SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.10.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO:310) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1602 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 2826 numaralı parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 29.09.2011 gün ve 1602 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:311) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1615 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.1b, F36b.22a.1c, F36a.22a.2a ve F36a.22a.2d paftalarının bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  hazırlanmıştır.                Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:312) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1343 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Dereler Köyü,  idare mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:313) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1617 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.17c.2d, F36b.17c.1c ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda; mevcut yol güzergahına göre kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.            Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:314) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1618 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04c.3a, F36c.04c.3b, F36c.04c.3c, F36c.04c.3d, F36c.09b.2a, F36c.09b.2b, F36c.05d.4d, F36c.10a.1a ve F36c.05d.4a   paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin  14.06.2011 tarih ve 12/180 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  mezarlık alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  hazırlanmıştır.            Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı   ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:315) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1475 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi,  idare mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla raylı sistem güzergahının etrafında bulunan ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:316) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1524 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21a.2c paftasının bulunduğu alanda, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 15.09.2011 gün ve M.55.O.SBB.O.11/310.01/3246 sayılı yazısı doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.               Sözkonusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:317) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1619 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22d paftasının bulunduğu alanda, mülkiyet durumuna göre kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:318) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1620 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.4a  paftasının bulunduğu alanda; konut ve yol alanı kullanımının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:319) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1625 sayılı; Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy İlçeleri Belediyesi ve Çınarlık Belediyesi  sınırlarında, raylı sistem güzergahının Taflandan Havaalanına kadar uzatılmasına ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunun, Sivil Toplum Örgütleri de dahil olmak üzere yapılacak geniş kapsamlı toplantı sonucuna göre değerlendirilmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:320) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1130 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/288 sayılı kararında 713 ada numarası  olarak yazılan adanın 7113 ada olarak düzeltilmesi gerekmektedir.           Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:321) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1539 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, 561 ada 121 ve 122 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı, hastane giriş-çıkış ile yollarda düzeltmeler yapılarak onaylandığından ve Samsun Sağlık İl Müdürlüğü’nün talebi aynen kabul edildiği gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/70 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Sözkonusu meclis kararını uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:322) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1540 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında 4972  ve 4975 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/71 sayılı kararıyla; trafo alanının taşınmasına  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:323) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1538 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3c paftasında, 3602 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan  plan değişikliğini yol daraltılması şeklinde olduğundan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29/1 maddesi gereğince oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/72 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:324) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1541 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasında 4097 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/73 sayılı kararıyla; serbest nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, sayısallaştırma sırasında sehven serbest nizam 9 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi nedeniyle hatanın düzeltilmesi için blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu olarak belirlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:325) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1542 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında 319, 7177 ve 7208 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/74 sayılı kararıyla; konut adasının aralarından yollar geçirilerek yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:326) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1543 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3b paftasında, 7905 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan  plan değişikliğini Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesine göre yoğunluk artırıcı özellikte ve kaçak yapılaşmanın yasallaştırılmasına yönelik olması  gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/75 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.          Sözkonusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:327) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1544 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Köyü, uygulama imar planı F36b.22d.4a paftasında 10106 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 10108 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/76 sayılı kararıyla; dere yatağının korunması nedeniyle yağmur suyu boxının geçtiği kısımda 10mlik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:328) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1621 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Köyü, uygulama imar planı F36b.23d.2b paftasında 8479 ada 1 nolu parselin ve 490 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/53 sayılı kararıyla; konut alanı ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:329) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1623 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a ve F36b.23d.3b paftalarında 11640 adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/56 sayılı kararıyla; revizyon imar planında sehven unutulan trafonun işlenmesi ve 10mt’lik yolun genişletilmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma mesafelerinin yürürlükteki imar planına uygun olarak işlenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:330) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1672 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.3d ve F36c.03b.2a paftalarında 212 ada 16, 17, 20, 21, 22, 29 ve 30 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih ve 19/90 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/217 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ‘T’ rumuzlu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.09.