SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.03.2013 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR     
 

Sıra no İli İlçe ve Mah. Maliki TC kimlik no Ada-Parsel no Hissesi M2 Rayiç bedeli
1 Samsun Kavak Mrk. Mehmetpaşa mah. Recep ÖZ 50323642432 251/1 Mesken Zemin kat Tam 108.0 38.475.00
2 Samsun Kavak Mrk. Mehmetpaşa mah. Recep ÖZ 50323642432 251/2 Mesken 1. kat Tam 135.9 48.414.38

 

Sıra no İli İlçe ve köyü Maliki TC kimlik no Parsel no hissesi M2 Rayiç bedeli
1 Amasya Taşova Arpaderesi Fehmi Hüsnü ÖZLER 25975126838 17 TAM 3.100.0 6.200.00
2 Amasya " " " 88 " 2.300.0 4.600.00
3 Amasya " " " 133 " 191.0 382.00
4 Amasya " " " 140 " 10.000.0 20.000.00
5 Amasya " " " 151 " 1.500.0 3.000.00
6 Amasya " " " 164 " 3.000.0 6.000.00
7 Amasya " " " 229 " 9.600.0 19.200.00
8 Amasya " " " 319 " 4.200.0 8.400.00
9 Amasya " " " 337 " 2.200.0 4.400.00
10 Amasya " " " 382 " 4.650.0 9.300.00
11 Amasya " " " 494 " 5.800.0 11.600.00
12 Amasya " " " 554 " 33.500.0 67.000.00
13 Amasya " " " 618 " 16.000.0 32.000.00
14 Amasya " " " 697 " 5.000.0 10.000.00
15 Amasya " " " 751 " 3.000.0 6.000.00
16 Amasya " " " 754 " 1.900.0 3.800.00
17 Amasya " " " 780 " 6.500.0 13.000.00
18 Amasya " " " 784 " 8.650.0 17.300.00
19 Amasya " " " 788 " 4.600.0 9.200.00
20 Amasya " " " 833 " 5.000.0 10.000.00
21 Amasya " " " 987 " 258.0 516.00

 

Sıra no İli İlçe ve köyü Maliki TC kimlik no Ada-Parsel no Hissesi M2 Rayiç bedeli
1 Samsun Salıpazarı Karayonca köyü İbrahim MEMİŞ 19025541894 193/54 TAM 10.469.64 20.939.28
2 Samsun " " " Mesken TAM 128.00 24.320.00
3 Samsun " " " Fındık fidanı 2000 adet 39.00 TL adet bedeli 78.000.00
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 516 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftasının bulunduğu alanda fiili duruma uygun olarak cami alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 gün ve 4/84 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 21.02.2013 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.     Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 573 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasının bulunduğu alanda lojistik köy merkezi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 gün ve 2/5 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 13.02.2013 günlü, 14.02.2013 günlü, 15.02.2013günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 281-432-447-2993 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, Beypınar, Çobanlı, Çobanözü Mahallelerinin, bulunduğu alanda; ulaşım bağlantılarının dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 gün ve 2/6 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  ve değişikliğine vatandaşlar tarafından 06.02.2013 günlü, 13.02.2013 günlü, 14.02.2013 günlü dilekçelerle ve  Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 22.01.2013 gün ve 395 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 333 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Danıştay 6.Hukuk Dairesi kararı doğrultusunda günübirlik turizm ticaret alanı kullanımının ticaret alanına çevrilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 gün ve 2/4 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 11.02.2013 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 618 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.1b paftasının bulunduğu alanda spor alanı ve yönetim merkezi kullanımında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/03/2013 tarih ve 619 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a paftası, 2225 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda raylı sistem, okul ve spor alanı kullanımlarına bedelsiz terkin karşılığında park alanı kullanımının yapılaşma olmaması koşuluyla konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 06.03.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 574 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16d paftasının bulunduğu alanda dere yatağı güzergahı ile ilgili  imar planı değişikliği dikkate alınarak park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 214 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.19a paftasının bulunduğu alanda park alanı kullanımlarının orman alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 25.01.2013 gün ve 203 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 575 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası 798 ada 30 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 316 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36a3 paftasında, sanayi ve sanayi depolama kullanımlarının bir kısmının sanayi sitesi kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27.01.2013 gün ve 245, 246 sayılı yazıları ile başvurulmuştur. Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 576 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftasının bulunduğu alanda, kadastro ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 331 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16d paftasının bulunduğu alanda SASKİ tarafından kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2013 gün ve 1033 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 482 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20a.3c paftası, 5048 ada ve çevresinin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/26 sayılı kararıyla; yolun orman sınırına uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.02.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-301.01-24/385 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 138 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftası,  6273 ada, 19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.01.2013 gün ve 2/12 sayılı kararıyla;  “1-06.05.2002 tarih ve 10 nolu yapı ruhsatının eki olan onaylı mimari projedeki zemin kotu (su basman kotu) yerinde yapıldığı (deniz seviyesinden -16m’de) şeklindedir. 2-1.50m’ye kadar kapalı, 2.00m’ye kadar açık çıkma yapılabilir” plan notları eklenmesi yanında yapı kütlelerinin yeniden düzenlenmesi ve park alanının genişletilmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-301.05-11/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 492 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b paftası, 228, 229 ve 230 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/14 sayılı kararıyla; park alanı kullanımının kaldırılarak, yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ve park alanından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 493 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a  paftası, 1310 ve 1607 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/15 sayılı kararıyla; yaya yolunun arazinin eğimli olması nedeniyle merdivenli yol olarak işlenmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 494 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17dc.2d paftası, 4564 ve 4548 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/16 sayılı kararıyla; 10m en kesitli yaya yolunun arazinin eğimli olması nedeniyle merdivenli yol olarak işlenmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 495 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17dc.4d  paftası, 5065 ada ile park alanının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/17 sayılı kararıyla; mevcut durum dikkate alınarak trafik yolunun yeniden düzenlenmesi ve yolun kapatılarak çocuk bahçesine eklenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 496 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1a paftası, 5687 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanına, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/18 sayılı kararıyla; “yer altı otoparkı” (Y.O.P) ilave edilmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 497 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.4c ve F36b.22a.4d paftalarında, 11818 ada 1 nolu parsel ile 11819 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/19 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımlarından trafo alanı ayrılmasına ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 499 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1b  paftası, 3691 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/21 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/03/2013 tarih ve 500 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4c  paftası, 7673 adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2013 gün ve 4/22 sayılı kararıyla; imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 19.02.2013 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/41   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 tarih ve 568 sayılı;
 24. İlgi :
 25. (a) Tekkeköy Belediyesinin 13.02.2013 tarih 570 sayılı yazısı
 26. (b) Tekkeköy Belediyesinin 31.12.2012 tarih 4200 sayılı yazısı
 27. (c) İlkadım Belediyesinin 10.01.2013 tarih 102 sayılı yazısı
 28. (d) 18.01.2013 tarih 530 sayılı dilekçe
 29. (e) İlkadım Belediyesinin 21.02.2013 tarih 516 sayılı yazısı
