SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

22.05.2019 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:4)  Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10.maddesi gereğince Birlik Başkanı  seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR  Birlik Başkanlığına seçilmiştir.                                                                                                                         
  2. (K:NO:5) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10.maddesi gereğince Birlik 1.ve 2. Başkan V.  seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Bafra İlçe Belediye Başkanı Hamit KILIÇ (17) oy alarak 1. Başkan Vekilliğine, 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman TOPALOĞLU  (17) oy alarak 2. Başkan Vekilliğine seçilmiştir.                                                                                                                          
  3. (K:NO:6) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 10. maddesi gereğince Birlik Asıl ve Yedek Katip Üye  seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Alaçam Belediye Meclis Üyesi Özbey BEDİR 17 oy, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi  Sedat KARAKOÇ 17 oy alarak asil katip üyeliğine, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emin USTA 17 oy, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Yavuz ATASEVEN  17 oy alarak yedek katip üyeliğine  seçilmişlerdir.                                                                                                                    
  4. (K:NO:7) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 14.maddesi gereğince Birlik Encümeni seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ 17 oy, Alaçam Belediye Başkanı İlyas ACAR  17 oy, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman TOPALOĞLU 17 oy, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eyüp Sabri ŞAHİN (BAFRA) 17 oy alarak Birlik Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.                                                                        
  5. (K:NO:8) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Tüzüğünün 13.maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Yavuz ATASEVEN, Bafra Belediye Meclis Üyesi Bünyamin KURT, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dursun UZ, 19 Mayıs Belediye Meclis Üyesi Yusuf AYDIN ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim TÜRKOĞLU  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.                                                                                                                                                                                                               
  6. (K:NO:9)  Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2018 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                                                                           
  7. (K:NO:10) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı oybirliği ile kabul olundu.