SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.03.2015 Meclis Kararları


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 MART 2015 tarihli toplantısının 7.Birleşiminde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MECLİS KARARLAR

1.(K.NO:91) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 719 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 gün ve 4/46 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına 26.02.2015 günlü, 02.03.2015 günlü, 03.03.2015 günlü dilekçeler ile 27.02.2015 gün ve 1018 sayılı yazısıyla itirazda bulunulmuştur.

Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı Kent bütünlüğüne yönelik olarak Şehircilik ve Planlama İlkelerine uygun hazırlandığından 26.02.2015, 02.03.2015 ve 03.03.2015 günlü dilekçeler ile yapılan itirazların reddi, 27.02.2015 gün ve 1018 sayıyla yapılan itirazın ise yolun sürekliliğinin sağlanması açısından ekte yer alan değişik şekli ile kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarıraporu;

"1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin bina kat ve yükseklikleri ile ilgili Plan Notu eklenmesine ilişkin 15 Mayıs 2014 tarih ve 10/126 sayılı,

2- Çatı katları ile ilgili Plan Notu eklenmesine ilişkin 24 Nisan 2014 tarih ve 8/100 sayılı ve 15 Mayıs 2014 tarih ve 10/153 sayılı,

3-Otoparklarla ilgili Plan Notu eklenmesine ilişkin 13 Haziran 2014 tarih ve 12/163 sayılı kararları ile kabul edilen Nazım İmar Planı Değişiklikleri uygulamalarda bütünlük oluşturması için Tekkeköy İlçesinde yapılan Revizyon İmar planları içinde geçerlidir. Plan Notunun eklenmesi şekliyle" değiştirilerek oybirliği ile kabul olundu.

2.(K.NO:92) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 757 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Belalan Mahallesi, nazım imar planı F35c.06b pafta, 121 ada 9 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda Akaryakıt İstasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin(PİN:5827-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 26.02.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

3. (K.NO:93) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 755 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36b.22a.2a, F36b.22a.1b, F36b.22a.1c, F36b.22a.2d ve F36b.22a.2c paftalarının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla (PİN:1077-94) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-62) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

4.(K.NO:94) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 751 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d pafta, uygulama imar planı F36b.22d.3d ve F36b.22d.4c paftalarının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2015 tarih ve 4/52 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaştarafından 02.03.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.

İdare Mahkemesi kararına göre İmar Planı Değişikliği hazırlandığından söz konusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

5. (K.NO:95) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 750 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d.1c ve F37c.05d.1d paftaları, 185 ada 1, 2 ada 30 ve 31 nolu parsellerin bulunduğu alanda, ticaret, konut, ilköğretim ve park alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4897-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:607-14) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Terme Belediye Başkanlığı'nın 02.03.2015 gün ve 37035960-650 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunun, uygulama imar planındaki konut ve ticaret alanı yapılaşma koşullarının çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak A-4, TAKS: 0.30 KAKS:1.20 yapılaşma koşulunun A-3, TAKS 0.30, KAKS;0.90 olarak değiştirilmesi şeklinde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

6. (K.NO:96) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 698 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.25b paftası, uygulama imar planı F36a.25b.1d, F36a.25b.1c, F36a.25b.2d paftalarının bulunduğu alanda, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün 02.03.2015 gün ve 39159 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün 22.07.2014 gün ve 1415 sayılı ile 02.02.2015 gün ve 66286 sayılı yazıları doğrultusunda imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı, park, konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin(PİN:1077-95)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-63) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

7. (K.NO:97) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 699 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d paftası ve uygulama imar planı F36b.22d.4b, F36b.22d.4c, F36b22d.4d ve F36b.22d.3a paftalarının bulunduğu alanda, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 02.03.2015 gün ve 1013 sayılı yazısı doğrultusunda yol, park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-96) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-64) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

8. (K.NO:98) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 700 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Akyar Köyü, nazım imar planı G35b.12b pafta, 2580 nolu parselin bulunduğu alanda, su depolama, şişeleme, dolum ve paketleme tesisi kurulması amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:6588-5)1/5000 ölçekli nazım imar planı için 27.02.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

9. (K.NO:99) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 701 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c paftası ve uygulama imar planı F36b.21c.4a ve F36b.21c.4b paftalarının bulunduğu alanda, eğitim tesisi ve spor alanı kullanımlarının büyükşehir belediyesince kullanılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-97) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-65) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10. (K.NO:100) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 702 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a ve F36a.15c paftaları ve uygulama imar planı F36b.16a.4b, F36a.15c.4c ve F36a.15c.3d paftaları, 8421 ve10386 nolu adaların bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak ve mahkeme kararını yerine getirmek amacıyla belediye hizmet alanı, ticaret, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-98) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-42) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11. (K.NO:101) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 703 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasının bulunduğu alanda, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 06.01.2015 gün ve 72964233-63-44 sayılı yazısı doğrultusunda, dere ıslah çalışmalarına yönelik olarak ada kenarında düzenleme yapılmasına ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.01.2015 tarih ve 2/12 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaştarafından 17.02.2015 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.

Sözkonusu itiraz ekte yer alan değişik şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12. (K.NO:102) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 704 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kavacık Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftası ve uygulama imar planı F36b.21c.1c paftası, 9680 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 27.01.2015 gün ve 93642556/756.01/923489 sayılı yazısı doğrultusunda ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5'er metre olacak şekilde belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-99) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-66) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13. (K.NO:103) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 705 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.23c ve F36b.23d paftaları ve uygulama imar planı F36b.23c.1d, F36b.23c.1a ve F36b.23d.2b paftalarının bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı 12mlik yolun kavşakla birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-100 )1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-19)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14. (K.NO:104) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 706 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kadıköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4a ve F36b.22a.4b paftaları, 11817 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, askeri alan kullanımından dini tesis alanı ayrılmasınailişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve 2/4 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 11.02.2015 gün ve 44205410-4220-54-15 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.

Dini Tesis alanına çevrilen alanın TOKİ Mülkiyetinde olması ve Askeri Alan için parselin kullanımına ilişkin herhangi bir izin olmaması nedeniyle sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15. (K.NO:105) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 708 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.1a ve F36b.17c.1d paftalarının bulunduğu alanda, sel kapanı ile ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2014 gün ve 14/205 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup, plan açıklama raporunun mülkiyete ait kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin (PİN:1055-67) değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16. (K.NO:106) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 709 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Soğuksu Mahallesi, nazım imar planı F36d.16b paftası ve uygulama imar planı F36b.16b.3d paftası, 20 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4940-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:5834-2) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı'nın 26.02.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/382 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17. (K.NO:107) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 710 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Osmanbeyli Mahallesi, nazım imar planı E35c.25a pafta, 726 nolu parselin bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi kararı dikkate alınarak konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin(PİN:8473-3)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.12.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18. (K.NO:108) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 713 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, nazım imar planı F36a.03d pafta, 303 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, uygulama imar planına uygun olarak Akaryakıt İstasyonu kullanımının nazım imar planına işlenmesine ilişkin (PİN:1077-101) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 29.01.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

19. (K.NO:109) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 714 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Çal Mahallesi, nazım imar planı F35d.06d pafta, 882 nolu parselin bulunduğu alanda Akaryakıt İstasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin(PİN:4911-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 13.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20. (K.NO:110) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 715 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Esentepe Mahallesi, nazım imar planı F34d.14d pafta, 114 ada, 24 nolu parselin bulunduğu alanda Akaryakıt İstasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 12.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21. (K.NO:111) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 716 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d ve F36b.16c paftaları ve uygulama imar planı F36b.16c.1d ve F36b.16c.4a paftalarında, 10989, 11294, 11895 ve 12043 nolu adaların bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, park ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-102) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-43) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı'nın 03.03.2015 gün ve 32441223-310.01.03-1014 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişkliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22. (K.NO:112) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 717 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c pafta, 7528 ada 4, 5, 33 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda, otopark, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin(PİN:1077-103)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.01.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.

Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23. (K.NO:113) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 718 sayılı; Büyükşehir Belediyesi sınırında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlatmış olduğu Yakakent-Gerze yoluna ilişkin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2015 gün ve 1656 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.

Sözkonusu Yakakent-Gerze yoluna ilişkin nazım imar planını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24. (K.NO:114) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 720 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3c paftası, 7289 ada ile 7507 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve (PİN:1055-50) 4/16 sayılı kararıyla; adalar arasındaki yolun mevcut yapılaşmalar ve kadastral durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 94651478/301.05.03/67/1640 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25. (K.NO:115) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 721 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftası, 1228 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve (PİN:1055-48) 4/14 sayılı kararıyla; blok nizam 7 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımı, zemin kat H= 5,50 m ticaret olmak üzere zemin kat üst seviyesinde 10 metre mesafeli iki adet kütle işlenerek blok nizam 9 kat konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında "trafo parselinde cephe açılabilir." plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 94651478/301.05.03/67/1640 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık,Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26. (K.NO:116) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 723 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftası, 8427 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve (PİN:580-2) 4/12 sayılı kararıyla, "Tabi zemin altı, parsel sınırı boyunca hastane kullanımının gerektirdiği alanlar olarak projelendirilebilir. Tabi zemin altında bodrum katlar, Alparslan Bulvarı ve otopark cephesinden 5 metre, doğu cephesinden 2 metrelik kısmı ayrı olarak projelendirilecektir. Yolların genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunda bu alanlar bedelsiz olarak yıkılacaktır." plan notu eklenmesineilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 84211085-517.03-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.(K.NO:117) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 724 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20a.2c paftası, 1239 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve (PİN:580-36) 4/13 sayılı kararıyla; ada kenarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 84211085-517.03-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28. (K.NO:118) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 725 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftası, 8428 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve (PİN:580-3) 4/16 sayılı kararıyla, "Tabi zemin altında parsel sınırı boyunca inşaa edilecek yapı alanlarının yol cephesindeki 5 metrelik kısmı ayrı olarak projelendirilecek olup, yolların genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunda bu alanlar bedelsiz olarak yıkılacaktır." plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 84211085-517.03-31 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29. (K.NO:119) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 726 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Tikenli Mahallesi, uygulama imar planı 29L-Ib ve 30L-IVc paftalar, 437 ada 24 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve (PİN:4760-5) 18 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2014 tarih ve 14/229 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 11.02.2015 gün ve 36687901-754.99/645 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30. (K.NO:120) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 727 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı 30L-IIIa paftasının bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve (PİN:4760-6) 17 sayılı kararıyla; 517 Sokak ve 540 Sokak üzerinde bulunan 2 adet sanduka mezarının Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.11.2014 gün ve 2173 sayılı yazısı doğrultusunda imar planına işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı Vezirköprü Belediye Başkanlığının 11.02.2015 gün ve 36687901-754.99/644 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir

Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31. (K.NO:121) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 728 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı G35b.09d.1a, G35b.09d.4b, G35b.09d.3a, G35b.08c.2b, G35b.08c.3b, G35b.08b.3c ve G35b.09a.4d paftaların, bulunduğu alanda, Ladik Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve (PİN:4760-..) 2/14 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2014 tarih ve 20/359 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, spor alanı, itfaiye alanı, otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ladik Belediye Başkanlığının 06.02.2015 gün ve 93464211/65 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32. (K.NO:122) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 729 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3d pafta, 129 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve (PİN:607-12) 12 sayılı kararıyla; YEDAŞ'ın 06.01.2015 gün ve 213 sayılı yazısı doğrultusunda belediye hizmet alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasınailişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 16.02.2015 gün ve 37035960-469 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33. (K.NO:123) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 730 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıcalı Mahallesi, uygulama imar planı 18K-IIIa, 18K-IIId, 18K-IVb ve 18K-IVc paftaları 823 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve (PİN:1299-5) 20 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 23/417 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımının E:1.00 h:18.00m yapılaşma koşullu sanayi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 05.02.2015 gün ve 94272565-310.99/446 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34. (K.NO:124) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 731 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2c paftaları, 4720 ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, yurt alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin Canik Belediye Meclisinin 03.07.2014 gün ve 14/43 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazı oyçokluğuyla reddeden Canik Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 4/12 sayılı kararı,Canik Belediye Başkanlığının 06.02.2015 gün ve 11547413-301.01-60728 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

35. (K.NO:125) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 733 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4b ve F36b.23c.4c paftaları, 10777 nolu adanın bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.12.2014 gün ve 22/70 (PİN:4848-12) sayılı kararıyla; 10777 adanın Samsun-Ordu Devlet Karayolu cephesindeki 15m. yapı yaklaşma sınırının, parseller mevcut devlet karayolu yerine yan yoldan cephe aldığından aynen korunması, ancak aynı adadaki parsellere giriş-çıkış yapılabilmesini temin etmek amacıyla mevcut Devlet Karayolundan servis yoluna geçişi sağlayacak düzenlemenin yapılmasına ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 10.12.2014 gün ve 11547413-301.01-54251 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.

Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün Plan Değişikliğine ilişkin uygun görüşü olmadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36. (K.NO:126) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 735 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.08a.3a, F36d.08a2d ve F36d.08a.4b paftaları, 121 ada 136 nolu parselin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 16.01.2015 gün ve (PİN:9921) 2/19 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2015 tarih ve 2/19 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; turistik tesis, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu kullanımının bir kısmının E:0.90 ve H.9.50 yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına çevrilmesi yanında turistik tesis kullanımının kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 16.02.2015 gün ve M.55.6.KAV.0-11/300 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.3

37. (K.NO:127) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 736 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Asarcık Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 13 sayılı kararıyla, Mehmet Çetin Caddesinin cephe düzenleme çalışmaları yapılmasınailişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Asarcık Belediye Başkanlığının 20.02.2015 gün ve 72424659-225 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiş olup karar hakkında görüş sorulmaktadır.

Söz konusu cephe düzenleme çalışmaları yapılmasına ilişkin 04.02.2015 gün ve 13 sayılı kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38. (K.NO:128) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.02.2015 tarih ve 672 sayılı;

İlgi : Canik Belediyesi'nin 16.02.2015 tarih, 2121 sayılı yazısı.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/g maddesi uyarınca;

İlgi yazıda belirtilen; Canik İlçesi Kuzeyyıldızı Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre, 651.Cadde (T.N:4.01), 652.Sokak (T.N:4.02), 653.Sokak (T.N:38.01), 654.Sokak (T.N:38.02), 655.Sokak (T.N:38.03), 656.Sokak (T.N:38.04) olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39. (K.NO:129) Arge Şube Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih ve 14 sayılı; Kızılırmak Deltası'nda; Sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği kurulacak olup üyeleri ve kurucuları Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Bafra Belediyesi ve 19 Mayıs Belediyesidir. 26.05.2005 tarih ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. Maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Birliğe üye olması ve ekli tüzüğün kabulünü uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40. (K.NO:130) Arge Şube Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 36 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Kurumumuz adına "Samsun İli Kamu Kurumları Web Sayfalarının İşaret Diline Entegrasyonu" başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Arge Şube Md. V. Ramazan AYDIN'ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

41. (K.NO:131) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.02.2015 tarih ve 206 sayılı;

İlgi:

a) İçişleri Bakanlığının Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 724 sayılı yazısı.

b) Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 16.01.2015 tarihli ve 592 sayılı yazısı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığının 30/12/2014 tarihli ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla uygun görülen "Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı"na uygun olarak yeniden düzenlenen ekli "Samsun Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği" ni uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

42.(K.NO:132) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 20.02.2015 tarih ve 287 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 10 Nisan 2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince yeniden oluşturulan ekli teşkilat şemasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

43. (K.NO:133) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 574 sayılı; 6360 sayılı 12.11.2012 tarihli Belediye Kanunu gereğince tüm Samsun il sınırı, Büyükşehir sınırı olmuş, ilçelerdeki katı atıkların bertaraftı Belediyemiz sorumluluğuna girmiştir. Bu süreç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi hizmet alanına giren İlçelerde oluşan katı atıkların, Samsun Doğu İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi'nde ve ilçelerde bulunan atık su arıtma tesislerinde proses gereği oluşan atık çamurların geri kazanımına ve enerjiye dönüştürülmesine yönelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi uyarınca ilgili mevzuatlar çerçevesinde tesisler kurulması ve bu tesislerin en fazla 29 yıllığına işletilmesi için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihaleye çıkılabilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

44. K.NO:134) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 575 sayılı; 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesinde ;

"Arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.", Bahsi geçmektedir.

Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi amacıyla Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İşletimine yönelik Hizmet Alımı işinin 36 ay olarak ihale edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

45.(K.NO:135) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.02.2015 tarih ve 416 sayılı; İçişleri Bakanlığı'na tahsisli ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan, Tapuda Atakum İlçesi 3039 no'lu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4968,00 m² yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın tahsisinden Belediyemiz lehine vazgeçilerek, anılan taşınmazların Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize devir edilmesi;

Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuda İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 no'lu parselde kayıtlı, Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Anakent İş Merkezinin 5.-6.-7.-8. ve 9. katlarındaki, tamamı 4.832,44 m² yüzölçümlü bağımsız bölümlerin İçişleri Bakanlığı Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmek üzere bir bütün olarak mülkiyetinin Maliye Hazinesine devir edilmesi; bu konuda düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesi, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.01.2015 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilmişti.

Yukarıdaki konular ile ilgili tarafların yapacakları iş ve işlemler ve karşılıklı hak ve sorumluluklarının düzenlendiği bir protokol hazırlanarak Samsun Valisi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından imzalanmıştı.

Fakat protokolün yürütülmesi aşamasında, yapılan görüşmede, tarafların karşılıklı olarak mülkiyetlerin tapuda devir edilmesi yerine, protokolde anılan taşınmazların karşılıklı olarak birbirlerine tahsis edilmesi gündeme gelmiştir.

Söz konusu Protokolün 13. Maddesi " Protokolün uygulanması sürecinde, değişiklik gerektiren herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde, bu değişiklikler, işbu protokol hükümlerine aykırı olmamak kaydı ve tarafların mutabakatı ile, ek protokoller ile düzenlenebilecektir." hükmünde olduğundan;

a)- İçişleri Bakanlığı'na tahsisli ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan, Tapuda Atakum İlçesi 3039 no'lu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4968,00 m² yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın tahsisinden Belediyemiz lehine vazgeçilerek, anılan taşınmazların Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize tahsis edilmesi;

b)- Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuda İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada 2 no'lu parselde kayıtlı, Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Anakent İş Merkezinin 5.-6.-7.-8. ve 9. katlarındaki, tamamı 4.832,44 m² yüzölçümlü bağımsız bölümlerin İçişleri Bakanlığı Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmek üzere, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi; ve bu konuda düzenlenecek ek protokol/protokolleri imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu. 46. (K.NO:136) Özel Kalem Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 85 sayılı; 27.Şubat – 01.Mart 2015 tarihleri arasında İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda 30 ilden 63 takımdaki 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 57 Kg., 61 Kg., 65 Kg., 70 Kg., 74 Kg., 86 Kg., 97 Kg. ve 125 Kg.'da 8 siklette yarışarak dereceye girecek olan 1.2.3. ve 4. Sporcuya ödül olarak Tam Altın verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

47. (K.NO:137) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 1009 sayılı; Samsun İli Bafra İlçesi Kızılırmak Sedde yolunun Organize Sanayi Ulaşım Yolu olarak kullanılması ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenecek protokole; Belediyemiz adına imzalamaya Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ' ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

48. (K.NO:138) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 1010 sayılı; Samsun İli İlkadım İlçesi Fuar Caddesinde yer alan Yaşardoğu Kapalı Spor Salonunun Panorama 1919 olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı'nın yetki verdiği kurum arasında düzenlenecek protokolü; Belediyemiz adına imzalamaya Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ'ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

49. (K.NO:139) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 18 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Anakent Turizm Tic.Ltd.Şti Ortaklar Kurulunun 08.01.2015 tarih ve 2015/001 sayılı kararı ile şirketin aktiflerinde kayıtlı bulunan; Plaka: 55 SS 441,Markası: SKODA, Tipi: Süper B- 1,6 TDİ Elagance Model Yılı: 2012, Araç Sınıfı: M1,Rengi: Siyah, Cinsi: Otomobil, Motor No: CAYJ79118,Şase No:TMBAJ63TXC9039026 aracın, Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe edilmek istenmektedir.

Belediyelerin her yıl Bütçe Kanunu Ekli "T" işaretli cetvelde gösterilen ve 237 Sayılı Taşıt Kanununu kapsamına giren taşıtların hibe (Yurtiçi) veya satın alma yoluyla taşıt edinilmesi için Belediye Meclis kararı gerekmektedir.

Bu sebeple yukarıda belirtilen taşıtın Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere hibe olarak kabulünü uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

50.(K.NO:140) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 765 sayılı; İlgi : İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 23/02/2015 tarih 2092 sayılı yazısı

5393 sayılı belediye kanunun birleşme ve katılma ile ilgili 8. Maddesinde "…Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır…." denilmektedir. İlgi yazıda belirtildiği üzere Bafra İlçesi Kasnakçımermer Mahalllesinin idari yönden buradan ayrılarak Atakum İlçesine bağlanması Atakum Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih 4 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; yukarıda belirtilen kanun hükmü uyarınca Bafra İlçesi Kasnakçımermer Mahalllesinin idari yönden buradan ayrılarak Atakum İlçesine bağlanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

51.(K.NO:141) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 597 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde hali hazırda kurulu bulunan kent mobilyalarının İlan ve Reklam Vergisi, Yer Tahsis Ücreti (KDV hariç) ile birlikte [200 adet Otobüs Durağı Raketi, (Reklam alanı ölçüsü: 1,18mx1,75m çift taraflı ve ışıklı), 130 adet Raket (CLP), (Reklam alanı ölçüsü: 1,18mx1,75m çift taraflı ve ışıklı), 130 adet Bilboard, (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45m tek taraflı ve ışıklı), 15 adet Megalight'ın (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15m çift taraflı ve ışıklı)] kiralanması ücret tarifesi aşağıda sunulmuştur.

Kent mobilyalarının kiralanması uygulanmasında Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına yapılan başvuru numarası esas alınacaktır.

Reklam alanlarının dağıtımına ait usül ve esaslar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca belirlenecektir.

Aşağıdaki Ücret tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.


BİRİM FİYAT CETVELİ 

ASMA SÜRESİ OTOBÜS DURAĞI (2 m²) RAKET (2 m²) MEGALİGHT (7 m²) BİLBOARD (7 m²)
1 HAFTA 70,00¨ 120,00¨ 900,00¨ 210,00¨
2 HAFTA 140,00¨ 220,00¨ 1.600,00¨ 340,00¨
3 HAFTA 210,00¨ 300,00¨ 2.100,00¨ 480,00¨
4 HAFTA 280,00¨ 360,00¨ 2.200,00¨ 600,00¨
5 HAFTA 350,00¨ 400,00¨ 2.300,00¨ 700,00¨
6 HAFTA 420,00¨ 420,00¨ 2.400,00¨ 780,00¨

 

Belediye Meclisimiz, 08 NİSAN 2015 Çarşamba günü saat 14.00'de, Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) toplanmak üzere, saat 15.30'da toplantı kapatıldı.