Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

12 Temmuz 2015 Pazar | Kurumsal / Plan ve Raporlar / Kamu Hizmet Standartları Tabloları | |

1. Sınıf GSM (Yer Seçimi Ve Tesisi Kurma İzni İçin Gerekli Belgeler)
 1. Başvuru Formu
 2. Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği (İlgili Belediyeden onaylı olacak)
 3. İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu
 4. Yerleşim (Vaziyet) Planı ve İmar durumunu gösteren belge (İlgili Belediyeden onaylı olacak)
 5. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları “ÇED BELGESİ” (Çevre İl Müdürlüğü’nden alınacak.)
 6. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
 7. Tapu, kiracı ise kira kontratı
1. Sınıf GSM (Ruhsat İçin Gerekli Belgeler)
 1. Başvuru Formu
 2. Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği ölçekli vaziyet planı örneği (İlgili Belediyeden onaylı olacak)
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
 4. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (şirket olmayan iş yerlerinden istenmez.)
 5. Emisyon İzni (Çevre İl Müdürlüğü’nden)
 6. Deşarj İzni (Çevre İl Müdürlüğü’nden) Kanalizasyon bağlantı izni veya fosseptik belgesi (SASKİ)
 7. Açılma İzni Raporu
 8. Geçiş Yolu İzin Belgesi
 9. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta belgesi (yanıcı, patlayıcı madde üreten ve bulunduran tesisler için)
 10. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Aslı gibidir olacak)
 11. İşletme belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden)
 12. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabii ise belgesi (Çevre Orman Müdürlüğü’nden)
 13. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise ana sözleşme)
 14. Vergi Levha Fotokopisi
 15. Ticaret Sicil Gazetesi
2. ve 3.SINIF  GSM VE  DİĞER İŞYERİ RUHSATI  İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru Formu
 2. Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği ölçekli vaziyet planı ve imar plan örneği (İlgili Belediyeden onaylı olacak)
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
 4. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (şirket olmayan iş yerlerinden istenmez.)
 5. Deşarj İzni (İl Çevre Orman Müdürlüğünden alınacak) Kanalizasyon bağlantı izni veya fosseptik belgesi (SASKİ)
 6. Geçiş Yolu İzin Belgesi
 7. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Aslı gibidir olacak)
 8. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabii ise belgesi,değilse tabi olmadığını bildiren belge (İl Çevre Orman Müdürlüğünden alınacak)
 9. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise ana sözleşme)
 10. Vergi Levha Fotokopisi
 11. Ticaret Sicil Gazetesi
 12. Tapu, kiracı ise kira kontratı.
Akaryakıt ve LPG İstasyonu İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler.
 1. Dilekçe- Başvuru formu
 2. Tesisin kurulacağı yerin Akaryakıt LPG istasyonu olacağına dair onaylı 1/1000 ve 1/5000 lik plan ve imar durumunu gösteren belge (İlgili Belediyeden onaylı olacak.),
 3. Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu (ÇED BELGESİ),
 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Belediye veya Valilikten) Aslı gibidir olacak,
 5. Akaryakıt ve LPG istasyonu için TS standardına göre TSE hizmet yeterlilik belgesi,
 6. İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından),
 7. Valilik (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) görüşü,
 8. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunu hangi kaynaktan sağladığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
 9. Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları ya da ilgili Belediye’den),
 10. Tesiste çalışacak personel için LPG eğitim sertifikası,
 11. Kapasite  tespit belgesi,
 12. Sağlık koruma bandının işaretlendiği ölçekli vaziyet planı örneği (İlgili Belediyeden onaylı olacak),
 13. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası,
 14. Emisyon İzni (Çevre İl Müdürlüğü’nden),
 15. Deşarj İzni (Çevre İl Müdürlüğü’nden) Kanalizasyon bağlantı izni veya fosseptik belgesi (SASKİ),
 16. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi (Çevre Orman Müdürlüğünden),.
 17. Sorumlu Müdür Sözleşmesi,
 18. Yangın ve benzeri olağanüstü durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğü’nden belge,
 19. Ticaret Odası Kaydı,
 20. Vergi Levhası,
 21. Ticaret Sicil Gazetesi,
 22. İmza Sirküleri,
 23. Tapu, kiracı ise kira sözleşmesi fotokopisi,
 24. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise ana sözleşme fotokopisi),
 25. Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi ile yapılan bayilik sözleşmesi.
Maden ve Taş Ocağı Tesisi Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe, imza sirküleri, başvuru formu,
 2. Maden arama veya işletme ruhsat örneği,
 3. Uygun ölçekli topoğrafik haritada ruhsat ile arama faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimini gösteren plan,
 4. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje veya açıklama raporları (Çevre İl Müdürlüğü’nden alınacak ÇED Raporu)
 5. Bina ve tesis var ise vaziyet planı
 6. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
 7. İnceleme Kurulu Raporu
Maden ve Taş Ocağı Ruhsat İçin Gerekli Belgeler
 1. Başvuru Formu
 2. Sağlık Koruma Bandının işaretlendiği ölçekli vaziyet planı örneği (İlgili Belediyeden onaylı olacak)
 3. Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
 4. Sorumlu Müdür Sözleşmesi
 5. Emisyon İzni (Çevre İl Müdürlüğü’nden)
 6. Deşarj İzni (Çevre İl Müdürlüğü’nden) Kanalizasyon bağlantı izni veya fosseptik belgesi (SASKİ)
 7. Açılma İzni Raporu
 8. Geçiş Yolu İzin Belgesi
 9. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta belgesi (yanıcı, patlayıcı madde üreten ve bulunduran tesisler için)
 10. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Aslı gibidir olacak)
 11. İşletme belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden)
 12. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabii ise belgesi (Çevre Orman Müdürlüğü’nden)
 13. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise ana sözleşme)
 14. Vergi Levha Fotokopisi
 15. Ticaret Sicil Gazetesi
 16. Tapu veya kira sözleşmesi
Sıhhi Müessese ve Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri (Ruhsat İçin İstenen Belgeler )
 1. Başvuru Formu
 2. Yangın ve Patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
 3. Tapu veya kira sözleşmesi (Belediyeden onaylı)
 4. Bağlı olduğu oda kayıt belgesi
 5. Vergi Levhası
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya şirket ise ana sözleşme fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)
 7. işyerinin niteliğine göre gerekli ilave belgeler istenebilir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri :
İsim : Figen AKIN
Unvan : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı
Adres : Pazar Mah. Necip Bey Cad. No:35 Samsun Büyükşehir Belediyesi 3. Kat
Tel. : +90 (362) 431 60 90 / 1045
Faks : +90 (362) 431 22 32
e-posta: cevrekoruma@samsun.bel.tr


İkinci Müracaat Yeri :
İsim: Kenan ŞARA
Unvan: Genel Sekreter
Adres: Pazar Mah. Necip Bey Cad. No:35 Samsun Büyükşehir Belediyesi
Tel. : +90 (362) 431 60 90
Faks : +90 (362) 431 22 32

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım