SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.06.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR    

 1. (K.NO:176)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 847 sayılı;   İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftasında, koruma etki alanı olarak tanımlanmış olan kısmın yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.                                                        Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Şehircilik, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:177)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 839 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal, Kirazlık ve Kerimbey Mahalleleri, nazım imar planı F36c.03b, F36c.04a ve F36c.04b paftalarında  idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla park, yol, dini tesis, küçük sanayi sitesi, sanayi depolama ve ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1348/1239  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Şehircilik, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:178)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 797/5084 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.16b paftasında, kamu alanlarının terkini karşılığında konut yapılaşma hakkının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.05.2011 gün ve 797 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:179)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 802/3633 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Düvecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c ve F36c.02b paftalarında, 563 nolu parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı kullanımının endüstri meslek lisesi kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığının 23.05.2011 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00-01-1479 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                                                                                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:180)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 828 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında Antyeri mevkiinde mezarlık alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  hazırlanmıştır.                                                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:181)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 796/3580 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Askeri alan kullanımının park ve belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesi yanında söz konusu alanın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 gün ve 10/133 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhıye okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı  tarafından 24.05.2011 gün ve 4220-185-11 sayılı yazısı, Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 25/05/2011 tarih ve 4220-1293-11 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 03/06/2011 tarih ve 3739 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.                                            Plan değişikliği ile Anadolu, Zeytinlik Mahallelerinin gereksinimi olan çocuk bahçesi, dinlenme alanı gibi rekreasyon alanı oluşturulması amacı ile kentsel dönüşüm ve kullanım kararları belirlendiğinden, başka amaçlar için herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceğinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüm alanı ilanı gerektiğinden tekrar bir görüş alınmasına gerek olmadığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:182)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 823 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b ve uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 gün ve 8/107 sayılı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğünün 16.05.2011 gün ve 3083 sayılı kararına uygun olarak kadastro ve mülkiyet durumuna göre kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin  ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:183)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 686/4009 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftasında 306 parselin bulunduğu alanda, jeolojik etüd sonuçlarına göre kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.04.2011 gün ve 686 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                                                         Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:184)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 811 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15a.3c ve F36a.15a.3d paftalarında, 10991 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/44 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/73 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının  E:1.50 H:15.50m yapılaşma koşullu özel öğrenci yurdu kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:185)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 812 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1d paftasında, 2890 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/45 sayılı kararıyla;  kadastro sınırı dikkate alınarak, kültürel tesis alanı kullanımının E:1.50, H:15.50m  ve TAKS:0.30 yapılaşma koşullu özel yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:186)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 813 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.2b ve F36b.17d.1a paftalarında, 890 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/46 sayılı kararıyla;  resmi kurum alanı, ilköğretim alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımlarının kadastro sınırına göre yeniden düzenlenmesi yanında resmi kurum alanı kullanımının yapılaşma koşullunun E:1.50 Hmax:39.50m olarak belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:187)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 814 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 6480 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/47 sayılı kararıyla;   konut kütlesinin yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:188)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 815 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalçam, uygulama imar planı F36a.09a.2a ve F36a.09d.2d paftalarında, 2139 ada 1 nolu parsel ve 2069 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/48 sayılı kararıyla;   Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/75 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:189)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 816 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.20b.2a, F36a.20b.2b ve F36a.15c.3d paftalarında, 335 ada 1 nolu parsel ve 333 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/49 sayılı kararıyla;   Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih ve 12/171 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; lise alanının ilköğretim ve okul öncesi öğretim alanına çevrilmesi yanında kaldırılan lise alanının yerine resmi alan kullanımının lise alanı olarak belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:190)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 817 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İncesu Köyü, uygulama imar planı F36a.14b.4a, F36a.14b.4b, F36a.14b.4c, F36a.14b.4d ve F36a.14b.3d paftalarında, Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/50 sayılı kararıyla;   idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla yapılaşma kararlarının kaldırılmasına  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:191)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 818 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.3c paftasında, 9626 ada 1, 2, 3 ve 950, 953 parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/53 sayılı kararıyla;   sehven kaldırılan planların eski haline dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık,  Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:192)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 819 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09a.3d paftasında, 4408 adanın bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  06.05.2011 gün ve 10/54 sayılı kararıyla;  sayısallaştırmada yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla yolun kapatılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.05.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/112 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:193)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 821 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasında 4137 ada 1 nolu  parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.05.2011 gün ve 10/44 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/98 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:3.50 yapılaşma koşulu Büyükşehir Ticaret Merkezi ve Kültürel Tesis Alanı kullanımının aynı yapılaşma koşullu Ticaret Merkezi ve Kültürel Tesis Alanı kullanımına çevrilip “trafo YEDAŞ görüşü ile bina içinde değerlendirilebilir.” plan notunun eklenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/250  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:194)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 822 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasında 561 ada 121 ve 122 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.05.2011 gün ve 10/50 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/69 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 122 parselin E:1.50 hmax:serbest yapılaşma koşullu sağlık tesisi alanına  ve 121 parselin E:3.00 hmax:serbest yapılaşma koşulu turizm alanına ve E:1.50 hmax:serbest ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/250  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, sağlık tesislerine giriş çıkış noktalarında kavşak düzenlemelerinin yapılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:195)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 824 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi uygulama imar planı F36c.04a.1a ve F36b.24d.4d paftalarında, 187 ada 2 parsel ile 255 ada 1 nolu parselin  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.04.2011 tarih ve 9/39 sayılı kararıyla; akaryakıt boru hattı tesis edilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.04.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1481 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:196)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 825 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.3b ve F36c.04a.3c paftalarında, 499 ada 29 parselin bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 11/49 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/72 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.05.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1854 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile  olundu.
 22. (K.NO:197)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 827 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.4d paftasında, 509 ada 3 parselin bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 11/52 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/71 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımının E:1.60 h:18.50m TAKS:0.60 yapılaşma koşullu turizm tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.05.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1854 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:198)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 826 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık, İstiklal ve Çinik Mahalleleri, uygulama imar planı F36c.04a.1b paftasında 243, 244, 245, 246, 247, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 nolu adalar, F36c.04a.4b paftasında 408, 409, 410, 416, 417, 418, 419, 426 ve 431 nolu adalar ile F36c.10b.1a paftasında 846 nolu adanın bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.05.2011 tarih ve 11/50 sayılı kararıyla; ada kenarlarının ve ada miğferlerinin mülkiyete ve kadastroya göre düzeltilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.05.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1854 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:199)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 820 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahalleleri uygulama imar planı F36c.03a.1a paftasında 6630 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.03.2011 gün ve 6/20 sayılı kararıyla; dini tesis alanı kullanımının bir kısmının  konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.03.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-86 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 25. (K.NO:200)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 372 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Demirci, Ambarpınar, Çağlayan, Gürgenyatak Köylerinin bulunduğu alanda köy yerleşik alanlarının belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen Canik Belediye Meclisinin  03.03.2011 gün ve 6/19 sayılı kararı Canik Belediye Başkanlığının 23.03.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-115 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu meclis kararının, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:201)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17/05/2011 tarih ve 1694 sayılı; Belediyemiz mücavir alan sınırlarında telekomünikasyon altyapı kurumları ve şirketleri hızlı bir şekilde alt yapı tesislerini yapmakta, saha dolaplarını tretuarlarımıza yerleştirmekte ve baz istasyonları kurmaktadır. Bu durum da Belediyemizce büyük emek ve paralarla yapılan üstyapıları (asfalt, parke, beton, yeşil alan vs.) tahrip etmekte, tamirat yapılsa bile hem görsellik açısından ilk hali gibi olmamakta hem de yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürmektedir.                         Söz konusu sebepten dolayı; Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufundaki görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan ana arterler, durak yerleri, karayolu, meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, tünel, raylı sistemler, demiryolu hatları, iskele, polietilen boru hatları, aydınlatma direkleri, parklar, kapalı ve açık otoparklar, sosyal donatı alanları, kuleler, bölge parkları, dolgu alanları, atık yağmur ve içme suyu kanalları, mezarlıklar, sosyal, kültürel, eğitim, sportif, idari vb. amaçlı her türlü tesis, bina, köprü vb. yer altı ve yerüstü düzenlerinden; ses-data haberleşmesine yönelik tesis kurulması (fiber optik kablo, baz istasyonu, telsiz role istasyonu, outdoor kabinet, saha dolabı, aydınlatma direkleri, vs.) ve bu tesislerin ortak kullandırılması için hazırlanan Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ve Geçiş Hakkı ücret tarifesi ek’te sunulmuş olup,                                                        Geçiş Hakkı Yönetmeliği ve geçiş hakkı ücret tarifesi teklifinin daha detaylı incelenmek ve yeni bir yönetmelik hazırlanmak üzere Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:202)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 30/05/2011 tarih ve 1890 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınama Ajansı tarafından yürütülmekte olan Güdümlü Proje Destekleri kapsamında finanse edilecek olan “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi” projesi sözleşme ve uygulama dönemlerinde kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “Kenan ŞARA”nın yetkili kılınmasına, proje toplam maliyeti 12.023.981.63 TL’nin eş finansman miktarı olan 5.023.981.63 TL’sinin 15 Mart 2010 tarihinde ilgili taraflarla imzalanmış olan “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Kuruluş Protokolü” çerçevesinde belirlenmiş olan hisse oranları dikkate alınarak kurumumuz payına düşen 1.500.000.00 TL’nin bütçenin ilgili kalemlerinden ihtiyaçlar doğrultusunda yılı bütçesinden karşılanması, proje uygulama döneminde öngörülen proje bütçesi üzerinde ortaya çıkabilecek olan ilave maliyetler açısından ortaklığın sorumluluğunda olan bölümün ilgili protokol kapsamında belirtilen aynı oranlar kullanılarak kurumumuz bütçesinden karşılanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:203)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 23/05/2011 tarih ve 805 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sabit perakende balık satış yerleri ile ilgili olarak, belediyemize gelen şikayetler doğrultusunda denetimler yapılmış ve denetimler sonucunda ilgili işletmelerin ilçe belediyelerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldığı ancak şu anki durumları itibariyle ilgili yönetmeliğin ve su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri yönetmeliğinin şartlarını taşımadığı ekteki fotoğraflardan görüldüğü üzere tespit edilmiştir.                            5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon” başlıklı 27. maddesinde belirtilen kanun hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerinin bu konuda ortak çalışma yapması gerekmektedir. Bu çalışma gerek insan ve çevre sağlığı açısından gerekse görsellik ve hijyen bakımından şehrimizde örnek bir çalışma olacaktır.                                                         Bu amaçla işletmelerin mevcut durumlarının ilgili yönetmelikler doğrultusunda iyileştirilmesi ve bu iyileştirme çalışmalarının 1 Eylül 2011 balık sezonu açılıncaya kadar süre verilmesi aksi takdirde Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:204)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 30/05/2011 tarih ve 854 sayılı; 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 29.Maddesinde “İçkili yer bölgesi, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.” denmektedir.                                                            Söz konusu maddeye istinaden mülki idareden aldığımız olumlu görüş doğrultusunda, ekli krokide belirtilen 215.Sk  ile Sahil yolu kesişim noktasından Deniz Polis Noktasına kadar olan sahil yolu şeridinin içkili yer bölgesi tespit edilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 30. (K.NO:205)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/05/2011 tarih ve 736 sayılı; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından, kurumların 657 sayılı Kanunun mülga 112 nci maddesine istinaden çıkartmış oldukları sicil amirleri yönetmeliklerinin dayanağı ve uygulama imkanı kalmadığından bu yönetmeliklerini yürürlükten kaldırmaları gerektiği Devlet Personel Başkanlığının 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2) ile bildirilmiştir.                                                             Bu itibarla aşağıdaki; “Büyükşehir Belediyemiz Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” teklifini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                        SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK                MADDE 1 – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2010 tarihli ve 20/338 sayılı kararı ile kabul edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi  Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.                                                        MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                                            MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı  yürütür.
 31. (K.NO:206)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30/05/2011 tarih ve 783 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunu’nun 21 nci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması ilişikte sunulmuştur.                                                Yeniden oluşturulan teşkilat şemasında Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi  Başkanlığına bağlı ;                                                              1. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürlüğü , Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak,                                                            2. Huzurevi Şube Müdürlüğü, Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak,                                                                3. Müze ve Kütüphane Şube Müdürlüğü, Kent Müzesi  Şube Müdürlüğü olarak düzenlenen ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:207)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10/05/2011 tarih ve 1456 sayılı; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası 02.05.2011 tarih, 6149, 256 sayılı yazıları ile; 21-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında “Kagrotech Karadeniz tarım Ürünleri Ve Ekipmanları Fuarı” düzenlemek istediklerini, fuar alanı olarak da halkın yoğun olarak bulunabileceği Sevgi Park Fuar alanının altyapı olanaklarıyla birlikte bedelsiz olarak taraflarına tahsis edilmesini talep etmektedirler.            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesinin (e) bendinde “taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmü yeralmaktadır.                                Söz konusu tahsisi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 33. (K.NO:208)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/05/2011 tarih ve 1522 sayılı; Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti., 11.05.2011 tarih, 2011/578 sayılı yazısında; İlimiz Merkez, İlkadım İlçesi, Atatürk Bulvarı üzerinden Belediyemizce inşa edilen Perakende Balık Satış Merkezi içerisinde yeralan, ekli projesinde gösterilen 2 nolu büfenin; “Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6215 Sayılı Kanun ile değişik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden    fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” denilmekte olduğundan;                        Söz konusu Büfenin,Belediyemizin de % 99,78 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nce 5 yıl müddetle ve aylık ve KDV hariç 290,00.-TL bedelle işletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 34. (K.NO:209)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/05/2011 tarih ve 1618 sayılı; Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti., 27.05.2011 tarih, 2011/727 sayılı yazısında;        ( İlkadım Belediye Encümeninin 22.02.2011 tarih, 389 ve Büyükşehir Belediye Encümenimizin 18.03.2011 tarih, 99 sayılı kararları ile Belediyemize devredilen ), İlimiz İlkadım İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yasemin Sokak ile Selvi Sokak arasında kalan, imar planında su deposu alanına isabet eden, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 827 ada, 16 nolu parselde, Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazdaki ana su deposu üzerinde Gazi Belediyesi’nce oluşturulan Ali Baba Parkı ve içerisindeki 65.00 m²’lik kafeteryanın, “Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6215 Sayılı Kanun ile değişik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” denilmekte olduğundan;                                                                                                                                                                                    Söz Konusu Kafeteryanın ,Belediyemizin de % 99,78 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nce 5 yıl müddetle ve aylık ve KDV hariç 400,00.-TL bedelle işletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 35. (K.NO:210)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27/05/2011 tarih ve 138 sayılı;  19.01.2011 tarihli Makamınızdan havaleli dilekçede Mehmet SOYLU, tapuya İlyasköy Mahallesi, 995 ada, 9 nolu parselde adına kayıtlı arsası ve üzerinde yer alan zemin+1 katlı binanın 1.katını eşi Ayşe SOYLU’nun kullanması ve kendisinin de huzurevinde vefatına kadar ücretsiz olarak kalması şartıyla taşınmazın tamamını bedelsiz olarak Belediyemize bağışlamayı talep etmiştir.                        Söz konusu arsa ve üzerinde yer alan zemin+ 1 katlı bina için ilgili kurumlardan yapılan incelemeler dikkate alınarak toplam 104.418,63.-TL bedelli taşınmazın şartlı bağışı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 tarih, 8-1-123 sayılı Meclis kararıyla karara bağlanmıştır. Ancak Mehmet SOYLU gördüğü lüzum üzerine 12.05.2011 tarihli dilekçesinde vefatına kadar intifa hakkının (tasarruflarının) tarafına ait olması şartıyla taşınmazın tamamını Belediyemize bağışlamak istediğini belirtmiştir.                                        Bu nedenle söz konusu taşınmazın intifa hakkının vefatına kadar Mehmet SOYLU’ya ait olmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:211)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 01/06/2011 tarih ve 755 sayılı; Proje Ulaşım Anonim Şirketi (Samulaş) % 99,96 hissesi Büyükşehir Belediyesine ait olan bir kuruluştur.        Raylı Sistem işletmeciliğin (3) yıl süre ile kiraya verilmesi işi usül ve yasaya uyarlı olarak gerçekleştirilen ihale sonucunda  26 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan sözleşme gereği Samsun Proje Ulaşım Anonim Şirketi (Samulaş) yükümlülüğüne verilmiştir.                12.04.2011 gün ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6215 sayılı yasanın 21.md.si ile değişik 26. Maddesine ile ; “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir” hükmü getirilmiştir.                           Söz konusu şirket, 01/06/2011 gün ve 2011/566 sayılı yazısında işin başlamasından sonra, özellikle ücret toplama sistemlerinin işletilmesi, yolcu bilgilendirme sistemi, reklam hizmetleri ve diğer atıl kapasitelerin kiralanması gibi işlerin görülmesi konusunda üçüncü kuruluşlarla yapılan görüşmelerde (3) yıllık sürenin yetersizliğinin bir sorun olarak karşılarına çıktığını; ayrıca,  raylı sistemde aktarma hizmetleri için satın alınan otobüsler için de uzun vadeli kredi sözleşmeleri imzalandığını belirtmektedir.                                                Bu kapsamda raylı sistem işletmeciliğinin 26 Temmuz 2010 tarihli sözleşmedeki aynı  koşullarla ve 10 yıl süre ile Proje Ulaşım Anonim Şirketine (Samulaş) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın işletilmesinin devredilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 37. (K.NO:212)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/06/2011 tarih ve 879 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.23d.4c paftasında 4238 ada 2 nolu parsel ve 4297, 4298, 4299 nolu adalar ile F36c.03a.4a, F36c.03a.4b, F36c.03a.4c ve F36c.03a.4d paftalarının bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.06.2011 gün ve 12/39 sayılı kararıyla; yolun kamulaştırılmasına ilişkin sorunlara çözüm bulmak amacıyla güzergahın yeniden düzenlenmesi yanında revizyon imar planında yapılaşma koşulu belirlenmesi unutulan konut adasının yapılaşma koşulunun belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 03.06.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-193 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:213)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 286 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36a.20c ve F36b.21b   paftalarında 10085 ada 1 parsel ve Toybelen Mahallesi 9505 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, yurt alanı kullanımına park kullanımının eklenmesi, kaldırılan parkın karşılığı olarak konut alanı kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.02.2011 gün ve 286 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, dilekçe sahiplerinin plan değişikliği talebinden yazılı olarak vazgeçtiklerini bildirdiklerinden teklifin Dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:214)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/05/2011 tarih ve 662 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4b ve F36b.16a.1c paftalarında 16 ada 13, 14, 23 ve 24 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.04.2011 gün ve 8/41 sayılı kararıyla;  ayrık nizam 5 kat  ve blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının TAKS:0.30 hmax:30.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi “çekme mesafeleri ile sınırlandırılan alandaki TAKS:0.30’u, toplam inşaat alanı ise 6000m²’yi aşmayacaktır.” plan notunun eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.04.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/97 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, şehircilik ve planlama ilkelerine, çevre yapılaşma koşullarına, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” kat artışlarında iki bina arasında olması gereken mesafe koşullarına uygun olmaması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 40.  
 41. (11 TEMMUZ 2011 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’da toplantı kapatıldı.)