SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11/02/2019 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclisi


SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLĞİ BAŞKANLIĞINDAN

            Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği, Birlik Meclisi 11/02/2019 Pazartesi günü saat 14:15’de Gündemi aşağıda yazılı maddelerin müzakeresi için Samsun Büyükşehir Belediye Binası Toplantı Salonunda olağanüstü toplanılmak üzere toplantıya çağırılmıştır.   

                    Duyurulur.                                                                                                07/02/2019

GÜNDEM

 

  1. BELEDİYEMİZ VE SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ (SAMKUŞ) ARASINDA HAZIRLANAN EKLİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI VE BİRLİK ADINA PROTOKOLÜ İMZALAMAYA BİRLİK MÜDÜRÜ İSMAİL MUTLU’ NUN YETKİLİ KILINMASI TEKLİFİ.
  2. AVRUPA ORTAKLIK ARACI (ENI) SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA “ESTABLİSHMENT OF BLACK SEA REGİON PROTECTED AREAS NETWORK AND COOPERATİON FOR JOİNT MONİTORİNG” (ORTAK İZLEME İÇİN KARADENİZ BÖLGESİ KORUMA ALANLARI NETWORK AĞI VE ORTAKLIK KURULMASI PROJESİ) BAŞLIKLI PROJENİN HİBE ALMAYA HAK KAZANMASI DURUMUNDA SAMKUŞ’U TEMSİL VE İLZAMA, SÖZLEŞME YAPMAYA VE GEREKLİ TÜM BELGELERİ İMZALAMAYA SAMKUŞ BİRLİK MÜDÜRÜ İSMAİL MUTLU’ NUN YETKİLİ KILINMASI TEKLİFİ.

3.AVRUPA ORTAKLIK ARACI (ENI) SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA BULGARİSTAN’DAN VİA PONTİCA KURUMU  TARAFINDAN SUNULAN VE SAMKUŞ’UN ORTAK OLDUĞU “BLACK SEA BİRD TOURS – JOİNT ACTİONS FOR PROMOTİON OF BİRDWATCHİNG İN THE BLACK SEA REGİON” (KARADENİZ KUŞ TURLARI – KARADENİZ BÖLGESİNDE KUŞ GÖZLEMCİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN ORTAK EYLEM) BAŞLIKLI PROJENİN HİBE ALMAYA HAK KAZANMASI DURUMUNDA SAMKUŞ’U TEMSİL VE İLZAMA, SÖZLEŞME YAPMAYA VE GEREKLİ TÜM BELGELERİ İMZALAMAYA SAMKUŞ BİRLİK MÜDÜRÜ İSMAİL MUTLU’ NUN YETKİLİ KILINMASI TEKLİFİ.