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/3139 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:331) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1557 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında, 8400 ve 8401 nolu adaların bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/82 sayılı kararıyla; Samsun 2. İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi için plan değişikliği öncesi haline dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:332) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1558 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.2d paftasında, 5747 ada 15 numaralı parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/83 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/224 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “ticaret alanı önerilen alanda otel, lokanta, işyeri olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu işlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “Adnan Menderes Bulvarına araçların park edilmemesi ve kendi parseli içinde yada parseli dışındaki yakın bir alanda otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 24. (K.NO:333) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1559 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.2d paftasında, 8231 ada 14 ve 15 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/84 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/173 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “ticaret alanı önerilen alanda otel, lokanta, işyeri olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu işlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “Adnan Menderes Bulvarına araçların park edilmemesi ve kendi parseli içinde yada parseli dışındaki yakın bir alanda otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz” plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 25. (K.NO:334) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1624 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Belediye Meclisinin  07.07.2011 gün ve 14/73 sayılı kararıyla;   Ankara yolu ile 19 Mayıs Üniversitesi arasında kalan Atatürk Bulvarına cepheli parsellere 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak ticaret taraması  yapılması, Kurupelit Mendirek Alanının mevcut duruma uygun olarak işlenmesi, kavşak ve yol düzenlemeleri yapılması, servis yolları ve kıyıdaki uygulanan projelerin imar planında gösterilmesi ve “Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak teşhir amaçlı, pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon yapılabilir, imalat amaçlı kullanılamaz.” Plan notu eklenmesine   ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atakum İlçe Belediye Başkanlığının yapacağı ortak çalışmadan sonra değerlendirilmek üzere eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:335) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 2353 sayılı; Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen;                                             a-) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması,             b-) Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması,                  c-) Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görev İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, hükmünce                        1- Canik Belediyesi’nin 22.07.2011 tarih 2076 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 414. SOKAK (TN:  121.1) olarak isimlendirilmesi,              2- Canik Belediyesi’nin 06.07.2011 tarih 1916 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 413. SOKAK (TN:  4.1) olarak isimlendirilmesi,                3- İlkadım Belediyesi’nin 08.08.2011 tarih 895 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1771. SOKAK (TN:  5.1) olarak isimlendirilmesi,                4- İlkadım Belediyesi’nin 18.08.2011 tarih 808 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1770. SOKAK (TN:  21.1) olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:336) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23/09/2011 tarih ve 392 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin revize edilen ekli “Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:337) I.Hukuk Müşavirliğinin 30/09/2011 tarih ve 1509 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi I.Hukuk Müşavirliği’nin ekli “Görev ve Çalışma Yönetmeliği”ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:338) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 30/09/2011 tarih ve 1 sayılı;     Samsun Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün ekli “Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği”ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:339) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 29/09/2011 tarih ve 295 sayılı; Bosna Hersek’in Brecko şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında; karşılıklı işbirliği yapılmasına, ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine, Samsun’lu iş adamlarımızın tanıştırılıp karşılıklı ticari alanların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, kardeş şehir ilişkisi kurulmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:340) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 29/09/2011 tarih ve 968 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yunanistan’ın Kavala şehri belediyesi arasında imzalanan ekli protokolü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:341) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 30/09/2011 tarih ve 972 sayılı; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/09/2011 tarih ve 23153/50000 sayılı yazısı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile İran’ın Gülistan Eyaleti arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:342) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1010 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05c ve F36c.05d paftalarında,  dar gelirli vatandaşlara konut yapımında kullanılmak üzere konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Tekkeköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 26.05.2011 gün ve 131 sayılı yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli  nazım imar planı  değişikliği  hazırlanmıştır.                                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve ile plan açıklama raporunun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tekkeköy Belediye Başkanlığının yapacağı ortak çalışmadan sonra değerlendirilmek üzere evrakın Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:343) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 1456 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 gün ve 12/176 sayılı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğünün 04.08.2011 gün ve  3188 sayılı kararı doğrultusunda koruma etki alanı olarak tanımlanmış olan kısmın yapılaşma koşullarının belirlenmesini de içerecek şekilde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.                  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 35. (K.NO:344) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ERBAY’IN 10/10/2011 tarihli önergesi üzerine; Canik İlçe Belediye sınırlarında Edirne Sokak isminin, Tramvay kazasında hayatını kaybeden Saadet TÖNGEL Sokak olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 36. (10 KASIM 2011 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)