SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

19.04.2019 Meclis 3.Toplantı Karar Özeti


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:138) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14530 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:1077/469) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:139) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14531 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Emirefendi Mahallesi, nazım imar planı E35c.19d  paftası 385 ada 30 nolu parselinin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ile birlikte yaya yolu oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:8473/29) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 87527914-310.01.02/1238 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:140) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14532 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, Emirefendi Mahallesi uygulama imar planı E35c.19d.4a ve E35c.19d.4b paftaları, 385 ada 30  nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve (PİN: 912-55) 4 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının yol alanı ve ticaret alanı kullanımı ilişkin; oy çokluğu ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 875279-301.05/17 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:141) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14533 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kalkancı Mahallesi uygulama imar planı F36b.17d.2c paftası 2326 ada 2  nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 1055-262) 1/9  sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine  ilişkin;oy birliği ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve  94651478-301.05.03-20/E.300 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:142) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14534 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22d.2c paftası 3525 ada 6,7,10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin itirazıoy birliği ile kabul eden, İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2019 gün ve 3/14 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.03.2019 tarih ve 94651478-301.05.03-138/E.3269 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu itirazı kabul eden İlkadım Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:143) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14535 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Gündoğdu Mahallesi uygulama imar planı F37c.04.1c paftası, 112 ada 45  nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve (PİN: 607-56) 19 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/543 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 14.03.2019 tarih ve 37035960-310.01-E.547/1492 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:144) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14536 sayılı; Çarşamba  İlçesi (Dikbıyık) sınırlarında, Çarşamba Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve (PİN: 36769-1) 19 sayılı kararıyla; revizyon ve ilave imar planına  ilişkin; oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı, Çarşamba  Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve  94272565-310.99-451-167 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:145) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14537 sayılı; Çarşamba  İlçesi (Merkez) sınırlarında, Çarşamba Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve (PİN: 1299-41) 18 sayılı kararıyla; revizyon ve ilave imar planına  ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı, Çarşamba  Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve  94272565-310.99-451-166 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(09 MAYIS 2019 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)