09.02.2015 Meclis Gündemi

8 Şubat 2015 Pazar | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 ŞUBAT 2015 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağrılmıştır.

 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 350 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Eğitim Alanı Kullanımından Konut Ve Spor Alanı Kullanımı Ayrılmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 351 Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Revizyon İmar Planı Ve Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 352 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 354 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı,Trafo Alanı Kullanımlarının Yol İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 355 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanının Mülkiyet Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 353 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına, Çevrilerek Kaldırılan Park Alanı Kadar Park Alanı Ayrılmasına İlişkin Nazım Ve  Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 349 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Pazar Yeri Ve Katlı Otopark Alanı Kullanımlarının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 356 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Düzenleme Yapılmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 357 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Düzenleme Yapılmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 358 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacıyla Düzenleme Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 359 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 360 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Sınırlarında Kavşak Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 361 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Ve Park Alanı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 362 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Ve Emniyet Hizmet Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 368 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 371 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yer Değiştirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 372 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Samgaz Tarafından Kullanılmak Üzere Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 373 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Enerji Nakil Hattı Altında Bulunan Konut Alanı Kullanımının Çekme Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 374 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının  Konut Alanı Kullanımının Sosyal Ve Kültürel Tesisi Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı  Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 375 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının  Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 376 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut Bulunan Arkatın Kaldırılmasına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 377 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yeşilyurt Liman Sahasına Dolgu Alanı Eklenmesi Ve İmar Planı Değişikliğine İlişkin Uygun Görüşü İle İlgili Kararı.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 379 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Toros Tarım Sanayinin Deniz Dibi Boru Hattına İlişkin Uygun Görülmeyen Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 380 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 381 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri İle İlgili Yetki İstenmesine İlişkin Kararı.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 382 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Sehven Yapılaşma Hakkının Belirtilmediği Konut Alanı Kullanımına Daha Önceki Yapılaşma Hakkına Uygun Olacak Şekilde Blok Nizam 3 Kat Yapılaşma Hakkı Verilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 384 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yol Ve Park Alanı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 386 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Spor Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına, Kaldırılan Park Alanı Karşılığında Resmi Kurum Alanının Park Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 387 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımında Bulunan 2 Adanın Arasındaki Yolun İptal Edilerek Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.01.2015 Tarih Ve 302 Sayılı; İlimiz Muhtelif İlçelerinde Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.01.2015 Tarih Ve 298 Sayılı;  Tekkeköy İlçesi 608 Ada, 8 Nolu Parselin İfraz Ve Taksimi Teklifi.
 32. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.01.2015 Tarih Ve 94 Sayılı; Sözleşmeli Personelin Ücretinin Tespiti Teklifi.
 33. Protokol Ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 29.01.2015 Tarih Ve 05 Sayılı; Şanlı Urfa’ nın Karaköprü Belediyesi İle Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması Teklifi.
 34. Protokol Ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 29.01.2015 Tarih Ve 06 Sayılı; Siirt İli Kurtalan Belediyesi İle Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.01.2015 Tarih Ve 93 Sayılı; Konut Tahsisi, Süresi Ve Kira Bedelinin Tespiti Teklifi.
 36. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 Tarih Ve 271 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.
 37. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27.01.2015 Tarih Ve 101 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin 22-25 Ocak 2015 Tarihleri Arası İspanya’ nın Endülüs Bölgesine Gitmesiyle İlgili Görevlendirmenin Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım