SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.04.2011 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 
 

Ada Parsel No Maliki Baba Adı Hisse Hisse m²'si Rayiç Bedeli (TL) Bina Bina Rayiç Bedeli (TL) TOPLAM
995 9 Mehmet SOYLU Mehmet TAM 126.77 26.938,63.-TL Zemin+1 katlı 77.480,00.-TL 104.418,63.-TL
 1. (K.NO:99)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/03/2011 tarih ve 978 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 yılına ait “Faaliyet Raporu” oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:100)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/03/2011 tarih ve 979 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonunun hazırlanmış olduğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 yılına ait, “Denetim Komisyonu Raporu” Meclisin bilgisine sunuldu.
 3. (K.NO:101) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak  İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev   Yapmak Üzere Gizli Oy İle Belediye Meclisi I. Başkan Vekilliğine Turan ÇAKIR, II.Başkan Vekilliğine; Tahsin CANİKLİ Seçilmiştir.
 4. (K.NO:102) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine İstinaden; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev   Yapmak Üzere Gizli Oy İle Belediye Meclis Katipliklerine; Adem ALAN, Hasan SERDAŞ, Feride Günay TOSUN, Erdem OKAN Seçilmişlerdir.
 5. (K.NO:103) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden Büyükşehir Belediye Encümeninde 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle; Turan ÇAKIR, Emin Kazım ŞEN, Adem ALAN, Arif KOSİF, Necip ÇİFT seçilmişlerdir.
 6. (K.NO:104) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği; İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurularak 7 üyeden oluşması, Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak 5 üyeden oluşması, Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak 5 üyeden oluşması, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak 5 üyeden oluşması,   Ulaşım Komisyonu kurularak 5 üyeden oluşması, Hukuk Komisyonu kurularak 5 üyeden oluşması, ve bu Komisyonların 1 yıl müddetle görev yapmaları kabul olunmuş ve: İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine; Osman GENÇ, Turan ÇAKIR, Kerami GÜRBÜZ, Tahsin CANİKLİ, Hayati TEKİN, Metin BURMA, Necattin DEMİRTAŞ, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine; Emin Kazım ŞEN, Necip ÇİFT, Arif KOSİF, Muhammer MURATOĞLU, Feride Günay TOSUN, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; Turan ÇAKIR, Adem ALAN, Hasan SERDAŞ, İbrahim SARAÇ, Cemalettin KOLA, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine; Arif KOSİF, Adem ALAN, Mustafa ERBAY, Erdem OKAN, Suat Hayri ERDÖNMEZ, Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; Necip ÇİFT, Murat EKŞİ, Aydın YILMAZ, Cemal GÜLHAN, İsmail SEVİNDİK, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine;  Emin Kazım ŞEN, Kerami GÜRBÜZ, Ömer ÇELEBİ, Suat Hayri ERDÖNMEZ, İsmail SEVİNDİK seçilmişlerdir.
 7. (K.NO:105) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/03/2011 tarih ve 981 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın ;  13/03/2011-16/03/2011 tarihleri arasında, Rusya Federasyonunun St.Petersburg ve Moskova Şehirlerinde, Türk ve Rus İşadamları arasında Ticaret, Yatırım, Müteahhitlik ve Müşavirlik konularının görüşüleceği, Türkiye-Rusya İş Forumu Toplantısına katılmak üzere,  21/03/2001-24/03/2011 tarihleri arasında, Kardeş Şehir ilişkisi kurulması görüşmelerinde bulunmak üzere, Yunanistan’ın Kavala ve Selanik şehirlerine gitmiştir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yukarıdaki görevlendirmeleri Meclisin bilgisine sunulmuştur.
 8. (K.NO:106) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21/03/2011 tarih ve 411 sayılı; Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Şahin EKER’ in Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kadrosuna  18.03.2011 tarihinde; Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ATALAY’ ın  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrosuna 18.03.2011 tarihinde ;
 9. İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Zennube ALBAYRAK ‘ ın  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı  kadrosuna  07.03.2011 tarihinde;     Atamaları yapılmıştır. Yapılan atamalar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun  22 nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 513 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası, 374 ada 24 parselin bulunduğu alanda, kadastro ve mülkiyet durumuna uygun olarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.         Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 356 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b pafta, 1246 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda Tekel olarak kullanılan resmi kurum alanı kullanımının Samsun Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesi olarak kullanılmak üzere resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 03.03.2011 gün ve 2011/215 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 530 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2c, F36b.22a.2d ve F36b.22a.1c paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 24/442 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 25 metre en kesitli yol üzerinde kamulaştırma da karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 gün ve 6/78 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından 04.04.2011 gün ve 530 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 517 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.22a.2b  paftasında,  7209 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, dini tesis alanı kullanımının mülkiyet durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 68 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasında, 854 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda yeşil alan kullanımının otel alanı olarak belirlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 gün ve 22/343 sayılı kararıyla rededilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Samsun İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından  07.01.2011 gün  ve M.55.0.İÖİ.0.14.02.00//63-162  sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.  Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 434 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.7d.2a pafta, 2795 adanın bulunduğu alanda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 17.03.2011 gün ve M.55.0.SBB.0.11.310.01.04-634 sayılı yazısı doğrultusunda yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 512 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21a.2a ve F36b.21a.2b paftalarında, mülkiyet durumlarına uygun olarak konut dışı kentsel çalışma alanı, yol, otopark ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 510 sayılı;  Canik İlçesi sınırlarında, Gazi Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.1a paftasında 1284 ada 7 parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.03.2011 gün ve 6/18 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının kütle ve yapı yaklaşma sınırının değiştirilerek, blok nizam 7 kat yapılaşma koşulunun h:30.50m olacak şekilde iki blok halinde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.03.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-86 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 377 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2c ve F36b.17d.3b paftalarında 2326 ada 7 nolu parsel, 2370 ada 2 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.03.2011 gün ve 6/16 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 2/6 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:2.50  TAKS:0.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımını ve park alanı kullanımının, E:2.05 TAKS: 0.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında kaldırılan park alanı karşılığı olarak E:1.40 TAKS:0.30 ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy çokluğuyla  uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.03.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/118  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 509 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3b paftasında, 8426 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.02.2011 gün ve 4/14 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.20010 tarih ve 24/400 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; idare mahkemesinin kararını yerine getirmek amacıyla ticaret alanının belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.02.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/41 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve 516 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında, 2258 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.03.2011 gün ve 6/21 sayılı kararıyla; Orman Müdürlüğünün yazısı ile orman dışı kaldığı belirtilen alanın park ve E:0.70 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 08.03.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/65 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/03/2011 tarih ve 459 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2011  tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2011 tarih ve  B.07.0.BMK.0.19.115708-184- 273 sayılı genelgesinde belirtilmiştir. Belediyemizde boş bulunan 1. derece  mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisi Banu YILMAZ AYGÜL  ’ e   söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28/03/2011 tarih ve 611 sayılı;   Büyükşehir Belediyemizin %99,99 oranında hissesine sahip olduğu, Samsun Anakent İmar İnş .Mad. Tic. ve San. Ltd.Şti.’nin  makine ve techizat alımı için 3.000.000,00 TL’ye ihtiyaçları olduğu ve bu meblağın 60 ay vadeli işletme ihtiyaç kredisi kullanılarak karşılanacağı 28.03.2011 Tarih ve 387 Sayılı yazıları ile bildirilmiştir. Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd.Şti.’nin 2010 Yılı kesinleşmiş geliri 25.236.540,21 TL olup, bankalardan veya kredi veren kuruluşlardan 3.000.000,00 TL’ye kadar  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) bendi ve aynı kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince borçlanma yetkisi verilmesine, yapılacak bu borçlanmanın makine ve techizat alımı için kullanılmasına, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ veya görevlendireceği Genel Sekreter yada yöneticilik sıfatını haiz bir personelin bankalar  ile kredi veren kuruluşlar nezdinde sözleşme ve taahütnameleri imzalamaya ayrı ayrı yetkili kılınmaları teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.22.
 22. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 25/03/2011 tarih ve 54 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi  “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik” hazırlanarak yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olunmuştur.
 23. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/03/2011 tarih ve 1713 sayılı; F.Sevim BAYRAM ilgili dilekçesinde ; İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi “Öcal” Sokağın isminden rahatsız olduklarını ifade ederek, değiştirilmesini talep etmektedir.  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” kararı verilmiştir.  “Öcal” Sokağın isminin “1770. Sokak” olarak değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olunmuştur.
 24. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11/03/2011 tarih ve 913 sayılı; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası 04.03.2011 tarih, 3163, 2011/100-149 sayılı yazıları ile; 01-20 Ekim 2011 tarihleri arasında Uluslararası Tarım Ve Gıda Fuarı düzenlemek istediklerini, fuar alanı olarak da halkın yoğun olarak bulunabileceği Sevgi Park Fuar alanının altyapı olanaklarıyla birlikte bedelsiz olarak taraflarına tahsis edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17/03/2011 tarih ve 138 sayılı;19.01.2011 tarihli Makamınızdan havaleli dilekçede Mehmet SOYLU, tapuya İlyasköy Mahallesi, 995 ada, 9 nolu parselde adına kayıtlı arsası ve üzerinde yer alan zemin+1 katlı binanın 1.katını eşi Ayşe SOYLU’nun kullanması ve kendisinin de huzurevinde vefatına kadar ücretsiz olarak kalması şartıyla taşınmazın tamamını bedelsiz olarak Belediyemize bağışlamak istemektedir.    “5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek belediye meclisin görev ve yetkilerindendir.”denilmekte olup; Söz konusu arsa ve üzerinde yer alan zemin+ 1 katlı bina için ilgili kurumlardan yapılan incelemeler dikkate alınarak parsel ve binaya isabet eden bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup,  şartlı bağışının kabulü teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 26. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/03/2011 tarih ve 1103 sayılı; Şehrimizde, kültürel, sanatsal ve sosyal iletişim ve etkileşim ortamlarının kurulması, kültürün yaşatılması temel amaçlarına dönük olmak üzere; her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin üretilmesi, sergilenmesi ve bunlara ilişkin eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan ve halen Gazi Caddesi Sanat Sokağında ‘’eski askeri hastane’’ olarak bilinen tarihi yapıda hizmetini sürdürmeye çalışan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi, fonksiyonları ve hizmet birimlerinin farklı olmasından, hem fiziki şartlar açısından, hem de işlevsel olarak uygun şartlar sağlayamadığından yetersiz kalmaktadır. Belediyemiz fonksiyonları ve hizmet birimlerini aynı çatı altında bütünleştiren, standartı yüksek bir ‘’ kültür merkezi’’ yaparak hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu nedenle; 5366 Sayılı ‘’ Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ’’ hükümleri uyarınca; Bakanlar Kurulu’nun 16.10.2006 tarih ve 2006/11265 sayılı kararı ile yenileme alanı olarak belirlenen ve mülkiyeti Belediyemiz adına tescil edilen; Tapuda, Samsun, İlkadım İlçesi, Ulugazi Mahallesi, 374 ada, 24 parselde kayıtlı yukarıda anılan taşınmazın; Tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak,  Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na projesi onaylattırılarak, alışveriş merkezi olarak yenilenerek işletilmesi karşılığında, Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında, Tapuda 1521 ve 1522 parseller olarak kayıtlı, Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsisli Bölge Parkı içerisine, Belediye tarafından verilecek projesine uygun olarak ve yapılacak olan yatırımın finansmanını karşılamak şartıyla yaklaşık 6000 m² inşaat alanı olan kültür merkezi yapılarak, Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi, Alışveriş merkezi işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi, süre sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi şeklinde yap-işlet-devret finansman modeli ile verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/04/2011 tarih ve 546 sayılı;  Canik İlçesi Belediye sınırlarında Teknepınar Mahallesi nazım imar planı, F36c.03a paftası 6630 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla Revizyon imar planındaki plan notları da dikkate alınarak dini tesis alanı kullanımının bir kısmının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediyesi Başkanlığının 06.04.2011 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01–989 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.          (15 NİSAN 2011 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 16.00’da toplantı kapatıldı.)