SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.11.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 
1.(K.NO:346)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18/10/2011 Tarih ve 51 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans Programını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.   
2.(K.NO:347)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17/10/2011 tarih ve 1866 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi,
2012 Mali Yılı Gider Bütçesi : 210.000.000,00.-TL    
2012 Mali Yılı Gelir Bütçesi  : 200.000.000,00.-TL    
İÇ BORÇLANMA                                                                                                       - Borçlanma     (+)             (+)    12.500.000,00  
- Ödeme          (-)             (-)      5.700.000,00   
DIŞ BORÇLANMA                                                                                         - Borçlanma     (+)              (+)     6.500.000,00    
- Ödeme          (-)               (-)     3.300.000,00   
TOPLAM BORÇLANMA                        10.000.000,00 TL                  yoluyla denklik sağlanmış bulunan 2012 Mali Yılı Samsun Büyükşehir Belediye Bütçesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.      
3.(K.NO:348)İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 14/10/2011 Tarih ve 454 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve İlkadım İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle; 
Gider Bütçesi          : 103.000.000,00.-TL, 
Red ve İadeler (-) :         25.000,00.-TL,   
Gelir Bütçesi           :   85.000.000,00.-TL,  olmak üzere, 
2012 Mali Yılı İlkadım İlçe Belediye  Başkanlığı Bütçesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.    
4.(K.NO:349)Canik İlçe Belediye Başkanlığının 07/10/2011 Tarih ve 294 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve Canik İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle;    
Gider Bütçesi :    41.006.426,05.-TL,      
Gelir Bütçesi  :    41.006.426,05.-TL,  olmak üzere,   
2012 Mali Yılı Canik İlçe Belediye  Başkanlığı Bütçesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.               
5.(K.NO:350)Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 21/10/2011 Tarih ve 205 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve Atakum İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle;  
Gider Bütçesi   : 68.540.000,00.-TL,   
Red ve İadeler: (-)    4.500,00.-TL,    
Gelir Bütçesi    : 68.540.000,00.-TL,  olmak üzere,   
2012 Mali Yılı Atakum İlçe Belediye  Başkanlığı Bütçesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.           
6.(K.NO:351)Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 17/10/2011 Tarih ve 3451 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve Tekkeköy İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle; 
Gider Bütçesi   : 26.460.000,00.-TL,      
Red ve İadeler:(-)  40.000,00.-TL,     
Gelir Bütçesi     : 26.460.000,00.-TL,  olmak üzere, 
2012 Mali Yılı Tekkeköy İlçe Belediye  Başkanlığı Bütçesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.       
7.(K.NO:352)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12/10/2011 tarih ve 1036 sayılı; İlgi: İç işleri Bakanlığının 07/10/2011 tarih ve 24937/50000 sayılı yazısı;                       İlgi de kayıtlı yazı ekinde gönderilen Dış İşleri Bakanlığı   yazısında şehrimiz ile Azerbaycan’ın Sumgayıt şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hususu belirtilmektedir. Her iki şehir arasında karşılıklı işbirliğinin, ticari, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine, iş adamlarımızın karşılıklı tanıştırılıp ticari alanların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
8.(K.NO:353)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/10/2011 tarih ve 1387 sayılı; İLGİ: 26.04.2011 tarih ve M.55.0.SBB.0.11.313.03.01- 1387 sayılı yazımız.                                                          İlgi yazımızda, Kurumları altyapı çalışmalarına ait yatırımlarını ve projelerini önceden hazırlamalarını sağlamak, yol çalışmalarımızın ardından kurumların altyapı çalışmaları yapmasını caydırmak amacı ile üst yapısı yeni yapılan güzergâhlarda alt yapı kurumlarınca yapılacak tranşe kazılarında; Asfalt, parke, bordür, sathi kaplama, doğaltaş bordür, doğaltaş plak döşeme, doğal küptaş, temek tabakası, plentmiks temel tabakası, kazı yapılması, dolgu yapılması, karosiman döşenmesi, rölyef desenli plak döşeme, granik plak döşeme, çima alan tamiri vs. gibi üst yapılarda ek’te sunulan ‘Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyatları’ nın 5 katı olarak alınması, Endüstriyel Beton(düz, renkli),Baskı Beton (Renkli, Renksiz ) gibi zeminlerin sonradan tamiri mümkün olmadığından zemin tahrip bedelinin çalışma yapılan güzergâhtaki sathın tamamının alınmasına dair konularının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi için evrakın meclise havalesini talep edilmiş ve 13.05.2011 tarih ve 171 sayılı meclis kararı ile onaylanmışt ır. Ancak, büyük emek ve paralarla yapılan üstyapılar (asfalt, parke, beton, yeşil alan vs.) altyapı kurumlarının çalışmaları sonucu tahrip olmakta, tamirat yapılsa bile hem görsellik açısından görüntü kirliliği oluşturmakta, hem de yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürmekte, bu durumda vatandaşlardan ciddi şikâyetlerin gelmesine sebebiyet vermektedir. Söz konusu nedenlerden dolayı altyapı çalışmaları sonrasında yolun ve tretuarın tamamının(bordürden bordüre) yeniden yapılması hâsıl olmuştur.                                                              Kurumları altyapı çalışmalarına ait yatırımlarını ve projelerini önceden hazırlamalarını sağlamak, eni geçişlerdeki konforsuzluğu gidermek ve trafik güvenliğini sağlamak, yol çalışmalarımızın ardından kurumların altyapı çalışmaları yapmasını caydırmak amacı ile üst yapısı yeni yapılan güzergâhlarda alt yapı kurumlarınca (Belediye iştirakleri olan Saski ve Samgaz üst yapılarını kendileri yaptığı için muaf tutulmaktadır.) yapılacak tranşe kazılarında;                                           Asfalt, parke, bordür, sathi kaplama, doğaltaş bordür, doğaltaş plak döşeme, doğal küptaş, temel tabakası, plentmiks temel tabakası, kazı yapılması, dolgu yapılması, karosiman döşenmesi, rölyef desenli plak döşeme, granik plak döşeme, Endüstriyel Beton(düz, renkli),Baskı Beton (Renkli, Renksiz ) çim alan tamiri vs. gibi üst yapılarda zemin tahrip bedeli hesaplanırken çalışma yapılan güzergâhın genişliğinin ve uzunluğunun tamamının (bordürden, bordüre) üst yapı bedelinin alınması ( asfalt güzergah ise 5 cm sıkıştırılmış aşınma tabakası), enine geçişlerde ise kazı yerinin 100 metre sağ,100 metre solunda olacak şekilde üst yapı bedelinin alınması, eski asfalt güzergâhlarda ise yol yarı genişliğince 100 metre sağ,100 metre solunda olacak şekilde üst yapı bedeli (asfalt güzergahlarda 5 cm sıkıştırılmış aşınma tabakası ) alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
9.(K.NO:354)Fen işleri Dairesi Başkanlığının 20/10/2011 tarih ve 3744 sayılı; İlkadım Belediyesi tarafından yürütülen “Temiz Bir Gelecek ve Sağlıklı Yaşam” için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz SAMBİS Projesinde projenin ortağıdır. Proje kapsamında önerilen güzergâh uzatımı için: 4 km bisiklet yolu, aynı zamanda 2 adet kiralama terminali, 2 adet engelli kullanımlı bisiklet ve 2 adet engelli kullanımlı park istasyonu yapımının Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
(21 KASIM 2011 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’de toplantı kapatıldı.)