SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.09.2009 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 07 Eylül  2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:212) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1526 sayılı; 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 10.Maddesi; imar planlarının uygulanması amacıyla planların onayından sonra bütün belediyelerin, kendi mali olanaklarını da göz önünde bulundurarak 5 yıllık imar programlarını hazırlamakla yükümlü kılmaktadır. Şehrimizin kent bütünü revizyon ve ilave uygulama imar planlarının onanmasından sonra hazırlanan 1,2,3 ve 4. beş yıllık imar programlarının süreleri dolmuş olduğundan 5. beş yıllık imar programı hazırlanmış bulunmaktadır. 3194 Sayılı İmar Yasasının 10. Maddesi uyarınca hazırlanan 5. beş yıllık imar programının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:213) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1524 sayılı; Canik İlçesi  Belediye sınırlarında  nazım imar planı F36b.23d paftasında, Alirızabey Bulvarı ve İlkadım Bulvarı’nın bulunduğu alanda cami, belediye hizmet  alanı kullanımlarının kaldırılarak, park ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2009 gün ve 14/198 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından   21.07.2009 gün ve 1177, 1178, 1183, 1184, 1185, 1192, 1194, 1195 ve 1197 sayılı, 22.07.2009 gün ve 1191, 1193, 1196, sayılı, 23.07.2009 gün ve 1201, 1202, 1203, 1204 ve 1205 sayılı, 24.07.2009 gün ve 1206, 1207, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229sayılı , 27.07.2009 gün ve 1209, 1210, 1211, 1221, 1220, 1216, 1217, 1218, 1219 sayılı   28.07.2009 gün ve 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242,  1243, 1244, 1245, 1246, 1247,  1248 sayılı, 29.07.2009 gün ve 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,  1271, 1272, 1273, 1274 sayılı, 30.07.2009 gün ve 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1299, 1300, 1301 sayılı    31.07.2009 gün ve 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319 sayılı, 03.08.09 gün ve 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334,  1336 sayılı, 04.08.2009 gün ve 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1358, 05.08.2009 gün ve 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 sayılı, 06.08.2009 gün ve 1374, 1375, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 07.08.2009 gün ve 1392, 1393, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404,   Askı süresi dışında ise 10.08.2009 gün ve 1413, 1414, 1415, 1416,  sayılı, 12.08.2009 gün ve 1441, 1442 sayılı, 17.08.2009 gün ve 1448, 1450 sayılı  dilekçelerle ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, plan değişikliğinin kent bütününde yer alan çalışma alanlarını bir disiplin altına alacak nitelikte olması yanında TOKİ ile yapılan görüşmelerle itiraz konularının zaten çözüme kavuşturulacak nitelikte olması nedeni ile reddi ancak Canik Belediye Başkanlığının 26.08.2009 tarih ve 2453 sayılı yazılarındaki talepleri doğrultusunda plan notlarındaki E:2.50 yapılaşma koşulunun kaldırılmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:214) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1468(1395) sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b  paftasında, tapuda 6523 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  belediye hizmet  alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2009 gün ve 14/192 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine İlkadım Belediyesi’nden muvafakat alınmadığı gerekçesiyle  İlkadım Belediyesi Başkanlığı tarafından  05.08.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.01.-128 sayılı yazıyla itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, konuya ilişkin eski Yeşilkent Belediyesinin bu alanın Sağlık Bakanlığına tahsisi ile ilgili Meclis Kararının olması yanında, Milli Emlak Müdürlüğünün de olumlu görüşü bulunduğundan reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO:215) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1469 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21c.2a ve F36b.21c.2b paftalarında  10361 ada 1 nolu parselin yapılaşma haklarının ticaret borsasına giden yolda kalan diğer parseldeki yapılaşma hakkına eklenerek  yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:216) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1460 sayılı; Canik  İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Köyü nazım imar planı F36b.22c ve F36c.02b paftalarında 6008, 6009, 6013, 6014, 6016 ve 6035 nolu adalar ile 176, 177, 241 ve 247 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, Pazar yeri kullanımının kaldırılarak konut alanı, meslek yüksek okulu, ticaret alanı ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2009 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.09-01-2281 sayılı yazısıyla belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:217) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1540 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftasında  431 ada, 15 ve 16 nolu parseller ile 1260 nolu parselin bulunduğu alanda belediye hizmet  alanı ve park alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ve yeni park alanı düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 21.08.2009 gün ve  2455 sayılı yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:218) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1062 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Saitbey Mah. nazım imar planı F36b.22b  paftasında 7146 ada 1, 2 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının zemin kat ticaret olabilecek şekilde katlı otopark alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.08.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:219) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1499 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mah. Talimhane Caddesinde nazım imar planı F36b.22b paftasında  7832 ada 4 parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 26.08.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.      Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifi ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma koşullarına uyumlu olmaması yanında sosyal, teknik altyapı önerilerini içerecek yeterli alanın bulunmaması ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2009 tarih ve 4/52 sayılı kararı ile talep red edildiğinden aynı gerekçelerle plan değişikliği teklifinin reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:220) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1489 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, İlyasköy Mah.  nazım imar planı F36b.22b  paftasında  1169 ada 57 nolu parselin  bulunduğu alanda konut alanı kullanımının akaryakıt-LPG ikmal istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 25.08.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.       Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifi ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı bütünlüğüne aykırı olması, çevre yapılaşma ve kullanım koşullarına uygun olmaması nedeni ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2008 tarih ve 2/5 sayılı kararı ile red edildiğinden aynı gerekçelerle nazım imar planı değişikliği teklifinin reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO:221) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1495 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, Çivril Köyü  nazım imar planı F36a.25a ve F36a.25b paftalarında 1041 ve 735 nolu parsellerin ( 11226 ada 5 parsel ) bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının akaryakıt-LPG ikmal istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için 25.08.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:222) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1527 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Pazar Mah.  F36b.22b.1a paftasında, 798 ada,  19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğü’nün 29.07.2009 gün B.16.0.KVM.4.55.00.02/55.00.467/973 sayılı yazısı doğrultusunda tescilli binanın plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:223) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1522 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Cumhuriyet ve İstiklal Mah. nazım imar planı F36b.16a paftasında, 8421 ada 15 parsel, 8420 ada 3 parsel,  9359 ada ve 252 ada 2 parselin bulunduğu alanda Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2009/608 kararını  yerine getirmek amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun, planlama alanı içerisinde aynı konumda olan parselleri de dikkate alacak şekilde yeni bir plan değişikliğinin hazırlanabilmesi amacı ile detaylı bir çalışma yapılması için evrakın aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:224) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1531 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında Sanayi Mah. nazım imar planı F36c2 paftasında, 608 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda sanayi bölgesi kullanımının kent parkı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:225) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1422 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında  nazım imar planı F36c.03b  paftasında 62 nolu parsellerin bulunduğu alanda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Tesis Alanı kullanımı orman sınırı içerisinde kaldığından, sınırın işlenerek kalan alanının STSO kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 11.08.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:226) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1530 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04c paftasında 1057, 1058, 1059, 1060 ve 1066 nolu adaların bulunduğu alanda konut alanı, ticaret alanı, okul alanı ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 21.08.2009 gün ve  2455 sayılı yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:227) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1459 sayılı; Canik  İlçesi Belediye sınırlarında, Gürgenyatak Köyü nazım imar planı F36c.03d paftasında 10598 ada, 10 nolu  parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının telekomünikasyon alanı kullanımına  çevrilmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2009 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.09-01-2282 sayılı yazısıyla belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:228) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1523 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Çay Mah.  F36b.23a.4d, F36b.22b.3c ve F36b.22c.2b  paftalarında, kentsel dönüşüm alanının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:229) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1466 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında  F36b.21b.1d ve F36b.21a.2c  paftalarında, Derecik mezarlığına ulaşımı sağlayan kavşağın servis yoluna bağlantısının kurulması yanında servis yolunda kalan akaryakıt ve LPG istasyonunun servis yolunda kalan kısmının bedelsiz elde edilmesi için park ve belediye hizmet alanı kullanımların  yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:230) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1474 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında  F36b.16d.3c  paftalarında, Derecik mezarlığına ulaşımı sağlayan 15mt en kesitli yolun sürekliliğinin devam ettirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:231) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1472 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında F36c.05d.4b  paftasında,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2009 tarih ve 14/194 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının eski plan haklarına dönüşümüne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:232) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1465 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Kamalı Mah.  F36a.20b.4c, F36a.20b.3d, F36a.20c.1b ve F36a.20c.2a  paftalarında, 8528 ada,  11 nolu parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2009 tarih ve 14/190 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:233) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1470 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında  F36b.16c.3b, F36b.16c.3c, F36b.17d.1b  ve F36b.17d.1c  paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2009 tarih ve 14/195 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; raylı sistem depolama işlik alanına raylı sistem için gerekli olan yeni düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.      Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 24. (K.NO:234) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1521 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Cumhuriyet Mah. F36b.16a.1c ve  F36b.16a.4b  paftalarında, 16 ada, 13 ve 24 nolu parsellerin bulunduğu alanda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 24.08.2009 gün ve M.55.0.SBB.0.15.07.940 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanlarının kullanımlarının  yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:235) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1464 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Devgeriş Köyü uygulama imar planı F36b.23c.4b paftasında 10817 ada, 1 nolu parsel ile Asarağaç Köyü F36b.23c.4c paftasında  11, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 1271, 1273, 1274, 1272, 1270, 1269, 1268, 1267, 1266, 1265, 1264, 1263, 1262, 1261, 1260, 1259, 1299, 1300, 1957 ve 1958 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.06.2009 gün ve 12/38 sayılı kararıyla;  park ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.06.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-153 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, konut dışı kentsel çalışma alanının kavşak noktasında giriş çıkışlarda tehlike oluşturacağına ilişkin Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün görüşü dikkate alınarak, eski plan haklarında olduğu gibi park alanına çevrilmesi ve aynı oranda konut dışı kentsel çalışma alanının karayolunun diğer tarafından park alanının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına çevrilmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:236) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1130 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Köyü uygulama imar planı F36b.22d.4d ve F36c.02a.1a paftalarında 987 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.07.2009 gün ve 14/42 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2009 tarih ve 12/170 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı kullanımının İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapılması amacıyla askeri alan kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.07.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-186 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:237) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1030 sayılı; Tekkeköy Belediye sınırlarında, Asarağaç Mah. uygulama imar planı  F36b.23b.3d, paftasında 190 ada, 5, 6 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin  05.06.2009 gün ve 12/66 sayılı kararıyla; T yapılaşma koşullu  ticaret alanı kullanımının T koşulu kaldırılarak,  h:15.50m yüksekliğinde kütle işlenmesine  ilişkin; oyçokluğu  ile   kabul  edilen   uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy  Belediye Başkanlığının 11.06.2009 gün ve 1524 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2009 tarih ve 6/100 sayılı kararı ile ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeniyle uygun görülmemesi ve bölgedeki aynı konumda bulunan yapılaşmaları da dikkate alacak şekilde düzenlemelerin yapılması gerektiğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:238) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1473 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2009 tarih ve 12/172 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına verilen  uygun görüş doğrultusunda; Total Oil Türkiye A.Ş. tarafından 905m2 alan üzerinde yapılması düşünülen deniz dibi boru hattına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki uygun görüşü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.07.2009 gün ve 14/83 sayılı meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.07.2009 gün ve 1849 sayılı yazısıyla  Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:239) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1471 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04b.3c ve F36c.04b.4d paftalarının bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin  07.07.2009 gün ve 14/86 sayılı kararıyla; kavşağa bağlanan 20mtlik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin; oybirliği  ile   kabul  edilen   uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy  Belediye Başkanlığının 13.07.2009 gün ve 1849 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:240) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1529 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Pınar Mah. uygulama imar planı F36c.05d.2d paftasında 219 ada 1 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin  07.08.2009 gün ve 16/102 sayılı kararıyla;  park ve trafik yolunun  mevcut güzergaha göre yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.08.2009 gün ve 2438 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:241) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1528 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi uygulama imar planı F36b.04b.4a paftasında 219 ada 1 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin  07.08.2009 gün ve 16/101 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2009 tarih ve 12/171 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; büfe ve küçük sanayi sitesi kullanımının kaldırılarak mevcut akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanına ilave edilmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.08.2009 gün ve 2438 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:242) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1135 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum  Mah. uygulama imar planı F36b.17d.2b  paftasında 10889 ada 1 ve 2 nolu parseller,  ve 10890 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.07.2009 gün ve 14/44 sayılı kararıyla  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2009 tarih ve 8/128 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yapılaşma haklarının bir araya toplanarak konut alanı yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesi yanında diğer adadaki konut kullanımının park kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği  İlkadım Belediye Başkanlığının 08.07.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-729 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:243) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1519 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yalı Mah. uygulama imar planı F36a.09a.4a ve F36a.09a.4b  paftalarında, 304 ada 1 nolu  parselin kuzeyi ile 2189 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 15/82 sayılı kararıyla; Danıştay Altıncı Dairesinin mahkeme kararı gereğince konut ve park alanı kullanımlarının   yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.08.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:244) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1461 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mah., uygulama imar planı F36b.16c.3b ve F36b.17d.4a paftalarında 9466 ada 9 ve 10 nolu  parseller ve 9467 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2009 gün ve 13/68 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 tarih ve 10/149 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı ve park kullanımlarının, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına çevrilmesi yanında park kullanımının yeniden belirlenmesine  ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.07.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:245) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1463 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Köyü, uygulama imar planı F36b.16a.3d  paftasında 129 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2009 gün ve 13/73 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2008 tarih ve 21/442 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yapılaşma koşulları aynı kalarak konut alanı kullanımının yurt alanı  kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oybirliği   ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.07.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/195 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:246) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1515 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mah. uygulama imar planı F36a.20b.4a ve F36a.20b.4b paftalarında 5730  ada  1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu  parsel ile 5728 ada 1, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 15/76 sayılı kararıyla; konut adaları arasındaki 10m en kesitli trafik yolunun kapatılarak,  E:0.70 yapılaşma koşullu konut alanına dahil edilmesi, kapatılan yolun karşılığı olarak konut alanının bir kısmının park alanına çevrilmesi  ilişkin oy  birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.08.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:247) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1520 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimarsinan Mah. uygulama imar planı F36b.16a.3b  paftasında  8456 ada,  5 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 15/83 sayılı kararıyla; 10m en kesitli trafik yolunun yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy  birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.08.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:248) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1517 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimarsinan Mah. uygulama imar planı F36b.16a.3b ve F36b.16a.3c paftalarında  8431 ada,  2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 15/78 sayılı kararıyla; ilköğretim alanında ayrılan belediye hizmet alanı kullanımının Danıştay Altıncı Dairesinin mahkeme kararı gereğince eski plan haklarına dönüşümünün sağlanmasına  ilişkin oy  birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.08.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:249) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1518 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar Yalı Mah. uygulama imar planı F36a.09c.4c paftasında, 128  ada, 16 nolu  parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 15/81 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2009 tarih ve 14/193 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:0.40 H:6.50m yapılaşma koşullu akaryakıt istasyonu kullanımının  E:0.40 H:9.50m yapılaşma koşullu akaryakıt ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına çevrilmesi yanında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy  birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.08.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:250) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2009 tarih ve 1516 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mah. uygulama imar planı F36b.16c.2c ve F36b.16c.2d  paftalarında, 8009 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu  parseller ile 8010 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 15/77 sayılı kararıyla; 12m en kesitli trafik yolunun kaldırılarak, TAKS:0.20 E:1.25 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının   yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.08.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO:251) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/08/2009 tarih ve 1508 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.07.2009 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.07.2009 tarih ve B.07.0.BMK.0.19-115708-184-9054  sayılı genelgesinde belirtilmiştir. Belediyemizde boş bulunan 1. derece Veteriner Hekim  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Veteriner Hekim Mehmet YILDIZ’a aylık net 1.421,05.-TL ücret verilmesinin uygun görülen,  Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO:252) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 10/08/2009 tarih ve 1118 sayılı;  13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi; “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” şeklindedir.  Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi amacıyla 31.12.2009 da sona erecek olan; “Katı Atık Hizmet Binasının Temizliği ile Düzenli Depolama Sahasının İşletimi ve Bakımı Hizmeti”, “Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binaları Temizlik İşleri Hizmeti”, “Hayvanat Bahçesi ile Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Çevresinin Temizliği”, “Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması, Taşınması ve Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı” ihalelerinin 36-48 ay olarak ihale edilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO:253) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 07/08/2009 tarih ve 1116 sayılı; 14.12.2007 tarihli Meclis Toplantısının 487 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan  Samsun Büyükşehir Belediyesi “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği”nde, 11.07.2008 tarihli Meclis Toplantısının 14/307 sayılı kararı ile tasdik olunan 14.07.2008 tarihli teşkilat şemasına uygun olarak güncelleme yapılmıştır.  Samsun Büyükşehir Belediyesi “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği”nin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
 44. (K.NO:254) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27/08/2009 tarih ve 627 sayılı; İlgi:
  • İlkadım Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24.04.2009 tarih, B.05.04.VLK. 455.52.01/010.07/394 sayılı yazısı,
  • İlkadım Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.07.2009 tarih, M.55.6. İLK.0.10-870 sayılı yazısı,
  • Canik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.06.2009 tarih, M.55.7.CAN.0.13. 02.00-09-02-1658 sayılı yazısı, İlgi yazılara konu olan değişikliklerin; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi uyarınca; meydan, cadde, bulvar ve sokakların adlandırılması Büyükşehir Belediyesinin görev  yetkileri arasında bulunduğundan ; İlgi (a) yazıya istinaden İlkadım Belediye sınırları içerisinde bulunan;
  1. Kadıköy Mahallesi Mis Sokağın isminin “ŞEHİT J.ER. MEHMET ÇEBİ SOKAK” olarak,
  2. Kadıköy Mahallesi Debboy Sokağın isminin “ŞEHİT UZM. J.ÇVŞ. FERHAN HASOVALI SOKAK” olarak,
  3. Fevzi Çakmak Mahallesi Ay Sokağın isminin “ŞEHİT J.ER. ALAATTİN ÇAKIR SOKAK” olarak,
  4. Adalet Mahallesi Sekban Sokağın isminin “ŞEHİT J.ER CENGİZ DURAK SOKAK” olarak,
  5. İlyasköy Mahallesi Çiğli Sokağın isminin “ŞEHİT BAŞKOMİSER DURSUN SUTAY SOKAK” olarak,
  6. Hürriyet Mahallesi Çatal Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS YAŞAR ŞEN SOKAK” olarak,
  7. Yenidoğan Mahallesi İşçi Evleri Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS SÜLEYMAN SELÇUK SOKAK” olarak,
  8. Adalet Mahallesi Tarsus Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS ABDURRAHMAN İSPİR SOKAK” olarak,
  9. Adalet Mahallesi Uydu Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS SERKAN YAVUZ SOKAK” olarak,
  10. Fevzi Çakmak Mahallesi Bigadıç Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS EMİNE SEÇİL GÖKDEMİR SOKAK” olarak,
  11. Fevzi Çakmak Mahallesi Pamuk Sokağın ismini “ŞEHİT POLİS ASIM KIRAN SOKAK” olarak,
  12. Bahçelievler Mahallesi Ziraat Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS MEHMET EMİN EREN SOKAK” olarak, İlgi (b) yazıya istinaden İlkadım Belediye sınırları içerisinde bulunan;
  13. Kılıçdede Mahallesi Samur Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS HALİS KARAOĞLU SOKAK” olarak,
  14. Bahçelievler Mahallesi 12 Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS ERKAN ALIŞIR SOKAK” olarak,
  15. Çiftlik Mahallesi Yıldız Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS MEHMET EROL SOKAK” olarak, 19 Mayıs Mahallesi 1. Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS AVNİ ŞENER SOKAK” olarak,
  16. Hastane Mahallesi Belen Sokağın isminin ”ŞEHİT POLİS HASAN ELİK SOKAK” olarak,
  17. Selahiye Mahallesi Maltepe Sokağın isminin “ŞEHİT POLİS ALİ YILDIRIM SOKAK” olarak,
  18. Fatih Mahallesi Manolya Sokağın isminin ”ŞEHİT POLİS ZAFER DEMİRCAN SOKAK” olarak,
  19. Liman Mahallesi Körfez Sokağın isminin "ŞEHİT POLİS HALİM ÇALKAN SOKAK” olarak,
  20. Liman Mahallesi 118. Sokağın ismini “ŞEHİT POLİS SECAHATTİN GÜLREK SOKAK” olarak, İlgi (c) ‘yazıya istinaden Canik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan;
  21. Liman Mahallesi 118. Sokağın ismini “ŞEHİT POLİS SECAHATTİN GÜLREK SOKAK” olarak, İlgi (c) ‘yazıya istinaden Canik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan;
  22. Gazi Mahallesi Romanya Türkleri Sokağın isminin “ŞEHİT EROL İŞAL SOKAK” olarak,
  23. Hasköy Mahallesi Yörükler Sokağın isminin “ÖNDER SOKAK” olarak,
  24. Hasköy Mahallesi Karanlıkdere Sokağın isminin “YÖRÜKLER SOKAK” olarak,
  25. Hasköy Mahallesi 322. Sokağın ismini “SEZER SOKAK” olarak değiştirilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO:255) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 401 sayılı; Canik Belediye sınırlarında akaryakıt ve LPG istasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarını içeren Büyükşehir Belediyesi 14.12.2007 gün ve 450 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun 1. İdare Mahkemesinin 14.11.2008 gün ve 2008/145 esas nolu kararı yerine getirmek amacıyla nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, İdare Mahkemesi kararı gereği revizyon imar planı içerisinde çözümlenmesi gerektiğinden, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO:256) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04/09/2009 tarih ve 1681 sayılı; İlimizde “Eski Tekel Sigara Fabrikası ve Tekel Depoları” olarak bilinen aşağıdaki tabloda gösterilen parsellerin bulunduğu alan, Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2006/11265 sayılı kararıyla, 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yenileme alanı olarak belirlenmiş; aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca mülkiyetleri Belediyemiz adına tescil edilmiştir. Belediyemiz söz konusu parseller ve üzerindeki binaları, Samsun Koruma Kurulu tarafından onaylanan projesine uygun olarak bir an önce bu günkü olumsuzluklarından kurtarılarak, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına kazandırmak için arayışlarını sürdürmektedir. Aşağıdaki tabloda ayrıntıları gösterilen parseller ve üzerindeki binaların, Samsun Koruma Kurulu tarafından onaylanan projesine uygun hale getirilmesi amacıyla;Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2008/98 sayılı kararı ile; satışının yapılması,Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.09.2008/357 sayılı kararı ile; 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi yapılarak, 30 yıl süre ile işletilmesi ve süre sonunda Belediyemize devredilmesi kararları alınmıştı.Yukarıda belirtilen 15.02.2008/98 ve 12.09.2008/357 sayılı Meclis kararları geçerli kalmak üzere ilave olarak; aşağıdaki tabloda belirtilen parseller ve üzerindeki binaların, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı projesine uygun olarak “pay alınmak suretiyle kat karşılığı inşaat” yöntemi ile yenilenmesi” konusunda, Samsun Belediye Encümen’ine yetki verilmesi teklifinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 47. (K.NO:257) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07/09/2009 tarih ve 2012 sayılı; “Raylı – Raysız yer altı ve yer üstü her türlü kara, deniz, göl ve hava ulaşımı ve taşımacılığı hizmetlerini yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek veya bu hizmetlere katkıda bulunmak, bu amaca ulaşabilmek için; ulaşım ve toplu taşıma işlemlerini yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, bu amaç için gerekli inşaat ve taahhüt işlerini yapmak, yaptırmak, proje ve müşavirlik hizmetleri yapmak, yaptırmak, kentlerin ulaşım planlarını yapmak, yaptırmak, her türlü toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla ilgili tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, toplu taşıma amaçlı meydan, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak ve bunların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak, açık ve kapalı otopark yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek, şehir içi trafik hizmetlerinin sağlıklı yürümesi için trafik işleri- hizmetleri yapmak, yaptırmak, yolcu  terminallerine katlı-katsız otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek, şehrin trafik akışını takip etmek, geliştirmek için sinyalizasyon ve kapalı devre  televizyon sistemleri kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, hizmeti devam ettirmek, her türlü toplu taşıma araçlarının bakım ve onarımını sağlamak amacıyla tesisler kurmak, kurdurmak, veya bakım onarım işlerini yaptırmak, toplu taşımacılıkla ilgili olarak duraklar, yer altı ve yer üstü terminaller, rıhtımlar, iskeleler yapmak, yaptırmak, toplu taşımacılıkla ilgili olarak bilet, kart, makbuz, jeton, yapmak, yaptırmak, ulaşım ve her türlü toplu taşımacılık hizmetlerinin daha iyi yapılması ve müşteri memnuniyetinin maksimum seviyeye çıkartılması amacıyla danışmanlık, piyasa araştırması, anket yapılması veya yaptırılması, toplu taşımacılığı özendirmek, yolcu sayısını arttırmak amacıyla her türlü sponsorluk, reklam, tanıtım ve kültürel faaliyetlerde  bulunmak, konser düzenlemek, konferans düzenlemek, şirketin maliyet ve zilyetliğinde  bulunan her türlü  menkul ve gayrimenkuller  üzerinde verilen reklam ve iletişim  alanları  geliştirmek,  konusu ile ilgili üçüncü kişilerden mal ve  hizmet satın almak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerine yönelik olarak açık ve kapalı yer üstü ve yer altı  terminaller, durak yerleri, garlar, iskeleler, meydanlar, yollar, yaya kaldırımları tesis etmek,  bankalar veya bu yönde kredi veren iç ve dış  bankalardan, kuruluşlardan kredi almak suretiyle söz konusu hizmetlerin inşaatlarını gerçekleştirmek, ulaşım, toplu taşımacılık ve endüstri dallarında yatırım yapanlara veya yapmak isteyenlere verimlilik ve devamlılık konularında hizmet vermek, resmi kurumlardan izin alarak, konusu ile ilgili pazarlama yapmak, organizasyonlar kurmak, her türlü ulaşım aracı için sürücü ve eğitimli personel yetiştirmek amacıyla lisans bilgisayar ve özel eğitim almak, vermek, bunları tek başına veya ortaklaşa yapabilmek,  mevcut şirketlere ortak veya hissedar olabilmek, aktif ve pasiflerini devir alabilmek ”amaçlı, Samsun Büyükşehir Belediyemizin %99,90 oranında, hisse adedi 39,960 olarak ortak olduğu ve ekte bulunan Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde aşağıda pay oranları belirtilen şirketlerle ortak olarak yeni bir Anonim Şirket kurulacaktır.     Kurulacak Şirketin;
  1. Ünvanı: Samsun Proje, Ulaşım, İmar, İnşaat, Yatırım, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir (Kısaca SAMULAŞ’dır)
  2. Sermayesi : 1.000.000,00.- (Bir Milyon Türk Lirası) TL olup, 40.000 adet hisselidir.  3 – Hisse Dağılımı:
  • Samsun Büyükşehir Belediyesi Hissesi : %99,90 olup,  999.000,00.-TL, hisse adedi 39.960’dır.
  • Samsun Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin hisse adedi: 10 olup, 250,00.-TL’dir.
  • Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketinin Hisse adedi: 10 olup,  250,00.-TL.dir.
  • Samsun  Anakent  İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketinin  Hisse adedi : 10  olup,  250,00.-TL’dir.
  • Samsun Özel Halk Otobüsçüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hisse adedi: 10 olup, 250,00.-TL.’lik teklifinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(07 Ekim 2009 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’ toplantı kapatıldı.)