SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11 MART 2019 MECLİS GÜNDEM İLANI


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 MART 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.   

             Duyurulur.                                                                                                                           07.03.2019

 

 1. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 25.02.2019 Tarih Ve 310 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında İlkadım, Atakum, Canik Ve Tekkeköy İlçelerinde Belirlenen Ve İlave Yapılan Taksi Durak Yerlerinin 10 Yıl Müddetle Kiraya Verilmesi İçin Encümene Yetki Verilmesi Teklifi.
 2. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 04.03.2019 Tarih Ve 8945 Sayılı; İlimiz Terme İlçesinde Bulunan Yolcu Terminal Hizmetlerinin 6 Yıl Süre İle İşletme Hakkı Devrinin Terme İlçe Belediye Başkanlığına Devri Ve Bu Konudaki Protokolü İmzalamaya Yetki Verilmesi Teklifi.
 3. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.02.2019 Tarih Ve 8405 Sayılı; Belediyemiz Batı Park Ve Doğu Parkın Meydana Gelebilecek Herhangi Bir Afet Durumunda Personel Barınma Alanı (Ayrıca Alternatif Hasta Bakım Alanı Olarak Kullanılması) İçin Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ve Büyükşehir Belediyemiz Arasında Hazırlanan Protokolün Kabulü Ve İmzalanması İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 4. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.03.2019 Tarih Ve 8738 Sayılı; Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Teiaş Tarafından Yapılan İrtifak Hakkı Tesisi Ve Pilon (Direk) Yerinin Devir Talebi Teklifi.
 5. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.03.2019 Tarih Ve 8950 Sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7530 Ada, 8 No.Lu Parselde Kayıtlı, İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” Kullanımına Ayrılmış Alana İsabet Eden, 1.597,40 M² Yüzölçümlü Taşınmazın, Belediyemiz Mülkiyetinde Olan 27540/159740 Hissenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. Maddesi Kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine Olan Borçlarına Mahsuben Maliye Hazinesi (Milli Emlak Müdürlüğü)’Ne Satılması Teklifi.
 6. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.02.2019 Tarih Ve 8501 Sayılı; Turizm Sektöründe Yerel İşbirliklerinin Güçlendirilmesi Projesinde Samsun Büyükşehir Belediyesinin İştirakçi Olarak Yer Alması Ve Proje Eş Finansman Tutarının Karşılanması Teklifi.
 7. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.03.2019 Tarih Ve 9474 Sayılı; Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İle Ortak Hizmet Projesi Kapsamda Hazırlanan Ortak Hizmet Protokolünün Kabulü İle Protokolü İmzalamak Üzere Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi, Ayrıca Mülkiyeti Belediyemize Ait, Tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Büyükkolpınar Mahallesi, 0 Ada 629 Parselde Kayıtlı, 8.210,00 M² Yüzölçümlü Taşınmazın, “Hobi Terapi Köyü” Projesinde Kullanılmak Üzere, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Kullanımına Verilmesi Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9677  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9675  Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Konut Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9641  Sayılı; Terme İlçe Belediye Sınırlarında Hastane Alanı Kullanımının Eğitim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9642  Sayılı; Tekkeköy  İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Oluşturulmasına İlişkin İlave Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.            
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9643  Sayılı; Salıpazarı  İlçe Belediye Sınırlarında Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Yol Ve Konut Alanı Kullanımına  Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9644  Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında  Mevcutta Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Bulunan Alanın İmar Planında  Akaryakıt Ve Servis İstasyonuna  Oluşturulmasına  İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9645  Sayılı; Bafra İlçe Belediye Sınırlarında  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9678  Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9646  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Enerji Nakil Hattının İmar Planına İşlenmesine İlişkin İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9649  Sayılı; Salıpazarı  İlçe Belediye Başkanlığının Mezbaha Alanı Kullanımının Belediye  Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9650  Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9651  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Kararlarının Yeniden Belirlenerek Yapılaşma Koşulları Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9653  Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9655  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının İmar Adası Ve Yol Kullanımının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9656  Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Hidroelektrik Santrali Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9657  Sayılı; Havza İlçe Belediye Başkanlığının Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Meclis Kararı.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9663  Sayılı; Havza İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Alanı Kullanımı Ve Yapılaşma Koşullarının Oluşturulmasına İlişkin İlave Uygulama İmar Planı Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9664  Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Yol Ve Ticaret Alanlarının Yeniden Belirlenmesine Yapılan İtirazı Kabul Eden Meclis Kararının Değerlendirilmesi Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9676  Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının Hastane Alanında Taşıt Yolu Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9665  Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının Köy Yerleşik Alan Tespiti Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9666  Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Köy Yerleşik Alan Tespiti Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9667  Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Köy Yerleşik Alan Tespiti Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9668  Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığının Köy Yerleşik Alan Tespiti Teklifi. 
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2019 Tarih Ve 9640  Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.