SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

24.10.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

  1. (K.NO: 465) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 19.10.2017 tarih ve 5124 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kuşçulu Mahallesi, nazım  imar  planı F36b.21d, F36b.21c paftaları, uygulama imar planı F36b.21d.2d, F36b.21d.2c, F36b.21d.3b, F36b.21c.4d, F36b.21c.1d  paftalarının bulunduğu alanda, adli tıp alanı belirlenmesi ve arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN:1077-349) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-203) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
    Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO: 466) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18.10.2017 tarih ve 2144 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11894 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 2.694,56 m2 yüzölçümlü, imar planında Akaryakıt ve Lpg istasyonu kullanımında olan taşınmazın Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarıncasatışı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 17-1-320 sayılı kararıyla kararlaştırılmıştır.
    Bahse konu taşınmazın olduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2016 tarih ve   23-1-527 sayılı kararıyla yapılan imar planı değişikliği sonucunda; tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11893 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli imar planında Emsal:1,50 3 Katlı Ticaret Alanı - Akaryakıt ve Lpg İstasyonu kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 3.360,50 m² yüzölçümlü, “arsa” vasıflı taşınmaz ortaya çıkmıştır. Yeni oluşan parseldeki taşınmazın gerek ada parsel bilgilerinde gerekse de imar hakları ile yüzölçümü bilgilerinde eski parseldeki taşınmaza göre değişiklikler meydana gelmiştir. Yapılan imar planı değişikliği sonucunda ortaya çıkan taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.08.2015 tarih ve 17-1-320 sayılı kararıyla satışa sunulması mümkün bulunmamaktadır.
    Bu nedenle Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11893 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 1/1000 ölçekli imar planında Emsal:1,50 3 Katlı Ticaret Alanı - Akaryakıt ve Lpg İstasyonu kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 3.360,50 m² yüzölçümlü, “arsa” vasıflı taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

3. (K.NO: 467) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 19.10.2017 tarih ve 233 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11 Temmuz 2014 gün ve 14/236 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Halk Otobüsleri Yıllık Vize 500 tam bilet ücretinin Yıllık 40 tam bilet ücreti olarak uygulanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
(08 KASIM 2017 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)