SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

26.07.2010 Meclis Kararları

MECLİS KARARLAR 

  1. (K.NO:247) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21/07/2010 tarih ve 1135 sayılı; İlkadım İlçe Belediyesi Kale Mahallesinde, imar planı F36b.22b ve F36b.22b.1c paftalarında 205 ada 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 374 ada 24 ve 28 nolu parseller, 376 ada 1, 8 ve 10 nolu parseller ile 377 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanı içeren yenileme avan projesinin onayının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım,Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
  2. (K.NO:248) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21/07/2010 tarih ve 1688 sayılı; Belediyemiz kuruluşu  Samsun Anakent İmar İnş.Madencilik Tic. ve San.Ltd .Şti.’nin 21.07.2010 tarih ve 1128 sayılı yazıları gereği Samsun Anakent İmar İnş.Madencilik Tic. ve San.Ltd .Şti Ortaklar Kurulu 31.05.2010 tarihinde toplanarak şirkete gelir sağlamak amacıyla cilalanmış Granit Plaka Üretimi için (2 adet Blok Kesme Makinası(ST),2 adet Otomotik Boşaltma Makinası,1 adet Otomatik Yükleme Makinası,1 adet Rulo Konveyör,1 adet Otomatik Kafa Kesme Makinası,1 adet Kalibre Makinası,1 adet Cila Makinası,26 adet Cila Makinası Kafaları,1 adet Çelik Paletli Konveyör(SİMEC 200 SAF Plaka Taşıma),1 adet OTM.Dolgu Hattı,1 adet Çelik Paletli konveyör(SİMEC 350 SAF Plaka Taşıma), 1 adet Yönlendirici Konveyör ,1 adet Çelik Paletli Konveyör(SİMEC 200 SAF Plaka Taşıma), 1 adet Çelik Paletli Konveyör(SİMEC 300 SAF Plaka Taşıma),1 adet Çok Kafalı Ebatlama Makinası,1 adet Çelik Paletli Konveyör(SİMEC 400 S Plaka Taşıma),1 adet PAH Makinası,1 adet Kurutma ve Fırçalama Makinası,1 adet Ürün Masası,1 adet Yakma Makinası,1 adet Çarpma Makinası,1 adet Kafa Kesme Makinası,1 adet OTM.Yan Kesme Makinası,1 adet Şerit Kesme Makinası,1 adet Monotel,1 adet Montaj Deliği Delme Makinası,1 adet Köprü Kesme Makinası,1 adet Arıtma Tesisi) makinalarının satın alınmasına karar vermiştir. Ayrıca Samsun Anakent İmar İnş.Madencilik Tic. ve San.Ltd .Şti. maden ocağı işletmeciliği de yapacaktır, bu amaçla şirketin ünvanı değiştirilmiş olup maden  ocağına işletme ruhsatı alınması gerekmektedir.Ayrıca şehrimizde mevcut spor tesislerini zenginleştirmek, insanları su sporuna teşvik etmek, insanları kaynaştırmak, şehrin alt yapısını güzelleştirmek ve bunun yanında şirkete gelir sağlamak amacıyla ‘’Kablolu Su Kayağı Tesisi’’ni Samsun’a kazandırmak düşüncesinde oldukları ilgili yazılarında anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında Samsun Anakent İmar İnş.Madencilik Tic. ve San.Ltd .Şti.’nin  bu yatırımları gerçekleştirebilmesi için 6.000.000,00 TLsermayeye  ihtiyacı bulunmaktadır. Şirketin mevcut sermayesinin 12.440.000,00 TL ye çıkartılarak artırılan 6.000.000,00 TL sermayenin tamamının Belediyemiz  tarafından karşılanması ve artırılan bu sermayenin ,şirketin  hesabına aktarılmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO:249) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/07/2010 tarih ve 1400 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yeralan Atatürk İlköğretim Okulu’nun mevcut alanının yetersiz olması ve bitişiğinde yeralan ve halen İstasyon Pazar Yeri olarak kullanılmakta olan parselin mülkiyetinin de Büyükşehir Belediyemize ait olmasısı münasebeti ile anılan okulun müdüriyeti tarafından Belediyemizden talep edilmesi üzerine, sözkonusu alanda yapılan imar uygulaması ile parsel ifraz edilerek elde edilen, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 7893 ada, 2 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8. maddesi çerçevesinde vergi borçlarımıza mahsuben Hazine’ye devredilebileceği bildirilmiştir. Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2010 tarih, 25761 sayılı yazılarında ‘Bakanlık Makamı’nın 16.07.2010 tarih, 697 sayılı Olur’ları ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7893 ada, 2 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 1.143,68 m²’lik taşınmazın, imar planındaki kullanım amacının ilköğretim alanı olarak değiştirilmesi koşulu ile 2.144.393,49.-TL bedel karşılığında Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben satın alınabileceğinin uygun görülmüş olduğu, Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 20.07.2010 tarih, 5557 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 7893 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 1.143,68 m²’lik, imar planında konut alanı kullanımına ayrılmış bulunan, ancak halen Pazar yeri olarak kullanılmakta olan parselimizin, mar planındaki kullanım amacının konut alanından – eğitim alanına dönüştürülerek, 6183/5234 Sayılı Yasa’nın 7.b maddesi uyarınca, 2.144.393,49.-TL bedel karşılığında Belediyemizin vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne satılmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.


(13 EYLÜL 2010 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)