21.04.2014 Meclis Gündemi

22 Nisan 2014 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminden sonra ilk toplantısını 21 NİSAN 2014 Pazartesi günü saat 14:00’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin görüşülmesi için Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:2 İLKADIM adresindeki (Cumhuriyet Meydanı karşısı eski İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda) toplanılmak üzere toplantıya çağrılmıştır.

GÜNDEM
 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; İlk İki Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle Belediye Meclisi I. Ve II. Başkan Vekili Seçimi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; İlk İki Yıl İçin Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle Belediye Meclis Katipliklerine 2 Asıl 2 Yedek Üye Seçimi.
 3. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi.
 4. 4081 Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanununa İstinaden; Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 5 Asil, 5 Yedek Üyenin Seçimi.
 5. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulüne Dair Kanunun 90.Maddesine İstinaden; Şehrimizdeki Resmi Dairelerin Gayri Menkul Satış Komisyonlarında Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi.
 6. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4.Maddesine Göre Kurulan Samsun Ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Meclisinde Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 4 Üye Seçimi.
 7. 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun 8.Maddesi Uyarınca Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 1 Üye Seçimi.
 8. Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Meclis Üyeleri Arasından 3 Asil 2 Yedek Ve Meclis Dışından 1 Asil Üyenin İşaretle Oylama İle Seçilmesi.
 9. Samsun Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere 1 Asil, 1 Yedek Üye İşaretle Oylama İle Seçimi.
 10. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurularak Bir Yıl Müddetle Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 5 Üye Seçimi.
 11. 4562 Sayılı Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi Kanununun 7.Maddesine Göre İki Yıl Süre İle Büyükşehir Belediyemizi Temsilen İşaretle Oylama İle 3 Asil, 3 Yedek Üye Seçimi.
 12. Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 3 Üye Seçimi.
 13. Özel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmeliğince Kurulan Komisyonda 1 Yıl Müddetle Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 3 Üye Seçimi.
 14. Samsun Havza Termal Su Yönetim Birliğine Havza Belediye Meclis Üyeleri Başta Olmak Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere İşaretle Oylama İle 3 Asil, 2 Yedek Üye Seçimi.
 15. Türkiye Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere, Belediye Başkanlarından İşaretle Oylama İle 7 Asil, 4 Yedek Üye, Belediye Meclis Üyelerinden 2 Asil, 1 Yedek Üye Seçimi.
 16. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği;
 17. Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonun Kurulacağı,
 18. Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı,
 19. Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağına Karar Verilmesi Ve Bu Komisyonlara İşaretle Oylama İle Üye Seçimi.
 20. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması.
 21. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 966 Sayılı; Çatılarla İlgili Nazım İmar Planına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2014 Tarih Ve 968 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 969 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 970 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Üniversite Alanından Kültürel Tesis Alanı (Yurt) Ayrılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 971 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Dini Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 972 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Meydan Kullanımına Çevrilmesine İlişkin 1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 973 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Yapılan Plan Değişikliğine İlişkin İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 975 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yol Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 978 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı Ve Park Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 980 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Enerji Nakil Hatlarının Plandan Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 983 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Cami Alanının Çekme Mesafesi Aranmaksızın Müştemilat Yapılabileceğine İlişkin Plan Notu Eklenmesi Yanında Ada Kenarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 985 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Yurt Olarak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2014 Tarih Ve 960 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
 35. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 03.04.2014 Tarih Ve 147 Sayılı; 12 Adet Damperli Kamyon (6x4) İle 2 Adet Çekici Kamyon Alınmasına İzin Verilmesi Teklifi.
 36. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 31.03.304 Tarih Ve 131 Sayılı; 12 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet Çekici Kamyon, 1 Adet Kaya Delici, 1 Adet Paletli Ekskavatör, 12 Adet Lastik Tekerli Mini Yükleyici, 12 Adet Kazıcı-Yükleyici Satın Alınması İçin İller Bankası A.Ş.’Den  11.440.000,00 Kredi Kullanılması İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 37. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.03.2014 Tarih Ve 495 Sayılı; Hastanebaşı, Selahiye, Kazım Karabekir Ve Adalet Mahallelerinde Bulunan Toplu Konutların Satış Yetkisi Ve Satış Şartlarının Belirlenmesi İçin Büyükşehir Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi.
 38. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.04.2014 Tarih Ve 548 Sayılı; İlimiz Vezirköprü İlçesi Vezirsuyu Tabiat Parkının Müştemilatları İle Birlikte Vezirköprü Belediye Başkanlığına Devri Teklifi.
 39. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 01.04.2014 Tarih Ve 35 Sayılı; Dabs Projesi İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Yetki Verilmesi Teklifi.
 40. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.04.2014 Tarih Ve 207 Sayılı; Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Yetki Verilmesi Teklifi.
 41. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 Tarih Ve 984 Sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti.’nin Sermayesinin Arttırılması Ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek İlave Edilmesi Teklifi.
 42. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 11.04.2014 Tarih Ve 709 Sayılı; Vezirköprü Belediyesi Ve 19 Mayıs Belediyesi Mezarlık Hizmetlerinin Bu Belediyelere Devredilmesi Teklifi.
 43. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 11.04.2014 Tarih Ve 710 Sayılı; Alaçam, Vezirköprü, 19 Mayıs, Kavak Ve Ladik Belediyeleri Mezbaha Hizmetlerinin Adı Geçen Belediyelere Devredilmesi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım