SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

17.06.2019 Meclis Gündem İlanı


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

            Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 17 HAZİRAN 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.   

                 Duyurulur.                                                                                                                          12.06.2019

 1. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 20.05.2019 Tarih Ve 19436 Sayılı;  Samsun Gıda Organize Sanayi Üye Seçimi Teklifi.
 2. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 11/06/2019 Tarih Ve 22215 Sayılı; 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun 8.Maddesi Uyarınca, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Arasından, Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar  Görev Yapmak Üzere 1 Üye Seçimi Teklifi.
 3. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 22.05.2019 Tarih Ve 19811 Sayılı; Vezirköprü Otobüs Terminalinin İşletme Hakkının Vezirköprü İlçe Belediyesine Devri Teklifi.
 4. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.05.2019 Tarih Ve 20031 Sayılı;  Kavak Otobüs Terminalinin İşletme Hakkının Kavak İlçe Belediye Başkanlığına Devri Teklifi.
 5. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 20.05.2019 Tarih Ve 19437 Sayılı; Büyükşehir Belediyemize Ait Olan Üstü Açık Gezi Otobüslerinden 1 Adedini; Şoförü Akaryakıtı  Ve Bakımı Onarımı Çarşamba Belediyesine Ait Olmak Üzere Tahsisi Ve Çarşamba Belediye Başkanlığı İle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasında Yapılacak Olan Protokolü İmzalamak Üzere; Belediyemiz Adına  Genel Sekreterimiz  İlhan Bayram' In Yetkili Kılınması Teklifi
 6. Çevre Ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 09.05.2019 Tarih Ve 18081 Sayılı; Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Ve Transfer İstasyonlarının İşletilmesine Yönelik Hizmet Alımı İşinin 3 Yıl Olarak İhale Edilmesi Teklifi.
 7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.05.2019 Tarih Ve 20991 Sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi Ve Tic. A. Ş.’(Samulaş) Ne 5.400.000,00 Tl’ Sına Kadar (Beşmilyondörtyüzbin) Borçlanma Yetkisi Verilmesi, Samsun Büyükşehir Belediyesinin Bankalardan Alınacak Kredilerle İlgili Sözleşmelerde Kefil Olması Ve Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’ İn Bankalar İle Kredi Veren Kuruluşlar Nezdinde Sözleşme Ve Taahhütnameleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Adına Kefaleten İmzalamaya Yetkili Kılınması Teklifi.
 8. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2019 Tarih Ve 19588 Sayılı; Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 Ada, 10 No.Lu Parselde Kayıtlı, İmar Planında Blok Nizam 7 Katlı Ticaret Ve Katlı Otopark Alanı Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 1.017,04 M² Yüzölçümlü, “Arsa” Nitelikli Taşınmazın İşletme Hakkının, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne Devredilmesi Teklifi.
 9. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2019 Tarih Ve 19590 Sayılı; Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 Ada, 10 No.Lu Parselde Kayıtlı, İmar Planında Blok Nizam 7 Katlı Ticaret Ve Katlı Otopark Alanı Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 1.017,04 M² Yüzölçümlü, “Arsa” Nitelikli Taşınmazın Satışı Teklifi.
 10. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.05.2019 Tarih Ve 21791 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize Ait İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesinde Bulunan Mesken Nitelikli 171.00 M²’Lik Taşınmazın Satışı Teklifi.                                                                                                                                        
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22392 Sayılı; Canik, İlkadım Ve Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Sitesi Gelişim Alanı İle Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22393 Sayılı; İlkadım Ve Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Sitesi Gelişim Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22381 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22324 Sayılı; İlkadım Ve Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu Ve Sanayi Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22325 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22326 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22378 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Koruma İmar Planı Oluşturulmasına İlişkin Koruma Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22379 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Otopark Alanı Kullanımının Hastane Ve Trafik Yolu Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22391 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Park Alanı Kullanımlarının Orman Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22328 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği  Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22329 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22330 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Alanı İçinde Yurt Kullanımının İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Zemin Katta Ticaret Yapılabilir Plan Notunun Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22331 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığının Hastane Alanı Kullanımı, Sosyal-Kültürel Tesis Alanı (Yurt) Ve Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22332 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22333 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Haklarının Revizyon Öncesi Plan Haklarına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22334 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Otopark İhtiyacı Kendi Parselinde Karşılanmak Üzere Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı(Otel) Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22335 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Koruma Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22336 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.     
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22380 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Atakum Revizyon İmar Planı Kapsamında Park Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22337 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22338 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Mahkeme Kararı Doğrultusunda Sağlık Tesisi Alanı Kullanımının Sosyal Tesis Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22339 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Otopark Alanı Kullanımının Hastane Ve Trafik Yolu Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.06.2019 Tarih Ve 22327 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
 34. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30.05.2019 Tarih Ve 20698 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Kadrolarına Yapılan Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.