SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.02.2019 Meclis Gündemi İlanı


 Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 ŞUBAT 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.   

             Duyurulur.                                                                                                                                                        07.02.2019

 1. İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 30.01.2019 Tarih Ve  4355 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 2. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.01.2019 Tarih Ve 4552 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yönetmeliği Teklifi.
 3. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.02.2019 Tarih Ve 4755 Sayılı; 2019 Yılına İlişkin Yatırım Harcamaları İçerisinde Yer Alan Projelerin Ödemelerinde Kullanılmak Üzere 25.000.000,00 TL Borçlanma Teklifi.
 4. Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23.01.2019 Tarih Ve 3615 Sayılı; Yaşlı Destek Programı Kapsamında Özel Donanımlı Araç Alımı Teklifi.
 5. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 15.01.2019 Tarih Ve 2423 Sayılı; Kadro Değişikliği Cetveli Teklifi.
 6. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2019 Tarih Ve 4257 Sayılı; Her Fidan Bir İnsan Projesi Kapsamında İlimiz 17 İlçesinde Yapılacak Olan Ağaçlandırma Çalışmalarına İlişkin Hazırlanan Belediyemiz, Orman İşletme Müdürlüğü Ve İşkur Arasında Yapılacak Olan Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’ya Yetki Verilmesi Teklifi.
 7. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2019 Tarih Ve 4258 Sayılı; Girişimcilik Eğitim Programlarının Uygulanması Amacıyla Belediyemiz Ve İşkur Arasında Hazırlanan Protokolü İmzalamaya Daire Başkanı Ramazan Aydın’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 8. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 Tarih Ve 4836 Sayılı; Avrupa Ortaklık Aracı (Enı) Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Sunulan Ve Proje Ortağı Olunan  “Knowing Circular Economy İn Black Sea Basin” (Karadeniz Havzasında Dönüşüm Ekonomisi Projesi) Kapsamında Kurumumuzu Temsil Ve İlzama, Sözleşme Yapmaya Ve Gerekli Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı “Ramazan Aydın”In Yetkili Kılınması Teklifi.
 9. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 Tarih Ve 4837 Sayılı; Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programına Sunulan “Fresh Fruit And Vegetable Corridor İn The Black Sea Basin (Freshnet)” Başlıklı Proje Kapsamında Kurumumuzu Temsil Ve İlzama, Sözleşme Yapmaya Ve Gerekli Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı “Ramazan Aydın”In Yetkili Kılınması Teklifi.
 10. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 Tarih Ve 4838 Sayılı; Avrupa Ortaklık Aracı (Enı) Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Sunulan “Establishment Of Black Sea Region Protected Areas Network And Cooperation For Joint Monitoring” (Ortak İzleme İçin Karadeniz Bölgesi Koruma Alanları Network Ağı Ve Ortaklık Kurulması Projesi) Kapsamında Kurumumuzu Temsil Ve İlzama, Sözleşme Yapmaya Ve Gerekli Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı “Ramazan Aydın”In Yetkili Kılınması Teklifi.
 11. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 Tarih Ve 4839 Sayılı; Avrupa Ortaklık Aracı (Enı) Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Sunulan “Cultural Tourism Development Via Exploitation Of Phoenicians’ Ancient Routes İn Black Sea” (Fenikelilerin Karadeniz'de Geçtikleri Antik Yolların Kullanılarak Kültürel Turizmin Geliştirmesi) Proje Kapsamında Kurumumuzu Temsil Ve İlzama, Sözleşme Yapmaya Ve Gerekli Tüm Belgeleri İmzalamaya Daire Başkanı “Ramazan Aydın”In Yetkili Kılınması Teklifi.
 12. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.02.2019 Tarih Ve 4942 Sayılı; Belediyemiz Ve Samsun Kızılırmak Deltası Koruma Ve Geliştirme Birliği (Samkuş) Arasında Hazırlanan Ekli Protokolün Onaylanması Ve Belediyemiz Adına Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
 13. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.01.2019 Tarih Ve 3822 Sayılı; Yapı Kayıt Belgesi Alınmış Olan Belediyemize Ait Olan Parsellerin Satış İşlemleri İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Teklifi.
 14. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.01.2019 Tarih Ve 4067 Sayılı; Belediyemiz Görev Alanındaki Taşınmazlarda Bulunan Belediyemiz Hisselerini, Taşınmazın Diğer Hissedarına/Hissedarlarına, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi Uyarınca, Komisyon Marifetiyle Tespit Edilen Bedel Üzerinden Satmak Ya Da Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalamak Suretiyle Satmak Üzere Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili “İlke Kararı” Alınması Teklifi.
 15. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21.01.2019 Tarih Ve 3189 Sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Ocak 2019 Tarih Ve 2/40 Sayılı Kararı; “Mecliste Görüşülmek Üzere Gönderilen Teklifteki Parseller İle Kabul Edilen Kararda Yer Alan Parseller Aynı Olmadığından, 5216 Sayılı Yasanın 14.Maddesi Gereğince” Büyükşehir Belediye Başkanınca Yeniden Görüşülmek Üzere İade Edilen Karar.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5629  Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Yazısı Doğrultusunda Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5630  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Yurt Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.      
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5631  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5632  Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Taşıt Yolu, Belediye Hizmet Alanı, Üniversite Alanı Ve Mesleki Lise Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Taşıt Yolu, Üniversite Alanı İle Mesleki Ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5653  Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında  Park Ve Konut Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine  İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5633  Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Mahkeme Kararı Doğrultusunda Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5634  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Mevcut Yolları Korunacak Şekilde Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5635  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Arazinin Eğiminden Dolayı Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5636  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Trafo Merkez Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5654  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Ticaret (Otel) Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5637  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kavşak Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5638  Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5639  Sayılı;  Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yolun Bir Kısmının Kapatılarak Çocuk Parkı Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5640  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenerek Yapılaşma Koşullarının Oluşturulmasına İlişkin  Atakum Belediye Meclisince Ret Edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5641  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5642  Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Ada Miğferinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5643  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5644  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5645  Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.  
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5646  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin İlkadım Belediye Meclisince Ret Edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5647  Sayılı; Yakakent İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5648  Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Taşıt Yolu, Belediye Hizmet Alanı, Üniversite Alanı Ve Meslek Lisesi Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Taşıt Yolu, Üniversite Alanı İle Mesleki Ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5649  Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5650  Sayılı; Havza İlçe Belediye Başkanlığının Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazı Ret Eden Havza Belediyesi Meclisi Kararı.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5651  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret+Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.02.2019 Tarih Ve 5652  Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının Yavaşbey Ve Esat Çiftliği Mahallerinin Köy Yerleşik Alan Tespitine İlişkin Teklifi.