10.11.2014 Meclis Gündemi

11 Kasım 2014 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 10 KASIM 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de, gündemi aşağıda yazılı maddelerin görüşülmesi için Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) toplanılmak üzere toplantıya çağrılmıştır.

MECLİS GÜNDEMİ
 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21.10.2014 Tarih Ve 2775 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Yılı Stratejik Planı.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21.10.2014 Tarih Ve 2776 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.10.2013 Tarih Ve 2365 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçesi.
 4. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 6. Bafra İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 7. Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 8. Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 9. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 10. Terme İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 11. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 12. Havza İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 13. Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 14. 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 15. Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 16. Kavak İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 17. Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 18. Asarcık İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 19. Ladik İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 20. Yakakent İlçe Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesi
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3668 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Spor Alanı, İtfaiye Alanı, Otopark Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3636 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Özel Üniversite Alanı Kullanımının Konut, Park, Yol Olarak Düzenlenmesi, Orman Alanının Kadastroya Göre Düzenlenmesi, Plansız  Alanın Da Konut, Yol Ve Park Olarak  Kullanımına İlişkin İlave Ve Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3639 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Bulmak Amacıyla Nazım  Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3640 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Fiili Durum Dikkate Alınarak Ortaöğretim Tesis Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3641 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Alanındaki Park, Yol, Konut, Yeşil Alan, Dini Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3643 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Sağlık Meslek Lisesi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3644 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Deniz Dibi Boru Hattı Oluşturulması Amacıyla Nazım Ve Uygulama İmar Planına Görüş Bildirilmesi Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3645 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Lise Alanı Kullanımının Lise Ve Yurt Alanı Kullanımı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3646 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İlköğretim Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3647 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar  Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3648 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanı Kullanımındaki Alanın Bir Kısmının Ağaçlandırılacak Alan Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Plan Değişikliklerine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3649 Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Tesisi, Park, Konut Alanı Ve Yol Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3650 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımlarının Meydan Kullanımına Eklenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3651 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Otel Olarak Kullanılmak Üzere Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3652 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Tescilli Binanın Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3654 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanlarından Trafo Alanı Ayrılması Ve Kaldırılan Park Alanları Karşılığında Otopark Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3655 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3656 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının İnşaat Alanının Sınırlandırılarak BL-4 Ve B-3 Yapılaşma Koşullarının Parsellerinin Birleştirilerek BL-4 Olarak Yeniden Düzenlenerek Yapılaşma Koşularının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3657 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının İlköğretim Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3660 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Pazar Yeri Alanı Kullanımından Doğalgaz Bölge Regülatörü Yeri Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3661 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Otopark Alanının Kaldırılarak Yol Ve Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3662 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Kültürel Tesis Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Kültürel Tesis Alanı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3663 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Alanı Kullanımı  Oluşturulmasına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtiraz Doğrultusunda Yurt Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Doğrultusundaki Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3664 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Özel Üniversite Alanı Kullanımının Konut, Park, Yol Olarak Düzenlenmesi, Orman Alanının Kadastroya Göre Düzenlenmesi, Plansız  Alanın Da Konut, Yol Ve Park Olarak  Kullanımına İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 45. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3665 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımının Bir Kısmının Yurt Alanı Kullanıma Dönüştürülmesi Yanında Konut Alanı Kullanımından Park Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 46. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 3666 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımının Bir Kısmının Park, Rekreasyon Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımı İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 47. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.20.1014 Tarih Ve 3591 Sayılı; Sokak İsmi Verilmesi Teklifi.
 48. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.10.2014 Tarih Ve 1946 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait SASKİ Genel Müdürlüğü Binasındaki 317.40 M² Alanın Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Samsun Rölöve Ve Anıtlar Müdürlüğüne Tahsis Edilmesi Teklifi.
 49. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.10.2014 Tarih Ve 1996 Sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi Saitbey Mahallesinde 7569 Ada, 1 Nolu Parselde Kayıtlı  Taşınmazın Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu Kurulması Amacıyla Samsun Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Tahsisi Teklifi.
 50. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.10.2014 Tarih Ve 2006 Sayılı; Bafra İtfaiye Binası Yanında Bulunan 550 M²’lik Yeşil Alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hava Ambulansı Yeri Olarak Bafra Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğüne Tahsisi Teklifi.
 51. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.11.2014 Tarih Ve 2051 Sayılı; Samsun Kültür Ve Turizm Ticaret Anonim Şirketine Verilen Belediyemiz Kültür Ve Sanat Merkezi İle Yeşilyurt AVM Arasındaki Otopark Alanı İle İlgili İşletme Hakkı Verilmesine İlişkin Kararda Düzeltme Yapılması Teklifi.
 52. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.10.2014 Tarih Ve 661 Sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yurtdışı Görevlendirmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 53. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.10.2014 Tarih Ve 1073 Sayılı; Genel Sekreter Ve Genel Sekreter Yardımcısı Atamalarının Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım