SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11/02/2019 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:1) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Alan Yönetim Planı çerçevesinde Kızılırmak Deltasının yönetim süreçlerinin Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ)’ne bırakıldığı, alan içinde yapılacak olan imalat, bakım, düzenleme ve benzer işler ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin imkân, kadro ve yatırım kapasitesinden yararlanmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) arasında tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Birlik adına protokolü imzalamaya Birlik Müdürü İsmail MUTLU’ nun yetkili kılınması kabul olundu.                                        
  2. (K:NO:2) Avrupa Ortaklık Aracı (ENI) Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ve SAMKUŞ’un ortak olduğu “Establishment of Black Sea Region Protected Areas Network and Cooperation for Joint Monitoring” (Ortak İzleme İçin Karadeniz Bölgesi Koruma Alanları Network Ağı ve Ortaklık Kurulması Projesi) başlıklı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasında, proje bütçesinin yönetimi ve %8 eş-finansman sunulmasında, bahsi geçen Proje kapsamında SAMKUŞ’u temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya SAMKUŞ Birlik Müdürü İsmail MUTLU’ nun yetkili kılınması kabul olundu.

(K:NO:3) Avrupa Ortaklık Aracı (ENI) Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan’dan Via Pontica Kurumu  tarafından sunulan ve SAMKUŞ’un ortak olduğu “Black Sea Bird Tours – Joint Actions for Promotion of Birdwatching in the Black Sea Region” (Karadeniz Kuş Turları – Karadeniz Bölgesinde Kuş Gözlemciliğinin Artırılması için Ortak Eylem) başlıklı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasında, proje bütçesinin yönetimi ve %8 eş-finansman sunulmasında, bahsi geçen Proje kapsamında SAMKUŞ’ u temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya SAMKUŞ Birlik Müdürü İsmail MUTLU’ nun yetkili kılınması