SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI


22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin “Sözlü Sınav “ başlıklı 12. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı 05/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; ilgili yönetmeliğin 12/A maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılmıştır.

            Adayların sözlü sınava yönelik itirazlarını, sınav sonuçları ilan edildikten sonra 3 (üç) iş günü içerisinde 24.12.2019-26.12.2019 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına  yazılı olarak yapacaklardır.