SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

18.09.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO: 356) Terme İlçe Belediye Başkanlığının 16.08.2017 tarih ve 3269 sayılı; 2017 yılı Mali yılı bütçesine 6.515.102,43 TL ek bütçe ödeneği teklifini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 357)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 15.08.2017 tarih ve 184 sayılı; Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte hizmet sınırlarımız genişlediğinden 17 ilçe ve il dışına cenaze nakil hizmetleri verilmektedir. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmak ve hizmetlerimizi daha kaliteli sunmak amacıyla bir adet kapalı, soğutmalı cenaze nakil aracına ihtiyacımız bulunmaktadır.  Cenaze nakil aracı alım işlemlerini yürütmek üzere Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 358)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23.08.2017 tarih ve 638 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2017 tarih ve 93 sayılı karar ile Ek’te yer alan protokolün kabulü ve protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’e yetki verilmesi kabul edilmiştir.
  Sözkonusu ekli protokolün, Kursların Düzenleneceği Merkezlerin Belirlenmesi başlıklı 8. Maddesi ile Protokolün Süresi başlıklı 16. Maddesinde değişiklik yapılmasını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 359)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 25.08.2017 tarih ve 501 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan Bafra Mezbahasının Bafra Ticaret Borsası ile işbirliğinde içerisinde yatırım yapılarak işletilmesine yönelik olarak hazırlanan protokol Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Haziran 2017 tarih ve 302 no’lu kararı ile onaylanmıştır.
  Sözkonusu ekli Protokolde yeni düzenlemeler yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 360)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 07.09.2017 tarih ve 512 sayılı; Şehrin ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere; sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu; her türlü tıbbi cihaz, alet ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler ve kimyasal, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemeler ve kimyasal malzemeleri üretmek, ürettirmek, toptan ve perakende alımını satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerini vermek, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması işlemlerini yapmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek amacıyla;  Samsun Büyükşehir Belediyesi %93, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MED-KÜM) %1, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası %1, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği %1, Samsun Teknopark A.Ş. %1, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası %1, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası %1 ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) %1 ortaklık yapısı ve pay dağılımı ile 10.000.000,00 (On Milyon Türk Lirası) sermayeli şirket kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (a) bendi, 18. Maddesinin (i) bendi ve 70. Maddeleri hükmü gereğince MediClust Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla bir şirket kurulması ve ekli şirket ana sözleşmesinin kabulü ile şirket ile ilgili her türlü evrakları imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 361)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.08.2017 tarih ve 5327 sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın 07.02.2017 tarih ve 1616205-748 sayılı yazısına istinaden Belediye Meclisince alınan 14 ŞUBAT 2017 4/83 sayılı meclis kararının; “Kamu yararı gözetilerek, Belediyemize hiçbir ticari anlamda getirisi olmayan ve işletmede olduğu sürece de ticari getirisi olmayacak Samsun Büyükşehir Belediyesi Mevcut Hafif Raylı Sistem Kent İçi Toplu Taşıma Güzergahının Ondokuzmayıs Üniversitesi Yaşam Merkezine Kadar Uzatılması” şeklinde değiştirilmesi hususunda tekrar yeni bir karar alınması ve bu konu ile ilgili yapılacak protokolleri imzalamaya belediyemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 7. 7. (K.NO: 362)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 14.08.2017 tarih ve 5413 sayılı; “Samsun İli Kavak İlçesi sınırları dâhilinde bulunan Kavak Ali Bakır Parkı Peyzaj Yapımı işinde Kavak Belediyesine ait olan Traktör Bekonun (kazıcı/yükleyici) çalışma saatine karşılık Samsun Büyükşehir Belediyesince 965,00 m8x8x10 ebatlarında ham doğaltaş küptaş ve 355,00 m 10x15x50 ebatlarında ham doğaltaş bordür temini” ile ilgili protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. 8. (K.NO: 363)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.08.2017 tarih ve 1678 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 62222191-106-E.4168 sayılı yazısında Samsun İli, Atakum İlçesi, Golf sahasında meteorolojik parametrelerin ölçülmesi için 2017 yatırım programı kapsamında bir adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulması planlandığından söz edilerek Belediyemiz ile yapılan görüşme sonucunda bu yatırımın, tarafımızca da uygun olduğu ve bu konuda her tür yardımın tarafımızca yapılacağı konusu taraflarına bildirildiği ve Golf sahası yetkilileriyle beraber yapılan ortak çalışma sonucunda meteorolojik parametrelerin ölçümü ve çevreyi temsili açısından Golf sahası içerisinde 41°19′ 41.23″ K – 36°18′ 21.92″ D  koordinatlı yer tespit edildiği ancak, yine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün 08.09.2017 tarih ve 62222191-106-E.63098 sayılı yazılarında koordinatları belirtilen yerden vazgeçerek aynı bölgede 41°.32765 K – 36°.30532 D koordinatlı yer talep edilmektedir.
  Samsun İli, Atakum İlçesi, Golf sahası içerisinde belirlenen koordinatlarda 6m x 6m (36m²) alanda meteorolojik ölçüm yapılabilmesi için, OMGİ kurulum izninin verilmesi ve kurumlar arasında düzenlenecek protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını 
  uygun gören, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 364)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.09.2017 tarih ve 1748 sayılı; Samsun İli, Samsun İli, Canik İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, yaklaşık 29,4 hektar yüzölçümlü riskli alan sınırları içerisinde bulunan, 1926 ada 1 parsel sahibi Muzaffer ÇETİR tarafından Belediyemiz aleyhine kamulaştırma yapılmaksızın evinin  yıkılması sebebiyle açılan tazminat davası Samsun 2. İdare Mahkemesinin 07.10.2016 tarihli ve 2015/1008 Esas, 2016/1055 Karar sayılı ilamı ile karara bağlandığı, Mahkeme kararı davacı tarafça Samsun 9. İcra Müdürlüğü 2017/8038 Esas sayılı dosyası ile icraya konmuş, icra dairesinin Belediyemize gönderdiği 22.02.2017 tarihli Bakiye Borç  Muhtırası ile borcun tüm fer’ileriyle birlikte 213.000,05 TL olduğu bildirilmiş, akabinde 10.03.2017 tarihli haciz işlemi ile Belediyemiz hesaplarına 220.479,59 TL lik bloke konulduğu ekli 1.Hukuk Müşavirliğinin 21.08.2017 tarih ve 3612 sayılı, 05.09.2017 tarih, 3612 Sayılı yazısında ise karar tarihinden günümüze kadar da 5.800,00 TL yasal faizinin olduğu  belirtilmektedir.
  Söz konusu yazı ekindeki davacı vekili Av. Vehbi GÜL dilekçelerinde; müvekkili Muzaffer ÇETİR’İN sel afeti sebebi ile el konulan taşınmazı ile ilgili olarak tahakkuk etmiş olan 213.000,00 TL ile icra takibi başlatılmasından itibaren günümüze kadar hesaplanan faizi 5.800,00 TL nin ilavesi ile birlikte toplam 218.800,00 TL alacağının 20.000,00 TL faizinden vazgeçerek kalan alacaklarının 198.800,00 TL olarak kabul ederek müvekkilinin;
  Afete maruz kalması sebebiyle kendisine tahsis edilen ve halen oturmakta olduğu Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde bulunan B2-3 Blok 3. Kat 15 nolu direyi 103.000,00 TL olarak kabul ettiklerini bakiye 95.800,00 TL nin nakit olarak ödenmesi halinde uzlaşmaya razı olduklarını beyan etmiştir.
  2942 Sayılı Kamulaştırma kanununun 26. maddesinde “mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmaz malın değeri, idarenin ihale komisyonunca yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak, idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüz yirmisini aşamaz.” denilmektedir.
  Yapılan incelemede Hukuk Müşavirliğinin yazıları uyarınca toplam el koyma bedelinin toplamda 218.800,00 TL, söz konusu 15 nolu meskenin mülkiyetinin belediyemize ait olduğu, aynı bölgede Belediyemizce yapılan emsal satışlara göre değerinin 103.000 TL olduğu anlaşılmıştır.
  Bu nedenle tapuya Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde bulunan B2-3 Blok 3. Kat 15 nolu dairenin 103.000,00 TL bedelle kamulaştırma bedeline karşılık satılmasına, kamulaştırma (el koyma) bedeli 218.800,00 TL den daire satış bedeli ve vazgeçilen 20.000,00 TL faizinin düşüldükten sonra kalan 95.800,00 TL bedelin nakden ödenerek uzlaşılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

İller Arası Nakillerde Cenazelerden Alınacak Ücretler

UYGULANAN

MECLİSCE KABUL EDİLEN

Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dışında İller Arası Cenaze Otosu Gidiş-Geliş Ücreti Alınacak Olup Km Başına

 

1,00₺/Km    23/09/2016-363

ÜCRETSİZ

Kemik Bakiyesi

Kemik Bakiyesi Nakli Esnasında Mezar Açma Kapama Hizmeti       150,00¨  12/05/2017-180

ÜCRETSİZ

-Büyükşehir Belediyesine Bağlı Olan Mahalle Mezarlıkları ile İlçe Mezarlıklarına (Asri-Kıranköy ve Derecik Mezarlıkları Dahil) Mezar Üzeri Kemik Bakiyesi Naklinde Yer Ücreti Alınmaz.

-Büyükşehir Belediyesine Bağlı Merkez Mahalle Mezarlıkları İle İlçe Belediye Mezarlıkları (Asri, Kıranköy ve Derecik Mezarlığı Dahil) Mezar Kazım Ücreti Alınmaz.

-Merkez Mezarlıkları: Asri-Kıranköy ve Derecik Mezarlıklarına Kemik Bakiyesi Nakli Esnasında, Mezar Yeri Ücreti Defin Yapılacak Olan Mezarlığın Ücretine Tabidir.

Açıklama: 1- Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Cenaze Nakillerinde Cenaze Otosu Ücreti Alınmayacaktır.

Açıklama: 2- Büyükşehir Belediyesine Bağlı Merkez Mahalle Mezarlıkları ile İlçe Belediye Mezarlıklarından (Asri-Kıranköy ve Derecik Mezarlıkları Hariç) Yer Bedeli ve Defin Ücreti (Kefen, yıkama, pamuk, cenaze aracı vb) Alınmayacaktır. Mezar tahtası talebinde bulunanlardan ÜCRET alınmayacaktır.

Tabut ve Klimalı Tabut Ücretleri

UYGULANAN

MECLİSCE KABUL EDİLEN

 

Büyükler İçin

0-7 Yaş Çocuk İçin

1- Tabut Bedeli Depozitosu (Tabut Geri İade Edildiğinde Depozito Ücreti de İade Edilecektir).

A) Tabut Satış Bedeli (1 Adet) (KDV Dahil)

350,00¨    12/09/2014-297

290,00¨ 12/09/2014-297

ÜCRETSİZ

B) Klimalı Tabut Günlük Kiralama Bedeli

50,00¨    12/09/2014-297

50,00¨    12/09/2014-297

ÜCRETSİZ

 

 

 

 

 


10.  (K.NO: 365)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 2288 sayılı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının değişiklik talebinde bulunduğu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Ücret Tarifesi revize edilerek yazımız ekinde sunulmuştur.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Ücret Tarifesinde talep edilen değişiklikleri uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 366)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4376 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36b.17c, F36b.17d  paftaları, uygulama imar planı F36b.17c.1a, F36b.17c.1d, F36b.17d.2c  paftalarının  bulunduğu alanda,  taşıt yolu kullanımının yeniden düzenlenmesi ilişkin (1077-326) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (1055-198) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 367)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4317 sayılı; Kavak  İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Mahallesi  nazım  imar  planı F36d.07b,F36d.07c, F36d.08a  paftaları, uygulama imar planı F36d.07b.3b, F36d.07b.3c, F36d.07.3d, F36d.07c.2b,F36d.08a.4a, F36d.08a.4d paftalarının  bulunduğu alanda,  depolama alanı kullanımının  yeniden düzenlenmesi ilişkin (4940-29.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (5834-11) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO: 368)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4318 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında, Ondukuzmayıs Üniversitesinin  bulunduğu alanda,  raylı sistem güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin (1077-327) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (580-121) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 369)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4319 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36a.20a paftası, uygulama imar planı F36a.20a.2b paftasının  bulunduğu alanda,  belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (1077-328.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (580-122) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 370)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4320 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22d.3b  paftasının bulunduğu alanda ticaret(katlı otopark)kullanımı oluşturulması ve trafo alanı kullanımı yeniden düzenlenmesi ilişkin (1077-329) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-199) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 371)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4321 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, F36a.3 paftasının, bulunduğu alanda,  kullanım kararlarının oluşturulmasına ilişkin (1076-28) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 372)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4322 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36a.20d, F36.19c, F36a.25a, F36a24b paftalarının  bulunduğu alanda,  kullanımın kararlarının  belirlenmesine ilişkin (1077-330) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve  değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO: 373)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4323 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi  nazım  imar  planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.3a, F36b.17c.2d, F36b.17c.1c, F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda,  otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (1077-331) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-200) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO: 374)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4324 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16b paftasının bulunduğu alanda mahkeme kararı doğrultusunda plan notu oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-332) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO: 375)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4325 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında  nazım imar planı F37c.05d paftası, uygulama imar planı F37c.05d.3b paftasının bulunduğu alanda resmi kurum alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin (4897-25) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-33) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 376)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4326 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Paşaşeyh Mahallesi, nazım  imar  planı F35a.05a, F35a.05b paftaları, uygulama imar planı F35a.05a.2b, F35a.05b.1a paftaları 979 nolu parselin  bulunduğu alanda,  içmesuyu  arıtma tesisi olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (912-37) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:8473-17.) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır  
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 377)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4327 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi  Mahallesi  nazım  imar  planı F36b.21c paftası, uygulama imar planı F36b.21c.2b paftasının  bulunduğu alanda kullanım kararlarının yeniden  düzenlenmesine ilişkin (1077-333) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-201) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün  31.07.2017 gün ve 61646299/807.01 sayılı yazısıyla Belediyemize başvurmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 378)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4328 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05a paftası, uygulama imar planı F36c.05a.4c ,F36c.05a.4b paftalarının  bulunduğu alanda, taşıt yolunun  yeniden düzenlenmesine, ilişkin (PİN:1077-334) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-82) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 379)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.07.2017 tarih ve 3858 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı 30L.IIIc. paftası, 226 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda mahkeme kararı doğrultusunda (PİN:11285-8) 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline ilişkin imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO: 380)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4330 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F36c.05a, F36c.04b   paftaları, uygulama imar planı, F36c.05a.1a, F36c.05a.1b, F36c.05a.1c, F36c.05a.1d, F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.04b.2b, F36c.04b.2c, F36c.04b.3b paftaları, 1873 ada 2 ve 3 nolu parseller, 610 ada 4 ve 5 nolu parseller ile 739 parselin  bulunduğu  alandakanal güzergahı değişikliği ve depolama alanı  kullanım kararlarının yeniden  düzenlenmesine ilişkin (1077-335.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (905-83) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO: 381)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4331 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Emirefendi Mahallesi nazım  imar  planı E35c.19d  paftası, 136 ada 24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:8473-18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 23.08.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO: 382)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4332 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut  Mahallesi, F36b.21b, F36b.22a paftalarının   bulunduğu alanda yaptırılan , imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda belirlenen Önemli Alanlar olarak çıkarılmıştır. İmar planında görülen heyelan taramasının kaldırılarak,  mevcut kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-336.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, İlkadım Belediye Başkanlığı’nın  29.06.2017 gün ve 36173590-310.01.02-2529/E.8516 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO: 383)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4333 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında hazırlanan, Terme  Belediye Meclisinin  05.09.2017 tarih ve (PİN: 607-32) 31 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 10/229 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan   1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı  Terme Belediye Başkanlığının 05.09.2017 gün ve 37035960-754-1450/3552 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO: 384)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4334 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, F36b.21b paftası , 6450 ada 2 nolu parselin  bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-337) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.06.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO: 385)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4335 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 239 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, eğitim tesisi ve cami alanı kullanımına oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 10/215 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Samsun Defterdarlığı Yeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğü itirazı doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği  Canik Belediyesinin 03.07.2017tarih ve 22510021-622-E.147365 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazın doğrultusunda hazırlanan  nazım imar planı değişikliğinin, Samsun Defterdarlığının itiraz dilekçesinde belirtildiği üzere İmam Hatip Lisesi içerisinde ibadet alanı yapılabileceğinden; “eğitim alanı içerisinde ibadet alanı yapılabilir” plan notunun eklenmesi ve ibadet alanının plandan kaldırılması şekliyle kabulünü uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO: 386)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4336 sayılı; Salıpazarı  İlçesi Belediye sınırlarında, Yavaşbey Mahallesi F37c.17b paftası , 156 ada3 nolu parselin bulunduğu alanda, sağlık tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:11285-9.) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı Salıpazarı Belediyesinin 22.08.2017 gün ve 33834439-310-E.692 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO: 387)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4337 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı  hazırlanmasına ilişkin yetki istenmesi talebi, Salıpazarı  Belediye Başkanlığının  22.08.2017 gün ve 33834439-310-E.693 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli çalışmak koşulu ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmasına yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO: 388)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4338 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 8/145 sayılı kararı ile verilen yetki doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı  hazırlanmasına ilişkinAyvacık  Belediye Başkanlığının  23.08.2017 gün ve 98594363-310.01.02-810 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO: 389)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4339 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftasının  bulunduğu  alanda , ticaret alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-338.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2017 gün ve 30673830-754-E.2046-5196sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı bütünlüğünü bozucu ve çevre yapılaşma koşullarına aykırı nitelik olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO: 390)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4340 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05d, F36c.04c paftalarının bulunduğu  alanda , konut kullanımının konut+ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-339.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2017 gün ve 30673830-754-E.2046-5193 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı bütünlüğünü bozucu ve çevre yapılaşma koşullarına aykırı nitelik olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO: 391)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4341 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi nazım imar planı F36c.04a paftanın bulunduğu  alanda , dini tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi ile birlikte sağlık tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-340.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2017 gün ve 30673830-754-E.2046-5194 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO: 392)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4342 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05c, F36c.05d paftalarının bulunduğu  alanda ,belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımları yeniden düzenlenerek, park ve sağlık tesisi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-341.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 24.08.2017 gün ve 30673830-754-E.2046-5195 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO: 393)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4343 sayılı; Kavak  İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi  nazım imar planı F36d.16b paftası, 20 ada 7 parselin bulunduğu  alanda , askeri alan kullanımının, eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesine, ilişkin (PİN:4940-30.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 09.08.2017 gün ve 29388358-E.1511 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO: 394)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4344 sayılı; Ladik  İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı G35b.08c  paftasının  bulunduğu alanda ,  mahkeme kararına doğrultusunda pazaryeri kullanımının yeniden düzenlenmesine, ilişkin (PİN:6588-21) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 01.08.2017 gün ve 94488807.310.99/577 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, meydandaki sosyal ve teknik donatı alanları dikkate alınarak otopark alanlarında yeşil alan kullanımı düzenlenmesi ve iki ana yol arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için 12 m lik taşıt yolu oluşturulması şekli ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO: 395)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4346 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Engiz Mahallesi, nazım imar planı F36a-2b paftanın   bulunduğu alanda ,  Resmi Kurum, ibadet alanı ve  yol tarım alanı ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlemesine ilişkin (PİN:17433-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 19 Mayıs Belediye Başkanlığı’nın 14.04.2017 gün ve 22427811-310.01-178 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yol ve Belediye hizmet alanı düzenlenmesi ile ilgili kısım tarım alanına girdiğinden ve ilgili kurumun görüşü olmadığından reddi, ibadet alanı ile ilgili kısmın ise mevcut durum dikkate alınarak sınırın yeniden düzenlenmesi şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO: 396)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4347 sayılı; Çarşamba  İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F37d.05c  paftasının  bulunduğu alanda ,Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine, ilişkin (PİN:4928-29) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Çarşamba Belediye Başkanlığı’nın 07.07.2017 gün ve 94272565-310.99-3953 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, bölgenin tamamını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin plan açıklama raporuna eklenmesi, kullanılmayan mezbaha alanının ticaret+konut olarak düzenlenmesi, aynı bölgede cami alanı oluşturulması şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO: 397)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4348 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı E35d.13d  paftasının bulunduğu alanda,  kullanım kararlarının belirlenmesi ilişkin (20704-1) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO: 398)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4349 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, Gazipaşa  Mahallesi, uygulama imar planı 21L.IV paftası, 70 ada 66 nolu parselin bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden, Bafra Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve (PİN:912-29) 39 sayılı kararıyla; konut alanı ve yol kullanımının, yeniden düzenlenmesine ilişkinoy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Bafra  Belediye Başkanlığının 07.07.2017 gün ve 87527914-301.05/629 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO: 399)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4350 sayılı; Ladik  İlçesi Belediye sınırları  Sanayi  Mahallesinde  uygulama imar planı  G35b.08c.2c paftasının bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve (PİN: 8479-20) 42 sayılı kararıyla; doğalgaz bölge  regülatör alanı kullanımı oluşturulması ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 08.08.2017 gün ve 94488807.310.99/588 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO: 400)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4351 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında  Hamamayağı Mahallesi,  uygulama imar planı  G35b.08c.1b paftasının bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 04.07.2017 tarih ve (PİN: 8479-18) 35 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.02.2017 tarih ve 4/71 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine  uygun olarak hazırlanan turizm tesis alanı, günübirlik turizm tesis alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine, ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 10.07.2017 gün ve 94488807.310.99/530 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

46.  (K.NO: 401)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4352 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında İstasyon   Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.21c.3c, paftası 10134  ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve (PİN: 1055-193) 14/49 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2017 tarih ve 8/165 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı(özel yaşlı ve engelli bakımevi) kullanıma dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 07.07.2017 gün ve 94651478-301.05.03-270/E8863 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, mevcut yapılaşma koşullarını dikkate alacak şekilde TAKS:0.40 yapılaşma koşulunun TAKS:0.30 olacak şekilde düzenlenmesi ve plan notunun 3. 4. ve 5. maddelerinin iptali şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

47.  (K.NO: 402)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4353 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.1c paftası, 4946 ada ile 4949 ada arasındaki (198. Sokak) imar yolunun bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve (PİN:1055-192) 14/48 sayılı kararıyla; yol kullanımının, merdivenli yol olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 07.07.2017 gün ve 94651478-301.05.03-270/E.8863 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

48.  (K.NO: 403)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4354 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, İshaklı Mahallesi, uygulama imar planı 20L.III paftası, 897 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda,  Bafra Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve (PİN:912-36) 60 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Bafra Belediye Başkanlığının 14.08.2017 gün ve 87527914-301.05/781  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

49.  (K.NO: 404)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4355 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4a  paftası, 3041 nolu parselin bulunduğu alanda,  Atakum Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve (PİN:580-118) 12/48 sayılı kararıyla; konut ve yol kullanımlar ile birlikte yapılaşma koşullarınınyeniden belirlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2017 gün ve 84211085-517.03-E.149  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

50.  (K.NO: 405)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4356 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.16c.2c, F36b.16c.2d paftalarının, bulunduğu alanda, plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğu ile kabul edilen ,  Atakum  Belediye Meclisinin 03.08.2017 gün ve 16/63  sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 04.08.2017 gün ve 84211085-517.03-E.206 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı kabul eden  Atakum Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

51.  (K.NO: 406)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4357 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16d paftasının ve uygulama imar planı F36b.16d.1a paftası, 12067,12068 ve 12069 adalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2017 gün ve 16/480 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli  revizyon nazım imar planı  ve 12.05.2017 tarih ve 20/218 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında yapılan düzenlemeye ilişkin; Şehir Plancılar Odası Samsun Şubesi  28.08.2017 gün ve 5517349 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu dilekçe ile yapılan itiraz yerinde görüldüğünden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde hazırlanan plan değişikliğinin kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

52.  (K.NO: 407)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4358 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında , uygulama imar planı, F36b.16c.1d, F36a.20b.2a paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve (PİN: 580-119) 16/62 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2017 tarih ve 12/263 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan park alanının ticaret alanı olarak düzenlenmesi karşılığında konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Atakum Belediye Başkanlığının 04.08.2017 gün ve 84211085-517.03-E.206 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

53.  (K.NO: 408)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4359 sayılı; Canik  İlçesi sınırları, Hasköy Mahallesinde uygulama imar planı F36b.23d.1c, F36b.23d.4b paftaları , 239 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu  alanda, Samsun Defterdarlığı Yeşilırmak Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın yol genişlemesine ilgili kısmı oy birliği ile kabul eden ve dini tesis kullanımı ile ilgili kısmı reddeden Canik Belediye Meclisinin 06.07.2017 gün ve 14/53  sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 06.07.2017 gün ve 11547413-301.03-E.148258 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı kısmen kabul eden  Canik  Belediye Meclis kararının, Samsun Defterdarlığının itiraz dilekçesinde belirtildiği üzere İmam Hatip Lisesi içerisinde ibadet alanı yapılabileceğinden; “eğitim alanı içerisinde ibadet alanı yapılabilir” plan notunun eklenmesi ve ibadet alanının plandan kaldırılması şekliyle değiştirile