09.01.2014 Meclis Gündemi

10 Ocak 2014 Cuma | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 09 OCAK 2014 Perşembe Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3340 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırının Plana İşlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3671 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3458 Sayılı;Canik İlçe Belediye Sınırlarında Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3672 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Yolların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3471 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Turizm Tesis Alanı Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3510 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum Alanı Kullanımına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Kararı.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 2967 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3519 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3518 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Kızılay İçin Alan Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3517 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı Kullanımına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3516 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol Genişliğinin Düzeltilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3515 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Ve Dini Tesis Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3483 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının 1. Dereceden Arkeolojik Sit Alanının İmar Planına İşlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3485 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Emsal Yapılaşmalarla İlgili Plan Notu Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3486 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Kadastroya Uygun Olarak Yol Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3488 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediyesi Başkanlığının Ada Mihferinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3636 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Park, Yol Ve Yer Altı Otoparkı Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve 3684 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Özel Sağlık Tesisi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31.12.2013 Tarih Ve 3680 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 20. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.12.2013 Tarih Ve 1728 Sayılı; Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İçin Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Yetki Verilmesi Teklifi.
 21. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.12.2013 Tarih Ve 1730 Sayılı; Geçici İşçi Vizesi Teklifi.
 22. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.12.2013 Tarih Ve 1746 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 23. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02.01.2014 Tarih Ve  01 Sayılı; Zabıta Ve İtfaiye Personeli Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.
 24. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 Tarih Ve 2289 Sayılı; Amisos Çay Bahçesinin İşletme Hakkının 10 Yıl Müddetle Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketine Devredilmesi Teklifi.
 25. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.12.2013 Tarih Ve 2379  Sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi, 329 Ada, 1 Nolu Parselde Kayıtlı Cami Niteliğindeki Taşınmazdaki Belediyemiz Hissesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğüne Bedelsiz Olarak Devredilmesi Teklifi.
 26. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.12.2013 Tarih Ve 2455 Sayılı; İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi, Kadıköy Koruluğunda Bulunan Belediyemize Ait Spor Tesisinin Bedelli 5 Yıl Müddetle Kadıköy Spor Kulübü Derneğine Tahsisi Teklifi.
 27. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.12.2013 Tarih Ve 4621 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği Değişikliği Teklifi.
 28. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.12.2013 Tarih Ve 3360 Sayılı; Park Ve Yollardaki Yetkilendirmelerle İlgili Büyükşehir Belediye Meclisince Alınan Kararın Yeniden Düzenlenmesi Teklifi.
 29. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 31.12.2013 Tarih Ve 368 Sayılı; 1 Adet Kamyon Alımı Teklifi.
 30. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 26.12.2013 Tarih Ve 5518 Sayılı; Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım