SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14 Ekim 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO: 415) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 tarih ve 1696 sayılı;  İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fuar Caddesi, 10845 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı Balık Satış Merkezi içerisinde yer alan 5,30 m² büfe’nin işletme hakkı Belediye Meclisimizin 14.06.2011 tarih, 2011-12-1-208 sayılı kararıyla Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne 5 yıl süre ile verilmiştir. Taşınmazın işletme hakkı sona erdiğinden Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 26.09.2016 tarih, 2016/1225 sayılı yazıları ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fuar Caddesi, 10845 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı Balık Satış Merkezi içerisinde yer alan 5,30 m² büfe’nin işletme hakkını (10 yıllığına) tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.
  Büyükşehir Belediyemizin de %99,9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Fuar Caddesi, 10845 ada, 2 no.lu parsele kayıtlı Balık Satış Merkezi içerisinde yer alan 5,30 m²’lik büfe’nin işletme hakkının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 5 yıl süre ile ve aylık KDV hariç 500,00 Tl bedelle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 416)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 tarih ve 1243 sayılı;  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 06.09.2016 tarih ve 1008-2248 sayılı yazısı ile; İlimiz Ladik İlçesi, Saray  Mahallesinde bulunan tapunun 375 ada, 1 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait olan Akdağ Kayak Merkezi tesislerinin bulunduğu alanda, güney ilçeleriyle telsiz haberleşmesinin en güçlü şekilde sağlanabilmesi için  AFAD Ortak Afet Röle Sisteminin kurulabilmesi için 5m x 5m = 25 m² yüzölçümünde, belirtilen koordinatlardaki alanın elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun ‘Diğer Kuruluş İlişkiler’ başlıklı 75. Maddesinin (b) bendi uyarında 25 yıla kadar bedelsiz tahsisi talep edilmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda  Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, 375 ada, 1 parsel olarak tescilli olan taşınmazın üzerine AFAD Ortak Afet Röle Sisteminin kurulması ve sistemin elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için koordinatları belirtilen 5m x 5m = 25 m² yüzölçümlü alanın ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 5 yıl süre ile ve bedelsiz olarak tahsisini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 417)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.09.2016 tarih ve 1682 sayılı;  Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 23.09.2016 tarih ve sayılı yazısında; mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11864 ada, 16 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Adli Tıp Alanı” olarak ayrılan 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası yapımı için Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesi talep edilmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11864 ada, 16 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Adli Tıp Alanı” olarak ayrılmış olan, 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazımızın; Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi düşünülmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11864 ada, 16 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Adli Tıp Alanı” olarak ayrılmış olan, 5.000,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 418)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 tarih ve 1695 sayılı;  İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı içerisinde yer alan Büfe, müştemilatı ve çay bahçesinin işletme hakkı 2 yıl süre ile Belediye Meclisimizin 16.10.2014 tarih, 2014-18-1-354 sayılı kararıyla Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Taşınmazın işletme hakkı sona erdiğinden Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 26.09.2016 tarih, 2016/1219 sayılı yazıları ile; İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı içerisinde yer alan Büfe, müştemilatı ve çay bahçesinin işletme hakkının (10 yıllığına) tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin de %99,9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Kavak İlçesi, Çakallı Mahallesi, 121 ada, 4 nolu parsele kayıtlı Tarihi Çakallı Hanı içerisinde yer alan Büfe, müştemilatı ve çay bahçesinin işletme hakkının, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne 5 yıl süre ile ve  aylık KDV hariç 800,00 Tl bedelle, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 419)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 tarih ve 1697 sayılı; Tapuda, Samsun, İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi 9457 ada 7 parsel olarak mülkiyeti Hazine adına kayıtlı 22.499,82 m² yüzölçümlü taşınmaz, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı (Yabancılar Pazarı yeri) yapılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca, 507/5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu kapsamında, meslek kuruluşu olarak mevcut Yabancılar Pazarındaki esnafları temsil eden “Samsun Zücaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası ” ile ortak proje üretilerek, o günkü Yabancılar Pazarında faaliyetlerini sürdüren Oda üyesi esnaflara kiraya verilmesi ve Belediyemiz tarafından yaptırılacak yeni Yabancılar Pazarı inşaatının maliyet bedelinin ödenecek aylık kiralara mahsuben, kiracılar tarafından karşılanması; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2006 tarihli ve 302 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21.07.2006 tarihli ve 585 sayılı kararı ile uygun görülmüştü.           Anılan Oda ile Belediyemiz arasında bu konuda 01.08.2006 tarihli protokol ve buna ek 23.06.2008 tarihli protokollerin imzalanmasından sonra, Yabancılar Pazarı inşaatı ihale edilerek,01.04.2008 tarihinde tamamlanarak, 15.04.2008 tarihinde yapı kullanma izin belgesi alınmış, protokol uyarınca, inşaat maliyetine katılım bedeli olarak 90 aylık kira bedelini ( 9.000,00-TL) peşin olarak Belediyemize ödeyen ve Oda tarafından Belediyemize bildirilen listeye göre hak sahipleri ile Belediyemiz arasında 01.08.2008 başlangıç tarihli kira sözleşmeleri imzalanarak, dükkanların teslimi yapılmıştı. Sözleşmeye göre kira süresi 90 ay olup, 31.01.2016 tarihinde son bulmuştur.
  Yabancılar Çarşı Yönetimi ve Samsun Züccaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası’nın 01.04.2016 tarihli dilekçesi ile, Oda ile Belediyemiz arasında geliştirilen ortak proje kapsamında halkımıza daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla inşaatı Belediyemiz tarafından yapılan ve oda üyeleri tarafından kira bedeli karşılığında inşaat maliyeti karşılanan ve şehrimizin simgelerinden biri haline gelen çarşının gelecekte de yaşatılabilmesi amacıyla yeniden yapılacak düzenlemelerle Oda ve Çarşı Yönetimiyle birlikte ortak bir proje hazırlanılması talep edilmektedir.                                                                                        Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı 28.04.2016 tarih, 171 sayılı yazısı ile mevcut Yabancılar Çarşısına ihtiyaç gereği inşaat tadilatı, elektrik, havalandırma, ısıtma ve yangın tesisatları yapılacağı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 23.05.2016 tarih, 3229 sayılı yazısı ile peyzaj işleri, inşaat işleri, elektrik tesisat işleri imalatlarının ortak hizmet projesi kapsamında yapılacağını belirtmişlerdir.
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75.maddesinin ( c ) fıkrası uyarınca “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
  Bu amaçla ekteki protokolün ve daha sonra ihtiyaç duyulması halinde hazırlanacak ek protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi ve  Belediyemizce yapılacak olan projelerin maliyet bedelinin ödenecek aylık kiralara mahsuben kiracı esnaf tarafından karşılanması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih, 311-1-14 sayılı karar ile karara bağlanmıştır. 
  Samsun Züccaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odası 26.09.2016 tarih, 2016/9 sayılı yazıları ile sözleşmelerin bittiği tarih itibariyle kış sezonunda olunması ve Ramazan ayına girilmesi, ve sonrasında fetö terör örgütünce planlanarak yürürlüğe konulan 15 Temmuz darbe girişimi esnafımızla birlikte halkımızı da infiale sevketmiş olup, ülke ekonomisini ve Yabancılar Çarşısı esnafını olumsuz yönde etkilediğini belirterek sözleşmelerinin 77 ay yapılması, ödemelerin ise sabit olarak yıllık alınmasını talep etmektedirler.                                                                                                                               Samsun Züccaciye-Bijuteri-Kırtasiye ve Oyuncakçılar Esnaf Odasının talepleri ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi, Belediyemizce yapılacak  olan projelerin ödenecek yıllık kiralara mahsuben kiracı esnaf tarafından karşılanmasını uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 420) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 tarih ve 1716 sayılı; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediyemiz arasında 03.12.2004 tarihinde imzalanan “Çay Mahallesi - Kazım Karabekir Mahallesi ve Adalet Mahallesi Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Protokolü” kapsamında, nakli yapılacak hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere, mülkiyeti Belediyemize ait olan, tapuda Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, F36b.22c.1a-F36b.22c.1b pafta, 9749 ada, 15 no.lu parselde kayıtlı, 23.021,29 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, (zemin+14 ) katlı 10 blokta ,(2+1) konut tipindeki brüt 82,00 m² yüzölçümlü 600 konut yapılmıştır. TOKİ tarafından, Kazım Karabekir Mahallesindeki konutların inşaat maliyetleri belirlenmiş, mahsuplaşmadan sonra kalan miktar 120 ay taksitle ödenmek üzere Belediyemize 240 konut mülkiyeti ile devredilmiştir.
  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2011 tarih ve 24/416 sayılı kararı uyarınca, TOKİ tarafından Belediyemize devredilen konutların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Projelerine kaynak sağlaması amacı ile satışının yapılmasına karar vermiştir. 
  Konutlar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2011 tarih ve 24/416 sayılı kararı uyarınca 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında satış ihalesine çıkarılmıştır.
  Ancak;
  a) Kredi faizlerinin yüksek olması,
  b) Daha çok orta ve üst gelir gruplarına üretilen konutların talep görmesi,
  c) Konut sektöründe talebin azalması ve satışların düşmesiyle, konutun yatırım aracı olmaktan çıkması, 
  d) Konutların satış işlemine esas olacak maliyet bedellerinin, konutların yapı kalitesi ve teknik özelliklerine göre yüksek olması,
  e) Kredi kullanılması halinde ekspertiz değeri ile maliyet değeri arasında fark oluşması,
  f) Konutların 29.09.2005 tarih, 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde satılıyor olması ve yönetmeliğin satış koşullarını düzenleme konusunda kısıtlayıcı hükümler içermesi gibi nedenlerden dolayı satılamamıştır.
  29.09.2005 tarih, 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Belediyemiz Kazımkarabekir TOKİ konutlarının dar gelirli vatandaşlarımız tarafından alınmasını kolaylaştırmak amacıyla, TOKİ’nin konut satış şartlarında olduğu gibi düşük peşinatlı ve uzun vadeli olarak satılıp satılamayacağı, ayrıca söz konusu konutların maliyet bedellerinde indirim yapılıp yapılamayacağı, yapılması durumunda indirim oranının en fazla ne kadar olabileceği hususlarında, 10.06.2016 tarihli ve 1555643 sayılı yazımız ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuştur. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğince görüş bildirilmiş ve gelen cevabi yazıda; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 16. maddesinde “Belediye meclisi, dar gelirli tanımına ilişkin miktarı %25’e kadar artırmaya veya düşürmeye; tahsis ve satışlarda alınacak peşinat miktarlarını ve peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını, yıllık kira artış oranını, satışlarda uygulanacak grup veya meslek indirim oranını belirlemeye; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince belirlenen oranı geçmemek üzere gecikme faizini tespit etmeye yetkilidir.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, TOKİ ile işbirliği içerisinde inşaatı tamamlanan ve Belediyeye belirli şartlarda devredilen 240 konutun 2009 yılından beri ihaleyle satılamaması nedeniyle, dar gelirli vatandaşlara anılan Yönetmeliğin 16. maddesi hükmüne dayanarak, Belediye Meclisinin taksit ve satışlarda alınacak peşinat miktarını ve peşin ödemelere uygulanacak indirim oranlarını ve taksit sürelerini belirlemeye yetkili olduğu, şeklinde değerlendirmede bulunulmuştur.
  Bu nedenle İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görüşü de dikkate alınarak, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 parseldeki B2(1), B2(2), B2(3) ve B2(4) bloklarda bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan konutların, 29.09.2005 tarih, 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde dar gelirli vatandaşlara satışı ile ilgili olarak:
  1. Dar gelirli tanımına ilişkin miktarın % 25 kadar arttırılmasına,
  2. Peşinde % 40’ a kadar indirim uygulanmasına, 
  3. Vadeli satışlarda; 
  a) % 10 peşinat, kalanı 108 ay vadeli (Taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.) 
  b) % 15 peşinat, kalanı 120 ay vadeli (Taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.) 
  c) % 25 peşinat, kalanı 120 ay vadeli (Peşin satış fiyatından % 5 indirim uygulanır ve taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.) 
  d) % 50 peşinat, kalanı 120 ay vadeli (Peşin satış fiyatından % 10 indirim uygulanır ve taksitler her yıl açıklanan yıllık yeniden değerleme oranının, ½’si kadar arttırılacaktır.) olarak satılması ve bahse konu konutların satışı için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 421)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 tarih ve 1721 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 tarihli, 15-275 sayılı kararı ile, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketine verilmiş olup, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilen 27.09.2016 tarihli ve 2016/1269 sayılı yazıda; İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının kira sözleşmesinin sonlandırılması talep edilmiştir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilen yazıda; 29.09.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının belirlenecek süre ve bedel karşılığında Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının verilmesi istenmektedir.
  Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Parkı çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının, 5 yıl müddetle ve aylık KDV Hariç 200,00 TL. bedelle Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 422)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.09.2016 tarih ve 1722 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 71.489,47 m² yüzölçümlü taşınmazımızın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri başlıklı kısmında yer alan 30. maddesi uyarınca Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2016 tarih ve 12-1-264 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
  Bahse konu taşınmazın bulunduğu alan; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.07.2016 tarih ve 14-1-324 sayılı kararı ile imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış iken, “Sağlık Tesisi” olarak değiştirilmiştir.                                                                                                           Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi, Badırlı Mahallesi, 12202 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı, imar planında “Sağlık Tesisi Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 71.489,47 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 423)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 27.09.2016 tarih ve 1086 sayılı; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 8 inci derece Makine Mühendisi kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Cihangir DEMİRTAŞ’ a, aylık net 2.693,88 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO: 424)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.10.2016 tarih ve 1125 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanununun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması ilişikte sunulmuştur.
Yeni oluşturulan teşkilat şemasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Peyzaj İşleri Şube Müdürlüğü kurulmasını uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 425)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4586 sayılı;  Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, F36d1 paftasının bulunduğu alanda, sanayi ve depolama alanı oluşturulmasına ilişkin çevre düzeni planı hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 426)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4587 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a ve F36c.04b paftaları, 585 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, revizyon planı sırasında sehven yapılan sosyal kültürel tesis alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-248) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 03.10.2016 gün ve 30673830-754-E.2668-6136 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO: 427)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4588 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36c.04b paftası ve uygulama imar planı F36c.04b.4d paftasının bulunduğu alanda, küçük sanayi alanı kullanımlarının yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 428)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4597 sayılı;  Tekkeköy İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası ve uygulama imar planı F36c.04a.1c paftasının bulunduğu alanda, küçük sanayi alanı kullanımının yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:-) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 429)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4589 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.1b paftasının bulunduğu alanda, resmi kurum (Adli Tıp Grup Başkanlığı) ve belediye hizmet alanı kullanımlarının korunacak ağaçlandırılacak alan kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 430)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4590 sayılı;  Atakum İlçesi sınırlarında, Güzelyalı Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a ve F36a.20b paftaları, 1537 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret-turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Belediyemize başvurulmuştur.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 431)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4591 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 9611 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  mahkeme kararı doğrultusunda park alanı kullanımının konut alanı  kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu

18.  (K.NO: 432)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4592 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası, 11820 ada 1 nolu parsel ve 11817 adanın bulunduğu alanda, park alanı kullanımının ibadet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında belediye hizmet alanı kullanımından park alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.08.2016 gün ve 36173590-2634 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO: 433)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4593 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 7947 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2016 gün ve 36173590-310.01.02-2999 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporunun, “otopark gereksinimi kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” Plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO: 434)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4594 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 3505 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2016 gün ve 36173590-310.01.02-2960 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlara iadesi oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 435)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4595 sayılı;  Canik İlçesi sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c  imar planı paftası 4720  ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.09.2016 gün ve (PİN:4848-42) 15/50  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 24/476 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 19.09.2016 gün ve 11547413-301.03-E.121909 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 436)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4596 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında,  Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2d  paftası, 3162 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2016 gün ve (PİN:1055-152) 16/77  sayılı kararıyla; YEDAŞ’ın 21.04.2016 gün ve 2034  ve 08.08.2016 gün ve 12093 sayılı yazıları doğrultusunda deplase edilen enerji nakil hattı ve koruma kuşağının yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.09.2016 gün ve 94651478-301.05.03/476/11920 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 437)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4598 sayılı;  İlkadım İlçesi sınırlarında,  Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36a.25b.2c  paftası, 9356 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.09.2016 gün ve 16/78  sayılı kararıyla; plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği reddeden İlkadım Belediye Başkanlığının 09.09.2016 gün ve 94651478-301.05.03/476/11920 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı reddeden İlkadım Belediye Meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 438)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4599 sayılı;  19 Mayıs İlçesi sınırlarında,  Dereköy Mahallesi, uygulama imar planı F36a.02b.3b, F36a.02b.3c, F36a.03a.4a, F36a.03a.4b, F36a.03a.4c, F36a.03a.4d, F36a.03a.3a, F36a.03a.3b, F36a.03a.3c, F36a.03a.3d, F36a.03d.1a, F36a.03d.1b, F36a.03d.1c, F36a.03d.1d,  F36a.03d.2a, F36a.03d.2b, F36a.03d.2c, F36a.03d.2d,  F36a.03c.1a, F36a.03c.1d,    F36a.03d.4a, F36a.03d.4b, F36a.03d.4c, F36a.03d.4d, F36a.03d.3a, F36a.03d.3b, F36a.03d.3c, F36a.03d.3d, F36a.03c.4a, F36a.03c.4b, F36a.03c.4c, F36a.03c.4d, F36a.03c.3d, F36a.08a.1a, F36a.08a.1b, F36a.08a.1c, F36a.08a.1d, F36a.08a.2a, F36a.08a.2b, F36a.08a.2d, F36a.08b.1a, F36a.08b.1b, F36a.08b.1c, F36a.08b.1d, F36a.08b.2a, F36a.08b.2b, F36a.08b.2c, F36a.08b.2d,  F36a.08b.4a, F36a.08b.3a, F36a.08b.3b paftalarının bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 08.08.2016 gün ve (PİN:21193) 9/51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 6/150 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sayısal plan üretilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 09.08.2016 gün ve 49935936-301.05.03-431 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, 19 Mayıs İlçe Belediye Meclisinin 08.08.2016 gün ve 9/51 sayılı kararı ile gelen plan teklifinin “uygulama imar planı”, plan açıklama raporunda  yer alan “sayısallaştırma planı” ile içeriği incelendiğinde ise  “uygulama imar planı değişikliği” niteliğinde olduğundan ve yukarıda tanımlanan her planın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre farklı içerikte olduğu göz önünde bulundurulduğunda değerlendirilmenin nasıl yapılacağı anlaşılamadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu

25.  (K.NO: 439)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4600 sayılı;  5393 sayılı Belediye Kanununun 73.üncü maddesinin; “Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda Gar ile Tekkeköy Stadyum arasındaki görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlemlerinin yapılması, cephe düzenleme işleri masraflarının %75’lik kısmının bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi, tabela gibi diğer düzenlemeye ilişkin masrafların ise bina ve işyeri malikleri tarafından karşılanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO: 440)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4610 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediye sınırlarında, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14.Maddesinin 2-ç) bendindeki İbadet Yeri tanımı uyarınca, ibadet alanları ile ilgili plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Büyükşehir Belediyesi sınırlarında “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre ibadethanelerin müştemilatları niteliğinde olup, ticaret kullanımında olmadığından camilerdeki tuvaletlerin; temizliği belediye tarafından yapılır veya yaptırılır ve tuvaletlerin ticari nitelikte kullanılmasına izin verilmez, ücretsiz hizmet verilmesi sağlanır” plan notu eklenmesini içeren Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO: 441)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4611 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarında, sıvasız, boyasız, çevre ve görsel kirliliğe neden olan yapılara ilişkin plan notu düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.                        Büyükşehir Belediye sınırlarında yapıların dış cepheleri ile ilgili plan notu olarak;
SIVASIZ VE BOYASIZ YAPILARDA:
 
1- Yapılara yapı kullanma izni veya kısmen yapı kullanma izni verilebilmesi için yapının ortak alanlarından olan dış cephenin sıva ve boyasının tamamlanması şarttır. 2- Dış cephe sıva ve boyası tamamlanmayan yapılarda mevcut şantiye suyunun bağımsız bölümlerde iskan amaçlı kullanılması halinde şantiye abonelikleri iptal edilir. 3- Sıvasız ve boyasız yapılar, sıvaları tamamlanarak çevre yapılaşmalara uyumlu olarak ilgilisince boyanacaktır. Plan notu eklenmesini içeren sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO: 442)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2016 tarih ve 4572 sayılı;  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-) Vezirköprü İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen park alanının “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı” olarak isimlendirilmesi,
2-) Alaçam İlçesi, Doyran ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan ekli krokilerde gösterilen mevcut kadastral ara yollara isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık,  Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO: 443)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.10.2016 tarih ve 4646 sayılı; Vezirköpru İlçesi sınırlarında, Tikenli ve Esentepe Mahalleleri, uygulama imar planı      30L-IIIa, 30L-IIIc ve 30L-IVc  imar planı paftaları, 152 ada 4 nolu parsel ile 434 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 05.10.2016 gün ve (PİN:4760-22) 71  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 14/337 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımlarında sosyal tesis ve kültürel tesis alanı kullanımı ayrılması ve kaldırılan park alanı karşılığında park alanı oluşturulmasına ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 05.10.2016 gün ve 36687901-754.99-5123 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

(07 KASIM 2016 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)