SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

27.09.2010 Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

 1. (K:NO:10) : Samsun Belediyeler Birliğinin 2011 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi kabul olundu.
 2. (K:NO:11) :  Samsun Belediyeler Birliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesindegörevli ;
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Çetin KAHVECİ’ nin Birlik Müdürü olarak,
  • Mali Hizmetler Şube Müdürü Yusuf SANCAK’ ın Muhasebeci olarak ,
  • Strateji Geliştirme Şube Müdür Vekili Senar ÇALT’ ın Bilgisayar İşletmeni  olarak
  • Birlikte görevlendirilmeleri Birlik Meclisinin Bilgisine sunuldu.
 3. (K:NO:12) : 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 12.  ve Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 8.  maddesi uyarınca  hazırlanan “Samsun Belediyeler Birliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kabul olundu.
 4. (K:NO:13) : Vezirköprü Göl Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olması kabul olundu.
 5. (K:NO:14) : Bakanlar Kurulu’nun 27/10/1997 tarih ve 97/10183 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen 11 Kasım 1997 tarih ve 23168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ ”kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
 6. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 11/06/2005 tarihinden sonra birlik tüzüğünün bu kanuna uygun hale getirilmesi amacıyla birlik meclisinin 26/09/2005 tarih ve 3 sayılı kararı ile tüzük değişikliğine gidildiği ancak üçte iki çoğunluğun sağlanamadığından, ekte yeniden düzenlenen Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğü kabul olundu.

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Mayıs  2011 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)