SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.06.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO: 208) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1100 sayılı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı ile yetkilendirilen SAMGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 06.03.2008 tarihinde kabul edilerek; 22.03.2008 tarih, 26824 sayılı Resmi Gazete ilanı ile yürürlüğe giren; 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereği; 29.03.2009 tarihi itibari ile Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum olarak anılan bölgede 20.12.2004 tarih ve 6201 sayılı Türk Ticaret Gazetesi’nde yayınlandığı şekliyle lisans tadîl ve hisse devri işlemleri yapılmış Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin %10 hissedarlığında yönetim ve denetim kurulu oluşturularak; lisans bölgesi genelinde doğal gaz dağıtım faaliyetleri 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında kamu hizmeti görmektedir.
 2. Doğal gaz dağıtım lisans bölgesindeki; doğal gaz yatırım ve işletme faaliyetleri ilgili kanununun 4.fıkrasının (g) bendi uyarınca; dağıtım şebekesi tasarım ve inşâsı; projenin uygulama detaylarına daîr temel teknik kriterlerde doğal gaz boru hattı güzergâhları imarlı yollar ve kamu kullanım alanı sınırlaması ile 05.09.2003 tarih, YHS/205-15/103 sertifika numarası ile yetki denetiminde projelendirilmekte ve ilgili kanunun 12.maddesinin (e) bendindeki amîr hükme binâen düzenlenmektedir.
 3. Doğalgaz yatırım ve işletme faaliyetleri; Tekkeköy Belediye Başkanlığı`nın, 31.05.2010 tarih, YİM.10.10.04 revizyon numaralı, Canik Belediye Başkanlığı'nın, 31.05.2010 tarih, YİM.10.11.04 revizyon numaralı, İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 16.07.2010 tarih, YİM.10.12.04 revizyon numaralı, Atakum Belediye Başkanlığı'nın 17.07.2010 tarih, YİM.10.13.04 revizyon numaralı ve nihâyetinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 21.11.2011 tarih, YİM.11.08.05 revizyon numaralı; Doğal Gaz Dağıtım Projesi Çalışma Sistematiği Protokolü hükümlerine göre sürdürülmektedir.
 4. Müteselsil sorumluluğumuz kapsamında; doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin 22.11.2011 ve 10.04.2012 tarihli M.55.0.SBB.0.11.04/4139-4854 sayılı yazılarımız ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bilgi verilmiştir.         06.07.2004 doğal gaz dağıtım lisans tarihinden itibaren sürdürülen doğal gaz dağıtım faaliyetleri; Tekkeköy Belediyesi sınırları dâhilinde; Çiftlik, Selyeri, Pınar, Çay, Sanayi, 19 Mayıs, 23 Nisan, Hürriyet, Kurtuluş, Cumhuriyet, Kerimbey, Çırakman, Şabanoğlu, Kutlukent, İstiklal, Altınkaya, Kirazlık, Asarağaç Mahallelerinde; Canik Belediyesi sınırları dâhilinde; Toptepe, Hasköy, Belediye Evleri, Uludağ, Gaziosmanpaşa, Yeni, Karşıyaka, Soğuksu, Yavuz Selim, Gazi, Yeşilova, 200 Evler Mahallelerinde; İlkadım Belediyesi sınırları dâhilinde; Çay, Derebahçe, Kılıçdede, Bahçelievler, Adalet, Kazım Karabekir, İstasyon, Karadeniz, Çiftlik, Yenidoğan, Fevzi Çakmak, Zafer, 19 Mayıs, Hürriyet, Rasathane, Reşadiye, Fatih, İlyasköy, Kale, Ulugazi, Kadıköy, Pazar, Saitbey, Zeytinlik, Anadolu, Kışla, Hançerli, Selahiye, Kökçüoğlu, Unkapanı, Hastane, Anadolu, Liman, Cedit, Kadifekale, Çatalarmut, Kıran, Baruthane, Kalkanca, Kara Samsun, Derecik, Toybelen Mahallelerinde; Atakum Belediyesi sınırları dâhilinde; Denizevleri, Yeşildere, Esenevler, Küçükkolpınar, Büyükkolpınar, Beypınar, Mimar Sinan, Mevlana, Balaç, Cumhuriyet, İstiklal, Çobanlı, Çobanözü, Güzelyalı, Yeni Mahalle, Alanlı, Körfez, Büyükoyumca Mahallelerinde sürdürülmektedir.
 5. 29.03.2009 tarihinde Atakum İlçe Belediyesi adıyla ve mücavir alan sınırlarıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi alan sınırlarına dâhil edilen; İncesu Yalı, İncesu, Çakırlar Yalı, Çakırlar, Güzelyurt, Yeşilyurt, Yalı, Cami ve Merkez Mahallelerini de kapsayacak şekilde, aynı protokol ve çalışma düzenine uygun olarak doğal gaz dağıtım faaliyetleri lisans bölgesinin genişletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 209) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 727 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, Kerimbey, Cumhuriyet, Çırakman ve Kurtuluş Mahalleleri, F36c2 paftasında, konut, ticaret, sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarının ulaşım bağlantıları sağlanarak donatı alanı kullanımlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği için Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı’nın 27.04.2012 gün ve M.55.6.TEK.B/191/1320 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 210) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1101 sayılı; Atakum İlçesi Belediye  sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, F36b4 paftası, 744 ve 245 nolu parsellerin bulunduğu alanda, büyükşehir belediye hizmet alanı belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 211) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1102 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, yönetim merkezi belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 212) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1103 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla büyükşehir belediye hizmet alanı, resmi kurum, yol, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 213) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1104 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında yolların, yeşil alanların, dere yataklarının, park ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 214) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1059 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, Emlak  Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28.05.2012 gün ve 12.572 sayılı yazısı doğrultusunda Samsun 1. İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 215) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 948 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1c, F36b.17c.2d, F36b.17c.3a ve F36b.17c.4b paftaları, 11781 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün  18.05.2012 gün ve B.07.4.DEF.0.55.06/55180107310/2304 sayılı yazısı doğrultusunda  yol ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 216) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 857 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasının bulunduğu alanda sanayi alanı kullanımının donatı alanlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 gün ve 8/127 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine  vatandaşlar tarafından  08.05.2012 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazın, sanayi alanı içerisindeki soysal ve teknik altyapı gereksinimlerinin bölgenin gelişimi ile birlikte değerlendirilmesi şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 217) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1105 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, F36c2 paftasında, 383 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının büyükşehir belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 218) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1049 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.25b paftası, 9316 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda özel otobüs terminali belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 25.05.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmesi gerektiğinden dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 219) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 488 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a paftasında 11478 ada 9 parsel, 11479 ada 7 parsel, 11480 ada 1 parsel, 11481 ada 1 parsel, 11482 ada 1 parsel, 11483 ada 2 parsel, 11484 ada4 parsel, 11485 ada 2 parsel, 11486 ada 3 parsel, 11485 ada 5 parsel, 11487 ada 2 parsellerdeki hislerin bedelsiz terkini karşılığında 10830 adanın bulunduğu alanda blok nizam 9 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının blok nizam 10 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında 10 katlı blok yapılaşma hakkının plan notu ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  için 20.03.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama   değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 220) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1106 sayılı; Atakum, İlkadım ve Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında,  dar gelirliler için konut alanı belirlenmesi yanında yol düzenlenmesi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun, Atakum ile ilgili kısmın daha sonra değerlendirilmek üzere Dairesine iadesi, İlkadım ve Tekkeköy ile ilgili kısımların kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 221) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 611-673 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Köyü, uygulama imar planı F36b.22d paftasının bulunduğu alanda, park ve spor alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün ve 4/44 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine  Canik Belediyesi’nin 13.04.2012 gün ve 969 sayılı, Samsun Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 26.04.2012 gün ve 4692 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazların, Mert Irmağı ve çevre yolu güzergahında servis yolunun oluşturulması trafik güvenliği açısından zorunlu olması ve bina yapılacak şekilde trafik yoğunluğunu arttırıcı planlama kararlarının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 222) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 402 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç ve Beypınar Mahalleleri, F36a3 ve F36b4 paftalarında,  Samsun Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 21.05.2012 gün ve B124İLM055.01.00-230.04.02-1219-6908 sayılı yazısı doğrultusunda Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 125,5517ha’lık:
 20. Çobanözü: 143, 147, 158, 159, 181(Bir kısmı-orman), 192(Bir kısmı-orman),  193, 194, 283,284,294,295,296,297,301, 302, 303,304,305, 309, 315,316, 321,322,334, 338, 342, 344 (Bir kısmı-orman) , 345, 346,347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357,  358(Bir kısmı-orman) , 359,360,361, 365, 366, 368(Bir kısmı-orman) ,369,370
 21. Çobanlı: 594, 595, 596, 597,598, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 617, 618(Bir kısmı-orman),  619, 620, 621, 623, 627, 638
 22. Beypınar: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
 23. 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
 24. 72,73,74,75,76,77,78,79,80,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,
 25. 111,112,121,122,180,261,262,263,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,
 26. 281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,
 27. 305,306,307,308,309,310,311,312,364
 28. Balaç:22,23,175,176,189,190,191,193,194,251,266,267,268,269,270,272,273,274, 275(Bir kısmı-orman),  276(Bir kısmı-orman) ,277,278,279, 280(Bir kısmı-orman), 281,282,283,284,285,286,287,288, 289(Bir kısmı-orman), 290,291,292,304,351,732,740,741,742,790,791,792(Bir kısmı-mera), 793(Bir kısmı-orman) ,794,796,797(Bir kısmı-orman),  798(Bir kısmı-orman),  799(Bir kısmı-orman), 800,804,809,810,811,812,813,814,815,816,
 29. 817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,
 30. 832,833,834,835,836,837, 838(Bir kısmı-orman ),  839(Bir kısmı-orman) , 840(Bir kısmı-orman) ,843,
 31. 844,845,846,847,848,849,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,
 32. 867,870,871,872,873,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,896,
 33. 893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,906,907,908,919,920,921,923,924,925,926,927,928,
 34. 929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,
 35. 953,954,955,956,959,963,964,965,966,967968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,
 36. 981,982,983,984,985,986,987,988,989,991,992,993,994,995,996,997,998,1000,1001,1002,1003,
 37. 1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,
 38. 1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1029,1030, 1031(Bir kısmı orman) , 1032,1033,1034,1035,1036,
 39. 1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1064,1065,1066,1067,1068,1069,
 40. 1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1224,1225, 1301 alanlarla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO: 223) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 172 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftasında 9362 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi’nin 24.01.2012 gün ve 23 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve  değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO: 224) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 649 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20a.1c, F36a.20a.3a ve F36a.20a.4b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.04.2012 gün ve 8/54 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/50 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; farklı kullanımda bulunan alanların orman alanına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO: 225) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 325 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09d.3a, F36a.09d.3b ve F36a.09d.3d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/26 sayılı kararıyla; botanik bahçesi, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 44. (K.NO: 226) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 952 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3d ve F36b.16d.2a paftalarında 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769 ve 9770 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2012 gün ve 10/61 sayılı kararıyla; kadastro ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO: 227) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 955 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2012 gün ve 10/67 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluklara yönelik;
 46. “1-İmar uygulaması sonucu kısmen kamunun kullanımına terki bulunan parsellerin ilgili kısımlarının kamuya (park, yol, otopark vb.) bedelsiz terk edilmesi halinde;
 47. a)Yapılaşma koşulu emsal (E) ve KAKS ile belirlenen E=1.00 (KAKS:1.00) ve üzeri olan parsellerde terk edilen alan kadar (terk edilen m2x1.00) inşaat alanı, E=1.00 (KASK:1.00)’in altında olan parsellerde ise terk edilen alanın inşaat hakkı aynen verilir.
 48. b)Yapılaşma koşulu kat nizamı (ayrık, blok) ile belirlenen parsellerde terkinden dolayı kaybedilen inşaat alanı, yapılaşma ve çekme mesafelerine uymak koşulu ile kalan parselin TAKS değeri büyütülerek verilir.
 49. 2- İmar planı ile mülkiyet sınırları arasında 2m’ye kadar olan uyuşmazlıklarda yol istikameti ve genişliği değişmemek koşulu ile plan değişikliği yapılmaksızın düzeltme yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.” Şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan notunun 1.maddesinin aynı kalması, ancak 2.maddesinin Büyükşehir Belediye sınırlarının bütünü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 50. (K.NO: 228) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 954 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalçam, uygulama imar planı F36a.08c.2c, F36a.08c.3b, F36a.09d.1d ve F36a.09d.4a paftaları, 505 ve 509 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2012 gün ve 10/66 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı ve hayvancılık tesisleri kullanımının belirlenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün yazısında belirtilen kullanım kararlarına uygun düzenleme yapılması koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 51. (K.NO: 229) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 837 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Köyü, uygulama imar planı F36b.23c.4b paftası 10817 ada 1 nolu ve 1040 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.05.2012 gün ve 9/32 sayılı kararıyla; park, konut ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.05.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-131 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 52. (K.NO: 230) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 583 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar, uygulama imar planı F36b.23d.4b paftası 33 ada1 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.04.2012 gün ve 7/23 sayılı kararıyla; ada kenarının yolun daraltılması şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.04.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-92 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yolun daraltılmasına neden olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 53. (K.NO: 231) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 618 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Anadolu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.1c paftasında 595 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2012 gün ve 8/46 sayılı kararıyla;  park alanı kullanımına yer altı otoparkı (Y.O.P) kullanımı ilave edilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/16.106  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 54. (K.NO: 232) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 616 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasında 151 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2012 gün ve 8/48 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2011 tarih ve 21/359 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesisi kullanımına dönüştürülmesi yanında “kendi parseli içinde otopark gereksiniminin karşılanması zorunludur. Zemin katta parselin tamamına 1 katlı ve 5m. yüksekliğinde inşaat yapılabilir. Toplam inşaat alanı 11.000m2dir, üst katlarda ise çekme mesafelerine ve h:50.50m’ye uyulacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/16.106  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 55. (K.NO: 233) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 313 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasında 4137 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2012 gün ve 4/21 sayılı kararıyla; “Ticaret Merkezi ve Kültürel Tesis” alanı kullanımındaki alanın ilk üç katta 10m çekme mesafesi ve h:15.00m, diğer katlarda ise Yüksek Yapılar Yönetmeliğindeki çekme mesafelerine uygun olmak şartı ile E:3.50 yapılaşma koşulu korunarak kat sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 17.02.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/6-34  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 56. (K.NO: 234) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 913 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kazım Karabekir Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1d paftasında 3251 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2012 gün ve 10/59 sayılı kararıyla; enerji nakil hattındaki park alanından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.05.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/147  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, enerji nakil hattının kaldırılması halinde park alanının eski kullanımında kalacak şekilde yeniden düzenlenmesi koşulu ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 57. (K.NO: 235) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 912 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında 375 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2012 gün ve 10/60 sayılı kararıyla; “Kızılay Hizmet Binası” olarak kullanılmak üzere 3 katlı kütlenin plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.05.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/147  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, bina yapımına olanak sağlanarak yoğunluk artışına neden olunacağından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 58. (K.NO: 236) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 911 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c ve F36b.23a.4d paftalarında, 1228 ada 4, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda blok nizam 7 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının h:84,50m yapılaşma koşullu konut  kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  plan değişikliğini yüksek katlı yapılar yönetmeliğine uygun olmadığı, ada bazında kat dengesini sağlamadığı gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2012 gün ve 10/61 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 15.05.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/147  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 59. (K.NO: 237) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 909 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kazım Karabekir Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1b ve F36b.22c.1c paftalarında, 3092 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2012 gün ve 10/63 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 tarih ve 24/389 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında 12m. en kesitli trafik cephe rumuzu belirtilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.05.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/147  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 60. (K.NO: 238) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 04/05/2012 tarih ve 233 sayılı; Hasan DEMİRCİOĞLU balıkçılık Şirketi 09.04.2012 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek Balık Hali 7nolu Komisyoncu Bürosu İşyerinde faaliyet gösteren Kemal MALKOÇ  Malkoçoğlu Balıkçılık Şirketinden tahsis hakkını devir almasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 61. (K.NO: 239) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31/05/2/12 tarih ve 836 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bağlı bulunan “ Harita Şube Müdürlüğünün “ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlanarak, ekli, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 21 ‘ nci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şemasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 62. (K.NO: 240) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17/05/2012 tarih ve 1009 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Dolgu Alanı içerisinde, Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa ve tefriş edilen ‘Amazon Köyü’ içerisinde yeralan büfe ve müştemilatlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde belirtilen,‘Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir’ hükmüne istinaden;Belediyemizin %99,9 oranında ortak olduğu Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic.Ve San. Ltd.Şti.’ne 5 yıl müddetle ve aylık KDV Hariç 600,00 TL’ye işletme hakkının verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 63. (K.NO: 241) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 126 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.3d, F36a.14b.2a ve F36a.14b.2b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/13 sayılı kararıyla; Çakırlar Ormanı alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 64. (K.NO: 242) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2012 tarih ve 749 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, dere yatağı ve arazi yapısı dikkate alınarak yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun, gündemin 6.maddesinde aynı alana ilişkin düzenleme yapıldığından evrakın Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 65. (K.NO: 243) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11/06/2012 tarih ve 1281 sayılı; Tapuya Kale Mahallesi, 205 ada, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu, parselleri, Ulugazi Mahallesi, 376 ada, 1 nolu parseli ve Ulugazi Mahallesi, 377ada, 5 nolu parselleri kapsayan alan üzerindeki “Eski Sigara Fabrikası ve Müştemilatlarının”, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na projesi onaylattırılarak, alışveriş merkezi ve / veya otel olarak yenilenmesi; iki katlı yeraltı otoparkının yapılarak, işletme hakkının Samsun Büyükşehir Belediyesine bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi  (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, alışveriş merkezi ve/veya otelin işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi, 2886 Sayılı DİK hükümleri uyarınca yapılan ihale neticesinde Turkmall Market Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş. (Turkmall) ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Torunlar ) ortak girişimine (Torunlar- Turkmall Ortak Girişim Grubu) ihale edilmiştir. Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic.A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdaremize hitaben yazmış olduğu 05.06.2012 tarih, 12.699 sayılı yazısında, ‘ Şirketlerine, %99,96 oranında Büyükşehir Belediyemizin hissedarı olunduğundan bahisle, sözkonusu otoparkın işletmecilik hakkının kendilerine verilmesini talep etmektedirler.Hemşerilerimizin ve yurdun dörtbir yanından gelen misafirlerimizin hizmetine geçmesine artık sayılı günler kalan, ‘Bulvar AVM’nin’ içerisinde yeralan, civarında ve şehrimizde bulunan diğer otoparklar ile mukayese edilemeyecek derecedeki güvenlik, konfor, yönlendirme, ışıklandırma, havalandırma, aydınlatma ve kapasitesi bakımından üstün özelliklere sahip 3 katlı yer altı otoparkının işletmeciliğin de bu nedenlerden ötürü saygın ve güvenilirliği ispatlanmış kişi yada kurumlarca işletilmesi pek tabi daha doğru olacaktır.Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı, güvenli ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.San.Ve Tic.A.Ş.’ye,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi’ndeki ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyet ve tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye ve bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.’ Hükmüne istinaden,
 66. 1- Söz konusu ihaleye ait şartnamenin 23.d maddesinde de ‘İDARE yer altı otoparkına giriş ve çıkış ile ilgili yol bağlantı, trafik düzenlemelerini kendisi çözecektir. İDARE iki katlı yer altı otoparkını, tüm proje bitirilip, işletme ruhsatı alınmasından itibaren 6 ( altı ) ay süre ile ücretsiz işletecektir.’ Maddesinde de belirtildiği üzere ilk 6 ( altı ) ay giriş ve çıkış yapan araçlardan ücret alınmaksızın ve İdaremize de aylık kira bedeli ödenmeksizin işletme hakkının verilmesi,
 67. 2- 6. ayın sonunda ise İdaremize ödenecek olan aylık kira bedeli tespit edilirken; hemen onun yanındaki Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin kirasında bulunan Cumhuriyet Meydanı Yer altı otoparkı 290 araç kapasitelidir. Aylık KDV hariç 1.790,00.-TL kira ödemektedir. Bulvar AVM’de 600 araçlıktır. Mukayese edildiğinde aylık KDV hariç 3.703,45.-TL ödenmesi gerekirken, aylık KDV hariç 6.000,00.-TL bedelle ve 5 yıl süre ile,
 68. 3- Otoparkın güvenlik hizmetleri, elektrik, su, doğalgaz, asansör bakım, onarım vs. bütün işletme giderlerinin şirket tarafından karşılanması,
 69. 4- Yıllık kira artışları, artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranından aşağı olmamak kaydı ile Encümen tarafından belirlenecek olup, kiracıya tebliğ edilmese dahi ÜFE oranı kadar artışın yapılacağı şartıyla;Belediyemizin %99.96 oranında hissedarı olduğu Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic.A.Ş.’ye işletme hakkının verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu kabul olundu.
 70. (09 TEMMUZ 2012 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)