SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

29/05/2017 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

 

  1. (K:NO:1) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2016 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:3) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 14.maddesi gereğince Birlik Encümenine Zihni ŞAHİN, Hadi UYAR, Osman TOPALOĞLU, Turan ÇAKIR (Atakum) seçilmişlerdir.
  4. (K:NO:4) Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 13.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu kuruldu ve kurulan Plan ve Bütçe Komisyonuna İnci VARIŞ, Ömer ÇAPOĞLU, Abdullah FİNCAN, Sebahattin TURAL ve Mahmut ÇAKMAK seçilmişlerdir.
  5. (K:NO:5) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi adına “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi”  başlıklı bir projede Birliğimizin proje ortağı olmasına, bütçenin 1.905.000,00 TL’sinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak projeye 100.000,00 TL’lik eş finansman/nakdi katkı sağlanmasına ve Birliğimizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Birlik Müdürü İsmail MUTLU’ nun yetkili kılınması oy birliği ile kabul olundu.
  6. (K:NO:6) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi adına “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi”  başlıklı bir projede Birliğimizin proje ortağı olmasına, bütçenin 1.905.000,00 TL’sinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak projeye 100.000,00 TL’lik eş finansman/nakdi katkı sağlanmasına ve Birliğimizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Birlik Müdürü İsmail MUTLU’ nun yetkili kılınması oy birliği ile kabul olundu.
  7. (K:NO:7) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10.maddesi gereğince Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ  Birlik Başkanlığına seçilmiştir.
  8. (K:NO:8) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turan ÇAKIR (Atakum) 1. Başkan Vekilliğine, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KURT 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

(K:NO:9) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10. maddesi gereğince Alaçam Belediye Meclis Üyesi Selahattin ALKAN, Bafra Belediye Meclis Üyesi Hasan Yavuz ATASEVEN asil katip üyeliğine, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat KARAKOÇ, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Süleyman EROĞLU yedek katip üyeliğine seçilmişlerdir