 30. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 31. İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Yavuzlar Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokakların “757. Sokak (T.N:4.01), 758. Sokak (T.N:3.01), 759.Sokak (T.N:4.02), 760. Sokak (T.N:3.02), 761.Sokak (T.N:4.03)” olarak, Çiftlik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 762. Cadde  (T.N:36), 763. Sokak (T.N:37), 764. Cadde (T.N:38) olarak,İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan 513 ada 4 parselin önünde bulunan yola mevcut imar planına uygun olarak 754. Cadde (T.N.67) olarak,İlgi (c) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Liman Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yola mevcut imar planına göre 1795.Sokak (T.N:31.06) olarak,İlgi (d) dilekçesinde belirtilen İlkadım İlçesi Pazar Mahallesi Mukayitzade Sokak isminin Şehit Nuri URUN Sokak (T.N:30) olarak,İlgi (e) yazısında belirtilen İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi 11817, 11818, 11819  ve 11821 adalar arasında kalan yollara 1796.Sokak (T.N:1.01), 1797.Sokak (T.N:1.02),1798 Sokak (T.N:1.03) ve 1799.Sokak (T.N:1.04) olarak, Kale Mahallesi 487 ada 488 adalar arasında kalan yolun 1800.Sokak (T.N:25.01) olarak,İlkadım İlçesi Ulugazi ve Rasathane Mahallelerinde bulunan ekli krokide gösterilen Gebi Caddesinin bir kısmının isminin Orhan Gencebay Caddesi olarak,İlkadım İlçesi Reşadiye ve Kadıköy Mahallerinde bulunan İstikamet Sokak isminin 1938 yılında Samsun’da doğan ünlü şair ve söz yazarı olan Şair Cemal SAFİ Sokak olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/02/2013 tarih ve 245 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.07.1999 tarih, 15-4 sayılı kararına istinaden, 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uyarınca yapılan ihalesi neticesinde Encümenin 02.11.1999 tarih, 1680 sayılı kararı ile SAMES Gıda Tarım Hayvancılık Su Ürünleri Tavukçuluk Turizm Otomotiv Makine İnş. Temizlik Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.’nin kirasına verilen ve 03.12.2013 günü düzenlenen tutanakla icraen tahliye edilmiş ve tahliye işlemini müteakiben;
 33. -Taşınmazın ve içerisindeki demirbaş malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlamış olması, Söz konusu mezbaha tesislerinin artan nüfusa orantılı olarak genişleyen konut alanları içerisinde kalıyor olması sebepleri doğrultusunda hurdaya ayrılacak malzemelerin çıkarılmasının ardından 05.12.2012 günü yıkılmış olup; SAMES Gıda Tarım Hayvancılık Su Ürünleri Tavukçuluk Turizm Otomotiv Makine İnş. Temizlik Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. ile Belediyemiz arasında imza edilen kira sözleşmesinin 30.11.2012 tarihi itibariyle fesh edilmesi Encümenin 08.02.2013 tarih, 77 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
 34. Bu nedenle; Samsun Büyükşehir Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı F36a.24d.3b- F36a.24c.4a paftalarında, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı [ B.B.H.A (Mezbaha) ] kullanımında bulunan, Tapuda Samsun İli,  İlkadım İlçesi, Kapaklı Köyü, Kızılot mevkiinde 1038 no.lu parselde tamamı Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 20.129,94 m² yüzölçümlü taşınmazın; Belediyemizin belirleyeceği şartlar dahilinde, mezbahane ve ek tesisleri yapıldıktan sonra devredilecek olan,  payların vefa hakkı Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde kalacak şekilde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile satışı teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/02/2013 tarih ve 105 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 898 ada, 43 nolu parselde tamamı Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 139.37 m²’lik taşınmazın; Belediyemiz yatırımlarına kaynak oluşturabilmek amacıyla 2886 Sayılı DİK hükümleri uyarınca yapılacak ihale ile satışa sunulması düşünülmektedir.
 36. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun, Meclis’in Görev Ve Yetkileri Başlıklı, 18.e maddesinde belirtili;“ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. ”, Hükmüne istinaden konunun görüşülmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/02/2013 tarih ve 566 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği, İdaremize yazmış olduğu 11.01.2013 tarih, 2013/1 sayılı yazısında, İlimiz Canik İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi, Doğupark Dolgu Sahası içerisinde, Samsunspor Tesisleri yanında yer alan ekli krokisinde işaretli halı sahanın; ‘ TFF’den alınma 26.02.2013 tarih, 1013/13 sayılı yazıda amatör spor kategorilerinde faaliyet gösterebildiği de anlaşılan ’           Kulüplerinin sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere taraflarına tahsis edilmesini talep etmektedir.
 38. Bu nedenle söz konusu halı sahanın;
 39. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-m maddesindeki, ‘Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek’,
 40. Ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun;
 41. 14.b. maddesindeki ‘Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir’,
 42. 15.h maddesindeki, ‘ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek’,
 43. 18.e maddesindeki, ‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek’,
 44. 75.c maddesindeki, ‘Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.’
 45. 75.d maddesindeki, ‘Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.’  maddelerine istinaden, Spor kulübünün amacı dışında kullanılmaması, tüm masrafların ( elektrik, su vs ) kulüp tarafından karşılanması, 3. kişilere kira da dâhil devredilmemesi koşullarıyla Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği’ne, 5 yıl müddetle bedelsiz tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 46. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/02/2013 tarih ve 1571 sayılı; Samsunspor Kulübü Derneği 29.11.2012 tarih, 2012/396 sayılı ve 18.02.2013 tarih, 2013-49 sayılı yazıları ile; Bakanlar Kurulu’nun 10.12.2002 tarih, 2002/5168 sayılı kararına istinaden kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulunan derneklerine İlimiz Canik İlçesi, Doğupark Amfi Tiyatro altında bulunan iki bölümlü taşınmazın kulüplerinin bünyesinde bulunan Umut Akademi Takımlarının kullanımı için bedelsiz tahsisini talep etmektedir
 47. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
 48. 14/b maddesi “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.”
 49. 15/h maddesi " Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 50. 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek."
 51. 75/c maddesinde; “  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.”
 52. “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”
 53. 75/d maddesinde "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
 54. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz."denilmektedir.
 55. Söz konusu kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait; İlimiz Canik İlçesi, 1.Deniz Dolgu sahası doğupark içerisinde bulunan İdaremiz tarafından çok amaçlı kültürel faaliyetler için yaptırılan Amfi Tiyatro binasında   (Spor Kulübü, Soyunma Odası- Duş Yeri olarak kullanılmak üzere) 2 bölümden oluşan toplam 58.00 m2’lik taşınmazın; Bakanlar Kurulu’nun 10.12.2002 tarih, 2002/5168 sayılı kararına istinaden kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulunan Samsunspor Kulübü Derneği’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14/b, 15/h,  18/e ve 75/c ve d, maddeleri uyarınca tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 56. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/02/2013 tarih ve 2653 sayılı; Samsun şehrinin önünde bulunan TCDD ye ait eskimiş tesislerin; Samsun’un sahili kullanmasına engel teşkil eden konumunu yeniden düzenlemek için,  söz konusu tesisleri, Belediyemiz tarafından yapılacak bir lojistik köye taşımak maksadıyla TCDD ve Belediye arasında 10.03.2004 tarihli protokol ve buna ek 05.08.2004 tarihli protokoller imzalanmıştır.
 57. Samsun Çevre Düzeni Planı ve Ulaşım Master Planı ’ çerçevesinde, TCDD Samsun Gar alanında içerisinde lojistik müdürlüğüne, vagon atölye müdürlüğüne, lokomotif atölye müdürlüğüne ait tesisler yukarıda anılan protokol hükümleri uyarınca, alt yapı tesisleri ile birlikte Belediyemiz tarafından Gelemen mevkiinde inşa edilerek, tesislerin buraya taşınması sağlanmıştır.
 58. Ayrıca, protokol hükümlerine göre; Tapuya İlimiz, İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10547 ada, 4 parselde TCDD adına kayıtlı eski lokomotif bakım ve depo binasının da yıkılarak Belediye tarafından yapılan lojistik köydeki yeni yerine taşınması kararlaştırılmıştı.
 59. Tüm masrafları Belediyemiz tarafından karşılanarak söz konusu binanın yıkılması karşılığında lojistik köye yeni bir tesis yapılmış ve TCDD bakım ve depo faaliyetlerini bu yeni binaya taşımıştır. Ancak bu aşamada söz konusu bina, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınarak tescil edilmiştir. Belediye protokolle kendisine yüklenen maliyetleri karşılayıp, TCDD’ye yeni bir lokomotif bakım ve depo binası yapmış olmasına rağmen, tescilli yapı olması nedeni taşınmazın bugüne kadar ile yıkımı gerçekleşmemiştir.
 60. 11.12.2012 tarihinde Belediyemiz ve TCDD arasında, 10.03.2004 tarihli protokol ve buna ek 05.08.2004 tarihli protokollere ilişkin durum değerlendirme toplantısı sonucunda;
 61. Gerek Belediyemiz gerekse TCDD tarafından karşılıklı olarak protokol hükümlerinin yerine getirilemediği ifade edilmekle birlikte, TCDD’nin öncelikli olarak Gelemen mevkiindeki gerek Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar gerek Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazların TCDD’ye devrinin gerçekleşmesi talep edilmiş Belediye tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği kabul edilmekle birlikte TCDD’nin de yerine getiremediği yükümlülükler olduğu ( örneğin sahildeki eski Loko Bakım Atölye Binası’nın ve üzerinde bulunduğu parselin Belediye’nin kullanımına bırakılmadığı ) Belediyemizin büyük bedeller harcayarak Gelemen’deki tesisleri inşa ettiği ve tapuya Tekkeköy İlçesi, 711 ada, 8 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 578/2400 hissenin ( 21.354,81 m² ) ve dolgu alanlarındaki kullanım hakkının TCDD’ye devredilmesine hazır olduğumuz ifade edilmiş, ancak Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazların mülkiyet devri için herhangibir tasarruf yetkimizin de hukuken mümkün olmadığı, ifade edilmiştir.Bütün bu problemlerin dava yoluna gidilmeden sulh yoluyla çözülmesi için her iki kuruluşun yetkili makamları tarafından protokol hükümlerinin yerine getirilemeyen maddeleri için de ek protokol düzenlenmesi ’ ifade edilmiş ve tutanağa bağlanmıştır.
 62. Yukarıda açıklanan gerekçelerle birlikte,
 63. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. h. Maddesinde,   ‘ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek ’,
 64. 18.e. maddesi, ‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek’,
 65. Ve 75.d. maddesi, ‘Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.’
 66. Ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesinde,‘Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır‘  hükümlerine istinaden;  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın 20.12.2012 tarih, 28150 sayılı yazısı ile de talep etmiş olduğu,
 67. a. Tapuya Tekkeköy İlçesi, 711 ada, 8 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 578/2400 ( 21.354,81 m 2  ) hissenin TCDD’ne devredilmesi,
 68. b. Bu konuda ek protokol yapmaya ve bu protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2013 tarih, 35 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.  Bu nedenle,  5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 79. maddesinde de; ‘ Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır.
 69. Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.’ Şeklinde ifade edildiği üzere, İlimiz Tekkeköy İlçesi, F36a.09c.4b paftasında yer alan dolgu alanlarının da kullanım ve tasarruf hakkının 10.03.2004 tarihli protokol ve buna ek 05.08.2004 tarihli protokollere istinaden TCDD’ye bırakılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 70. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 01/03/2013 tarih ve 468 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2013 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları ve ek ödeme oranı tavanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013  tarih ve B.07.0.BMK.0.22.115913/33   sayılı genelgesinde belirtilmiştir.
 71. Belediyemizde boş bulunan 1. derece Veteriner Hekim  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Veteriner Hekim Ahmet PALA ‘ ya  söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 72. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 tarih ve 40 sayılı; Huzurevimizde kalmakta olan sakinlerimizden 50323642432 TC kimlik no.lu Recep ÖZ 16.01.2013  ve 27.02.2013 tarihli dilekçelerinde; ilimiz Kavak ilçesi Mehmetpaşa mahallesi 251 1.parselde bulunan 1 ve 2 nolu bağımsız bölümleri (daire)  vefatına kadar huzurevinde ücretsiz kalmak ve Kavak Belediyesine olan şahsına ait  borçlarının  ödenmesi şartları ile  bedelsiz olarak bağışlamayı istediğini belirtmiştir. Taşınmazın mahallinde oluşturulan dosyasında yapılan incelemede;
 73. İlimiz Kavak ilçesi Mehmetpaşa mahallesi 251 1.parselde bulunan evin zemin+3 olmak üzere 4 adet bağımsız bölümden oluştuğu, İki adet bağımsız bölümü önceden Mehmetçik Vakfına bağışladığı, kalan  1 ve 2 no.lu bağımsız bölümü belediyemize bağışlamak istediği, bu taşınmazın 78.200.44 Tl  rayiç değerinin 78.200.44 Tl olarak tespit edildiği  08.02.2013 tarihli kıymet  takdir raporundan anlaşılmıştır. Belirtilen taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 74. - Her iki bağımsız bölümün toplam 86.889.38 Tl olan toplam bedelinden 8.688.94 TL eksik inşaat bedeli (8.688.94 TL) düşüldükten sonra kalan 78.200.44 TL raiç bedel olarak belirlenmiştir. Recep ÖZ vermiş olduğu 27.02.2013 tarihli dilekçesinde Kavak Belediyesine bina vergisi,çevre temizlik ve su parası adı altında gecikme cezaları ile birlikte toplam 1.400.00 TL borcu olduğunu belirterek ödeme gücü olmadığı içinbu borcu  Belediyemizin ödemesini talep etmektedir.
 75. Bu talebin bağış yapılacak meskenin maddi değeri göz önüne alındığında karşılanabilir olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g bendinde “şartlı bağışları kabul etmek”  belediye meclisinin görev ve yetkilerindendir.
 76. Bu nedenle yukarıda mevkii, parsel ve m2 değerleri belirtilen ve toplam değerleri 78.200.44 TL olan taşınmazların  üzerindeki muhdesatlarla birlikte maliki Recep ÖZ’ün  vefatına kadar ücretsiz olarak belediyemiz huzurevinde kalması ve Kavak Belediyesine 1.400.00TL’na kadar olan borçlarının ödenmesi şartıyla 5393 sayılı kanunun 18/g maddesi uyarınca Belediyemize bedelsiz şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 77. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 tarih ve 41 sayılı; Huzurevimizde kalmakta olan sakinlerimizden 25975126838 TC kimlik no.lu Fehmi Hüsnü ÖZLER 10.10.2012 ve 27.02.2013 tarihli dilekçelerinde; Amasya ili  Taşova ilçesi sınırları  içinde bulunan tüm taşınmazlarını ve veraseten intikal edecek tüm haklarını  vefatına  kadar huzurevinde kalması, sağlığında talebi halinde masraflarının belediyemizce karşılanarak umre’ye gönderilmesi, ölümü halinde kıranköy mezarlığında uygun bir mevkide ücretsiz olarak defnedilmesi ve Taşova Belediyesine olan şahsına ait borçlarının ödenmesi şartları ile taşınmazlarının tamamını üzerindeki muhdesat ve tüm unsurları ile birlikte bedelsiz olarak  bağışlamak istediğini belirtmektedir.
 78. Taşınmazın mahallinde oluşturulan dosyasında yapılan incelemede; Amasya ili Taşova ilçesi arpaderesi köyünde Fehmi Hüsnü ÖZLER adına tam hisse olarak kayıtlı muhtelif büyüklükte 21 adet parsel bulunduğu ve bu parsellerin toplam değerinin 261.898.00 TL  olduğu 16.10.2012 tarihli kıymet takdir raporundan anlaşılmıştır. Belirtilen parsellere ait bilgiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 79. Fehmi Hüsnü ÖZLER vermiş olduğu 27.02.2013 tarihli dilekçesi ile Taşova Belediyesine bina vergisi,çevre temizlik ve su parası adı altında gecikme cezaları ile birlikte toplam 9.500.00 TL borcunun olduğunu ve bu meblağı ödeyemediği için Belediyemizin ödemesini talep etmektedir. Bu talebin bağış yapılacak arsaların maddi değeri göz önüne alındığında karşılanabilir olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır.
 80. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g bendinde “şartlı bağışları kabul etmek”  belediye meclisinin görev ve yetkisinde olduğu belirtilmiştir.
 81. Bu nedenle yukarıda mevkii, parsel ve m2 değerleri belirtilen toplam değeri 261.898.00  Tl olan sözkonusu taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte  maliki Fehmi Hüsnü ÖZLER’in vefatına kadar ücretsiz olarak belediyemiz huzurevinde kalması, sağlığında talebi halinde masraflarının belediyemizce karşılanarak umre’ye gönderilmesi, ölümü halinde kıranköy mezarlığında uygun bir mevkide ücretsiz olarak defnedilmesi ve Taşova Belediyesine  9.500.00 TL’na kadar olan borçlarının ödenmesi  şartıyla 5393 sayılı kanunun 18/g maddesi uyarınca  belediyemize bedelsiz şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 82. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/02/2013 tarih ve 42 sayılı; Huzurevinde kalmakta olan sakinlerimizden 19025541894 TC kimlik no.lu İbrahim MEMİŞ 01.08.2012 ve 27.02.2013  tarihli dilekçelerinde; ilimiz Salıpazarı ilçesi Karayonca köyünde adına kayıtlı bulunan taşınmazını üzerindeki unsurları ile birlikte vefatına kadar huzurevinde ücretsiz kalmak ve Salıpazarı Belediyesine olan şahsına ait borçlarının ödenmesi şartı ile bedelsiz olarak bağışlamayı istediğini belirtmiştir.
 83. Taşınmazın mahallinde oluşturulan dosyasında yapılan incelemede;
 84. İlimiz Salıpazarı ilçesi Karayonca köyü 193 ada 54 parselde kayıtlı 10.469.64 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde128 m2inşaat alanı olan bodrum+zemin kattan oluşan bina ve yaklaşık 2000 kökten oluşan fındık ağacı olduğu ve raiç değerinin toplam 118.395.28 TL olduğu 01.10.2012 tarihli kıymet takdir raporundan anlaşılmıştır.Belirtilen taşınmaza ait bilgiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

 85. * Arsa üzerinde bulunan ev ve 2000 adet fındık fidanının toplam 123.258.28 Tl olan toplam bedelinden eksik inşaat bedeli (4.864.00 TL) düşüldükten sonra kalan 118.395.28 TL raiç bedel olarak belirlenmiştir.
 86. İbrahim MEMİŞ vermiş olduğu 27.02.2013 tarihli dilekçesi ile Salıpazarı Belediyesine bina vergisi,çevre temizlik ve su parası adı altında gecikme cezaları ile birlikte toplam 1.500.00 TL borcunun olduğunu ve bu meblağı ödeyemediği için Belediyemizin ödemesini talep etmektedir. Bu talebin bağış yapılacak arsaların maddi değeri göz önüne alındığında karşılanabilir olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır.
 87. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g bendinde “şartlı bağışları kabul etmek”  belediye meclisinin görev ve yetkilerindendir.
 88. Bu nedenle yukarıda mevkii, parsel ve m2 değerleri belirtilen ve toplam değeri 118.395.28 TL olan taşınmazların üzerindeki muhdesatlarla birlikte maliki İbrahim MEMİŞ’in vefatına kadar ücretsiz olarak belediyemiz huzurevinde kalması ve Salıpazarı Belediyesine 1.500.00 TL’na kadar olan borçlarının ödenmesi şartıyla 5393 sayılı kanunun 18/g maddesi uyarınca Belediyemize bedelsiz şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 89. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 08/03/2013 tarih ve 46 sayılı; Müdürlüğümüzce 3 adet cenaze yıkama aracı ihtiyacımız bulunmaktadır. Taşıt Kanununda yapılan değişikliklere İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıtedinebileceği hükmü getirilmiştir.
 90. Bu hükme göre 3 adet cenaze yıkama aracı satın alınması teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/03/2013 tarih ve 2838 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.22b, F36b.23a, F36b.22c ve F36b.22d paftalarının bulunduğu alanda idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
 92. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölç