SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.04.2015 Meclis Kararları


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 NİSAN 2015 tarihli toplantısının 9.Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MECLİS KARARLAR

 1. (K.NO:150)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.03.2015 tarih ve 282 sayılı; 61735251808 TC. nolu Mehmet BOZACIOĞLU, İdaremize vermiş olduğu 11.02.2015 tarihli dilekçesi ile, İlimiz Bafra İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 65 ada 48 nolu parselde eski eser tescilli yapının ve arsasının Belediyemizce her ilçede uygulanacak olan Mahalle Kültür ve Bilgi Evi Projesi kapsamında kamulaştırılmasında uzlaşmaya varılmasından sonra, yine mülkiyeti kendisine ait 65 ada, 46, 47 ve 49 nolu parselleri Belediyemize şartlı olarak bağışlayacağını beyan etmiştir. Söz konusu İlimiz Bafra İlçesi, Gazipaşa Mahallesi 65 ada, 48 nolu 543.00 marsa ve üzerindeki bina için Encümen’in 05.02.2015 tarih, 84 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiş ve toplam 400.000,00 TL bedeli karşılığında uzlaşmaya varılmıştır. 
   
  S. NO ADI SOYADI MAH. ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ASGARİ EMLAK RAYİÇ BEDELİ (TL.)
  1 Mehmet BOZACIOĞLU Bafra 65 46 148.00 m² 5.180,00
  2 Mehmet BOZACIOĞLU Bafra 65 47 239.00 m² 8.365,00
  3 Mehmet BOZACIOĞLU Bafra 65 49 267.00 m² 9.345,00

TOPLAM: 654.00 m² 22.890,00 TL

Bu nedenle yukarıda ada, parsel ve taşınmaz bilgilerinin yer aldığı tabloda belirtilen 65 ada, 46, 47 ve 49 nolu parsellerin; uzlaşma sağlanan 65 ada, 48 nolu parselde yer alan binada Belediyemizce belirlenecek kullanım amacının önüne isminin yazılması şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi uyarınca emlak rayici değerleri üzerinden bağışlarını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 1. (K.NO:151)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.03.2015 tarih ve 524 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır. Bu kapsamda, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, tapuda İlimiz, Asarcık İlçesi,F36d.25b.4a pafta,144 ada, 74 no’lu parselde kayıtlı,10.505,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alan; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanıma imkân sağlayan “Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı ” olarak kullanılmak üzere kiralanması düşünülmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunu ve Resmî Gazete’nin 22.03.2007 tarih 26470 sayısında yayımlanan “ Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, söz konusu taşınmazın Belediyemize kiralanması Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’nden istenmiştir. Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, tapuda İlimiz, Asarcık İlçesi,F36d.25b.4a pafta,144 ada, 74 no’lu parselde kayıtlı, 105.050,00 m² yüzölçümlü taşınmazın kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına 1 yıl süre ile imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:152)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.03.2015 tarih ve 526 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır. Bu kapsamda, İlimiz, Ayvacık İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Suat Uğurlu Barajının üst tarafında bulunan orman niteliğindeki taşınmazın bulunduğu alan; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanıma imkân sağlayan “Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı ”olarak kullanılmak üzere kiralanması düşünülmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunu ve Resmî Gazete’nin 22.03.2007 tarih 26470 sayısında yayımlanan “ Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, söz konusu taşınmazın Belediyemize kiralanması Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’nden istenmiştir. Bu nedenle; İlimiz, Ayvacık İlçesi, Uğurlu Mahallesi, Suat Uğurlu Barajının üst tarafında bulunan orman niteliğindeki taşınmazın kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına 1 yıl süre ile imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:153)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.03.2015 tarih ve 547 sayılı; İlimiz Canik İlçesi, Hasköy Mahallesi, 199 ada, 10 nolu parselde kayıtlı 114,70 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla 2886 sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışı düşünülmektedir. Bu nedenle İlimiz Canik İlçesi, Hasköy Mahallesi, 199 ada, 10 nolu parselde kayıtlı 114,70 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın; 2886 sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:154)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 552 sayılı; Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesinin 23.02.2015 tarihli ve 2015-5 sayılı dilekçesinde; İlimiz İlkadım İlçesi Kale Mahallesi 6222 Ada 2 no.lu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. Kat 41 no.lu taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarihli ve 18-1-387 sayılı kararına istinaden 2 yıl süreyle taraflarına tahsis edildiği bildirilerek tahsis süresinin dolması nedeniyle taşınmazın tekrar tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Bu nedenle kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesine, İlimiz İlkadım İlçesi Kale Mahallesi 6222 Ada 2 no.lu parselde kayıtlı Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan 2. Kat 41 no.lu taşınmazın 2 yıl müddetle ve bedelsiz olaraktahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:155)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 568 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz tarafından Canik Balıkçı Barınağındaki balıkçıların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesis yapılması kararı alınmış ve bu amaçla proje hazırlatılarak sosyal tesis inşaatına başlanmıştır. Bahse konu sosyal tesis binası ile ilgili olarak Belediyemiz ve Samsun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü arasında; “Karadenize Kıyısı Olan İllerde Uygulanacak Protokol”kapsamında düzenlenecek bir protokolle binanın kullanım hakkının Belediyemize verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu nedenle; Milli Emlak Müdürlüğü ile söz konusu protokolün yapılması ve protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilmesini uygun gören, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:156)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.03.2015 tarih ve 585 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır. İlimiz, Canik İlçesi, Gürgenyatak Mahallesi, Gebiyolu mevkii 103 Ada 43 Parselde bulunan 923.164,33 m² yüzölçümlü orman niteliğindeki taşınmazın bulunduğu alan; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, alternatif turizme uygunluğu ile günübirlik kullanıma imkân sağlamaktadır. Orman niteliğindeki bu alanın belirli bir kısmının; sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarının halkımızın hizmetine sunulması amacıyla “Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı”olarak düzenlenmesi düşünülmektedir. 6831 sayılı Orman Kanunu ile 22.03.2007 tarih ve 26470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, söz konusu taşınmazda; mesire alanı olarak düzenlenmesi düşünülen kısmının Belediyemize kiralanması Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’nden istenmiştir. Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, tapuda İlimiz, Canik İlçesi, Gürgenyatak Mahallesi, F36-C-03-D-1 pafta, 103 ada, 43 no’lu parselde kayıtlı, 923.164,33 m² yüzölçümlü taşınmazda mesire alanı olarak düzenlenmesi düşünülen kısmının kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına 1 yıl süre ile imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:157)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.03.2015 tarih ve 375 sayılı; İlimiz Kavak İlçesi Mahmutlu köyünde ekli krokide sınırları belirtilmiş ada ve parsel bilgileri yazılı taşınmazların bulunduğu yaklaşık 141,60 hektarlık alanın Belediye Kanununun 69. maddesi uyarınca belediyemizin bu bölgede yapacağı planlama ve uygulama işlemlerinde kullanılmak üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesi uyarınca satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinde “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.” denilmektedir. Bu nedenle ekli krokisinde belirtilen taşınmazların Belediye Kanunun 69. maddesinde belirtilen hizmetlerde kullanılmak üzere Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi uyarınca doğrudan temin usulü yoluyla satın alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:158)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 tarih ve 613 sayılı; Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 25.03.2015 tarihli, 328 ve 329 sayılı yazıları ile; işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarihli, 12-224 sayılı kararı ile şirketlerine 10 yıl süre ile devredilen, İlimiz Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes sahil yolu üzerinde bulunan Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi teslim etmek istediklerini belirtmiştir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 27.03.2014 tarihli, 0048 sayılı yazısı ile; İlimiz Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes sahil yolu üzerinde bulunan Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatı ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının belirli bir bedelle şirketlerine verilmesini talep etmektedir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden, Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; işletme hakkı Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine devredilen İlimiz Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında yer alan Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatı ile Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatının teslim alınması ve Palmiye Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatının 10 yıl süreyle sezonluk (6,7,8 ve 9 aylarda kullanılmak üzere) KDV hariç 2.250,00 ¨ bedelle, Deniz kızı Büfe- Çay Bahçesi ve müştemilatınınsezonluk (6,7,8 ve 9 aylarda kullanılmak üzere) KDV hariç 2.250,00 ¨ bedelle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi uyarınca işletme hakkının Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:159)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 24.03.2015 tarih ve 234 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın ekli görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yönetmeliğini uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:160)Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 240 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2012 tarih ve 4/77 sayılı kararı ile kabul edilen “ Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Kent Merkezindeki Cadde,Bulvar ve Sokaklar Üzerinde Parkomat Makinaları İle Otopark İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik” in iptali için Belediyemiz aleyhine Samsun 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davada Mahkemece 2013/1112 Esas, 2015/42 Karar sayılı 23.01.2015 tarihli karar ile Yönetmeliğin iptaline karar verilmiştir. Mahkemenin iptal kararını karşılayacak yeni bir yönetmelik hazırlanıncaya kadar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi gereğince Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla mevcut Yönetmeliğin iptalini uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:161)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 1442 sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan sepet montajlı 1 adet kamyon satın alınacaktır. Taşıt Kanununda yapılan değişiklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmüne istinaden, 1 adet sepet montajlı kamyon satın alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:162)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 tarih ve 1527 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmeliği uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:163)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 1060 sayılı; İlgi : (a) Tekkeköy Belediyesinin 19.03.2015 tarih 1365 sayılı yazısı (b) Tekkeköy Belediyesinin 19.03.2015 tarih 1366 sayılı yazısı (c) Tekkeköy Belediyesinin 23.03.2015 tarih 1386 sayılı yazısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; 1-)İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Kerimbey Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1623.Sokak (T.N:27) olarak isimlendirilmesi, 2-)İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1622.Sokak (T.N:6.1) olarak isimlendirilmesi, 3-)İlgi (c) yazısında belirtilen Tekkeköy İlçesi Çiftlik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 1624.Sokak (T.N:39), 1625.Sokak (T.N:40), 1626.Sokak (T.N:41), 1627.Sokak (T.N:42) olarak isimlendirilmesi, 4-) İlkadım ilçesi Adalet mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Nizami Mülk Caddesi(T.N.60) isminin Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem ŞENGÜL Caddesi (T.N:29.03) olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:164)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1082 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Çakallı Mahallesi, nazım imar planı F36d.13a ve uygulama imar planı F36d.13a.2a, F36d.13a.2d, F36d.13a2c paftalarının bulunduğu alanda, Çakallı Han ve çevresinin kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:5834-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği, plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:165)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1071 sayılı; 6360 sayılı Kanun ile belirlenen sınırlarımız içerisinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi gereğince belirlenen teşkilat şemasına göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Ekim 2012 tarih 353 sayılı kararı ile onaylanan “ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Görev ,Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” oluşturulan yeni birimlere göre düzenlenerek yeniden hazırlanmıştır. Yeniden kurulan yeni birimler ile görevlerimize göre düzenlenen “ İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Görev ,Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği”ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:166)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1083 sayılı; Büyükşehir Belediye Sınırlarında Yol üstü otopark alanları ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın 30.03.2015 gün ve 263 sayılı yazısı doğrultusunda “UKOME kararıyla belirlenen yollarda, (cadde ve bulvarlarda) yol üstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin(PİN:1077-104)1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:167)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1084 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21a.2b paftasının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla kamyon garajı, ambarlar ve otopark alanı kullanımında bulunan imar adası kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin(PİN:1055-71) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:168)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1085 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b ve F36a.20c paftaları ve uygulama imar planı F36a.20b.4c, F36a.20b.3d, F36a.20c.2a ve F36a.20c.1b paftalarının bulunduğu alanda, konut, ticaret ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-105) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-48) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yanında park kullanımı belirlenmesine ilişkin ilave imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilave imar planı , plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:169)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1086 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4a paftası, 1412 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, mülkiyet durumuna uygun olarak yapı yaklaşma mesafesi ve ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4848-20) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:170)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1087sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine, ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/54 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşların 24.03.2015 günlü ve 18.03.2015 günlü dilekçeleri ile İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı’nın 13.03.2015 gün ve 939 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda plan değişikliği yapıldığından sözkonusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:171)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1088 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3a paftasının bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.03.2015 gün ve 2838442 sayılı yazısı doğrultusundatemel eğitim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5’er metreye indirilmesine ilişkin(PİN:580-49) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:172)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1089 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F37c.05c ve F37c.05d paftaları ve uygulama imar planı F37c.05c.4a ve F37c.05d.3b paftaları, 85 ada 319 nolu parsel, 102 ada 13, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller, 105 ada 50 nolu parsel, 144 ada 1 parsel, 318 ada 1 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, meydan, park, belediye hizmet alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-15) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 25.03.2015 gün ve 1024 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:173)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1090 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F33b.25b paftası ve uygulama imar planı F36b.25b.4a, F33b.25b.4b, F33b.25b.4c ve F33b.25b.4d paftaları, 341 ada 50 nolu parselin bulunduğu alanda, Boyabat Barajı Su Toplama Havzası içerisinde kalan ailelerinin iskan edilmeleri amacıyla konut, park, cami alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4760-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4911-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 30.03.2015 gün ve 2509 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:174)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1091 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c ve uygulama imar planı F36b.17c.1d paftası, 415, 416 ve 417 nolu adaların bulunduğu alanda, arazi yapısı dikkate alınarak park, okul ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-106) 1/5000 ve (PİN:1055-72) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 23.03.2015 gün ve 36173590-310.01.04.01/1041 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:175)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1092 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/46 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına 03.03.2015, 04.03.2015, 09.03.2015, 10.03.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 18.03.2015, 19.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015, 24.03.2015, 25.03.2015, 26.03.2015, 27.03.2015 günlü dilekçeler, TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 26.03.2015 gün ve 31836 sayılı yazısı, Toros Tarım 26.03.2015 gün ve 119 sayılı yazısı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 gün ve 3554 sayılı yazısı, Total Oil Türkiye A.Ş’nin 12.03.2015 gün ve 1104 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur. Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/46 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına 03.03.2015, 04.03.2015, 09.03.2015, 10.03.2015, 11.03.2015, 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2015, 18.03.2015, 19.03.2015, 20.03.2015, 23.03.2015, 24.03.2015, 25.03.2015, 26.03.2015, 27.03.2015 günlü dilekçeler, TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 26.03.2015 gün ve 31836 sayılı yazısı, Toros Tarım 26.03.2015 gün ve 119 sayılı yazısı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 gün ve 3554 sayılı yazısı, Total Oil Türkiye A.Ş’nin 12.03.2015 gün ve 1104 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur. 13.03.2015 gün ve 326 sayılı, 16.03.2015 gün ve 458 sayılı, 19.03.2015 gün ve 462, 454, 327, 328, 329, 346, 286 sayılı, 20.03.2015 gün ve 440, 501, 444, 347, 342, 351, 350, 353, 340, 341, 339, 338, 337, 336, 356, 384 sayılı, 23.03.2015 gün ve 445, 388, 361, 364, 362, 363, 571, 368, 359, 365, 385, 386, 392, 418, 352, 505, 418, 360, 511, 373, 402 sayılı, 24.03.2015 gün ve 475, 474, 472, 503, 534, 535, 536, 465, 463, 455, 510, 509, 410, 453, 449, 451 sayılı, 25.03.2015 gün ve 538, 604, 413, 539, 517 sayılı, 26.03.2015 gün ve 547, 546, 545 sayılı, 27.03.2015 gün ve 678, 685, 539, 576 sayılı dilekçelerin, gerek toplu ulaşım hattının havaalanına kadar ulaşımının sağlanması, gerekse kent bütününe yönelik imar planı açısından değerlendirildiğinde sanayi alanlarının bir bölgede toplanması amaçlandığından ve sanayi mahallesi imar uygulamasının mahkeme kararı ile iptal edildiği ve yeniden uygulama yapılması gerektiğinden itirazların reddi, 09.03.2015 gün ve 227 sayılı, 10.03.2015 gün ve 237 sayılı, 11.03.2015 gün ve 296, 299 sayılı, 18.03.2015 gün ve 287 sayılı, 19.03.2015 gün ve 450 sayılı, 20.03.2015 gün ve 343, 438, 467 sayılı, 23.03.2015 gün ve 411, 425, 483, 471 sayılı, 24.03.2015 gün ve 687, 516, 521 sayılı, 25.03.2015 gün ve 519 sayılı, 26.03.2015 gün ve 680, 682, 683, 679, 651, 652, 650, 622, 623, 662, 663, 694, 702, 703, 587, 588, 691, 592 sayılı, 27.03.2015 gün ve 681, 644, 645, 676, 635, 642, 643, 660, 657, 647, 648, 649, 597, 625, 661, 696, 697, 698, 708, 646, 590, 582, 583, 584, 585, 586, 665, 578, 579, 566, 565, 568, 569, sayılı dilekçelerin, mekansal planlar yapım yönetmeliği koşulları yerine getirilemediğinden, revizyon imar planı ana kararlarına aykırı nitelik taşıdığından reddi, 09.03.2015 gün ve 236 sayılı, 11.03.2015 gün ve 233 sayılı, 23.03.2015 gün ve 412 sayılı, 24.03.2015 gün ve 527 sayılı, 25.03.2015 gün ve 707, 601, 594, 563, 600, 602, 603, 608 sayılı, 26.03.2015 gün ve 704, 668, 669, 670, 611, 636, 631, 636, 688, 693, 695, 692, 591, 686, 607, 675, 610, 567, 634, 653 654, 656, 613, 677, 618, 621, 615, 617, 626, 667 sayılı dilekçelerin, yapılaşma koşulları terk edilecek alan karşılığında yeniden düzeltilerek vatandaş mağduriyeti giderildiğinden reddi, 19.03.2015 gün ve 446 sayılı, 20.03.2015 gün ve 468, 469 sayılı, 23.03.2015 gün ve 439, 426 sayılı, 24.03.32015 gün ve 502, 494, 522 sayılı, 26.03.2015 gün ve 640 sayılı dilekçelerin, çevre yapılaşma koşulları dikkate alındığında planlama ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olmaması nedeniyle reddi, 23.03.2015 gün ve 428, 391, 389, 403 sayılı, 24.03.32015 gün ve 401, 404, 406 sayılı, 25.03.2015 gün ve 598 sayılı dilekçelerin, arazinin topografik yapısı nedeniyle yapılaşma mümkün olmadığından ve yapılaşmanın gerektireceği altyapı hizmetlerinin karşılanamayacağından reddi, 20.03.2015 gün ve 448 sayılı, 26.03.2015 gün ve 700 sayılı, 25.03.2015 gün ve 605, 593, 609 sayılı, 27.03.2015 gün ve 571 sayılı dilekçelerin, mevcut imar planında herhangi bir değişiklik olmadığından itirazların reddi, 16.03.2015 gün ve 477, 308, 321 sayılı, 17.03.2015 gün ve 306 sayılı, 18.03.2015 gün ve 452, 460 sayılı, 20.03.2015 gün ve 504, 457 sayılı, 23.03.2015 gün ve 414, 690, 491, 518, 367, 423 sayılı, 24.03.2015 gün ve 529,530, 524 sayılı, 25.03.2015 gün ve 619, 599, 637 sayılı, 26.03.2015 gün ve 658, 551 sayılı dilekçelerin, mevcut imar planındaki ada kenarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığından ve ada bütününde imar hakları iyileştirildiğinden reddi, 13.03.2015 gün ve 312, 255 sayılı, 20.03.2015 gün ve 456, 493, 496 sayılı, 23.03.2015 gün ve 489, 421, 420 sayılı, 25.03.2015 gün ve 606 sayılı, 27.03.2015 gün ve 564 sayılı dilekçelerin, toplu ulaşım aksına paralel yol düzenlemesi ile yapılaşmaya konu alanlarda herhangi bir eksilme olmayacak şekilde imar adaları yeniden düzenlendiğinden toplu ulaşım aksı ile imar adaları arasında güvenlik açısından belirli bir mesafe olması gerektiğinden reddi, 24.03.2015 gün ve 395, 405 sayılı dilekçelerin, Samsun- Ordu Karayolu üzerindeki mevcut imar planında yapılaşma koşulu h:9.50 olan konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımında bulunan alanların yapılaşma haklarının 3 kat, h:12.50 olan ticaret alanı kullanımında bulunan alanların 4 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, Asarağaç Mah. 219 nolu adanın bulunduğu alanda kaya düşmesi nedeniyle can ve mal güvenliği tehlikesi yaşandığından kanunun yargıya taşındığında kaya düşmesi ile ilgili süreçte yapılaşmaya açılması ile bilirkişi raporu değerlendirildiğinde alanın jeolojik yapısını dikkate alacak plan kararlarının oluşturulması gerektiği vurgulandığı, bu alanı da içerecek jeolojik etütlerin yaptırıldığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan jeolojik ve jeoteknik etütte uygun olmayan alan olarak belirlendiğinden reddi, 11.03.2015 gün ve 300 sayılı, 12.03.2015 gün ve 249, 250, 251, sayılı, 13.03.2015 gün ve 257, 256, 258 sayılı, 16.03.2015 gün ve 265, 266, 313 sayılı, 17.03.2015 gün ve 281, 273 sayılı, 20.03.2015 gün ve 433, 435, 434, 357, 358 sayılı, 23.03.2015 gün ve 366, 387 sayılı, 24.03.2015 gün ve 528, 523 sayılı, 26.03.2015 gün ve 589 sayılı dilekçelerin, Devlet Demiryollarının görüşü doğrultusunda demiryolu kenarında planlanan yolun açılması zorunluluğu ve toplu ulaşım akslarının yeniden düzenlendiği ve imar hakları iyileştirildiğinden reddi, 04.03.2015 gün ve 204 sayılı, 12.03.2015 gün ve 302 sayılı, 16.03.2015 gün ve 263 sayılı, 17.03.2015 gün ve 276 sayılı, 18.03.2015 gün ve 283 sayılı, 20.03.2015 gün ve 369 sayılı, 23.03.2015 gün ve 393, 424 sayılı dilekçelerin, Devlet Su İşleri ve Devlet Demiryollarının görüşü doğrultusunda demiryolu kenarında ve dere kenarında planlanan yolun açılması zorunluluğu ve toplu ulaşım akslarının yeniden düzenlendiği ve imar hakları iyileştirildiğinden reddi, 03.03.2015 gün ve 221 sayılı, 18.03.2015 gün ve 290, 464 sayılı, 23.03.2015 gün ve 478 sayılı, 24.03.2015 gün ve 400, 459 sayılı, 26.03.2015 gün ve 706, 627 sayılı, 27.03.2015 gün ve 581 sayılı dilekçelerin, revizyon imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte talep olduğundan reddi, 16.03.2015 gün ve 314 sayılı, 23.03.2015 gün ve 380 sayılı, 24.03.2015 gün ve 577 sayılı, 26.03.2015 gün ve 595 sayılı, 27.03.2015 gün ve 562ssayılı dilekçelerin, revizyon imar planı ile ilgisi olmadığından reddi, 23.05.2015 gün ve 381, 484, 482, 531, 417, 480, 476, 427, 473, 508, 441, 443 sayılı, 19.03.2015 gün ve 297 sayılı, 10.03.2015 gün ve 232 sayılı, 20.03.2015 gün ve 461, 466 sayılı, 24.03.2015 gün ve 407, 430, 532, 490, 533 sayılı, 12.03.2015 gün ve 324, 298 sayılı, 11.03.2015 gün ve 231, 235 sayılı, 25.03.2015 gün ve 628 sayılı, 13.03.2015 gün ve319, 304,305 sayılı, 18.03.2015 gün ve 292 sayılı, 16.03.2015 gün ve 315, 320 sayılı, 26.03.2015 gün ve 632, 705, 614 sayılı, 27.03.2015 gün ve 573 sayılı dilekçelerin, revizyon imar planı kararlarına uygun olarak yapılacak imar uygulaması ile çözümleneceğinden reddi, 26.03.2015 gün ve 612 sayılı, 16.03.2015 gün ve 322 sayılı, 24.03.2015 gün ve 515, 513, 526 sayılı, 17.03.2015 gün ve 325 sayılı, 27.03.2015 gün ve 872 sayılı, 23.03.2015 gün ve 442, 422, 416 sayılı, 20.03.2015 gün ve 486 sayılı, 18.03.2015 gün ve 289 sayılı dilekçelerin, revizyon imar planındaki ana ulaşım aksları bozulamayacağından ve imar uygulaması ile çözümlenebileceğinden reddi, 11.03.2015 gün ve 230 sayılı, 19.03.2015 gün ve 309, 310, 311 sayılı, 23.03.2015 gün ve 374, 377, 376, 375, 378 sayılı dilekçelerin karayolu kenarındaki ulaşım akslarının plan bütünlüğü içerisinde düzenlendiği ve bozulamayacağından, mülkiyet durumlarına ise imar uygulaması ile çözüm getirileceğinden reddi, 16.03.2015 gün ve 269, 268, 272, sayılı, 19.03.2015 gün ve 294, 293 sayılı, 20.03.2015 gün ve 447 sayılı, 25.03.2015 gün ve 638, 639 sayılı dilekçelerin Devlet Su işleri görüşü doğrultusunda dere kenarında yol açılması gerektiğinden ve imar hakları iyileştirildiğinden reddi, 24.03.2015 gün ve 485 sayılı itiraza konunun plan açıklama raporunda ve plan notlarıyla çözümlendiğinden reddi, 23.03.2015 gün ve 684 sayılı itirazın revizyon imar planı bütününde Sosyal ve teknik altyapı alanları dengesi sağlandığından reddi, 12.03.2015 gün ve 318 sayılı itirazın söz konusu parselin mevcut plan hakları korunduğundan reddi; 24.03.2015 gün ve 479 sayılı itirazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre çözüm getirileceğinden reddi, 24.03.2015 gün ve 512 sayılı itirazın imar planında ada kenarlarının mülkiyet sınırına getirilmesi ve revizyon imar planındaki ana ulaşım kararları değiştirilemeyeceğinden reddi, 18.03.2015 gün ve 488 sayılı itirazın DSİ görüşü doğrultusunda yol açılması gerekliliği ve ulaşım aksı bütünlüğünün bozulmaması ve imar uygulaması ile mülkiyet çözümleneceğinden ve sanayi bölgesi olarak planlandığından reddi, 23.03.2015 gün ve 390 sayılı itirazın mülkiyet ile ilgili revizyon imar planında değişiklik olmadığından ve imar uygulaması ile çözümlenebileceğinden reddi; 26.03.2015 gün ve 664 sayılı itirazın mevcut planda plansız alanda kaldığından reddi, 18.03.2015 gün ve 291 sayılı itirazın revizyon imar planları bütününde oluşturulan yaya ve taşıt aksı güzergahı bozulamayacağından reddi, 24.03.2015 gün ve 492 sayılı itirazın karayolu kenarında ulaşımın rahat sağlanması için yolun açılması gerekliliği nedeniyle ve yapılaşma haklarında mağduriyet olmadığından reddi; 23.03.2015 gün ve 470 sayılı itirazın imar uygulaması yapılan imar adasındaki plan ile mülkiyet sınırı korunduğundan ve imar hakları iyileştirildiğinden reddi, 18.03.2015 gün ve 938 sayılı itirazın Devlet Demiryolları kenarında yol bırakılması ve park alanının cami alanına ilave edilerek cami alanının korunması nedeni ile reddi , 20.03.2015 gün ve 500 sayılı itirazın revizyon plana ait ulaşım aksı düzenlemesi değişmeyeceğinden, ada bütünündeki imar hakları iyileştirildiğinden ve imar uygulaması ile mülkiyet problemi çözülebileceğinden reddi, 12.03.2015 gün ve 244 sayılı itirazın plan bütünündeki Karayolu kenarında düzenlenen ulaşım aksları bozulamayacağından ve yapılaşma koşulları iyileştirildiğinden reddi, 09.03.2015 gün ve 217 sayılı itirazın revizyon imar planında söz konusu parsellerin ticaret alanı olarak planlanmasından dolayı reddi, 09.03.2015 gün ve 216 sayılı itirazın çevre yapılaşma koşullarına aykırı olması ve plan ana kararlarını bozucu nitelik taşımasından dolayı reddi, 12.03.2015 gün ve 288, 259 sayılı itirazlara konu plan değişikliği ana ulaşım kararları gereği yapılmış olup mülkiyet miktarı korunduğundan ve revizyon imar planları kıyı kenar çizgisinin kara tarafında olduğundan, Bakanlık onama yetkisinde olan bölümle ilgili değişiklik yapılmadığından reddi, 17.03.2015 gün ve 275 sayılı itirazın yapılaşma koşullarında iyileştirilme yapıldığından ve mevcut imar planındaki akslar korunduğundan reddi, 27.03.2015 gün ve 580 sayılı itirazın ada ve parsel bilgilerine ulaşılamaması sebebi ile tespiti yapılamadığından reddi, 23.03.2015 gün ve 415 sayılı itirazın revizyon imar planının bütününde ulaşım ve yaya aksları düzenlendiğinden reddi, 23.03.2015 gün ve 487 sayılı itirazın söz konusu parsel mevcut imar planında plansız alanda kaldığından reddi, 20.03.2015 gün ve 507 sayılı itirazın Karayolları kavşak düzenlemesi dikkate alınarak Revizyon imar planında ulaşım aksı çözüldüğü ve revizyon imar planlarında imar hakları iyileştirildiğinden reddi, 26.03.2015 gün ve 655 sayılı itirazın 20m. ana taşıt aksı değiştirilemeyeceğinden reddi, 26.03.2015 gün ve 629 sayılı itirazın 20m. en kesitli ana yol güzergahı değiştirilemeyeceğinden ve imar haklarında iyileştirme yapıldığından reddi, 23.03.2015 gün ve 481 sayılı itirazın demiryolu kenarında yol açılması gerekliliği ve imar uygulaması ile mülkiyet sorunu çözümlenebileceğinden ve imar haklarında iyileştirilme yapıldığından reddi, 26.03.2015 gün ve 659 sayılı itirazın mevcut imar planında da yolda kalması ve mülkiyet probleminin imar uygulaması ile çözümlenebileceğinden dolayı reddi, 11.03.2015 gün ve 317 sayılı itirazın söz konusu taşınmazın mevcut imar planında da yolda bulunması ve revizyon imar planında ada bütününde imar hakkı iyileştirilmiş olması nedeni ile reddi, 26.03.2015 gün ve 641 sayılı itirazın söz konusu taşınmazın mevcut imar planında da yolda bulunması ve revizyon imar planında ada bütününde imar hakkı iyileştirilmiş olması nedeni ile reddi, 16.03.2015 gün ve 316 sayılı, 25.03.2015 gün ve 498 sayılı dilekçelerin, mevcut imar planında da konumu yolda kaldığından reddi yanında Pınar ve Çay Mahallelerinde yapılaşma hakları arttırılan imar adalarına TAKS:0.30 yapılaşma koşulunun mevcut planda olduğu şekliyle eklenmesine, Teiaş Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2015 gün ve 544 sayılı yazısı ile yapılan itirazın, İdare Mahkemesinin kararı ile iptal edilen plan değişikliği olduğundan ve revizyon imar planı içerisinde değerlendirilemeyeceğinden reddi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 gün ve 3554 sayılı yazısı ile yapılan itirazın, 1. maddesinin kabulü, diğer maddelerinin ise reddi, Toros Tarım Üretim Tesisleri’nin 26.03.2015 gün ve 119 sayılı yazısı ile yapılan itirazın, DOP için önerilen kamu alanlarının çok büyük bir bölümü şlam sahasında kaldığından ve üretim teknolojisi gereği oluşan atık maddelerin şlam sahası adı verilen sahalara konulduğundan dolayı üretimin devamı için bu alana gereksinim duyulduğu belirtildiğinden, yapılacak yeni imar planlarında düzenleme ortaklık payının mümkün olan en düşük oranda belirlenmesi, geri kalan sahaların fabrika üretim alanına tahsis edilmesi ve önceki planın DOP oranı olan %34,3 ile yeni yapılacak planın DOP oranı arasındaki orana tekabül eden alanın 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre bedele dönüştürülmesi yoluyla imar planı ve imar uygulamasının tamamlanması yönündeki talep; imar uygulamasının bedele dönüştürülmesine ilişkin muvaffakatın verilmesi koşuluyla kabulü, 10.03.2015 gün ve 234 sayılı, 11.03.2015 gün ve 224 sayılı, 12.03.2015 gün ve 247,307, 245 sayılı, 16.03.2015 gün ve 323 sayılı, 17.03.2015 gün ve 303 sayılı, 20.03.2015 gün ve 497 sayılı, 24.03.2015 gün ve 520 sayılı, 23.03.2015 gün ve 429, 719 sayılı, 26.03.2015 gün ve 633, 701, 596, 699 sayılı, 27.03.2015 gün ve 570, 560 sayılı dilekçelerin kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:176)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1093 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası ve uygulama imar planı F36b.17c.4b ve F36b.17c.4c paftalarının bulunduğu alanda, arkeoloji müzesi ve kültürel tesis alanı kullanımıyla bütünlük oluşturacak şekilde, nazım imar planında resmi kurum, uygulama imar planında Toprak Su Araştırma alanı kullanımında bulunan alanın arkeoloji müzesi ve kültürel tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077-107) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-73) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:177)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1094 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.14c pafta, 8165 ada 4, 9, 10ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının öğrenci yurdu yapılmak üzere sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin(PİN:1077-108) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.02.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıdığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:178)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1095 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Fidancık Köyü, nazım imar planı F37c.21a, F37c.21d ve F37d.25c paftası, uygulama imar planı F36b.21c.2a, F36b.21d.2d, F36b.21d.2c, F36b.21d.3b ve F36b.21c.4a paftaları, 160 ada 1 ve 3 parseller, 135 ada 3 parsel, 114 ada 1, 5, 13 ve 14 parseller, 102 ada 1 parsel ve 133 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Regülatör ve Hidro Elektrik Santrali Binası tesis edilmesine ilişkin(PİN:11285-2)1/5000 ölçekli nazım imar planı için 17.03.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunun, çevre ve doğaya olumsuz etki sağlayacağından dolayı reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:179)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1096 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftası, 10360 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 17.03.2015 gün ve 2015/1056 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin (PİN:1077-109) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 23.03.2015 gün ve 36173590-310.01.04.01/1062 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, ada bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması yanında sosyal tesis alanı kullanımı için yeterli büyüklükte olmadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:180)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1097 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı F37c.17a paftası ve uygulama imar planı 30L-IIId paftası, 123 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, sağlık ocağı kullanımının kamu hizmet alanı (emniyet hizmet alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:11285-1-) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İl Emniyet Müdürlüğü’nün 23.03.2015 gün ve 68838231-43957-148 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, emsal ve yüksekliğin yapılaşmalara uygun olacak şekilde uygulama imar planında karara bağlanması koşulu ile onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:181)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1106 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3a ve F36d.25a.3b paftaları, 144 ada 24 ve 82 nolu parseller ile 215 ada 1 parselin bulunduğu alanda, karakol alanının park ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında jandarma alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4932-3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Asarcık Belediye Başkanlığı’nın 25.02.2015 gün ve 238 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:182)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1107 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3b paftası, 151 ada 64, 65 ve 67 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4932-4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Asarcık Belediye Başkanlığı’nın 25.02.2015 gün ve 237 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:183)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1108 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25b paftası ve uygulama imar planı F36d.25a.3b paftası, 143 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda,gençlik merkezi yapılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4929-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4932-5) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Asarcık Belediye Başkanlığı’nın 26.03.2015 gün ve 288 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesiniuygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:184)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 1098 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.4a pafta, 216 ada 100 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yol ve park alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Terme Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 74 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğini plan değişikliği ile yapılaşma haklarının mevcut yapılar dikkate alınarak hazırlanması Planlama ve Şehircilik İlkelerine aykırı olması yanında şehircilik yönünden kötü örnek teşkil edileceğinden eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabul eden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/71 sayılı kararına yapılan vatandaşın itirazını oyçokluğuyla kabul eden Terme Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve 19 sayılı kararı,Terme Belediye Başkanlığının 09.03.2015 gün ve 99795546-301.