SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

24.05.2016 Samsun Belediyeler Biriliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

 

 

  1. ((K:NO:1) Samsun Belediyeler Birliğinin 2015 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Samsun Belediyeler Birliğinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K:NO:3) Samsun Belediyeler Birliği Başkanlığına ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oy ile Yusuf Ziya YILMAZ seçilmiştir.
  4. (K:NO:4) Samsun Belediyeler Birliğinde ilk Mahalli İdareler seçimlerine görev yapmak üzere gizli oy ile Birlik Meclis I.Başkan Vekilliğine Zihni ŞAHİN, II.Başkan Vekilliğine İshak TAŞCI seçilmişlerdir.
  5. (K:NO:5) Samsun Belediyeler Birliğinde ilk Mahalli İdareler seçimlerine görev yapmak üzere gizli oy ile Birlik Meclis Katip  Asil Üyeliklerine, Mustafa NUMANOĞLU, Aydın ÇİFT Yedek Üyeliklere Mustafa ERBAY, Güngör BOSTANCI seçilmişlerdir.
  6. (K:NO:6) Samsun Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl müddetle görev yapmak üzere gizli oy ile  Encümen Üyeliklerine Erdoğan TOK, Şenol KUL, İshak TAŞÇI, Halil AKGÜL seçilmişlerdir.
  7. (K:NO:7) Samsun Belediyeler Birliğinin 16.05.2016 tarih ve 31 sayılı teklifi üzerine;

Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 5. maddesinde;

“ Birlik çalışma alanı içinde üye Belediyelerin bölgesel ve alt bölgesel ölçekte kendi güç ve imkanlarını aşan ve Birlik yetkili organlarınca ayrıntılı olarak tanımları yapılan;

Planlama, konut, finansman, kent yönetimi, kent esenliği ve düzeni, kentsel iktisadi girişimler, tüketicinin korunması ve tüketimin düzenlenmesi, çevre sorunlarının çözümü, turizm ve rekreasyon, kentsel kültür, eğitim ve sanat, üyelerin haklarını savunma ve koruma hizmetleriyle;

Su, elektrik, kanalizasyon, çöp, ulaşım, trafik, sağlık, koruma ve yenileme türü fiziki ve sosyal alt yapı hizmetlerini sağlar.

Üye Belediyelere şehircilik ve belediyecilik konusunda eğitim ve araştırma hizmetleri sunmak için Belediyecilik Eğitim ve Araştırma Merkezi kurar.

Görev alanı içinde tarihi ve tabii çevreyi, su kaynaklarını ve orman varlığını korumak için her türlü teşebbüste bulunur. Özellikle Samsun Belediyeler Birliği’ne üye olan Belediyelerine bağlı bölgeleri kirliliğe karşı koruması için gerekli tedbirleri alır; hava, su ve toprak kirliliği ile mücadele eder.Belediyelerin yasal ve kurumsal yapısının geliştirilmesi için her türlü girişimde bulunur” denilmektedir.

Bu nedenle, gidilecek ülkeyi, kalınacak süreyi Birlik Başkanının belirlemesi kaydıyla yurtdışı görevlendirme yapılması kabul olundu.

 

(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde  Eylül  2016 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)