SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.03.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. (K.NO: 125)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 15.02.2018 tarih ve 431 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının değişiklik talebinde bulunduğu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre revize edilen aşağıda belirtilen Ücret Tarifesi değişikliğini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Uygulanan()*

Meclis K.T ve No

Komisyonca Kabul Edilen (¨)

1

2

3

4

12.09.2014-298

1

2

3

4

                   

5. İlan ve Reklam Amacıyla Dağıtılan Broşür, Katalog, Duvar ve Cep Takvimleri, Biblolar vb.nin Her Biri İçin.

 

Bütün Yerlerde

0,25

0,10

0,05

0,02

 

0,12

0,12

0,12

0,12

 1. (K.NO: 126)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 20.02.2018 tarih ve 119 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin 12 Mayıs 2017 tarih ve 193 nolu kararıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında “Buzağı Can Sütü Projesi” Kurumumuz tarafından uygulamaya konulmuştur.
  Yeşilırmak Havza Kalkınma Birliği Encümeni’nin 15.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararıyla adı geçen projemize ortak olunması talebi Kurumumuza ulaştırılmıştır.
  5393 Sayılı Belediye Kanunun:
  Diğer kuruluşlarla ilişkiler
  Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
  a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  Hükmü çerçevesinde:
  Orta Karadeniz bölgesinde yeni doğan buzağıların ölüm oranını azaltmak üzere geliştirilen ‘Buzağı Can Sütü Projesi’ne’ 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesi muvacehesinde Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin 450.000,00 (dört yüz elli bin)  TL eş finansman ile proje ortağı olarak alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 127)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 124 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İşbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı adına “ Lâdik Ambarköy Çevre Düzenlemesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Figen AKIN”nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 128)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 125 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı adına “Lâdik Akdağ Doruk Kafe” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Cüneyt YALÇINKAYA” nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 129)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 126 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı adına “ Şahinkaya Kanyonu Tarih, Doğa Buluşması” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Ercan UÇARLI” nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 130)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 127 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına “Doğanca Oteli Tefrişi ve Çevre Düzenlemesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Mehmet Akif ÖZDEMİR” in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 131)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 128 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı adına “ Bafra -Kolay Neyzen TEVFİK Anıevi, Kolay Sahil Yolu ve İskele Yapımı” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Serkan ÇAM” ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 132)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 129 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı adına “ Bafra Kapıkaya Yamaç Paraşütü Tesisi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Ramazan AYDIN” nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 133)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 130 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı adına “ Kurtuluş Yolu Güzergâhı Çevre Düzenlemesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Mehmet EKMEKCİ” nin yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO: 134)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.02.2018 tarih ve 131 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı adına “ Ambarköy Müze ve Müştemilatının Düzenlenmesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nı temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Daire Başkanı “Necmi ÇAMAŞ” ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 135)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.02.2018 tarih ve 422 sayılı; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Vezirköprü İlçemizin tarihi mirası olan taşınmazın ilçemizin tanıtımı, sosyal ve kültürel olarak gelişmesine ivme kazandırmak amacı ile tapuya Çanaklı Mahallesi, 652 ada, 12 no.lu parsele kayıtlı 1.419,12 m² yüzölçümlü Taşhan ve Ahır nitelikli taşınmazın konaklama ve yeme içme yeri olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün onay tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar aylık 4.000,00-TL (dörtbin) kira bedeli ve Vakıf Taşınmazları Kiralama Usul ve Esasları ile Genel şartnamenin ilgili maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirleyeceği bedel üzerinden her yıl taşınmazın sigorta ettirilmesi şartı ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 71. maddesine göre Belediyemize kiralanması Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih ve 24-1-544 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 13.02.2018 tarih ve E.22662 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Samsun ili, Vezirköprü İlçesi, Ortacami Mahallesi, Çanaklı Caddesinde bulunan ve tapuda 652 ada, 12 parselde kayıtlı, 1.419,12 m² yüzölçümlü Taşhan ‘ın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. maddesine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının protokol onay tarihi olan 07/02/2018 tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar aylık 4.000,00 TL bedelle ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayınlanan (ÜFE) “Bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi %” oranında artış yapılması şartıyla konaklama ve yeme içme yeri olarak kullanılmak üzere kiralanmasını uygun görüldüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 19.01.2018 tarih ve 2018-82 sayılı yazısı ile, İlimiz Vezirköprü ilçesi, Çanaklı Mahallesi, 652 ada, 12 no.lu parsele kayıtlı 1.419,12 m² yüzölçümlü Taşhan ve Ahır nitelikli sosyal tesis, büfe, çay bahçesi ve müştemilatlarından oluşan taşınmazın işletme hakkını 10 yıl süre ile şirketlerine verilmesini talep etmektedir.
Belediyemizce Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanmasına karar verilen mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, İlimiz Vezirköprü İlçesi, Çanaklı Mahallesi, (mevkisi Çanaklı Caddesi, Ortacami karşısında olan) 652 ada, 12 no.lu parsele kayıtlı 1.419,12 m² yüzölçümlü Taşhan ve Ahır nitelikli sosyal tesis, büfe, çay bahçesi ve müştemilatlarından oluşan taşınmaz için Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokolü imzalamaya ayrıca söz konusu taşınmazın işletme hakkının, 5 yıl müddetle ve aylık KDV HARİÇ 4.000,00 TL bedelle Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesi ve yapılacak protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 136)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.02.2018 tarih ve 436 sayılı; Vezirköprü İlçe Müftülüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 118 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda; İlimiz Vezirköprü İlçesi Kabalı Mahallesi 3188 nolu parselde kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan cami binasında çatlaklar olduğundan vatandaşlar için tehlike arz ettiği beyan edilmiş olup, yeni cami yapılmasında kullanılmak üzere arsanın kullanımının Diyanet İşleri Başkanlığı adına Vezirköprü İlçe Müftülüğüne 25 yıl süre ile tahsisini uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO: 137)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2018 tarih ve 446 sayılı;  Osman TOPÇUOĞLU 25.12.2017 tarihli dilekçesinde; mülkiyetleri kendisine ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi, 250 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 5.000,00 m2 yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.069,73 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdan oluşan toplam 11.069,73 m² alan üzerinde iki yıl içinde İmam Hatip Eğitim Kurumu yapılması ve adının Mehmet TOPÇUOĞLU verilmesi koşuluyla bağışlamak istediğini belirtmiştir.
Mülkiyetleri Osman TOPÇUOĞLU’na ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi, 250 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 5.000,00 m2yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.069,73 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdan oluşan toplam 11.069,73 m²lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından imam hatip eğitim kurumu yapılması ve yapılacak eğitim kurumuna Mehmet TOPÇUOĞLU adının verilmesi şartıyla bahse konu taşınmazların emlak raiç bedeli üzerinden Belediyemize şartlı bağışının kabulü, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2018 tarih ve 2-1-14 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
Osman TOPÇUOĞLU tapu devri esnasında; dilekçesinde belirtmiş olduğu 2 yıl içinde inşaatın tamamlanması şartının, Meclis Kararında geçmediği gerekçesiyle şartlı bağışa itiraz etmiştir. Osman TOPÇUOĞLU ile yapılan görüşme sonucunda; tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi, 250 ada,     1 no.lu parselde kayıtlı, 5.000,00 m2 yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.069,73 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazı, Belediyemiz tarafından 2(iki) yıl içinde imam hatip eğitim kurumu inşaatına başlanması ve yapılacak eğitim kurumuna Mehmet TOPÇUOĞLU adının verilmesi şartıyla bağışlamayı kabul etmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2018 tarih ve 2-1-14 sayılı kararı tashih edilerek, mülkiyetleri Osman TOPÇUOĞLU’na ait, tapuda İlimiz Çarşamba İlçesi, Aşağıturgutlu Mahallesi, 250 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 5.000,00 m2 yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2 no.lu parselde kayıtlı, 6.069,73 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdan oluşan toplam 11.069,73 m²lik alan üzerinde, Belediyemiz tarafından 2(iki) yıl içinde imam hatip eğitim kurumu inşaatına başlanılması ve yapılacak eğitim kurumuna Mehmet TOPÇUOĞLU adının verilmesi şartıyla, bahse konu taşınmazların emlak raiç bedeli üzerinden Belediyemize bağışlanmasını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 138)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2018 tarih ve 454 sayılı; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 21.11.2017 tarih ve 1689786 sayılı yazısı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz Terme İlçesi, Kumcağız Mahallesi, 109 ada, 19 parsel numaralı 2.105,38 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere tahsis işlemlerinin Daire Başkanlığı’mızca yapılması istenmiş ve 18.12.2017 tarih ve 1696520 sayılı yazımız ile Samsun Defterdarlığı’ndan taşınmazın tahsisi talep edilmiştir.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 3841 sayılı yazısı ile “Mezarlık yapılmak üzere” Belediyemize kesin tahsisi uygun görülmüştür.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz Terme İlçesi, Kumcağız Mahallesi, 109 ada, 19 parsel numaralı 2.105,38 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis alınmasını uygun gören, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 139)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20.02.2018 tarih ve 455 sayılı; 19.06.2017 tarih ve 1651350 sayılı yazımız ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan onaylı imar planında “Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası)” olarak ayrılmış bulunan, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 18 parsel numaralı 831,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerine Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapılması planlandığı ve bu amaç doğrultusunda taşınmazın tahsisi talep edilmiştir.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 30.01.2018 tarih ve 3532 sayılı yazısı ile “Ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi, tahsisli idarenin ilgili mevzuatları ile belirlenen ve alınması zorunlu olan gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmaması, tahsisli idare tarafından tahsis amacına uygun kullanım nedeniyle ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda ise Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67, 70, 73/A maddelerine göre işlem yapılması ve Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan izin alınması kaydıyla 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesi gereğince Hizmet Binası yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2 (iki) yıl süreli ön tahsisi uygun görülmüştür. Söz konusu taşınmazın 2 (iki) yıl süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulacaktır. Aksi halde tahsis işlemi herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalmış sayılacaktır.” denilmektedir.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 18 parsel numaralı 831,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis alınmasını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 140)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.03.2018 tarih ve 543 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Canik İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu alanındaki spor tesisleri içerisinde yer alan halı sahanın 5 yıl süre ile aylık 50,00- TL bedelle Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneğine tahsisi; amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen Kulüp tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih, 6-1-116 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği’nin 01.03.2018 tarih ve 2018/3 sayılı yazısı ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih, 6-1-116 sayılı kararı ile kulüplerine 50,00- TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen halı sahanın kira geçerlilik süresi 31.03.2018 de sona erdiğinden taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Canik İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu alanındaki spor tesisleri içerisinde yer alan halı sahanın; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 18/e maddeleri uyarınca Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından amacı doğrultusunda kullanılması, tüm masrafları (elektrik, su, doğalgaz, güvenlik vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması şartıyla 5 yıl süre ile ve aylık 100,00 TL bedelle tahsisini uygun gören, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 141)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.02.2018 tarih ve 35 sayılı; Vezirköprü İlçesi Elbeyi Mahallesinde ikamet eden Mehmet YÜCEL Asabükü mevkiindeki 11  ada 103 nolu parseldeki taşınmazı ve Salıpazarı İlçesi Karacaören Mahallesinde ikamet eden Hasan AYDIN Çiftlik mevkiindeki 147 ada 4 nolu parseldeki taşınmazı mezarlık yeri olarak kullanmak şartı ile bedelsiz Büyükşehir Belediyesine devretmek istemektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesinde “şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan, söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince şartlı bağışını uygun gören, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO: 142)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2018 tarih ve 1277 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında yapılacak olan, Belediyemizin Samsun İl hudutları içerisinde yapacağı veya yaptıracağı her türlü inşaat işinde (yol, kaldırım, dolgu, kazı yapım işleri) inşaatların yapımına ve ilerlemesine engel teşkil eden YEDAŞ’ ın sorumluluğundaki tesislerle ilgili deplasman, Belediyece mevcut şebekeye verilen hasarların onarımı ile YEDAŞ’ a ait abonelerin kolon bağlama-kesme işleri ve bu işlerin yapılabilmesi için gerekli olan her türlü enerji kesme ve enerji verme (manevra) işlemi gerektiren konuları kapsayan ekli protokolün kabulü ve Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’ in yetkili kılınmasını uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO: 143)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 726 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Çobanözü Mahallesi, nazım imar planı F36a.20c ve F6b.16d paftaları, uygulama imar planı F36a.20c.3a, F36a.20c.3b, F36a.20c.3c,F36a.20c.3d ve F36b.16d.4d paftalarının bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:1077-391) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve  (PİN: 580-133) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO: 144)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 727 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Aşşağıçinik Mahallesinde hastane alanı kullanımı oluşturulması ve hastane alanı ile ilgili mülkiyetlerin çözümü amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2018 gün ve 2/25 sayılı kararıyla kabul edilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğine itirazın Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 21.02.2018 gün ve 30673830-754-E.1273 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itiraz ekinde gönderilen imar planının mevcut plana eklenmesi şekliyle uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 145)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 729 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi nazım imar planı F36a.20b paftası, uygulama imar planı F36a.20b.3a paftası 6251 ve 6252 nolu  adaların bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.08.2017 gün ve 4669 sayılı kararıyla ‘Kümbettepe Höyüğü Alanı’ Koruma Amaçlı Sit Alanına ilişkin, (PİN:1077-392) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-130)  1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 146)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 730 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, nazım imar  planı F36b.22a paftası, uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36b.22a.2a, F36b.22a.1b, F36b22a.1c, F36b22a.2d ve F36b.22a.2c paftalarının  bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin: (PİN:1077-393) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 1055-227) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 147)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 731 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  Dededağ Mahallesi, nazım imar  planı  E35c.19d  paftası, uygulama imar planı 19M-1,19M-4 ve 19L-3  paftalarının  bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden belirlenerek, eğitim alanı ( lise )ve belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:8473-23) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:912-46) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 148)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 732 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, nazım imar  planı F36b.21b ve F36b.21a paftaları, uygulama imar planı F36b.21b.1a, F36b.21b.1b ve F36b.21a.2b paftalarının  bulunduğu alanda, taşıt yolu ve konut dışı kentsel çalışma alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN: 1077-394) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:1025-228) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO: 149)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 733 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı  E35d.11a, E35d.11b, E35d.12a, E34c.15b, E34c.15a, E35d.11c ve E35d.12d  paftalarının bulunduğu alanda, kullanım kararları oluşturulmasınailişkin: (PİN:4941-7) 1/5000 ölçekli ilave  nazım imar planı  ve revizyonu  (hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve revizyonu  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO: 150)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 734 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında,  Fenk Mahallesi, nazım imar  planı F37c.05d ve F37c.5c paftaları 356 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının aile sağlığı merkezi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin: (PİN: 4897-29) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  Terme Belediye Başkanlığının 28.02.2018 gün ve 37035960-310.01-412/1207 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO: 151)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 738 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında,  Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d paftasının, bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenerek, hastane alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:4897-30) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 19.02.2018 gün ve 37035960-310.01-E.314/969 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, plan değişikliği onama sınırının sadece hastane alanı kullanımını içerecek şekilde düzeltilmesi şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO: 152)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 742 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.08b, F36a.09d, F36a.09c, F36a.15a, F36a.14b,  F36a.19b, F36a.14c, F36a.15c, F36b.16a, F36a.20b, F36a.16d, F36b.16c, F36a.24b, F36a.24c, F36a.16a, F36a.14c, F36a.14c, F36a.20a, F36a.20b, F36a.20b, F36b.16b ve F36b.17a  paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 6/21 sayılı kararı  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 10/218 sayılı kararı ile değiştirilerek onanan, askı süresi içerisinde  itirazlar ve Büyükşehir Belediyesince belirlenen alanlardaki değişiklikler ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Onaylı nazım imar planı kararları ile çelişen bu değişikliklerin nazım imar planı ölçeğinde değiştirilerek alt- üst ölçek plan kararları uyumun sağlanması, mahkeme kararı doğrultusunda ve dere kıyısında geçmiş yıllarda tespiti yapılan kıyı kenar çizgisindeki değişikliklerin nazım imar planına işlenmesine, ayrıca plan notu değişikliğine ilişkin;  (PİN:1077-395) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.12.2017 gün ve 32441223-310.01.02-E.1481 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO: 153)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 743 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve (PİN: 912-45) 28 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 gün ve 22/516 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planı ve değişikliği ile sayısallaştırılmasına uygun olarak hazırlanan, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının uyumlu hale getirilmesi için, ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterimlerine uygun hale getirmek için sayısallaştırma yapılmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile sayısallaştırılması, Bafra Belediye Başkanlığının 07.02.2018 gün ve 87527914-301.05/105 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile sayısallaştırılması, plan açıklama raporu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.11.2017 gün ve 22/516 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planı ve değişikliği ile sayısallaştırılmasına uygun olacak şekilde ve Mekansal Planlar  Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. fıkrasında “ İmar planlarında sosyal teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirmesi esastır. Yürürlükteki İmar Planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” hükmü uyarınca değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO: 154)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 744 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2d paftası, 4566 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN: 1055-229 )  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO: 155)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 745 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Emirefendi Mahallesi, uygulama imar planı 20L.IV paftası, 374 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda,   Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve (PİN: 912-43) 1/16 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 gün ve 18/448 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, yurt alanı olarak kullanılmak üzere, sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 07.02.2018 gün ve 87527914-301.05/104 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO: 156)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 746 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Saraykent Mahallesi, uygulama imar planı F36d.08b.3d ve F36d.08b.2a paftaları, 185 ada 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda,   Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve (PİN: 31085) 1/28 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 gün ve 22/519 sayılı kararıyla kabul edilen ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, otel yapılmak üzere ticaret alanı kullanımı, park alanı ve taşıt yolu oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı, Kavak Belediye Başkanlığının 08.02.2018 gün ve 29388358-754-E.343 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır” Plan Notunun eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO: 157)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 747 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16d.1c ve F36d.16d.2d paftaları, 110 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda,   Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve (PİN: 31065) 2/44 sayılı kararıyla; mevcut akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı düzenlenerek, otel, lokanta ve kafeterya kullanımları oluşturulmasına ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 08.02.2018 gün ve 29388358-754-E.341 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO: 158)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 748 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16c.2b paftası, 538 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve (PİN: 31086) 1/29 sayılı kararıyla; kuran kursu kullanımının, özel sosyal tesis alanı (kreş, çocuk yuvası)  kullanımı olarak yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kavak Belediye Başkanlığının 08.02.2018 gün ve 29388358-754-E.345 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun,Yençok: 4 Kat, E=1,60 yapılaşma koşulunun eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO: 159)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 749 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Terme Belediye Meclisinin 07.01.2018 tarih ve (PİN: 607-39) 7 sayılı kararıyla; plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 25.01.2018 gün ve 37035960-310.01.03-155/471 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ve plan açıklama raporunun, 20,21,22 numaralı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğundan iptali, 14 numaralı plan notunun “İmar uygulaması ile oluşmuş parsellerde, revizyon imar planı kararları ile yol genişletilmesi durumunda ,inşaat alanları (TAKS- KAKS) kamuya terkin öncesi tapu alanı üzerinden hesaplanacak olup, imar planında belirlenen kat adedi içerisinde inşaat alanının değerlendirilmesi esastır, mevcut kat adedi eklenen inşaat alanı için yeterli olmadığı durumda bir kat ilave edilebilecektir.” ifadesinin eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu değiştirilerek; Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ve plan açıklama raporunun, 20,21,22 numaralı plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğundan iptali, 14 numaralı plan notunun “İmar uygulaması ile oluşmuş parsellerde, revizyon imar planı kararları ile yol genişletilmesi durumunda ,inşaat alanları (TAKS- KAKS) kamuya terkin öncesi tapu alanı üzerinden hesaplanacak olup, imar planında belirlenen kat adedi içerisinde inşaat alanının değerlendirilmesi esastır, mevcut kat adedi eklenen inşaat alanı için yeterli olmadığı durumda bir kat ilave edilebilecektir.” ifadesinin eklenmesi ve 19 numaralı plan notunun “15.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından önce, parselasyon görmüş, mevcut ruhsatlı yapıların teşekkül ettiği yapı adalarında, yönetmelikte belirtilen çekme mesafeleri korunmak kaydıyla, ayrık/blok nizam yapılaşma önerilen konut adalarında Taks: 0.60’ı geçemez” şekliyle değiştirilerek oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO: 160)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 750 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında,  Koğa Mahallesi,   uygulama imar planı G35b.08c.3a paftası 86 ada 1,2 ve nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve (PİN: 8479-22)13 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Ladik Belediye Başkanlığının 12.02.2018 gün ve 94488807.310.99/141 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO: 161)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 751 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hasköy Mahallesi,   uygulama imar planı F36b.23d.2c paftası  4720 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve (PİN: 4848,53) 4/18  sayılı kararıyla; yurt alanı kullanımının, eğitim tesisi (ilkokul alanı)  kullanımı olarak belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Canik Belediye Başkanlığının 05.02.2018  gün ve 11547413-301.03-E.167911 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, E=1.50 Yençok: Serbest olarak belirlenen yapılaşma koşulunun kaldırılarak Yençok:4 kat olacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO: 162)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 753 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırlarında,  Kutlukent  Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.2d, F36c.04a.3a, F36c.04a.3b ve F36c.04b.4a paftaları, 141,143,145,248,285,286,638 ve 640  adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve (PİN: 905-93) 26/201 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesineilişkin; oy birliği  ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.12.2017 gün ve 33477558-301.05-E.200-6950 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, “Parsellerin yolda kalan kısımları bedelsiz olarak terkin edilmeden yapılaşmaya gidilemez.” Plan notunun eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO: 163)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 754 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3d paftası, 12445 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve (PİN: 28802-8) 4/32 sayılı kararıyla; ilköğretim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafesinin yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 19.02.2018 gün ve 84211085-517.03-E.39 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO: 164)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 756 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.14c.3b paftası, 8851 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda,   Atakum Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve (PİN: 28802-7) 4/29 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 gün ve 22/520 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğiyle uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının sosyal tesis alanı (yurt) kullanımına dönüştürülmesi ve mevcut sosyal tesis alanı(yurt) kullanımı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 19.02.2018 gün ve 84211085-517.03-E.39 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO: 165)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.02.2018 tarih ve 757 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar Mahallesi, uygulama imar planı F36a.14b.1a paftası, 11588 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,   Atakum Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve (PİN: 28802-6) 4/30 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 gün ve 24/559 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğiyle uygun olarak hazırlanan, orman vasfını yitirmiş 2b vasfındaki arazinin kullanım kararının konut ve park kullanımı olarak belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Atakum Belediye Başkanlığının 19.02.2018 gün ve 84211085-517.03-E.39 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve&