SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Etik Komisyonu


Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Başkanlık Makamının 20.05.2009 tarih ve 2009/107 sayılı Genelgesi ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:
BAŞKAN
Coşkun ÖNCEL (Genel Sekreter)
Tel: +90 (362) 4321383 
e-mail: info@samsun.bel.tr

ÜYE
Tuncay BULDAN (I.Hukuk Müşaviri)
Tel: +90 (362) 4316090 / 1157
e-mail: info@samsun.bel.tr

ÜYE
Çetin KAHVECİ (İnsan Kay.ve Eğt.Dai.Başkanı)
Tel: +90 (362) 4316090 / 1015
e-mail: info@samsun.bel.tr

GÖREVLER:

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.


FAALİYETLER:

 • Kurumumuza yapılan  ihbar, şikayet ve başvurular incelenmekte, disiplin kurulu kararları izlenmekte, ihbar ve şikayetlerin gereği yapılıp yapılmadığı konusu takip edilmektedir.
 • Etik kültürün geliştirilmesi ve bu bilincin pekiştirilmesi amacıyla, Kurumuz personeline periyodik dönemlerde verilen hizmet içi eğitim programlarında, etik ilkelere yer verilmesi planlanmaktadır.


ETİK İLKELERİ:

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma