması Teklifi.
 6. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.04.2015 Tarih Ve 2012 Sayılı; Aykome Yönetmeliğine İlave Madde Eklenmesi Teklifi.
 7. Protokol Ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 24.04.2015 Tarih Ve 07 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İle Kuveyt’in Farwania Governerate Şehri Arasında Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 8. Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1102 Sayılı; Karayolları Trafik Haftası Nedeni İle İlkokullar Arası “Resim” Ortaokullar Arası “Şiir” Ve Liseler Arası “Kompozisyon” Yarışmalarında Birinci Olanlara Verilmek Üzere Belediyemizce 3 Adet Tablet Bilgisayar Alınarak Ödüllendirilmesi Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1651 Sayılı;  Canik İlçe Belediye Sınırlarında  Ticaret Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi,
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1652 Sayılı Canik İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Kullanımının  Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi,
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1624 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Yapılması Amacıyla Belediye Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1625 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözülmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1626 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında Çakallı Han Ve Çevresine İlişkin Kamu Yararı Kararı Alınması Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1627 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ağaçlandırılacak Alan Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Yanında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1628 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Akaryakıt İstasyonu Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1629 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Kıyı Alanının Nazım Ve Uygulama Planlamasına İlişkin Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1630 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Afet Lojistik Deposu Ve Bölge Afet Yönetim Merkezi  Kullanımının Bir Kısmının Pazar Yeri Kullanımına, Bir Kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1631 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Bir Kısmının Su Deposu Alanı Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1632 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Sınırlarında İlave Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1634 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Çözülmesi Amacıyla Cezaevi Alanı Kullanımının Bir Kısmının Karakol Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1635 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Kamu Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1636 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Cami Alanı Kullanımlarının Yer Değiştirmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1637 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Liman Amaçlı Nazım Ve Uygulama Planlamasına İlişkin Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1638 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yaşlı Bakım Evi Kullanımı Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1640 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının Rekreasyon Alanı Kullanımının Park Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1641 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanındaki Yapı Kütlesinin Kaldırılarak Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1642 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1643 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Konut Alanı Kullanımlarının Yapılaşma Koşullarının Düzenlenmesine Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 Tarih Ve 1644 Sayılı; Asarcık Ve Ladik İlçe Belediye Sınırlarında Bazı Cadde Ve Sokaklarda Cephe Yenilenmesine İlişkin Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.04.2015 Tarih Ve 1586 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
 31. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 14.04.2015 Tarih Ve 214 Sayılı; Samsun Gıda Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinde 2 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere 3 Asil, 3 Yedek Üyenin Seçilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım