SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.04.2019 Meclis 1.toplantı Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO:117) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; İlk İki Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle  I.Başkan Vekilliğine; NİHAT SOĞUK, II. Başkan Vekilliğine;  İSMAİL SEVİNDİK Seçilmiştir.                                                                                                                                       
 2. (K.NO:118) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; İlk İki Yıl İçin Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle Belediye Meclis Katipliklerinden; Asil Üyeliklere; 1-Yasemin TASALI, 2-Hasan MERAL, Yedek üyeliklere; 1-Cem Emre ÇAKAN, 2-Ferat ÖZDEMİR Seçilmişlerdir.                                                                                                         
 3. (K.NO:119) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden Büyükşehir Belediye Encümeninde 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle; 1- Nihat SOĞUK, 2-Hasan UZUNLAR, 3-Recep Kemal CERTEL, 4-Hasan MERAL, 5-Ahmet TOKGÖZ seçilmişlerdir.                                                                                                                                                            
 4. (K.NO:120) 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulüne Dair Kanunun 90.Maddesine İstinaden; Şehrimizdeki Resmi Dairelerin Gayri Menkul Satış Komisyonlarında Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere işaretle oylama ile Asil Üyeliğe; 1-Recep Kemal CERTEL Yedek Üyeliğe; 1- Aydın KARMİL oy çokluğu ile  seçilmişlerdir.                                                                                                  
 5. (K.NO:121)5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre kurulan, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimlerine kadar Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere işaretle oylama ile ASİL ÜYELİKLERE: 1- Ahmet TOKGÖZ 2- Ahmet AVCI, 3- Ali YİĞİT, 4- İbrahim TÜRKOĞLU YEDEK ÜYELİKLERE: 1-Soner TAŞ, 2-Sami PALA, 3-Yüksel BEYAZOĞLU, 4-Mümin Osman ERTAN oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                                                                                                    
 6. (K.NO:122)Tarihi Kentler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından Asil Üyeliklere; 1- Mustafa Erdinç AYGÜN, 2- Murat SARP, 3-Yılmaz KARAGÖZ Yedek Üyeliklere 1- Anıl Seyfi ARSLAN, 2- Bülent ŞAHİN ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olmayan Fuat ÇİLİNGİR Asil Üyeliğe işaretle oylama ile oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                   
 7. (K.NO:123) Samsun Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapmak Üzere, işaretle oylama ile Asil Üyeliğe: Recep Kemal CERTEL, Yedek Üyeliğe:Yavuz YILMAZ oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                                                                                                                                   
 8. (K.NO:124) Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, işaretle oylama ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve  1-Recep KAÇAR , 2- Hayrettin AKKUŞ, 3- Cemalettin KOLA oybirliği ile Seçilmişlerdir.                                                                                                                                          
 9. (K.NO:125)Samsun Büyükşehir Belediyesi Termal Su Yönetim Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Havza Belediye Meclis Üyeleri başta olmak üzere işaretle oylama ile Asil Üyeliklere; 1- Ferat ÖZKAN, 2-Lütfi KİSE, 3- Murat SARP,Yedek Üyeliklere: 1- Mevlüt BERÇİNLİ, 2- Bülent ŞAHİN oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                                               
 10. (K.NO:126) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere işaretle oylama ile  Asil Üyeliklere; 1-Eyüp Sabri ŞAHİN 2-Turan ÇAKIR 3-Sedat KARAKOÇ 4-Hasan Yavuz ATASEVEN 5-İbrahim TÜRKOĞLU 6-Dursun UZ 7-Emin USTA 8-Nurittin ÇELEBİ Yedek Üyeliklere; 1-Soner TAŞ 2-Ahmet TOKGÖZ 3-Kübra Ülkü CAN 4-Şenel CINDIK oy çokluğu ile seçilmişlerdir.   
 11. (K.NO:127) Uluslar arası Tarım Şehirleri Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere işaretle oylama ile  Asil Üyeliklere; 1-Eyüp Sabri ŞAHİN 2-Emin USTA Yedek Üyeliklere; 1-Ali YİĞİT oybirliği ile seçilmişlerdir.                                                                          
 12. (K.NO:128) Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere işaretle oylama ile  Asil Üyeliklere; 1-Yılmaz KARAGÖZ 2-Turan OKUR 3-Hasan Yavuz ATASEVEN oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                                                                             
 13. (K.NO:129) Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere işaretle oylama ile  Asil Üyeliklere; 1-Anıl Seyfi ARSLAN 2-Cihangir Emre ÖZAKÇAYLI Yedek Üyeliğe; Aytaç UYAR oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                                                   
 14. (K.NO:130) Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi üyeliğine 14 HAZİRAN 2019 Tarihine Kadar Belediyemizi temsilen, işaretle oylama ile Asil Üyeliklere; 1-Nihat SOĞUK 2-Hasan UZUNLAR 3-Mustafa BOYACI Yedek Üyeliklere: 1-Aytaç UYAR 2-Mümin Osman ERTAN 3-Aydın KARMİL oybirliği ile seçilmişlerdir.                                                                                                                                     
 15. (K.NO:131) Samsun Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi üyeliğine 03 KASIM 2021 Tarihine Kadar  Belediyemizi temsilen, işaretle oylama ile Asil Üyeliklere; 1-İlknur GÜMÜŞ 2-Ali YİĞİT 3-Hasan GÜNDOĞDU 4-Ferat ÖZDEMİR Yedek Üyeliklere: 1-Aytaç UYAR 2-Turan OKUR 3-Yücel KAYA 4-Yüksel BEYAZOĞLU oy çokluğu ile seçilmişlerdir.                                                                           
 16. (K.NO:132) Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi üyeliğine 20 KASIM 2021 Tarihine Kadar Belediyemizi temsilen, işaretle oylama ile Asil Üyeliklere; 1-Soner TAŞ 2-Eyüp Sabri ŞAHİN 3-Ahmet TOKGÖZ Yedek Üyeliklere: 1-Sedat KARAKOÇ 2-Dursun UZ 3-Turan ÇAKIR oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
 17. (K.NO:133) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle  oylama ile  1- Melek KUBALAS ERTAŞ,  2- İlknur GÜMÜŞ, 3- Yasemin TASALI,  4-Sedat KARAKOÇ, 5-Kübra Ülkü CAN  oy çokluğu  ile seçilmişlerdir.
 18. (K.NO:134) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği işaretle oylama ile;
  a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  b) Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
   c) Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
   d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
   e) Ulaşım Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
   f) Hukuk Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  g) Tarım  ve Hayvancılık Komisyonu Kurularak 7 Üyeden oluşması,
  h)  Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşleri Komisyonu Kurularak 7 Üyeden oluşması ve bu Komisyonların 1 yıl müddetle görev yapmaları kabul olunmuş ve:
  a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine; 1-İbrahim TÜRKOĞLU, 2-Soner TAŞ, 3-Hasan MERAL, 4-Recep Kemal CERTEL, 5- Hasan UZUNLAR, 6-Ertan ÖZKAN, 7-İsmail SEVİNDİK, 8-Alper AYDEMİR, 9-Füsun UZUN,
  b) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine;  1-Yılmaz KARAGÖZ, 2- Ahmet TOKGÖZ, 3-Celal TUZCU, 4- Aytaç UYAR, 5-Ahmet AVCI, 6-Ali YİĞİT, 7-Sezgin AYDIN 8-Ahmet İÇLİ, 9-Hasan İPEK,
  c) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; 1-Dursun UZ, 2- Muzaffer EMUCE, 3- Hayrettin AKKUŞ,  4-Yavuz YILMAZ 5- Sedat KARAKOÇ, 6-Aydın KARMİL, 7-Cemalettin KOLA, 8- Talat EYÜPOĞLU, 9- Atila TEKCAN,

  d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine;  1- Cem Emre ÇAKAN,  2- Mümin Osman ERTAN, 3- Bülent ŞAHİN, 4- Mustafa SARIOĞLU , 5- Mustafa Erdinç AYGÜN, 6-İbrahim YILMAZ, 7-Şenel CINDIK, 8- Emre Taha ÖZYAR, 9- Ayhan AYVAZ,
  e) Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; 1- Nihat SOĞUK, 2- Melek KUBALAS ERTAŞ, 3- Cihangir Emre ÖZAKÇAYLI, 4- Sami PALA, 5- Yücel KAYA, 6- Turan ÇAKIR, 7- Nurittin ÇELEBİ, 8-Emin USTA, 9-Ali ALPER,
  f) Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; 1- Murat SARP, 2- Kaşif AKSOY, 3- Hasan GÜNDOĞDU, 4-İlknur GÜMÜŞ, 5-Özkan KARAKAYA, 6-Hasan Yavuz ATASEVEN, 7-Kübra Ülkü CAN, 8-Halil İNCİ, 9-Hüseyin KAYA,
  g)Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliklerine; 1-Eyüp Sabri ŞAHİN, 2-Turan OKUR, 3-Abdullah ÖKSÜZ, 4-Mevlüt BERÇİNLİ, 5-Recep KAÇAR, 6-Lütfi KİSE, 7-Şenel KIĞILCIM,
  h )Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler  Komisyonu Üyeliklerine; 1-Yasemin TASALI, 2-Anıl Seyfi ARSLAN, 3-Yüksel BEYAZOĞLU, 4-Sadettin KÜÇÜKALİ, 5-Mustafa BOYACI, 6-Ferat ÖZDEMİR, 7-Cevat CANBOLAT oybirliği ile
  seçilmişlerdir.                                         
 1. (K.NO: 135) Terme İlçe İnsan Hakları Komisyonunda İlk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediyemizi temsilen Mümin Osman ERTAN oybirliği ile seçilmiştir.                          
 2. (K.NO:136) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığın 11.04.2019 tarih ve 14291 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonunun hazırlanmış olduğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2018 yılına ait, “Denetim Komisyonu Raporu” Meclisin bilgisine sunuldu.                                                                                                                 
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.03.2019 tarih ve 12487 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2018 yılına ait “Faaliyet Raporu”nun Belediye Meclisinin 17 Nisan 2019 Çarşamba günü Saat:14.00’de yapılacak olan toplantısında görüşülmesi oybirliği ile kabul olundu.         
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14530 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin:  (PİN:1077/469) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14531 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Emirefendi Mahallesi, nazım imar planı E35c.19d  paftası 385 ada 30 nolu parselinin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ile birlikte yaya yolu oluşturulmasına ilişkin:  (PİN:8473/29) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 87527914-310.01.02/1238 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14532 sayılı; Bafra İlçesi sınırlarında, Emirefendi Mahallesi uygulama imar planı E35c.19d.4a ve E35c.19d.4b paftaları, 385 ada 30  nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve (PİN: 912-55) 4 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının yol alanı ve ticaret alanı kullanımı ilişkin; oy çokluğu ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve 875279-301.05/17 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14533 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kalkancı Mahallesi uygulama imar planı F36b.17d.2c paftası 2326 ada 2  nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve (PİN: 1055-262) 1/9  sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine  ilişkin;oy birliği ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2019 tarih ve  94651478-301.05.03-20/E.300 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14534 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22d.2c paftası 3525 ada 6,7,10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin itirazıoy birliği ile kabul eden, İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2019 gün ve 3/14 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.03.2019 tarih ve 94651478-301.05.03-138/E.3269 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu itirazı kabul eden İlkadım Belediye Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14535 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Gündoğdu Mahallesi uygulama imar planı F37c.04.1c paftası, 112 ada 45  nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve (PİN: 607-56) 19 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 gün ve 24/543 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 14.03.2019 tarih ve 37035960-310.01-E.547/1492 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14536 sayılı; Çarşamba  İlçesi (Dikbıyık) sınırlarında, Çarşamba Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve (PİN: 36769-1) 19 sayılı kararıyla; revizyon ve ilave imar planına  ilişkin; oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı, Çarşamba  Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve  94272565-310.99-451-167 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 14537 sayılı; Çarşamba  İlçesi (Merkez) sınırlarında, Çarşamba Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve (PİN: 1299-41) 18 sayılı kararıyla; revizyon ve ilave imar planına  ilişkin;oy birliği ile kabul edilen , 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı, Çarşamba  Belediye Başkanlığının 08.02.2019 tarih ve  94272565-310.99-451-166 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

(17 NİSAN 2019 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.20’da toplantı kapatıldı.)