12.05.2014 Meclis Gündemi

13 Mayıs 2014 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 12 MAYIS 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de gündemi aşağıda yazılı maddelerin görüşülmesi için Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:2 İLKADIM adresinde Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:2 İLKADIM adresinde (Cumhuriyet Meydanı karşısı eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda) toplanılmak üzere toplantıya çağrılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1326 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Yeşil Alan Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1324 Sayılı; Otopark Giriş Çıkışlarına İlişkin Meclis Kararının Yeniden Düzenlenmesi Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1323 Sayılı; Bina Yükseklikleri İle İlgili Plan Notu Eklenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1296 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Lojistik Köy Ve Çevresinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1297 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Ticaret Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1298 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Doğrultusunda Binaların Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1311 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Yol, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1299 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasındaki Sorunlara Çözüm Bulmak Amacıyla Yol, Konut Ve Park Alanları Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1300 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı Doğrultusunda Sit Sınırlarının Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1301 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Katlı Kavşağın Plana İşlenmesine İlişkin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1302 Büyükşehir Belediye Sınırlarında Sahil Düzenlemesi İle İlgili Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi .
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1303 Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1304 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Merkezi Ve Kültürel Tesis Alanı Kullanımıyla İlgili Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1305 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Müftülük Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1306 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararı Dikkate Alınarak Yol Ve Otopark Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1307 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının  Konut Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1308 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanlarında Yol Boyu Ticaretle İlgili Meclis
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1309 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Park Ve Yol Kullanımları İle İlgili Plan Değişikliğini Red Eden Teklifi.
 19. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17.04.2014 Tarih Ve 286 Sayılı; Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücret Tarifesi Teklifi.
 20. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 Tarih Ve 1205 Sayılı; 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı.
 21. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 Tarih Ve 734 Sayılı; Kavak İlçesinde Bulunan Hayvan Pazarının Kavak Belediye Başkanlığına Bedelsiz Olarak Devredilmesi Teklifi.
 22. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 Tarih Ve 735 Sayılı; Ladik İlçesinde Bulunan Akdağ Kayak Merkezindeki Sosyal Tesis, Kafeterya, Otopark Ve Müştemilatının İşletme Hakkının 10 Yıllığına Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketine Devredilmesi Teklifi.
 23. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 Tarih Ve 736 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde Bulunan Büfe Ve Çay Bahçesinin 10 Yıl Müddetle İşletme Hakkının Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketine Devredilmesi Teklifi.
 24. Arge Şube Müdürlüğünün 30.04.2014 Tarih Ve 64 Sayılı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Yürütülmekte Olan Yeşilırmak Ve Kızılırmak Havzası Yaş Sebze Ve Meyve İşletme, Paketleme, Depolama Ve Pazarlama Tesisi Fizibilitesi Başlıklı Proje İçin Arge Şube Müdürü Ramazan Aydın’a İmza Yetkisi Verilmesi Teklifi.
 25. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.04.2014 Tarih Ve 188 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine Üye Olunması Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 Tarih Ve 1310 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kuruluna Meclis Üyelerinden 1 Asil Ve 1 Yedek Üye Seçilmesi  Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım