SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Temmuz / 2016


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO: 304) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.07.2016 tarih ve 777 sayılı; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1 inci derece Mühendis (İnşaat Mühendisi) kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Ahmet KAYA’ya aylık net 2.693,88 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 305)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01.07.2016 tarih ve 778 sayılı; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1 inci derece Mühendis (İnşaat Mühendisi) kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Hüseyin GENÇ’e aylık net 2.693,88 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 306)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 29.06.2016 tarih ve 772 Sayılı; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesi çerçevesinde 1. derece Mühendis  (İnşaat Mühendisi) kadrosunda tam zamanlı  istihdam edilecek Ahmet Yavuz ÖDEMİŞ’e aylık net 2.693,88 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 307)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 22.06.2016 tarih ve 174 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın ekli görev yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmeliğini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 308)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 24.06.2016 tarih ve 390 sayılı; TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında “Samsun’da Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi” Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) adına Prof. Dr. A. Arif ERGİN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ arasında 20.06.2016 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede Proje Yürütücüsü Kurumun Taahhütleri Madde 8.1.5’de Samsun Büyükşehir Belediyesinin proje sözleşmesinde belirtilen işlerin gereçekleştirilebilmesini teminen Belediye Meclisinin Proje Sözleşmesinin imzasını takip eden ilk toplantısında Proje Sözleşmesini onaylanmasını sağlayarak bu kararın bir örneğini TÜBİTAK’a göndereceği taahhüdü yer almaktadır.
  Ekli sözleşmenin kabulü ve Sözleşmeyi imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 309)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.06.2016 tarih ve 389 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkalığı’nın ekli görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmeliği uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 310)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01.06.2016 tarih ve 30 sayılı; Alaçam İlçesi Köseköy Mahallesinde ikamet eden İbrahim DOĞAN’nın Karaağaçdüzü mevkiindeki 113 ada  3 nolu parseldeki taşınmazı  mezarlık yeri olarak kullanılmak şartı ile Bedelsiz Büyükşehir Belediyesine devretmek istemektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesinde “şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında gösterilmektedir.
  Bu nedenle söz konusu taşınmazın, 5393 sayılı Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince şartlı bağışın kabulünü uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 311)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.06.2016 tarih ve 1156 sayılı; Tapuda, Samsun, İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi 9457 ada 7 parsel olarak mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 22.499,82 m² yüzölçümlü taşınmaz, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı (Yabancılar Pazarı yeri) yapılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca, 507/5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu kapsamında, meslek kuruluşu olarak mevcut Yabancılar Pazarındaki esnafları temsil eden “Samsun Zücaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası ” ile ortak proje üretilerek, o günkü Yabancılar Pazarında faaliyetlerini sürdüren Oda üyesi esnaflara kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından yaptırılacak yeni Yabancılar Pazarı inşaatının maliyet bedelinin ödenecek aylık kiralara mahsuben, kiracılar tarafından karşılanması; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarihli ve 302 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.07.2006 tarihli ve 585 sayılı kararı ile uygun görülmüştü.           Anılan Oda ile Belediyemiz arasında bu konuda 01.08.2006 tarihli protokol ve buna ek 23.06.2008 tarihli protokollerin imzalanmasından sonra, Yabancılar Pazarı inşaatı ihale edilerek,01.04.2008 tarihinde tamamlanarak, 15.04.2008 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmış, protokol uyarınca, inşaat maliyetine katılım bedeli olarak 90 aylık kira bedelini   (9.000,00-TL) peşin olarak Belediyemize ödeyen ve Oda tarafından Belediyemize bildirilen listeye göre hak sahipleri ile Belediyemiz arasında 01.08.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmeleri imzalanarak, dükkanların teslimi yapılmıştı. Sözleşmeye göre kira süresi 90 ay olup, 31.01.2016 tarihinde son bulmuştur.
  Yabancılar Çarşı Yönetimi ve Samsun Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası’nın 01.04.2016 tarihli dilekçesi ile, Oda ile Belediyemiz arasında geliştirilen ortak proje kapsamında halkımıza daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla inşaatı Belediyemiz tarafından yapılan ve oda üyeleri tarafından kira bedeli karşılığında inşaat maliyeti karşılanan ve şehrimizin simgelerinden biri haline gelen çarşının gelecekte de yaşatılabilmesi amacıyla yeniden yapılacak düzenlemelerle Oda ve Çarşı Yönetimiyle birlikte ortak bir proje hazırlanılması talep edilmektedir.
  Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı 28.04.2016 tarih, 171 sayılı yazısı ile mevcut Yabancılar Çarşısına ihtiyaç gereği inşaat tadilatı, elektrik, havalandırma, ısıtma ve yangın tesisatları yapılacağı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 23.05.2016 tarih, 3229 sayılı yazısı ile peyzaj işleri, inşaat işleri, elektrik tesisat işleri imalatlarının ortak hizmet projesi kapsamında yapılacağını belirtmişlerdir.
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75.maddesinin ( c ) fıkrası uyarınca “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
  Bu amaçla ekteki protokolün ve daha sonra ihtiyaç duyulması halinde hazırlanacak ek protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi ve Belediyemizce yapılacak olan projelerin maliyet bedelinin ödenecek aylık kiralara mahsuben kiracı esnaf tarafından karşılanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 312)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 1211 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.11.07.2016 tarih, 2016/869 sayılı yazıları ile; İlimiz Ayvacık İlçesi, Orhan Gazi Mahallesi Ayhan Şahenk Meydanı Göl kenarında bulunan Çay Bahçesi ve Müştemilatın İşletme hakkını (10 yıllığına) belirli bir bedelle sezonluk (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) şirketlerine verilmesini talep etmektedir. 
  Büyükşehir Belediyemizin de %99,9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,
  5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 79. Maddesi’ndeki “Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır.
  Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.” Hükmüne istinaden
   
  İlimiz Ayvacık İlçesi, Orhan Gazi Mahallesi Ayhan Şahenk Meydanı Göl kenarında bulunan Çay Bahçesi ve Müştemilatının işletme hakkının, Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne, 10 yıllığına sezonluk (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül), KDV hariç 1.000 TL  bedelle ,5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 79. Maddesi uyarınca; işletmesinin devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO: 313)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 12.07.2016 tarih ve 4391 sayılı; Samsun ili Canik İlçesi Düvecik Mahallesinde Hazinenin özel mülkiyetindeki Camii olarak kullanılmak üzere Başbakanlığa (Diyanet İşleri Bakanlığına) süresiz olarak tahsisli tapuya 9794 ada 4 nolu parselde kayıtlı 1909,58 m² yüzölçümlü imar planında dini tesis alanı kullanımında bulunan taşınmaz üzerine camii yapılması hususu ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Müftülüğü arasında düzenlenecek protokole; Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 314)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12.07.2016 tarih ve 726 sayılı; Samsun’umuzun sahip olduğu tarihi, doğal, kültürel ve coğrafi turizm değerlerinin tanıtılması, turizm gelirlerinin ve şehrimize gelen yabancı turist sayısının artırılması amacıyla; Büyükşehir Belediyemiz tarafından büyük gayret gösterilmektedir. Özellikle komşu ülkelerimiz, Arap ve Körfez ülkeleri ile karşılıklı ilişkiler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya YILMAZ’ ın gayret ve girişimleri ile önemli bir ivme kaydetmiştir.
Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün gibi Ülkelerde yürütülen çalışmalar sonucunda şehrimize bu ülkelerden önemli sayıda turist gelmeye başlamıştır.
2016 yılı içinde Kuveyt’in Al Farwaniyah ve Ürdün’ün Zerka şehirlerine Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya YILMAZ’ ın katılımlarıyla yapılan ziyaretler Samsun'umuzun tanıtımı ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi hususunda yapılan toplantılar önemli ölçüde olumlu sonuçlar vermiştir.
Ürdün Turizm Acentaları Birliği, Yönetim Kurulu olarak Samsun’u ziyaret etmiş ve hemen Samsun’a charter uçak seferlerini başlatmak üzere karar almışlardır. 
Samsun-Amman arası yapılacak olan charter seferlerinin şehrimizin özellikle Körfez, Ortadoğu ve Arap dünyasında tanıtılmasına büyük katkısı olacaktır.
Bu amaçla; Ürdün-Samsun arası yapılacak (kamu ve özel kuruluşlarla) işbirliği ve destek protokollerini imzalamaya ve verilecek destek miktarını belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınmasına, 2016-2017 yatırım programına ek olarak anılan proje için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü altında tertip açılması, açılan bütçe tertibine 400.000,00-TL ödenek aktarılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 315)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12.07.2016 tarih ve 1880 sayılı; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Ücret Tarifesine ilave edilerek aşağıda sunulmuştur.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Ücret Tarifesinde talep edilen eklentiyi uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
A) Yapı Denetim Şube Müdürlüğü
 Uygulanan Komisyonca Kabul edilen
7- Otopark İştirak Bedelleri (KDV Dahil)
7-a) Canik İlçe Sınırları içerisinde uygulanmak üzere 
1) 1. BÖLGE 1 ADET OTOPARK                      -                           ¨4.300,00

2) 2. BÖLGE 1 ADET OTOPARK              -                                  ¨3.444,00

3) 3. BÖLGE 1 ADET OTOPARK              -                                  ¨2.868,00

4) 4. BÖLGE 1 ADET OTOPARK              -                                  ¨1.722,00

5) 5. BÖLGE 1 ADET OTOPARK              -                                     ¨864,00

 

13.  (K.NO: 316)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3514 sayılı; 19Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.03d paftası ve uygulama imar planı F36a.03d.3d ve F36a.03d.4c paftalarının bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında hastane alanı  kullanımının, içme suyu arıtma tesis yapılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-234) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-150) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 317)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3515 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.1d ve F36b.16c.4a paftalarının bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-92) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 318)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3516 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.1d ve F36b.16c.4a paftalarının bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:580-92) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 319)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3517 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftaları ve uygulama imar planı F36b.21b.3b ve F36b.22a.4a paftalarının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesine ilişkin (PİN:1077-231) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-149) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 320)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3518 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 18K ve 19K paftaları ve uygulama imar planı 18K-IIb, 19K-IIb ve 19K-2c paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılması ile birlikte park alanı kullanımdan kamu hizmet alanı kullanımın  oluşturulmasına ilişkin (PİN:4928-19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-22) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO: 321)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3519 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazbucağı Mahallesi, nazım imar planı 19K paftası, 1326 ada 1,2,3,4,5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 23.06.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO: 322)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3520 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar plan F36a.15c paftası ve uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasının bulunduğu alanda, ibadet alanı kullanımı oluşturulması yanında,  park alanı, trafo alanı ve Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-232) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-93) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO: 323)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3521 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a, F36c.04b, F36c.04c ve F36c.04d paftaları ve uygulama imar planı F36c.04a.3a, F36c.04b.4d, F36c.04d.2a, F36c.04d.2b ve F36c.04c.1a bulunduğu alanda, Hıdırellez Deresi ve sel kapanı kullanımları dikkate alınarak belediye hizmet alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi yanında konut, park ve yol kullanımları oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-233) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-44) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 324)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3522 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c paftası ve uygulama imar planı F36b.21c.4a, F36b.21c.4b, F36b.21c.4d, F36b.21c.1c ve F36b.21c.2d paftalarının bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında belediye hizmet alanı kullanımının sağlık tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-234) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-150) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 325)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3523 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIIc paftası,  226 ada 1 nolu parselin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile reddeden Salıpazarı Belediye Meclisinin 11.07.2016 gün ve 35 sayılı kararı, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 11.07.2016 gün ve 53697220-301-97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 326)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3559 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b paftası, 2480 ada 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-235) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.04.2016 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 327)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3560 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi, nazım imar planı F36d.17d paftası, 25 ada 66 nolu parsel ile 568 nolu adanın bulunduğu alanda, park alanı kullanımından eğitim alanı ayrılması ile eğitim alanı kullanımının büyültülmesi yanında sanayi alanı kullanımından  park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin (PİN:4940-19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 28.06.2016 gün ve 29388358.750.99.11/1149 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO: 328)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3561 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36b3 paftası, 321 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1076-17) çevre düzeni planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2016 gün ve 30673830-754-E.1208-3274 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO: 329)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3524 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çırakman Mahallesi, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla (PİN:1077-236)1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO: 330)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3525 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası ve uygulama imar planı F36b.16d.4a  paftasının bulunduğu alanda mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-237) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-94) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO: 331)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3526 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, nazım imar planı F36d.16d paftası ve 127 ada 2 ve 3 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 10/233 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 20.06.2016 günlü dilekçe ile çevre yapılaşmalara uymadığı gerekçe gösterilerek itirazda bulunulmuştur.
Nazım imar planı değişikliği, çevre yapılaşmaları etkileyecek nitelikte olmadığından sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO: 332)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3527 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a ve F36b.24d paftaları 659 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 10/230 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 20.06.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz dikkate alınarak hazırlanan imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO: 333)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3528 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 18K ve 19K nolu paftalarının bulunduğu alanda kamulaştırma planına uygun olarak düzenleme yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 10/236 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 22.06.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
İtiraz konusu alan Karayolları kamulaştırma sınırı içerisinde kaldığından ve ilgili kurumun talebi doğrultusunda plan değişikliği hazırlandığından söz konusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO: 334)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3529 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yenibüyüklü Mahallesi, nazım imar planı F37d.06d paftası, 1526 ve 1489 nolu kadastro adalarının bulunduğu alanda park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 gün ve 10/232 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 07.06.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO: 335)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3531 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.08c ve G35b.09d paftalarının bulunduğu alanda, park alanı, belediye hizmet alanı, yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:6588-14) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığının 29.04.2016 gün ve 94488807.310.99/394 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO: 336)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3532 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı G35a.4a paftası, 1 ada  31 nolu parselin bulunduğu alanda, park, yol ve küçük sanatlar kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:5827-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Havza Belediye Başkanlığı’nın 16.06.2016 gün ve 82302225-310.01.02 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO: 337)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3533 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Esentepe Mahallesi, nazım imar planı 30-31LK paftası, 152 ada 4 nolu parsel ile 434 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımlarında sosyal tesis ve kültürel tesis alanı kullanımı ayrılması ve kaldırılan park alanı karşılığında park alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:4911-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın 27.06.2016 gün ve 36687901-754.99-3307 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO: 338)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3534 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36a.25b.2c  paftası, 9536  ada 9 nolu parselin  bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve (PİN:1055-144) 12/62 sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı, yol ve  cep otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi şeklindeki plan değişikliği ile ilgili teklifin “9536 ada 9 nolu parselin toplam inşaat alanı terk öncesi tapu alanı üzerinden hesaplanacaktır.” plan notunun çıkartılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 03.06.2016 gün ve 94651478-301.05.03/313/8149  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO: 339)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3535 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi ve Kalkancı Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.22a.4d ve F36b.17d.2c  paftaları, 11820  ada 1 nolu parsel ile 2342 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve (PİN:1055-143) 12/63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2016 tarih ve 10/221 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımından belediye hizmet alanı kullanımı ve belediye hizmet alanı kullanımından da park alanı ayrılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 03.06.2016 gün ve 94651478-301.05.03/313/8149  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, belediye hizmet alanı kullanımına h:7.00 mt. koşulunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO: 340)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3536 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasında, 1638 ada 5, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı düzenlemenin ada bütünlüğünü bozmadığı, komşu parsellerden çekme yapıldığı, yapılaşma haklarının aynen korunduğu, yolun karşısındaki yapı yaklaşmayla uyum sağladığı gerekçesiyle oyçokluğu ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 12/42 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 09.06.2016 gün ve 84211085-517.03-E.163  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

38.  (K.NO: 341)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3537 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.3b paftası, 6264 ada 2 parsel ile 11412 ada 1 nolu parselin bulunduğu alandaAtakum Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve (PİN:580-90) 12/41 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/187 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; özel yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımı ile birleştirilerek özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.06.2016 gün ve 84211085-517.03-E.163  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, “mevcut ruhsatlı binanın yüksekliği aşılamaz” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO: 342)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3538 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.1b paftası, 10413 ada 1 nolu parselin bulunduğu alandaAtakum Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve (PİN:580-89) 12/40 sayılı kararıyla, kadastro parseli terkinine karşılık yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.06.2016 gün ve 84211085-517.03-E.163  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşmalara aykırı olması yanında yoğunluk arttırıcı nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO: 343)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3539 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4b ve F36b.23b.4c  paftaları, 10777 ada  15 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 11/37 (PİN:4848-40) sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına “projelendirilecek yapının tabii zemin altı (otopark, servis v.b) katları ve katlar arası araç sirkülasyon (rampa ve araç geçiş koridorları) alanları inşaat alanına dahil edilmeyecektir.” plan notu  ile birlikte “otomotiv satış servisi” kullanımı eklenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.06.2016 gün ve 11547413-301.03-E.114005 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO: 344)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3540 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Orta Mahallesi, uygulama imar planı 19K-IIIB paftası, 102 ada 1,2,3,4,28,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 ve 48 nolu parsellerin bulunduğu alandaÇarşamba Belediye Meclisinin 02.06.2016 gün ve (PİN:1299-21) 50 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 10/252 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2016 gün ve 94272565-310.99/3029 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO: 345)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3541 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı 18K-IIB paftası, 228 ada 1 parsel ile 227 ada 50,51,52,53 ve 54 nolu parsellerin bulunduğu alandaÇarşamba Belediye Meclisinin 02.06.2016 gün ve (PİN:1299-20) 50 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 10/253 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve rekreasyon alanı kullanımdan Huzurevi kullanımı ayrılmasına ilişkin oybirliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2016 gün ve 94272565-310.99/3028 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO: 346)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3542 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G35b.08c.3b paftası, 230 ada 5,6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve (PİN:8479-11) 48 sayılı kararıyla; konut+ticaret alanı kullanımının h:15.50m yapı yüksekliğinin Yençok:5 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 14.06.2016 gün ve 94488807.310.99/465  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Mayıs 2014 tarih ve 10/126 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen bina kat ve yükseklikleri ile ilgili plan notu” na göre işlem yapılmak üzere değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO: 347)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3543 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04a.3b ve F36c.04b.4a paftaları, 126,128,129 ve 218 nolu adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 12/141 (PİN:905-41) sayılı kararıyla; Suoğlu Caddesinden cephe alan parsellerin çekme mesafelerinin uygulanabilir şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2016 gün ve  33477558-301.05-E.91/3499 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, “kamu alanında kalan kısımlar bedelsiz terkin edilmeden yapılaşmaya gidilemez” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO: 348)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3544 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05d.1d paftasının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 12/142 (PİN:905-42) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/188 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı (ençok 2 kat) olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2016 gün ve  33477558-301.05-E.91/3499 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

46.  (K.NO: 349)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3545 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04a.4b ve F36c.04a.3a paftaları, 431 ve 437 nolu adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 12/143 (PİN:905-40) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 8/191 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park, yeşil alan ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2016 gün ve  33477558-301.05-E.91/3499 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

47.  (K.NO: 350)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3546 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Zafer Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 12/139 sayılı kararıyla;  Zafer Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2016 gün ve 33477558-301.05-E.91/3499 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

48.  (K.NO: 351)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3547 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Karaperçin Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 12/138 sayılı kararıyla; Karaperçin Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2016 gün ve 33477558-301.05-E.91/3499 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

49.  (K.NO: 352)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3548 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Antyeri Mahallesinin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 12/140 sayılı kararıyla; Antyeri Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2016 gün ve 33477558-301.05-E.91/3499 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

50.  (K.NO: 353)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3549 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, İcadiye Mahallesi uygulama imar planı G35a.04d.2d pafta, 250 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 7 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 gün ve 340 sayılı kararı  ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak konut alanı kullanımının sağlık tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Havza Belediye Başkanlığının 03.06.2016 gün ve 82302225-310.01.04/92 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

51.  (K.NO: 354)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3550 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Belalan Mahallesi uygulama imar planı G35c.06b.2a pafta, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Havza Belediye Meclisinin 06.07.2015 gün ve 23 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 gün ve 7/92 sayılı kararı  ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak  9 ve 11 nolu parsellerin Akaryakıt ve LPG istasyonu, 10 ve 12 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan kullanımı olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Havza Belediye Başkanlığının 03.06.2016 gün ve 82302225-310.01.04/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, “jeolojik etüt raporlar ilgili (Bakanlık) kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmadan yapılaşmaya gidilemez ve 25.00 mt.’lik çekme mesafesinin plan sınırından çekilerek düzeltilmesi” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

52.  (K.NO: 355)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2016 tarih ve 3551 sa