11.11.2013 Meclis Gündemi

12 Kasım 2013 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 KASIM 2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.10.2013 Tarih Ve 2349 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.10.2013 Tarih Ve 2365 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçesi.
 3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 2014 Mali Yılı Bütçesi
 4. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 2014 Mali Yılı Bütçesi.
 5. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 2014 Mali Yılı Bütçesi.
 6. Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 2014 Mali Yılı Bütçesi.
 7. Protokol Ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 21.10.2013 Tarih Ve 75 Sayılı; Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkenti Batum Şehri İle Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması Teklifi.
 8. Sivil Savunma Uzmanlığının 21.10.2013 Tarih Ve 182 Sayılı; Sivil Savunma Uzmanlığı Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 9. Özel Kalem Müdürlüğünün 23.10.2013 Tarih Ve 407 Sayılı; Özel Kalem Müdürlüğü Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 10. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 23.10.2013 Tarih Ve 2512 Sayılı; 2013 Mali Yılı Bütçesinden Ödenek Aktarılması Teklifi.
 11. Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 24.10.2013 Tarih Ve 824 Sayılı; Rotasyonlu Hat İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.10.2013 Tarih Ve 1475 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.10.2013 Tarih Ve 2873 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Plan Notlarının Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2951 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2983 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Lojistik Merkez Kullanımındaki Alanın Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2954 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Öğrenci Yurdu Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2974 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Tedaş Kullanımındaki Resmi Kurum Alanının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2975 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Park Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 1562 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2737-2644 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Cami Alanı İle İlgili İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2976 Sayılı; İlkadım Ve Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Yol Genişliklerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2977 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Jeolojik Etüt Sonuçlarına Göre Arazi Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2536 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2978 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Kent Parkı Kullanımının Plansız Alana Çevrilmesi Yanında Yapılaşma Haklarının Mülkiyet Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2979 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol Genişlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2831 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2745 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2315 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi Yanında Kaldırılan Park Alanı Karşılığında Plansız Alanda Park Ayrılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2316 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Küçük Sanayi Sitesi Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Park Ve Belediye Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2707 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut, Cami, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2710 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Jeolojik Etüd Sınırının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 3003 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 3019 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Samsun Şehir Geçişi Projesi İle İlgili İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2897 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 992 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi İçin Yolun Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2906 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Okul, Yol Ve Park Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2614 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Yapılaşma Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2905 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanında Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2904 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Resmi Kurum Alanı Kullanımının  Mülkiyet Durumu Dikkate Alınarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2965 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı, Servis Yolu, Park Ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2964 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 42. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 3035 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notları Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 43. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2682 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Otopark Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 44. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.10.2013 Tarih Ve 2961 Sayılı; Sokak Ve Cadde İsmi Değişikliği Teklifi.
 45. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08.10.2013 Tarih Ve 2250 Sayılı; Mülkiye Baş Müfettişleri Tarafından Düzenlenen 04.10.2013 Tarih Ve 0.T.77/42-A.Ö.99/75-H.N.A. 94/76 Sayılı Teftiş Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 46. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.11.2013 Tarih Ve 2290 Sayılı; 30 Ekim-03 Kasım 2013 Tarihleri Arasında Ukrayna’nın Kiev Kentinde İnceleme Gezisi İle İlgili Meclis Üyelerinin Görevlendirilmesinin Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım