SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.03.2014 Meclis Kararları

MECLİS KARARLAR     
 

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Niteliği Bağımsız Bölüm No / m² yüzölçümü
1 Kökçüoğlu< (Hastanebaşı)< ( 3 adet ) 7205< 2< Mesken< B2(D) Blok( 1, 9 ) B4(B) Blok(6 )< ( daireler 82,00 m² )

 

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Niteliği Arsa Payı Alanı (m²)
1 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 17 Tarla - 3.100,00
2 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 88 Tarla - 2.300,00
3 AMASYA/Taşova -Arpaderesi Köyü - 133 Tarla - 191,00
4 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 140 Tarla - 10.000,00
5 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 151 Tarla - 1.500,00
6 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 164 Tarla - 3.000,00
7 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 229 Tarla - 9.600,00
8 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 319 Tarla - 4.200,00
9 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 337 Tarla - 2.200,00
10 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 382 Tarla - 4.650,00
11 AMASYA/Taşova- Arpaderesi Köyü - 494 Tarla - 5.800,00
12 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 554 Tarla - 33.500,00
13 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 618 Tarla - 16.000,00
14 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 697 Tarla - 5.000,00
15 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 751 Tarla - 3.000,00
16 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 754 Tarla - 1.900,00
17 AMASYA/Taşova- Arpaderesi Köyü - 780 Tarla - 6.500,00
18 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 784 Tarla - 8.650,00
19 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 788 Tarla - 4.600,00
20 AMASYA/Taşova - Arpaderesi Köyü - 833 Tarla - 5.000,00
21 SAMSUN/Kavak – Mehmet Paşa Mahallesi 251 1 Mesken 1/4 -
22 SAMSUN/Kavak – Mehmet Paşa Mahallesi 251 1 Mesken 1/4 -
 1. (K.NO:60) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 572 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.02b paftası ve uygulama imar planı F36c.02b.2a paftalarında, 593, 594, 595, 596 ve 597 nolu parsellerin bulunduğu alanda Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.02.2014 gün ve 331 sayılı yazısı doğrultusunda, 1.Derece Arkeolojik sit alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı  imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:61)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 573 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21d paftası ve uygulama imar planı F36b.21d.2a ve F36b.21d.1b paftalarında, 508,521,522,523 nolu parsellerin bulunduğu alanda Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 30.01.2014 gün ve 229 sayılı yazısı doğrultusunda 1.Derece Arkeolojik sit alanının plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:62)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 574 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15c ve F36a.15d paftaları ve uygulama imar planı F36a.15c.1a ve F36a.15d.2b paftalarının bulunduğu alanda Harita Şube Müdürlüğü’nün 10.02.2014 gün ve 403 sayılı yazısı doğrultusunda üniversite alanı ve yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:63)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 575 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasında,1290 ve 1292 nolu parsellerin bulunduğu alanda arazi kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:64)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 576 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22a ve uygulama imar planı F36b.22a.4b paftasında, 561 ada 119 parselin bulunduğu alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:65)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 577 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.3b ve F36b.22a.3c paftalarında, 997 ada 30 parselin bulunduğu alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.İlgili İdare Mahkemesi kararına uyulmasına, mahkeme kararına uygun imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu hazırlamak için daha detaylı inceleme yapmak üzere dosyanın aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:66)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 578 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.03b.2b ve F36c.03b.2a paftaları, 219 ada 68 ve 69 nolu parsellerin  bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 26/157 sayılı kararıyla; kadastro sınırları ile ada kenarları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 11.12.2013 gün ve  33477558/4916 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:67)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 579  sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık ve Altınkaya Mahalleleri, uygulama imar planı  F36c.04a.4a paftası, 205 ada ve çevresinin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 2/18 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/394 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  konut, yol ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.01.2014 gün ve  33477558/233 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:68)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 580 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1d paftasında 415, 416, 417 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2014 gün ve 4/11 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarih ve 16/287 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park, okul ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 94651478/301.05.03/34 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:69)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 581 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2d paftasında 4544 ve 4547 nolu adaların arasından geçen yolun, İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2014 gün ve 4/12 sayılı kararıyla;  imar planına merdivenli yol olarak işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 94651478/301.05.03/34 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:70)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 582 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2c paftasında 2318 ve 2323 nolu adaların arasından geçen yolun, İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2014 gün ve 4/13 sayılı kararıyla;  imar planına merdivenli yol olarak işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 94651478/301.05.03/34 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:71)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 583 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1a paftası, 473 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2014 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; 2 adet kütlenin birleştirilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2014 gün ve 84211085-301.05-8/205 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:72)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 585 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.3a ve F36a.15d.4b paftaları, 5286 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.02.2014 gün ve 4/12 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 E:1.50 h.15.50m yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımının toplam yapılaşma koşullarında bir artış olmadan zemindeki kullanım alanının TAKS:0.40 olmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 84211085-301.05-20/923 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:73)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 586  sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftası, 1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.02.2014 gün ve 4/13 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/164 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 84211085-301.05-20/923 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:74)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 587 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2d paftası, 8019 nolu adanın bulunduğu alanda, imar uygulamasında sehven yol, yeşil alan ve konut alanında bırakılan alana ilişkin  plan değişikliğini problemin kamulaştırma vb. yöntemlerle çözülmesi gerektiği nedeniyle oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  06.02.2014 gün ve 4/14 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 84211085-301.05-20/923 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:75)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.02.2014 tarih ve 205 sayılı; Belediyemiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, katma değer yaratarak; kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.Belediyemiz, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanları ile afet tehlike ve riski taşımakta olan alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi yöntemlerle planlı, düzenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesini amaçlamakta; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h Maddesi ve 69. maddeleri uyarınca düzenli kentleşmeyi sağlamak, şehrimizin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak için konut ve toplu konut yapmak amacıyla, arazi satın almakta veya kamulaştırma yapmaktadır. Üretilen konutlar gerek kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarında hak sahiplerine verilmekte gerekse yeni kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine kaynak yaratmak amacıyla ihale ile satışı yapılmaktadır.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediyemiz arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında bugüne kadar Hastanebaşı, Selahiye, Kazım Karabekir ve Adalet Mahallelerinde olmak üzere toplam 928 adet konut üretilmiştir.29/09/2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren           “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. ve 16. maddeleri uyarınca, konutların tahsis ve satışlarında alınacak peşinat miktarlarını, peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını belirlemeye Belediye Meclisi yetkili kılınmıştır.Buna göre; mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda tabloda açıklamaları bulunan bağımsız bölümlerin 2014 yılı içerisinde yapılacak satışlarında uygulanmak üzere;
 17. 1-Alınacak asgari peşinat tutarı oranının % 50 den az olmamak üzere,
 18. 2-Peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranının % 10 olması, ödemenin her aşamasında  (geri kalan ödemelerde) de bu indirim oranının uygulanmasına,
 19. 3-Taksitli satışlarda uygulanacak azami taksit süresinin 24 ay,
 20. 4-Taksitli satışlarda uygulanacak aylık vade farkının % 1 olarak kabulü ve bu satışları uygulamak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 21. (K.NO:76)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.02.2014 tarih ve 255 sayılı; İlkadım Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 23.12.2013 tarih, 21487467-215/1565 sayılı yazısı ile; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.08.2013 tarih, 9692 sayılı yazısı ile; Adalet Camisinin müştemilatının ve minaresinin can güvenliği kriterlerini sağlamadığı kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde değerlendirilmesi yapıldığından riskli yapı sınıfında yer aldığı, bu hali ile kullanılmasının riskli olacağı istikametinde riskli yapı tespit raporu hazırlanarak taraflarına gönderildiğini belirtmiştir. İmar planında cami yeri kullanımında olan; İlimiz İlkadım İlçesi,; Kılıçdede Mahallesi, 902 ada, 16 parsel nolu 1.172,51 m2 yüzölçümlü Adalet Camisinin bulunduğu taşınmazın İlkadım İlçe Müftülüğü’ne 25 yıl süre ile; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca mevcut imar planındaki durumunda belirtildiği amaçla kullanılmak üzere bedelsiz tahsisinin yapılması Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih, 4/58 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır. İlkadım Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 13.02.2014 tarih, 21487467-251/195 sayılı yazısı ile; yıkılıp yeni yapılacak Adalet Mahallesi Caminin müştemilatındaki dört sınıflık Kur’an Kursunun taşınacağı ve henüz bir yer temin edilemediği ve yeni caminin yapım işlemleri tamamlanana kadar eski Huzur evinin zemin katının Kur’an Kursu yeri olarak kullanılmak üzere geçici olarak tahsisini talep etmektedir.Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1221 ada, 27 nolu parselde kayıtlı 1.442,96 m2 yüzölçümlü üzerinde bodrum+zemin+4 katlı eski huzur evi binasının yer aldığı 16 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazın zemin katının yeni cami müştemilatında Kur-an kursu yeri yapılıncaya kadar İlkadım Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca; “ Büyükşehir Belediye Meclisince satış kararı bulunması ve talep halinde satılabileceği şartı ile ”  bedelsiz tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:77)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.02.2014 tarih ve 257 sayılı; Fehmi Hüsnü ÖZLER ve Recep ÖZ’ün Belediyemiz Huzurevinde vefatlarına kadar ücretsiz kalmak şartı ile bedelsiz olarak bağışlamış oldukları; mülkiyetleri Belediyemize ait, Amasya İli, Taşova İlçesi, Arpaderesi Köyü’nde yer alan 20 adet parsel ile İlimiz Kavak İlçesi, Mehmet Paşa Mahallesi, 251 ada, 1 no’lu parsel üzerinde yer alan 2 adet mesken’in, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulmaları düşünülmektedir.
 23. Bu nedenle aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

 24. (K.NO:78)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25.02.2014 tarih ve 254 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. 25.02.2014 tarih, 2014/230 sayılı yazıları ile; İlimiz Canik İlçesi, Bandırma Plajı ve Engelliler Plajı yanında bulunan Su Ada Büfe ve Müştemilatının işletme hakkının (10 yıllığına) belirli bir bedelle (sezonluk) şirketlerine verilmesini talep etmektedir.Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,İlimiz Canik İlçesi, Bandırma Plajı ve Engelliler Plajı yanında bulunan Su Ada Büfe ve Müştemilatının işletme hakkının, Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’ne, 10 yıllığına ( sezonluk), KDV HARİÇ  7.000,00 bedelle, 5216 Sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca; üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla işletmesinin devredilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:79)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.02.2014 tarih ve 256 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2007 tarih, 22-1-441 sayılı kararı ile 5 yıllığına kiraya verilmesi uygun görülen; mülkiyeti Belediyemize ait; Yeşilkent Yeni Sebze ve Meyve Hali içerisinde yer alan 20.42 m2’lik PTT Şubesi yerinin 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 71. Maddesi uyarınca aylık 300,00-TL kira bedeli ile Samsun PTT Baş Müdürlüğü’ne tüm giderler ilgili kuruma ait olmak üzere kiraya verilmesi Encümenin 18.01.2008 tarih, 2008-71 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.PTT Genel Müdürlüğü Samsun PTT Merkez Müdürlüğü 07.02.2014 tarih, 72554164/305 sayılı yazısı ile; Yeşilkent Yeni Sebze ve Meyve Hali içerisinde yer alan 20.42 m2’lik PTT Şubesi Yerinin kiralama süresinin 31.01.2013 tarihinde sona erdiği ve 01.02.2014 tarihi itibariyle kiralama süresinin 5 yıl daha uzatılmasını talep etmektedir.Bu nedenle, mülkiyeti Belediyemize ait;  Yeşilkent Yeni Sebze ve Meyve Hali içerisinde yer alan 20.42 m2’lik PTT Şubesi Yerinin 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 71.Maddesi uyarınca tüm giderler ilgili kuruma ait olmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca 5 yıl süre ile kiraya verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:80)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1776 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.15a ve F36a.15d paftaları, 8874 ada 1 ve 2 nolu parseller, 6820 ada 7 nolu parsel ile 6835 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında park ve ağaçlandırılacak alan oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 28.06.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, Belediye Meclisimizce bu konu ile ilgili karar alındığından evrakın dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:81)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 10.03.2014 tarih ve 107 sayılı; Samsun Valiliği öncülüğünde Samsun İl Özel İdaresi ve Havza Belediyesi’nin yarı yarıya ortaklığı ile Samsun – Havza Termal Su Yönetim Birliği kurulmuştur. Birlik Tüzüğü 30.12.2008 tarihinde 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 5. maddesi gereği tasdik olunmuş, 26.04.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak birlik faaliyetine başlamıştır. Birliğin amacı, Termal Turizmi geliştirmek amacıyla jeotermal kaynakların bulunmasını, mevcut kaynakların en uygun kullanımını, jeotermalle ilgili hizmetlerin sürekliliğini ve termal suyun yönetimini sağlamaktır. Birliğin merkezi Havza olup, faaliyet alanı öncelikle Havza İlçesi sınırlarıdır ve çalışma süresi sınırsızdır. Birliğin faaliyetlerini daha da genişletmek için 26.04.2011 tarihinde Bekdiğin ve Ilıca Belediyeleri %5 hisse oranı ile birliğe üye olmuş ve birliğe üye sayısı 4’e çıkmıştır.  Ancak, 6360 Sayılı on dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun ilgili bendi gereğince İl Özel İdaresi ve Belde Belediyeleri’nin tüzel kişilikleri sonlandırılmıştır.  Bundan sonraki süreçte birlik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve Samsun’un turizmden gereken payı alabilmesi için; Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “ Samsun – Havza Termal Su Yönetim Birliği”ne üye olmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe,  Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.(Saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)