SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.09.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 
 

Bağ.Böl.No Mahalle Ada / Parsel Katı Niteliği Brüt Büyüklüğü ( m² ) Arsa Payları
28 Kale 6222 / 2 zemin İş yeri 564.40 m² 570/4046
54 Kale 6222 / 2 3. kat Nikâh Salonu 694.00 m² 100/4046
64 Kale 6222 / 2 3.kat Dükkân 40.60 m² 11/4046
65 Kale 6222 / 2 3. kat Dükkân 76.00 m² 20/4046
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1336 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftasında, park alanı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 gün ve 12/198 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 09.07.2010 gün ve 1104 sayılı,  02.07.2010 gün ve 1050 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1337 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında, 9968 ve 9969 nolu adaların bulunduğu alanda ticaret ve katlı otopark alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 gün ve 12/200 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından 05.07.2010 gün ve 1045, 1056, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081 sayılı, 15.07.2010 gün ve 1121 sayılı dilekçelerle, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 05.07.2010 gün ve 2010–172 sayılı yazısı ve İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 09.07.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10–425 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1309 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 8420 ada 3 parsel, 8421 ada 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller, 9359 ada 1 parsel, 10401 ada 1 parsel,  252 ada 9 parsel, 9393 ada 1 parsel, 150 ada 1 parsel ve 243 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanı, konut alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.08.2010 gün 1309 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 982 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Uzgur Köyü nazım imar planı F36b.21a paftasında 934 ve 937 nolu parsellerin bulunduğu alanda, dini tesis alanı, belediye hizmet alanı ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 23.06.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.13–104280–874 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 640 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.21b paftasında 6434 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile 6435 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.04.2010 gün ve 640 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 839 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Balaç Mahallesi, Küçükkolpınar Mahallesi, Atakum Mahallesi ve Çobanlı Mahallesi nazım imar planıF36b.16a, F36b.16c ve F36b.16d paftalarında 9409 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 9413 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 9414 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 9415 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 1389 ada 1 parsel, 10429 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 9425 ada 1,8 parseller, 5750 ada 3, 4 parseller, 5759 ada 4, 5 parseller, 9374 ada1, 9 parseller, 8485 ada 6, 7, 8 parseller, 209 ada 1, 2, 9, 10 parseller, 6761 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sosyal donatı alanları ve konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediyesi Başkanlığının 27.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.13/3268 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 663 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Alanlı Köyü nazım imar planı F36a.20b paftasında 1546 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.04.2010 gün ve 663 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1325 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 8428 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı ve katlı otopark kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediyesi Başkanlığının 27.08.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.13/5469 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1326 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Yeni Mahalle Mahallesi, nazım imar planı F36a.20b paftasında 370 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesi yanında kaldırılan park alanının belediye hizmet alanı kullanımından karşılanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediyesi Başkanlığının 27.08.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.13/5469 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1344 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4c ve F36a.15c.3d paftalarının bulunduğu alanda; raylı sistem güzergahında ticaret alanlarının ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1300 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Balaç Köyü uygulama imar planı F36b.16b.4d ve F36a.15c.3d paftalarında 146 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda raylı sistem güzergahı üzerindeki mülkiyetlerin yeşil alan olarak bedelsiz terkini karşılığında konut alanının yapılaşma haklarının 7mt en kesitli yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 26.08.2010 gün ve 1300 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 660 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.20b paftasında 6375 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 6370 ada 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, yaptırılan jeolojik etüt sonucunda uygun olmayan alandan önlemli alana dönüştürülen alanda konut alanı kullanımının uygulanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.04.2010 gün ve 660 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.      Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1235 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, nazım imar planı F36b.23d paftasında 1284 nolu adanın bulunduğu alanda Resmi Kurum alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 11.08.2010 gün ve M.55.7.CAN.0.13.02.00–01–2181 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1168 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Hürriyet Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d paftasında Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2008/969 Esas ve 2009/365 Karar sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/329–2566 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1310 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı 12P paftasında 315 nolu parselin bulunduğu alanda park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği için 27.08.2010 gün ve 1310 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1306 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çinik Mahallesi, nazım imar planı F36c.10b paftasında Mahkeme kararı doğrultusunda park, konut alanı ve Resmi Kurum alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/399–3193 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1338 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında  uygulama  imar  planı  F36a.15c.3d, F36a.15c.4a ve F36a.15c.4b  paftalarında  ve  nazım  imar  planı  F36b.15c  paftasında, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2010 gün ve B.16.0.KVM.4.55.00.02/55.00 /236/1037 sayılı kararına uygun olarak hazırlanan 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1330 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi uygulama imar planı F36b.17c.4a paftasında 7528 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 gün ve 15/212 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yol, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1339 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1a ve F36b.16a.1b paftalarında, 405 ada 6 parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 tarih ve 15/206 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; resmi alan kullanımının turizm tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1331 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3b, F36b.22a.3c ve F36b.22b.4a paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2010 tarih ve 15/210 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 20mt. en kesitli yol oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1340 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi uygulama imar planı F36b.21b.1d ve F36b.21a.2c paftalarında; Derecik Kavşağında yer alan imar adasındaki imar uygulamasına çözüm bulunması amacıyla plan notu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1327 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi uygulama imar planı F36b.22b.3a paftasında 7893 ada 9 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/81 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2010 gün ve M.55.0.SBB.0.15–756.02–1400 sayılı yazısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 06.08.2010 gün ve B.08.4MEM.4.55.24.715 sayılı yazıları doğrultusunda ticaret alanı kullanımının İlköğretim alanı kullanımına eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1324 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimahalle Mahallesi uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında 367 ada 2 parselin bulunduğu alanda; raylı sistem güzergahına bedelsiz terkini karşılığında yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 31.08.2010 gün ve 1324 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1011 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Köyü uygulama imar planı F36b.16b.4a ve F36b.16a.3b paftalarında 118 ada 52 ve 53 nolu parseller ile 150 ada 33 nolu parselin bulunduğu alanda raylı sistem güzergahı üzerindeki mülkiyetlerin yeşil alan olarak bedelsiz terkini karşılığında konut alanının yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 28.06.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1269 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Alanlı Köyü uygulama imar planı F36b.16a.1a paftasında 2048 parsel, 2223 ada 1 ve 6 nolu parseller, 2224 ada 4 nolu parsel, 2225 ada 1 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih ve 12/170 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Topraksu Kampı alanının merkezi iş alanı ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yanında raylı sistem güzergahının bulunduğu bölgeden de yeşil alan kullanımını için bedelsiz terkine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 18.08.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1342 sayılı; Tekkeköy Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05b.4a paftasında, 646 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.08.2010 gün ve 17/113 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 4/40 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; kömür depolama alanı oluşturulmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğini oy birliğiyle red edilen Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.08.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/3135 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1329 sayılı;  Canik İlçesi sınırlarında, Dereler Köyü, uygulama imar planı F36b.22d.3c paftasında 6064 ve 6065 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 05.07.2010 gün ve 13/28 sayılı kararıyla;  lise alanı, dini tesis alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.07.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20–168 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1332 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2d paftasında, 2881 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı adanın bütününde çözüm sağlamadığı gerekçesiyle oybirliği ile red eden İlkadım Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/81 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 08.07.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/422 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1333 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.1d paftasında, 3273 ada ile 3259 ada 2, 3 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/82 sayılı kararıyla; K yapılaşma koşullu konut alanı kullanımındaki parsellerin birleştirilmesi yanında bir kısmının park alanına dönüştürülmesi ve ada köşesinin düzeltilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.07.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/422 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1334 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3c ve F36b.22a.3d paftalarında, 3732, 3735, 3737, 3739, 3740 ve 3742 nolu adaların bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile kabul eden İlkadım Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/83 sayılı kararı ve uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.07.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/422 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1335 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi uygulama imar planı F36b.22d.2a, F36b.22d.2b, F36b.22d.2c ve F36b.22d.2d paftalarında, 3188, 3189 ve 3190 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/84 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 tarih ve 8/112 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; kapanan yolların karşılığında yeşil alan oluşturulmasına ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.07.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/422 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1314 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi uygulama imar planı F36b.16b.4a paftasında 112 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut ve ticaret alanı kullanımında mevcut inşaat alanını aşmayacak şekilde düzenleme yapılmasına ilişkin plan değişikliğini zemindeki mevcut yapılaşma koşulunu aşması ve çevredeki yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması gerekçesiyle oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/79 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1313 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Belediye Meclisinin 04.06.2010 gün ve 12/76 sayılı kararıyla; “Atakum Belediye sınırları içinde Atatürk Bulvarı (Samsun-Sinop Devlet Karayolu) ile deniz arasında kalan bölgedeki tüm konut kullanım alanlarında mevcut yapılaşma koşulu ve gerekli otopark sağlanarak turizm amaçlı (otel, motel, pansiyon, çok katlı lokanta, eğlence yeri vb.) yapı yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.06.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1315 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.2b ve F3ba.17d.1a paftalarında, 102 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/84 sayılı kararıyla;  mevcut inşaat haklarını aşmayacak şekilde kütlelerin yeniden düzenlenmesi ve “planda önerilen kütleler şematik olup toplam brüt inşaat alanı 30625 m²’yi geçemez” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1316 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan, uygulama imar planı F36a.09a.4d paftasında, 215 ada 1, 14, 15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/85 sayılı kararıyla;  7mt en kesitli yolun yeniden düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1317 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36a.20b.1c paftasında, 3638, 3639, 3640, 3641, 3645, 3646 ve 3647 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/86 sayılı kararıyla; kadastral durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için 10 mtlik ve 12 mtlik yolların kadastroya uygun olarak plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1318 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1a paftasında, 472 ada1, 16 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/87 sayılı kararıyla; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 154 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan imar planı değişikliğinin iptal edilerek eski plan haklarına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1320 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.4a paftasında 468 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda park alanının imar planı ve kadastral durum arasındaki uyumsuzluğun giderilmesini oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/89 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1321 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.14b.3a, F36a.14b.3b, F36a.14b.3c, F36a.14b.3d, F36a.15a.4a, F36a.15a.4b F36a.15a.4c, F36a.15a.4d, F36a.15a.3d paftalarında, 3641 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/90 sayılı kararıyla;  revizyon ‘TİK’ işaretli 6832 adanın her paftada farklı olan yapı yaklaşma sınırının yeniden belirlenmesi yanında “ TİK, ÇK, GK, MK VE TK” işaretlerini ve pafta üzerine yazılı plan notları ile açıklamaların kaldırılması ve yerine yapılaşma koşullarının imar planı üzerine işlenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 1323 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2d paftasında, 3641 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/92 sayılı kararıyla konut+ticaret kullanımındaki parsellerin yapılaşma koşulunun E:2.30 olarak belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 27/08/2010 tarih ve 140 sayılı; Fransa’nın Gironde Bölgesi ( Bordeaux – Lormont ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında; karşılıklı işbirliği yapılmasına, ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine, Samsun’lu iş adamlarımızın tanıştırılıp karşılıklı ticari alanların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, kardeş şehir ilişkisi kurulması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27/08/2010 tarih ve 1252 sayılı; Deniz Temiz Derneği / TURMEPA İktisadi İşletmesi, kendi adına kayıtlı Deniz Temiz-2 isimli teknenin haklarını herhangi bir bedel karşılığı olmaksızın, Samsun’da deniz üstü araçlardan ve diğer kaynaklardan kirlenen denizin temizlenmesinde ve bölgede sair çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere, teknenin Kuşadası Limanı’ndan Samsun Limanı’na varıncaya kadar harcadığı yakıt ve Kuşadası Limanı’nda tekne bakım ve onarımı ile ilgili harcamalar Büyükşehir Belediyemizce karşılanmak koşulu ile bağışlamak istemektedir.Bağışın kabul edilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 24/08/2010 tarih ve 346 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 44. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/08/2010 tarih ve 3167 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; “İhtisas Komisyonları” başlıklı 15. maddesinde “Komisyon Raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.” hükmü gereğince; maliyet bedelinin belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 45. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09/08/2010 tarih ve 1336 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, tapuya Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Anakent iş Merkezi’nde yeralan mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtili taşınmazların Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi’ne satışları teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 46. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09/08/2010 tarih ve 1438 sayılı; Samsun Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü 23.07.2010 tarih, 00702 sayılı yazılarında; İlimiz Kökçüoğlu Mahallesi 7182 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 29.749,96 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi İdare Binası’nın onarım ve restorasyonunun Samsun İl Özel İdaresince yapılabilmesi için mezkur taşınmazın İl Özel İdaresi’ne geçici olarak devri talep edilmiş ve söz konusu talep; yanan idare binasının, sağlık, eğitim ve kültür merkezi olarak ve rehabilitasyon hizmetleri için kullanılacak şekilde onarılması ve restore edilmesi, ayrıca iş bitiminde binanın üzerinde bulunduğu mezkur taşınmazın mülkiyetinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi şartıyla uygun görülerek, bahse konu olan binanın onarımına başlanabilmesi için söz konusu taşınmazın tamamının İl Özel İdaresine tahsisinin gerektiği belirtilmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesinde “Kamu İdareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz”. denilmektedir. Bu nedenle İlimiz Kökçüoğlu Mahallesi 7182 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 29.749,96 m² yüzölçümlü taşınmazda Belediye Başkanlığımıza ait 22/2400 hissesinin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca tahsis amacı dışında kullanılmaması şartıyla Samsun İl Özel İdaresi’ne tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 47. (K.NO:250)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/08/2010 tarih ve 1060 sayılı; Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Şahin EKER’ in Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna ; Teftiş Kurulu Başkanı Tuncay BULDAN’ ın 1.Hukuk Müşaviri  kadrosuna ;  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cengiz ATALAY’ ın Teftiş Kurulu Başkanı kadrosuna ; 19.07.2010 tarihinde atamaları yapılmıştır.      Yapılan atamalar, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 48. (K.NO:251)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/08/2010 tarih ve 3072 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel İş ve Yürütümünü Teftiş eden Mülkiye Müfettişi Talip YEL, Dr. Mehmet CİLACI ve Sami PINARAKAR tarafından düzenlenen 26/07/2010 tarih ve T.Y.149/56- M.C.72/122- S.P. 70/92 sayılı Teftiş Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 55.maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 49. (K.NO:252) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 13/08/2010 tarih ve 399 sayılı; Özel Halk Otobüsleri Uygulama Yönetmeliği gereği, Özel Halk Otobüsleri Komisyonunda 1 yıl müddetle görev yapmak üzere; Emin Kazım ŞEN, İbrahim SARAÇ ve Muhammer MURATOĞLU seçilmişlerdir.
 50. (K.NO:253) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07/09/2010 tarih ve 1707 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir Belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; Samsun İli İlkadım İlçesi Liman Mahallesi Söğütlü Sokağın isminin “Şehit J.ER Yusuf KESKİN” olarak değiştirilmesi teklifi gündeme alınarak oybirliği ile kabul olunmuştur.


(17 EYLÜL 2010 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)